Detail předmětu

Návrh číslicových systémů

INC Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Binární čísla: poziční zápis čísel, převody mezi soustavami, reprezentace binárních čísel, binární aritmetické operace, kódy. Booleova algebra, reprezentace logických funkcí: algebraické formy, minimalizace logických výrazů, návrh kombinačních logických sítí. Analýza činnosti logických sítí: souběh a hazard. Vybrané logické bloky: sčítačka, odčítačka, multiplexor, demultiplexor, dekodér, kodér, komparátor, aritmetická a logická jednotka. Jednoduché asynchronní logické sítě: návrh a analýza činnosti. Sekvenční logické obvody a sítě, klopné obvody. Stavové automaty a jejich reprezentace. Návrh synchronizovaných sekvenčních sítí: kódování stavů, optimalizace a implementace. Registr, čítač, posuvný registr, dělič impulsního kmitočtu. Návrh jednoduchého číslicového zařízení: návrhové systémy CAD, jazyky pro návrh, kroky návrhu. Cílové technologie. Programovatelné logické obvody.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 10 hod. seminář
 • 3 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 55 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 25 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získat základní znalosti metod pro popis, analýzu a návrh kombinačních a sekvenčních logických sítí v číslicových systémech.
Základní znalosti metod pro popis, analýzu a návrh kombinačních a sekvenčních logických sítí v číslicových systémech.

Proč je předmět vyučován

Číslicové systémy jsou základem architektur současných počítačů. V rámci kurzu získají studenti základní znalosti potřebné pro porozumění činnosti a efektivní návrh kombinačních a sekvenčních logických sítí používaných v moderních číslicových systémech.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy a axiomy Boolovy algebry. Základní pojmy teorie grafů. Základy elektrotechniky a základní aktivní a pasivní elektronické součástky.

Literatura studijní

Osnova přednášek

 1. Binární čísla: reprezentace binárních čísel, binární aritmetické operace, kódy.
 2. Booleova algebra, reprezentace logických funkcí, algebraické formy, logické obvody.
 3. Minimalizace logických výrazů: Karnaghovy mapy, Quinův-McCluskeyho algoritmus, Petrickova funkce pokrytí. 
 4. Kreslení logických a funkčních schémat. Analýza činnosti logických sítí: souběh a hazard.
 5. Kombinační logické obvody: multiplexor, demultiplexor, dekodér, kodér.
 6. Kombinační logické obvody: komparátor, sčítačka, odčítačka, aritmetická a logická jednotka.
 7. Stavové automaty a jejich reprezentace. Klopné obvody.
 8. Sekvenční logické obvody: kódování stavů, optimalizace a implementace.
 9. Registry, čítače, posuvné registry, děličky kmitočtu.
 10. Jazyk VHDL, syntéza logických obvodů.
 11. Návrh jednoduchých číslicových obvodů: návrhové systémy, kroky návrhu.
 12. Programovatelné logické obvody.
 13. Technologie logických obvodů.

Osnova seminářů

 1. Binární čísla: poziční zápis čísel, převody mezi soustavami, reprezentace binárních čísel, binární aritmetické operace, kódy.
 2. Boolova algebra, reprezentace logických funkcí, analýza činnosti jednoduchých kontaktových sítí.
 3. Formy algebraických výrazů. Minimalizace logických výrazů: Quinův-McCluskeyho algoritmus, Petrickova funkce pokrytí.
 4. Minimalizace logických výrazů: Karnaghovy mapy. Kreslení logických a funkčních schémat.
 5. Vybrané logické komponenty: multiplexor, demultiplexor, kodér, dekodér, sčítačka, ALU.
 6. Využití komponent pro implementace logických funkcí. 
 7. Stavové automaty a jejich reprezentace. Návrh synchronních sekvenčních sítí.
 8. Návrh logických sítí s programovatelnými logickými obvody.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuální projekt v rozsahu 3 hodin.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální zkouška: 25 bodů.
 • Projekt a jeho ověření v laboratoři: 20 bodů.
 • Závěrečná zkouška: 55 bodů.
  Hranice pro úspěšnou zkoušku podle pravidel ECTS je 50 bodů.


Znalosti studentů jsou ověřovány půlsemestrální zkouškou (25 bodů), vypracováním projektu (20 bodů) v předepsaném termínu a semestrální zkouškou.

Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné ji vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body (z celkem 55 bodů). V opačném případě bude semestrální zkouška hodnocena 0 body.

Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, příslušné body nebudou uděleny a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Podmínky zápočtu

Získání min. 5 bodů z projektu je podmínka nutná pro udělení zápočtu. Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út zkouška 2024-05-14 A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 M104 M105 12:0013:50 1. termín
Čt zkouška 2024-05-30 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 09:0010:50 2. termín
Čt zkouška 2024-06-06 D0206 D0207 D105 09:0010:50 3. termín
Čt zkouška 2024-04-18 D105 10:0011:00 Půlsemestrální test (náhradní termín)
Čt přednáška 1., 2., 3., 4. výuky D0207 D105 10:0012:50470 1BIA 2BIA 2BIB 10 - 29 xx Fučík
Čt přednáška 5., 6., 7., 8. výuky D0207 D105 10:0012:50470 1BIA 2BIA 2BIB 10 - 29 xx Kořenek
Čt přednáška 10., 11., 12. výuky D0207 D105 10:0012:50470 1BIA 2BIA 2BIB 10 - 29 xx Matoušek
Čt seminář 1., 2., 3., 6., 7. výuky D0207 D105 13:0013:50470 1BIA 2BIA 2BIB 10 - 29 xx Matoušek
Čt seminář 4., 5., 10. výuky D0207 D105 13:0013:50470 1BIA 2BIA 2BIB 10 - 29 xx Kekely
Čt seminář 11., 12. výuky D0207 D105 13:0013:50470 1BIA 2BIA 2BIB 10 - 29 xx Setinský
Čt přednáška 1., 2., 3., 4. výuky D105 14:0016:50316 1BIB 2BIA 2BIB 30 - 49 xx Fučík
Čt přednáška 5., 6., 7., 8. výuky D105 14:0016:50316 1BIB 2BIA 2BIB 30 - 49 xx Kořenek
Čt přednáška 10., 11., 12. výuky D105 14:0016:50316 1BIB 2BIA 2BIB 30 - 49 xx Matoušek
Čt seminář 1., 2., 3., 6., 7. výuky D105 17:0017:50316 1BIB 2BIA 2BIB 30 - 49 xx Matoušek
Čt seminář 4., 5., 10. výuky D105 17:0017:50316 1BIB 2BIA 2BIB 30 - 49 xx Kekely
Čt seminář 11., 12. výuky D105 17:0017:50316 1BIB 2BIA 2BIB 30 - 49 xx Setinský
cvičení 2024-05-03 D0206 D0207 D105 13:0015:50700 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 10 - 29 30 - 49 xx Matoušek
zkouška 2024-04-05 A112 A113 D0206 D0207 D105 E105 14:0015:00 Půlsemestrální test (14:00-15:00)
zkouška 2024-04-05 D105 15:0016:00 Půlsemestrální test (uznání bodů z loňska)
zkouška 2024-04-05 D0206 D105 16:0017:00 Půlsemestrální test (16:00-17:00)
Ne ostatní 2024-05-05 D105 22:0023:00 automatický zápočet

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru