Detail předmětu

Počítačové komunikace a sítě

IPK Ak. rok 2023/2024 letní semestr 4 kredity

Koncepce Internetu a model Internetu. Referenční model ISO/OSI. Protokoly TCP, UDP, IP. Adresování v počítačových sítích (lokální a Internet). Směrování v Internetu. Multicasting v Internetu. Přepínání a přepínače. Principy spolehlivého přenosu dat. Propojování sítí. Vícenásobný přístup. Správa chyb. Komunikační služby a protokoly. Bezdrátové a mobilní sítě a protokoly. Bezpečnost v počítačových sítích. Programování síťových aplikací.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 40 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Porozumět základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí; být informován o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích.


Student porozumí základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí a získá informovanost o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích. Student se naučí pracovat s dostupnou dokumentací a standardy, které detailně popisují specifikaci komunikačních protokolů. Student se naučí implementovat síťové aplikace.

Proč je předmět vyučován

Internet používáme pro nejrůznější aktivity v každodenním životě. Život bez něj je pro mnoho lidí těžko představitelný. V tomto kurzu se dozvíte na jakých technických principech je Internet postaven a co jsou klíčové technologie nutné pro jeho fungování.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Schopnost programovat a znalost jednoho z programovacích jazyků C/C++, Python, Java, C#. Znalost prostředí operačních systémů.  

Technické vybavení

Volně dostupné vývojové nástroje v prostředí OS Linux. Virtualizační nástroje (Virtual Box nebo VMware).

Osnova přednášek

 1. Úvod do počítačových sítí
 2. Síťové aplikace
 3. Aplikační vrstva
 4. Programování síťových aplikací
 5. Transportní vrstva
 6. Síťová vrstva I (Adresování)
 7. Síťová vrstva II (Protokoly a komunikace)
 8. Protokol IPv6
 9. Multicast
 10. Směrování I (Lokální sítě)
 11. Směrování II (Internet)
 12. Linková vrstva (LAN technologie, Ethernet, Wifi)
 13. Rekapitulace

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Programování klient-server komunikace
 2. Implementace síťové aplikace

Průběžná kontrola studia

 • Opravený projekt č.1 - 20 bodů
 • Opravený projekt č.2 - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 60 bodů


Kontrolovanou výukou jsou 2 hodnocené projekty a závěrečná zkouška.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 10 bodů z hodnocení za semestr.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Krátké konzultace v době po skončení přednášky. Regulérní konzultace v konzultačních hodinách vyučujícího. Případně individuálně domluvené konzultace osobně či on-line na platformě MS Teams.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-05-06 A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 M104 M105 14:0015:50 1. termín
Út přednáška 1., 6., 7., 10., 11. výuky E104 E105 E112 08:0009:50294 2BIB 3BIT xx 20 - 29 Ryšavý
Út přednáška 2., 3., 4., 5., 8., 9., 12., 13. výuky E104 E105 E112 08:0009:50294 2BIB 3BIT xx 20 - 29 Veselý
Út zkouška 2024-05-21 D0206 D0207 D105 E112 10:0011:50 2. termín
St zkouška 2024-05-29 D105 12:0013:50 3. termín
Čt přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 12., 13. výuky E104 E105 E112 08:0009:50294 2BIA 3BIT xx 10 - 19 Veselý
Čt přednáška 6., 7., 10., 11. výuky E104 E105 E112 08:0009:50294 2BIA 3BIT xx 10 - 19 Ryšavý

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru