Detail předmětu

Počítačový seminář

ISC Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 2 kredity

Intenzivní školení pouze v první půlce semestru, jehož cílem je oživit a ozřejmit práci s počítačem z pohledu tvorby programového vybavení. Stěžejním tématem je práce s čísly v různých soustavách tak, jak je běžné v programovací praxi s vazbou na uložení čísel v počítači. S tím souvisí základní pojmy a obraty užívané při tvorbě programového vybavení, zejména pak: algoritmy a řešení problémů, základní programovací konstrukty a základní datové struktury.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet

Rozsah

 • 12 hod. přednášky
 • 12 hod. pc laboratoře
 • 2 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 70 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 12 bodů numerická cvičení
 • 18 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Student porozumí základním principům a zásadám práce s počítačem a znalosti bude schopen používat při tvorbě programů. Student se naučí analyzovat a navrhovat jednoduché algoritmy. Student porozumí základním pojmům, které se pojí k abstraktním datovým typům, a naučí se je používat. Student porozumí způsobům práce, uložení a reprezentaci čísel v počítači. 

 

 

 


 • Student získá přehled v oblasti základní práce s počítačem, zejména s tím, k čemu slouží a jak funguje.
 • Seznámí se s oblastmi, kde hraje počítač nezastupitelnou roli.
 • Student porozumí významu slova počítač a manipulaci s ním za účelem tvorby programu.
 • Seznámí se se základními (abstraktními) datovými typy a strukturami.
 • Získá základní generické a obecné znalosti z programovacích jazyků.
 • Porozumí způsobům uložení a reprezentace čísel v počítači (jak člověk a počítače pracují s čísly a proč počítačům dělají problémy reálná /desetinná/ čísla).

Proč je předmět vyučován

Po absolvování počítačového semináře studenti budou ovládat (ozřejmí si) základní práci s počítačem z pohledu tvorby programového vybavení. Získané znalosti jsou použitelné v různých oblastech IT.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předmět je umístěn v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem a znalosti matematiky na úrovni střední školy.

Technické vybavení

volně dostupné

Literatura studijní

 • Cormen, T.H., Leiserson, Ch.E., Rivest, R.L.: Introduction to Algorithms.

Osnova přednášek

 1. Seznámení s oblastmi, kde hraje počítač nezastupitelnou roli, architektura von Neumann, model výpočtu a tvorby programů.
 2. Způsoby uložení a reprezentace čísel v počítači (jak člověk a počítače pracují s čísly a proč počítačům dělají problémy desetinná čísla).
 3. Algoritmus - pojem a vlastnosti algoritmů, notace a zápis. 
 4. Techniky řešení problémů.
 5. Přehled datových struktur (využití a práce s nimi). Ukazatel jako abstraktní datový typ a jeho specifikace.
 6. Základní pojmy z programovacích jazyků - výraz, příkaz, kompozice příkazů, základní obraty v řízení toku výpočtu. Souhrnné opakování.

Osnova počítačových cvičení

Cvičení korespondují s náplní jednotlivých přednášek a prakticky procvičují prezentovanou látku.

Průběžná kontrola studia

 • Opravované úlohy - až 12 bodů
 • Účast na přednáškách/cvičeních - až 18 bodů
 • Závěrečný zápočtový test - 70 bodů

 


Účast na přednáškách v tomto předmětu je kontrolována. Znalosti studujících jsou ověřovány aktivní účastí na cvičeních, vypracováním individuálních úkolů a závěrečným zápočtovým testem. Bodovaná účast v počítačových laboratořích. Možnost nahrazení po dohodě s vyučující (např. formou zpracování individuálního úkolu).

Podmínky zápočtu

 • Získání minimálně 50 bodů za semestr
 • Účast na 5 ze 6 přednášek (absenci lze omluvit pomocí zaevidované překážky ve studiu, nebo z jiného zákonného důvodu) 

Způsob kontaktu s vyučujícím

emailem

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2023-11-20 E104 E112 08:0010:00 Zápočtový test
Po přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 6. výuky E104 E105 E112 08:0009:50294 1BIA 1BIB xx Květoňová
Po poč. lab 1., 3. výuky N203 10:0011:5020 1BIA 1BIB xx Květoňová Fritz (termín obsazen)
Po poč. lab 4., 5., 6., 7. výuky N203 10:0011:5020 1BIA 1BIB xx Fritz Fritz (termín obsazen)
Po poč. lab 3., 4., 5., 6., 7. výuky O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB xx Fritz Fritz (termín obsazen)
Po poč. lab 2023-09-18 O204 12:0013:5020 1BIA 1BIB xx Květoňová Fritz (termín obsazen)
Po poč. lab 3., 4., 5., 6., 7. výuky N203 14:0015:5020 1BIA 1BIB xx Fritz Fritz (termín obsazen)
Po poč. lab 2023-09-18 N203 14:0015:5020 1BIA 1BIB xx Květoňová Fritz (termín obsazen)
Po poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7. výuky N203 16:0017:5020 1BIA 1BIB xx Snášel
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7. výuky O204 15:0016:5020 1BIA 1BIB xx Snášel
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7. výuky N203 17:0018:5020 1BIA 1BIB xx Snášel
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7. výuky N203 08:0009:5020 1BIA 1BIB xx Sedlák
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7. výuky N203 10:0011:5020 1BIA 1BIB xx Sedlák
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7. výuky N203 12:0013:5020 1BIA 1BIB xx Horák
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7. výuky N203 14:0015:5020 1BIA 1BIB xx Sakin
St poč. lab *) 1., 3., 4., 5., 6., 7. výuky N203 16:0017:5020 1BIA 1BIB xx Sakin
Čt poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7. výuky N203 08:0009:5020 1BIA 1BIB xx Sedlák
Čt poč. lab 1., 3., 4., 5., 6., 7. výuky N203 10:0011:5020 1BIA 1BIB xx Sedlák
Na výuku se nelze registrovat ve Studis. (Termíny cvičení mohou být v případě potřeby otevřeny dodatečně, ale nemusí být využity vůbec.)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru