Detail předmětu

Základy umělé inteligence

IZU Ak. rok 2023/2024 letní semestr 4 kredity

Řešení úloh: Prohledávání stavového prostoru (metody BFS, DFS, DLS, IDS, BS, UCS, Backtracking, Forward checking, Min-conflict, BestFS, GS, A*, Hill Climbing, Simulated annealing). Řešení optimalizačních úloh algoritmy inspirovanými přírodou (GA, ACO a PSO). Rozklad úloh na podúlohy (And Or grafy), hraní her (algoritmy Mini-Max a Alfa-Beta). Základy jazyka PROLOG a implementace základních prohledávacích algoritmů v tomto jazyce. Principy strojového učení. Příznakové a strukturální rozpoznávání obrazů. Principy expertních systémů. Základy počítačového vidění. Základní principy práce s přirozeným jazykem. Aplikační oblasti umělé inteligence.

Aktuální informace

 • Na začátku týdne (4.3.2024) Vám bylo individuálně rozesláno zadání prvního projektu do IZU. Zkontrolujte se prosím, že jste zadaní obdrželi, a pokud ne, neprodleně informujte kolegu Rozmana.
 • Registrace na půlsemestrální test se otevře zítra (dne 8.3.2024) v 8:00. Přihlašte se na jeden ze dvou termínů. Kapacita obou termínu je 300 studentů.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 20 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základy umělé inteligence, především s přístupy k řešení problémů, s principy strojového učení a s problematikou obecné teorie rozpoznávání. Studenti získají i základní informace o expertních systémech, počítačovém vidění a zpracování přirozeného jazyka.

 • Studenti se seznámí s metodami řešení úloh založenými na prohledávání stavového prostoru a na rozkladu úloh na podúlohy.
 • Studenti se seznámí se základními metodami řešení her dvou protihráčů.
 • Studenti se naučí řešit optimalizační problémy.
 • Studenti se seznámí se základy výrokové a predikátové logiky a jejich aplikacemi.
 • Studenti se naučí aplikovat základní metody strojového učení.  
 • Studenti se seznámí se základními principy expertních systémů, počítačového vidění a zpracování přirozeného jazyka.
 • Studenti se seznámí se základy multiagentních systémů.

Proč je předmět vyučován

V předmětu IZU by studenti měli získat přehled o tom, co všechno se pod pojmem umělá inteligence skrývá, uvědomit si, že představa umělé inteligence jako umělé bytosti je nesprávná, a především by se měli seznámit se základními technikami a přístupy k řešení problémů, které pak lze použít při tvorbě inteligentních systémů. 

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

   - Znalost základů programování v procedurálně orientovaném programovacím jazyce.    - Středoškolské znalosti z matematiky.

Technické vybavení

volně dostupné

 • SWI PROLOG - verze 6.2.6, Copyright (c) 1990-2012 University of Amsterdam, VU Amsterdam

Literatura studijní

 • Russell,S., Norvig,P.: Artificial Intelligence, Prentice-Hall, Inc., 1995, ISBN 0-13-360124-2, second edition 2003, ISBN 0-13-080302-2, third edition 2010, ISBN 0-13-604259-7
 • Ertel, W.: Introduction to Artificial Intelligence, Springer, second edition 2017, ISSN 1863-7310
 • Pool, D. L., Mackworth, A. K.: Artificial Intelligence, Cambridge University Press, 2010,  ISBN-13 978-0-521-51900-7

Osnova přednášek

 1. Úvod, definice umělé inteligence (UI), typy UI úloh, metody řešení těchto úloh.
 2. Metody řešení úloh prohledáváním stavového prostoru.
 3. Metody řešení úloh rozkladem na podúlohy.
 4. Metody řešení optimalizačních úloh algoritmy inspirovanými přírodou.
 5. Metody hraní her dvou protihráčů.
 6. Logika a UI, resoluční metoda a její využití při řešení úloh a plánování.
 7. Jazyk PR0LOG a jeho použití v UI.
 8. Strojové učení.
 9. Rozpoznávání.
 10. Principy expertních systémů.
 11. Principy počítačového vidění.
 12. Principy zpracování přirozeného jazyka.
 13. Úvod do agentních systémů.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Projekt zaměřený na prohledávání stavového prostoru a hraní her
 2. Projekt zaměřený na logiku a jazyk PROLOG
 3. Dva projekty zaměřené na strojové učení a klasifikaci

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test - 20 bodů.
 • Projekty (domácí úkoly) - 20 bodů. 
 • Závěrečná písemná zkouška - 60 bodů; Pro získání bodů ze závěrečné písemné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.


Zameškanou výuku a zkoušky lze nahrazovat pouze výjimečně, a  to po posouzení řádně doložených důvodů zameškání garantem předmětu.

Podmínky zápočtu

Nejméně 10 bodů během semestru

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-03-25 E104 E105 E112 11:0012:00 Půlsemestrální zkouška
Po přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. výuky E104 E105 E112 11:0012:50294 2BIB 3BIT xx 20 - 29 Kočí
Út zkouška 2024-03-26 E104 E105 E112 13:0014:00 Půlsemestrální zkouška
Út přednáška výuky E104 E105 E112 13:0014:50294 2BIA 3BIT xx 10 - 19 Zbořil
St zkouška 2024-05-15 D0206 D0207 D105 09:0011:50 1. termín
zkouška 2024-05-31 D105 09:0011:50 2. termín
zkouška 2024-06-07 A112 A113 E105 G202 10:0012:50 3. termín

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru