Detail předmětu

Základy logiky pro informatiky

IZLO Ak. rok 2023/2024 letní semestr 2 kredity

Formální výroková a predikátová logika. Syntaxe a sémantika formulí. Normální formy a algebraické úpravy formulí. Formální důkaz jako sekvence aplikací syntaktických pravidel vycházející z axiomů. Prvořádové teorie, modely. Pojmy korektnost, bezespornost, úplnost. Praktické použití SAT a SMT solverů. Souvislost dokazování a počítání, existence limitů dokazování a počítání plynoucí z Gödelových vět.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 10 hod. přednášky
 • 2 hod. seminář
 • 10 hod. cvičení
 • 2 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 82 bodů závěrečná zkouška
 • 18 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Seznámení s nejzákladnějšími pojmy, koncepty a výsledky klasické matematické logiky (související se syntaxí, sémantikou a dokazováním ve výrokové a predikátové logice); nacvičení formálního vyjadřování pomocí aparátu matematické logiky; uvedení do souvislostí počítání, formálního logického usuzování a jejich limitů; seznámení s praktickými technologiemi automatického logického usuzování - SAT a SMT solving.
Orientace v pojmech matematické logiky jako term, formule, axiom, důkaz, syntaxe, sémantika, splnitelnost, platnost, korektnost, spornost, úplnost, axiom, důkaz. Schopnost práce s jazykem výrokové a predikátové logiky: důkladné porozumění významu a použití symbolům výrokové a predikátové logiky, spojek, kvantifikátorů, logických proměnných. Schopnost psát a číst texty s prvky formální notace. Zlepšení celkové schopnosti formálního a přesného vyjadřování a myšlení. Základní znalost nejzásadnějších výsledků v matematické logice, Gödelových vět, a jejich významu pro informatiku. Povědomí o praktickém užití SAT a SMT solverů.

Proč je předmět vyučován

Základní pojmy a koncepty matematické logiky stály na samém počátku informatiky a prostupují ji na každém kroku. Stojí v pozadí logických obvodů, procesorů, a téměř každého formálního systému nebo jazyka, včetně těch programovacích, specifikačních, modelovacích. Seznámit se s nimi důkladně v jejich původní formě pomůže orientovat se v odvozených konceptech moderní informatiky.

Studium matematické logiky, vědy o formálním vyjadřování a usuzování, je také unikátní příležitostí důkladně procvičit přesné a srozumitelné vyjadřování a usuzování, které je kritickou dovedností v každé oblasti IT. Informatik neustále potřebuje vstřebávat, vytvářet a komunikovat komplikované algoritmy, modely, systémy, specifikace…

SAT a SMT solving je příkladem praktického použití vyučované teorie. Je univerzální technologií použitelnou v plánování, řešení aritmetických problémů, grafových problémů, v analýze programů, testování a verifikaci, a dalších odvětvích.

Nakonec, základní fakta o souvislosti počítání, formálního usuzování a matematického dokazování, a o existenci jejich limitů plynoucích z Gödelových vět, patří mezi nejzásadnější teoretickými poznatky informatiky vůbec.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy diskrétní matematiky a matematické notace, množiny, relace, zobrazení.

Literatura studijní

 • Herbert B. Enderton. A Mathematical Introduction to Logic. Academic Press, 2001. ISBN 978-0122384523

Literatura referenční

 • Herbert B. Enderton. A Mathematical Introduction to Logic. Academic Press, 2001. ISBN 978-0122384523
 • Michael Huth and Mark Ryan. Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems. Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0521543101
 • Peter Smith. An Introduction to Formal Logic. ISBN 978-1916906327 https://www.logicmatters.net/ifl/
 • Peter Smith. Gödel Without (Too Many) Tears. ISBN 979-8673862131 https://www.logicmatters.net/igt/
 • Doxiadis A, Papadimitriou C. LOGICOMIX: an epic search for truth. Bloomsbury Publishing USA; 2015 Jul 28. ISBN 978-1596914520

Osnova přednášek

 1. Úvod, syntaxe a sémantika výrokové logiky, splnitelnost, platnost, tabulky, konjunktivní a disjunktivní normální forma, algebraické úpravy formulí, úplné systémy spojek.
 2. Syntaxe a sémantika predikátové logiky.
 3. Normální formy a algebraické úpravy predikátových formulí. Teorie v predikátové logice.
 4. Dokazování. Důkaz z axiomů pomocí odvozovacích pravidel. Vztah syntaxe a sémantiky. Efektivní, korektní, úplný dokazovací systém.
 5. Bezespornost a úplnost prvořádových teorií. Vztah počítání a dokazování, mechanizovatelnost matematiky a teorií PL, Gödelovy věty o neúplnosti.

Osnova seminářů

 1. SAT a SMT solving.

Osnova cvičení

 1. Výroková logika: formalizace tvrzení, splňování formulí, tabulky, převody do CNF a DNF.
 2. Predikátová logika: kvantifikátory a proměnné. Formalizace a porozumění formulím 1.
 3. Predikátová logika: interpretace jazyka, model formule. Formalizace a porozumění formulím 2.
 4. Algebraické úpravy a převody do normálních forem.
 5. Dokazování.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Použití SAT solverů
 2. Použití SMT solverů

Průběžná kontrola studia

Hodnocení projektu, který se bude skládat ze dvou příkladů: 1) použití SAT solveru, 2) použití SMT solveru.
Projekt hodnocený max. 18 body, písemná zkouška max. 82 body. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat alespoň 50 bodů celkem ze 100 a 40 bodů ze zkoušky.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po cvičení 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. výuky A113 09:0010:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Holík
Po cvičení 2., 3., 4., 5., 6., 7. výuky A112 09:0010:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Lengál
Po cvičení 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. výuky A112 15:0016:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Holík
Po přednáška 1., 2., 3. výuky D0206 D105 17:0018:50470 1BIA 2BIA 2BIB xx 10 - 29 Lengál
Po přednáška 4., 5., 6. výuky D0206 D105 17:0018:50470 1BIA 2BIA 2BIB xx 10 - 29 Holík
Út cvičení 2., 3., 4., 5., 6., 7. výuky A113 08:0009:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Lengál
Út zkouška 2024-06-04 D0206 D0207 D105 E112 09:0010:50 3. termín
Út cvičení 2., 3., 4., 5., 6., 7. výuky D0207 12:0013:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Holík
Út zkouška 2024-05-28 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 13:0014:50 2. termín
St cvičení 2., 3., 4., 5., 6., 7. výuky A112 14:0015:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dacík
St cvičení 2., 3., 4., 5., 6., 7. výuky A112 16:0017:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dacík
Čt cvičení 2., 3., 4., 5., 6., 7. výuky A112 08:0009:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Síč
Čt cvičení 2., 3., 4., 5., 6., 7. výuky A112 10:0011:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Síč
Čt zkouška 2024-05-16 A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 G202 13:0014:50 1. termín
Čt cvičení 2., 3., 4., 5., 6., 7. výuky A113 16:0017:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Lengál
cvičení 2., 3., 4., 5., 6., 7. výuky A112 08:0009:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Síč
přednáška 1., 2., 3. výuky D0206 D105 10:0011:50470 1BIB 2BIA 2BIB xx 30 - 49 Lengál
přednáška 4., 5. výuky D0206 D105 10:0011:50470 1BIB 2BIA 2BIB xx 30 - 49 Holík
cvičení 2., 3., 4., 5., 6., 7. výuky A112 12:0013:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Síč
cvičení 2., 3., 4., 5., 6., 7. výuky A113 12:0013:5052 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dacík
zkouška 2024-04-12 D0206 D0207 D105 E112 15:0016:50 předtermín

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru