Detail předmětu

Počítačová podpora konstruování

BPC-PPK FEKT BPC-PPK Ak. rok 2023/2024 letní semestr 6 kreditů

Úvod do problematiky CAD/CAM. Opakování postupu vytváření a skladby výkresové dokumentace Technické vybavení systémů, programové prostředky. Normalizace v oblasti CAD. Projektování a konstruování s výpočetní technikou. Realizace CAD v oblasti projektování el.strojů a přístrojů. Postup zavádění CAD do praxe. Efektivita počítačové podpory. Praktická cvičení v Autodesk Inventor, navrhování a konstruování komponent el.strojů a přístrojů. Animace a vizualizace.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

  • 65 hod. pc laboratoře

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem je za pomoci projektů zvládnutí modelování kompletní konstrukce elektrických strojů a přístrojů pomocí moderních CAD systémů, vytváření nových funkcí a využití dalších programů pro výpočet fyzikálních polí (FEMM, Ansys).
Student po absolování předmětu umí:
- vytvořit jednoduché (stator, rotor) i složité (tvarované vinutí) součásti elektrických strojů
- vytvořit sestavu kompletního stroje s ohledem na vazby jednotlivých prvků
- vytvořit plnohodnotnou výkresovou dokumentaci jednotlivých součástí a sestav
- nastavit prostředí pro vytváření výkresové dokumetnace podle platných neorenm
- vytvořit zjednodušený rozstřel součástí modelovaného stroje
- vytvořit plnhodnotnou animaci libovolného modelovaného zažízení pro reklamní či jiné účely
- využívat Obsahového centra v prostředí autodesk Inventoru
- využití Vault serveru pro týmovou práci při konstrukci elektrických strojů a přístrojů
- záklaní výpočty mechanickéhé namáhání pomocí MKP

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost modelování v moderních CAD systémech a základní znloast výkresové dokumetace.

Literatura referenční

  • :3D Studio-Reference Manual,Autodesk, Inc
  • :AutoCAD -Reference Manual,Autodesk, Inc

Osnova počítačových cvičení

1. Tvorba technické dokumentace
2. Tvorba technické dokumentace
3. Tvorba technické dokumentace
4. Základní pojmy a principy AutoCADu
5. Objemové a plošné modelování, parametrické programy
6. Adaptivní modelování v Inventoru
7. Tvorba výkresů v Inventoru
8. Pokročilá animace v Inventor Studiu
9. Obsahová centra v Inventoru
10. Programy pro animaci a vizualizaci - 3ds Max
11. Programy pro animaci a vizualizaci - 3ds Max
12. Digitální video - formáty, střih a úprava
13. Photoshop

Průběžná kontrola studia

Project 1 - Autodesk Autocad 30 points
Project 2 - Autodesk Inventor - drawings 30 points
Project 3 - Autodeks Inventor - Visualization 30 points
Midterm exam 10 points
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po poč. lab výuky T12/SA 2.04 08:0012:5030 2BIA 2BIB 3BIT xx Janda

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru