Detail předmětu

Typografie a publikování

ITY Ak. rok 2023/2024 letní semestr 4 kredity

Studující se seznámí s obecnými typografickými zásadami a s nástroji pro vytváření dokumentů. Speciální pozornost je věnována systému LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací. Probíraná látka je rozdělena do šesti dvouhodinových přednášek, které se konají obvykle jednou za čtrnáct dnů. Získané vědomosti si studující procvičí v rámci pěti projektů v LaTeXu. V závěru semestru jsou znalosti studujících ověřeny závěrečnou písemkou.

Aktuální informace

Výuka předmětu začne až ve 2. týdnu semestru. První přednáška se proto uskuteční až v pátek 16. 2. 2024 od 12:00 v učebně D105. Další přednášky proběhnou ve 3., 5., 7., 9. a 11. týdnu výuky. Ve 12. týdnu výuky bude v době přednášky zápočtová písemka.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 13 hod. přednášky
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 30 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 70 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Pochopit obecné typografické zásady a principy. Seznámit se s nástroji pro vytváření dokumentů s vysokou typografickou úrovní. Naučit se pracovat se systémem LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací.

Proč je předmět vyučován

Naučit se používat systém LaTeX pro sazbu dokumentů není úplně snadné, a právě proto byl zaveden tento předmět. Studenti si práci s LaTeXem vyzkouší na projektech, takže další dokumenty (třeba bakalářskou práci) budou vytvářet efektivněji, protože se již nebudou muset tolik zabývat systémem LaTeX a budou se moci více soustředit na vytvářený dokument. Byť je předmět zaměřen na systém LaTeX, jsou v průběhu přednášek diskutovány obecné typografické zásady, které studenti využijí nezávisle na zvoleném prostředku pro sazbu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Textové editory.

Literatura studijní

 • Rybička, J. LaTeX pro začátečníky. 3. vydání. Konvoj, Brno, 2003. ISBN 80-7302-049-1.
 • Kopka, H., Daly, P. W. LaTeX podrobný průvodce. Vydání první. Computer Press, Brno, 2004. ISBN 80-722-6973-9.
 • Kottwitz, S. LaTeX Beginner's Guide. Packt Publishing, Birmingham, 2011. ISBN 978-1847199867.

Literatura referenční

 • Hanáček, P., et al. Jak publikovat na počítači. SCIENCE, Velentiny, 1996. ISBN 80-901475-77.
 • ČSN ISO 690: Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. ÚNMZ. 2022.

Osnova přednášek

 1. Cíle a organizace předmětu, písmo jako základ typografie, přehled nástrojů pro zpracování dokumentů.
 2. Úvod do systému LaTeX - filozofie, software, hladká a smíšená sazba.
 3. Sazba dokumentů  - obecná pravidla pro strukturování publikací, příkazy pro členění dokumentů, sazba matematických výrazů v LaTeXu.
 4. Sazba tabulek, algoritmů a obrázků v LaTeXu.
 5. Normy pro bibliografické citace, způsoby vkládání bibliografických citací do dokumentů v LaTeXu.
 6. Prezentace a nástroje pro jejich tvorbu v LaTeXu.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Hladká a smíšená sazba (10 bodů)
 2. Sazba dokumentů a matematických výrazů (15 bodů)
 3. Obrázky, algoritmy a tabulky (15 bodů)
 4. Bibliografické citace (15 bodů)
 5. Tvorba prezentací (15 bodů)

Průběžná kontrola studia

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studujících jsou ověřovány vypracováním projektů a závěrečnou písemkou. Za 5 individuálních projektů mohou studující získat až 70 bodů a za závěrečnou písemku až 30 bodů. Pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů. Pokud bude odhaleno plagiátorství, nedovolená spolupráce na projektech nebo podvod u závěrečné písemné práce, klasifikovaný zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení. V případě řádně ohlášené a doložené překážky ve studiu může studující požádat odpovědného vyučujícího o odklad termínu odevzdání projektu nebo o náhradní termín závěrečné písemky.

Podmínky zápočtu

Pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů. Pokud bude odhaleno plagiátorství, nedovolená spolupráce na projektech nebo podvod u závěrečné písemné práce, klasifikovaný zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
přednáška 2., 3., 5., 7., 9., 12. výuky D0206 D105 12:0013:50470 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Křena
přednáška 2024-04-19 D0206 D105 12:0013:50470 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Křena, Smrčka

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru