Detail předmětu

Zkouška z obecné angličtiny B1

GEN Ak. rok 2023/2024 letní semestr 1 kredit

Zkouška prověřuje schopnost samostatného použití jazyka na úrovni B1 s důrazem na potřeby úspěšné komunikace v běžných situacích. Písemná část testuje znalosti gramatiky a obecné slovní zásoby získané předchozím studiem. Ústní část ověřuje schopnost aktivního použití jazyka, tj. zda je student schopen se aktivně zapojit do hovoru a spontánně bez přípravy reagovat na otázky, vyjádřit a vysvětlit své myšlenky a názory, porovnat různé možnosti apod. 

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglicky, česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Bodové hodnocení

  • 100 bodů závěrečná zkouška

Zajišťuje ústav

Cíle předmětu

Cílem zkoušky je prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na úrovni B1.


Student, který úspěšně složí zkoušku GEN, rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se témat, se kterými se pravidelně setkává v každodenních situacích, na pracovišti, během studia nebo při návštěvě míst, kde je angličtina používána jako hlavní jazyk komunikace. Dokáže se zapojit do rozhovoru, popsat skutečnosti, události a cíle a umí stručně popsat své názory a plány. Rozsah odpovídá úrovni B1.

Proč je předmět vyučován

Zkouška z obecné angličtiny na úrovni B1 je určena studentům, kteří mají dostatečné znalosti splňující požadavky povinné angličtiny, ale nemají žádnou zkoušku nebo certifikát, které jsou akceptovatelné pro uznání. Složením této zkoušky studenti mohou prokázat své aktuální znalosti a splnit povinnou angličtinu bez nutnosti absolvování výuky. Zkouška ověřuje schopnost samostatného použití jazyka na úrovni B1 s důrazem na potřeby úspěšné komunikace v běžných situacích i situacích spojených se studiem.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předpokládá se aktivní znalost gramatických jevů a slovní zásoby na úrovni B1 v rozsahu povinné literatury odpovídající potřebám samostatné komunikace.

Literatura referenční

  • CLARE, Antonia, J. J. WILSON a Stephanie DIMOND-BAYIR. Speakout: intermediate. 2nd edition. Harlow: Pearson Education, [2015]. ISBN 978-1-292-11594-8.

Průběžná kontrola studia

Zkouška má písemnou a ústní část, které prověřují znalosti obecné angličtiny na úrovni B1. Písemná část testuje znalost gramatických struktur, u ústního pohovoru se hodnotí pohotovost reakcí, plynulost projevu, fonetická správnost a schopnost aktivně používat slovní zásobu a gramatiku v rozsahu povinné literatury nebo obdobné učebnice na úrovni B1. V obou částech zkoušky musí student získat alespoň 50% bodů.


Výuka neprobíhá.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Vyučující lze kontaktovat prostřednictvím školní emailové adresy nebo osobně v konzultačních hodinách.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-02-26 A4/401 08:3010:25 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-02-28 A4/401 08:3010:25 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-03-06 A4/401 08:3010:25 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-03-13 A4/401 08:3010:25 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-03-20 A4/401 08:3010:25 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-03-27 A4/401 08:3010:25 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-04-03 A4/401 08:3010:25 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-04-10 A4/401 08:3010:25 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-04-17 A4/401 08:3010:25 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-02-28 A4/401 10:3012:15 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-03-06 A4/401 10:3012:15 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-03-13 A4/401 10:3012:15 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-03-20 A4/401 10:3012:15 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-03-27 A4/401 10:3012:15 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-04-03 A4/401 10:3012:15 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-04-10 A4/401 10:3012:15 General English Exam - čtěte poznámku!
St zkouška 2024-04-17 A4/401 10:3012:15 General English Exam - čtěte poznámku!
zkouška 2024-02-23 A4/401 08:3010:25 General English Exam - čtěte poznámku!
zkouška 2024-03-08 A4/401 08:3010:25 General English Exam - čtěte poznámku!
zkouška 2024-03-08 A4/401 10:3012:15 General English Exam - čtěte poznámku!
zkouška 2024-03-15 A4/401 10:3012:15 General English Exam - čtěte poznámku!

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
  • Program BIT (anglicky), 1. ročník, povinně volitelný skupina A
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina A
Nahoru