Detail předmětu

English Skills for Workplace Communication

0SE FSI 0SE Ak. rok 2023/2024 letní semestr 3 kredity

Kurz 0SE rozvíjí jazykové dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci ve vztahu k budoucímu zaměstnání. Hlavní důraz je kladen na nácvik ústního projevu a rozvoj dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí pracovního pohovoru, prezentaci výrobku a pro jednání na mezinárodním pracovišti.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem kurzu je vybavit studenty pro komunikaci v kontextu budoucího zaměstnání na úrovni B2.


Student, který úspěšně absolvuje kurz 0SE se umí zapojit do jednání nebo diskuzí na různá pracovní témata a používat jazykové dovednosti potřebné k úspěšné komunikaci v kontextu zaměstnání. Dokáže se plynule a spontánně účastnit rozhovoru, přednést souvislou prezentaci, zvládne se účastnit jednání v angličtině a vést pracovní schůzku. Nabyté dovednosti studenti využijí u pracovních pohovorů vedených v anglickém jazyce nebo v různých situacích na pracovišti nebo během studia, které vyžadují aktivní a samostatný projev v anglickém jazyce.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni minimálně B1.

Literatura studijní

  • COTTON, David, David FALVEY, Simon KENT, Bill MASCULL, John ROGERS a Lewis LANSFORD. Market leader: upper intermediate : business English. 3rd ed. Harlow: Pearson Education, 2012. ISBN 978-1-4082-3709-0.

Průběžná kontrola studia

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních a vypracováním zadaných úkolů. Zkouška hodnotí splnění semestrálního projektu.
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence. Formu náhrady absencí v odůvodněných případech stanoví vyučující. Podmínkou pro úspěšné absolvování zkoušky je pravidelná docházka a aktivní účast na hodinách.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Vyučující lze kontaktovat prostřednictvím školní emailové adresy nebo osobně v konzultačních hodinách.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-04-29 A4/404 09:0011:00 0SE
St cvičení výuky A4/404 14:0015:5015 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Staňková
Čt zkouška 2024-05-02 A4/404 10:0012:00 0SE
Čt cvičení výuky A4/404 10:0011:5015 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Staňková
Čt zkouška 2024-05-02 A4/404 14:0016:00 0SE
Čt cvičení výuky A4/404 14:0015:5015 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Staňková

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru