Detail předmětu

Angličtina 1: mírně pokročilí 1

BAN1 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 3 kredity

Předmět není v tomto roce otevřen

Předmět je zaměřen na základní gramatiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Rozvíjí se slovní zásoba a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích, psanídopisů, interview, životopis, vyplňování formulářů.                                                                                                                                                                                                                            Při práci s technickými texty se studenti seznámí sezákladní odbornou terminologií.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška
 • 40 bodů půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cíle předmětu

Cílem úvodního předmětu pro mírně pokročilé studenty je rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky a rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslechu.                                                                                                                                                       Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií.
Studenti si osvojí gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci a písemný projev, a seznámí se se základní odbornou terminologií.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování angličtiny pro začátečníky, například na střední škole,nebo získání "10/11 - 20" bodů ve vstupním testu.

Literatura studijní

 • Murphy, R.: Essential Grammar in Use. With answers. Cambridge University Press, 2006.

Osnova numerických cvičení

 1. Unit 1: Opakování slovesných časů, tvoření otázek, specifika slovních druhů, předávání osobních údajů.
 2. Unit 2: Přítomný čas prostý a průběhový, specifika. Skupiny sloves. Navazování kontaktů.
 3. Unit 2: dokončení: pevná slovní spojení, umění konverzace. Popis a charakteristika firmy.
  Unit 3: Minulý čas: vysvětlení a základní procvičení.
 4. Unit 3: dokončení: prostý minulý versus průběhový minulý čas, slovotvorba, předložkové výrazy času, tvoření záporných významů pomocí předpon. Způsoby trávení volného času.
 5. Unit 4: Vyjadřování budoucnosti, procvičování. Ubytování se v hotelu.
 6. Unit 4: Dokončení: slova a symboly. Písemná komunikace, různé druhy. Pobyt v hotelu.
 7. Opakování lekcí 1-6. 
 8. Unit 5: Nepočitatelná a počitatelná podstatná jména, vyjadřování množství, procvičování. Stravování.
 9. Unit 5: Dokončení: Pevná slovní spojení. Životní styl: srovnání velkoměsta a venkova. V restauraci.
 10. Unit 6: Stupňování přídavných jmen, synonyma a antonyma, procvičení. Cestování.
 11. Unit 6: Pokračování: Pevná slovní spojení z oblasti cestování. Změny ve společenském životě.
 12. Unit 6: Dokončení: sjednávání schůzek. Závěrečné shrnutí a opakování.
 13. Semestrální test.

Průběžná kontrola studia

Zápočtový test: 24 - 40 bodů.

Zkouška:   

 • poslech s porozuměním: 15 - 30 bodů, 
 • čtení s porozuměním: 15 - 30 bodů.


75% účast ve výuce, plnění zadání.

Podmínky zápočtu

Zápočtový test: 24 - 40 bodů.
Zkouška:

 • poslech s porozuměním: 15 - 30 bodů,
 • čtení s porozuměním: 15 - 30 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
 • Program BIT (anglicky), 1. ročník, povinně volitelný skupina A
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru