Detail předmětu

Angličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace

FCE Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 3 kredity

Předmět pro ty, kdo se chtějí domluvit tak, aby nejen vyjádřili, co potřebují, ale aby mohli být rovnocenným partnerem v konverzaci nebo jednání se zahraničním partnerem. Součástí předmětu je i prostor, kde si studenti mohou vyzkoušet v anglickém jazyce umění prezentace, odborné komunikace či obchodního jednání v modelových situacích v praxi.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet

Rozsah

 • 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

 • 100 bodů numerická cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

 • ROZMLUVIT SE i když Vaše angličtina není na 100%,
 • dokázat vyjádřit svá přání, domluvit se v běžných společenských tématech,
 • ovládat slang a konverzaci v praxi, používat větná spojení, která v učebnicích nejsou, ale v praxi jsou hojně používána,
 • vyzkoušet si různé druhy prezentací,
 • naučit se na takovou prezentaci připravit z jazykového pohledu,
 • umět komunikovat s obchodními partnery, vyjednávat a reagovat při obchodních jednáních v angličtině,
 • rozšířit odbornou slovní zásobu a umět ji používat v praxi,
 • odhalit své manýry a chyby a postupným tréninkem si osvojit správné techniky a metody při prezentacích i obchodních setkáních.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

   - Doporučena znalost anglického jazyka na úrovni alespoň intermediate.

Literatura studijní

 • Cambridge First Certificate in English for Updated Exam - Student's Book without answers. Official Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations.
 • Tom Kenny: Nice Talking with You. Step-by-step English fluency. Cambridge University Press.
 • English conversation-Practice Makes Perfect Series-McGraw-Hill Education; 1st edition (August 7, 2012).
 • Practical English Usage (4th Edition) Book. Oxford University Press.
 • Kenna Bourke: Test It, Fix It Vocabulary Intermediate.

Osnova numerických cvičení

 • Rozmluvení v cizím jazyce a pozitivní přístup při vlastním pokroku v angličtině,
 • komunikační bariéry, návyky a chyby,
 • slang a dialekty v angličtině,
 • poslech a umění rozumět a reagovat,
 • slovní zásoba v praxi,
 • vlastní styl komunikace v angličtině,
 • vyjádření potřeb a emocí,
 • konflikt a jeho řešení v anglickém jazyce,
 • odhalení chybných návyků v anglické komunikaci,
 • modelové situace v praxi a neustále opakování situací včetně přijetí vlastních chyb,
 • techniky řešení problémových situací a jejich nácvik,
 • interaktivní zapojení všech účastníků semináře.
 • prezentace v angličtině - základní pravidla,
 • jak připravit sebe i svou prezentaci v anglickém jazyce,
 • struktura prezentace v angličtině,
 • vlastní prezentace, trénink a její rozbor,
 • obchodní komunikace a vyjednávání v angličtině.

Průběžná kontrola studia

   - Docházka: alespoň 8 cvičení z 13ti.

Podmínky zápočtu

 • Docházka: alespoň 8 cvičení z 13ti.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po cvičení výuky L304 12:0013:5010 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Fišerová
St cvičení výuky L304 15:0016:5010 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT INTE xx Fišerová
St cvičení výuky L304 17:0018:5010 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Fišerová
Čt cvičení 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky L304 11:0012:5010 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Fišerová
Čt cvičení 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky L304 13:0014:5010 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Fišerová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru