Detail předmětu

Španělština: začátečníci 2/2

JS2 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 3 kredity

Komunikativní předmět španělštiny pro začátečníky zahrnuje nácvik výslovnosti, základy gramatiky, konverzaci v každodenních situacích, čtení a poslech. Pro výuku budou m.j. zapůjčeny originální španělské učebnice, bude použito audio i video. Předmět je pokračovací pro úspěšný JS1/1-ZS.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

  • 100 bodů závěrečná zkouška

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Základy španělštiny.
Základy komunikace v běžném životě, vč. základů gramatiky.

Proč je předmět vyučován

Kurz umožní studentům osvojit si odbornou slovní zásobu, jazykové funkce a řečové dovednosti nezbytné pro aktivní účast na seminářích, přednáškách a dalších v rámci svého profesního zaměření.

Povinné prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Získání zápočtu v předmětu JS1/1-ZS.

Literatura referenční

  • Fiesta 1, Králová+ kol.,vyd. FRAUS
  • -

Průběžná kontrola studia

Opakovací testy. Podmínky zápočtu: Semestrální testy - minimální počet bodů za semestr je 10 bodů (maximum je 20 bodů).
Závěrečná zkouška má min. 30 a max. 60 bodů.

Podmínky zápočtu

Semestrální testy - minimální počet bodů za semestr je 10 bodů (maximum je 20 bodů).

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
cvičení výuky T10/N 3.26 09:0010:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Borecká
cvičení výuky T10/N 3.26 11:0012:5020 2BIA 2BIB 3BIT xx Borecká

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru