Detail předmětu

Angličtina 4: středně pokročilí 2

BAN4 Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 3 kredity

Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška
 • 40 bodů půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem kurzu je poskytnout studentům nejen znalosti a dovednosti obecné angličtiny na úrovni B1+, ale i znalosti a dovednosti nezbytné v běžných pracovních a společenských situacích.
Absolventi budou schopni:

 • pouřívat širokou slovní zásobu
 • aplikovat znalosti nově nabyté gramatiky
 • porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat text na úrovni B1
 • porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat vyslechnutý poslech
 • porozumět jednoduchému anglickému mluvenému projevu a aktivně se účastnit konverzace

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování předmětu BAN3 nebo zisk nejméně 41 bodu při vstupním jazykovém testu.   

Doporučená prerekvizita: Angličtina 3: středně pokročilí 1

Literatura referenční

 • e-learning (Moodle) k předměru

Průběžná kontrola studia

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Účast na cvičeních je povinná ze 75%. Případné absence musí být řádně omluveny. Podmínky zápočtu: Aktivní 75% účast a průběžné plnění zadaných úkolů. 40% - Semestrální test - ověřuje znalosti získané v průběhu semestru.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Závěrečná zkouška:

 • 30% - technický text - ověřuje schopnost práce s textem, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v psaném textu.
 • 30% - poslech - ověřuje schopnost porozumět mluvené angličtině, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a  reprodukovat informace obsažené v mluveném projevu.

Podmínky zápočtu

Aktivní 75% účast a průběžné plnění zadaných úkolů.

40% - Semestrální test - ověřuje znalosti získané v průběhu semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po cvičení výuky T10/N 3.26 09:0010:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Baumgartnerová
St cvičení výuky T10/N 3.26 13:0014:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Baumgartnerová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, povinně volitelný skupina A
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru