Detail předmětu

Elektrické instalace

XPC-EIC FEKT XPC-EIC Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Předmět seznamuje se zásadami návrhu, projektování a provedení elektroinstalace v objektech občanské výstavby s ohledem na bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. Předmět má praktické zaměření.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 20 hod. laboratoře
 • 10 hod. projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Naučit se navrhovat elektrickou instalaci v bytové a občanské výstavbě podle platných mezinárodních norem a českých předpisů s použitím moderních prvků a systémů. Získat přehled o používaných materiálech, vodičích, přístrojích a elektrických zařizovacích předmětech.
Absolvent předmětu je schopen:
- popsat distribuční sítě v ČR,
- definovat podmínky dodávky elektřiny v ČR,
- určit provedení elektroinstalace v objektu občanské výstavby,
- určit způsob jištění vedení před nadproudy,
- určit způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem,
- definovat riziko škod při úderu blesku,
- vybrat systém ochrany před bleskem,
- vybrat systém ochranných opatření před elektromagnetickým impulzem,
- určit provedení požárně bezpečné elektroinstalace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Student, který si zapíše předmět, musí být schopen aplikovat Kirchhofovy zákony a Ohmův zákon, musí být schopen analyzovat obvody v třífázové soustavě. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy. 

Literatura studijní

 • Soubor norem ČSN 33 2000-1 až 7,ČNI
 • ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
 • KŘÍŽ, Michal. Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: IN-EL, 2013, 60 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-86230-92-4.
 • DVOŘÁČEK, Karel. Elektrické instalace v dřevostavbách a provozech pro zpracování dřeva. 1. vyd. Praha: IN-EL, 2013, 67 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-86230-93-1.
 • Elektro v praxi 1. díl: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. Olomouc: Solid, 2014.
 • DVOŘÁČEK, Karel. Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. Vydání sedmé - aktualizované. Pardubice: IN-EL, spol. s. r. o, 2019, 111 stran : ilustrace, foto, grafy, plány. ISBN 978-80-87942-51-2.
 • DVOŘÁČEK, Karel. Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí - aktualizované vydání). Třetí - aktualizované vydání. Pardubice: IN-EL, 2018, 112 stran : ilustrace, grafy ;. ISBN 978-80-87942-38-3.

Literatura referenční

 • KADLEC, R.; STEINBAUER, M. Elektrické instalace (MEIC). 2015.

Osnova přednášek

1. Koncepce elektrické instalace nn, legislativa
2. Elektrické přípojky, odběrná zařízení
3. Rozvod za elektroměrem
4. Dimenzování a jištění vedení
5. Systémová (inteligentní) elektroinstalace
6. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
7. Elektrická instalace ve zvláštních objektech
8. Tvorba projektu elektrické instalace
9. Reálné projekty
10. Požárně odolná elektrická instalace
11. Ochrana budov a osob před bleskem
12. Ochrana elektrických a elektronických systémů před elektromagnetickými účinky blesku
13. Revize a reálné příklady z praxe 

Osnova laboratorních cvičení

1. Seminář: úložné materiály pro elektrické instalace, upevňovací materiály
2. Seminář: vodiče, kabely a svorky pro elektrické instalace
3. Seminář: instalační přístroje
4. Seminář: ochrana před bleskem a přepětím
5. Seminář: projektování elektroinstalací
6. Počítačové cvičení: simulátor rozvodů a návrh rozváděčů
7. Počítačové cvičení: návrh schémat a návrh osvětlení
8. Laboratorní cvičení: zapojování klasické instalace na cvičném panelu
9. Laboratorní cvičení: programovatelné relé LOGO!
10. Laboratorní cvičení: revize instalace a zařízení
11. Laboratorní cvičení: inteligentní domovní instalace 

Průběžná kontrola studia

Hodnotí se závěrečný projekt max. 80 bodů. V průběhu semestru bude test za 20 bodů. Zakončení předmětu - klasifikovaný zápočet.


Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení lze nahradit s jinou studijní skupinou.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po ostatní 2024-04-22 T12/SC 2.86 09:0010:00 Obhajoba projektu
Po ostatní 2024-04-22 T12/SC 2.86 10:0010:30 Obhajoba projektu
Út ostatní 2024-05-14 T12/SC 2.86 09:0010:00 Obhajoba projektu
Út ostatní 2024-05-14 T12/SC 2.86 10:0010:30 Obhajoba projektu
Út ostatní 2024-04-30 T12/SC 2.86 12:3013:30 Obhajoba projektu
Út ostatní 2024-05-21 T12/SC 2.86 13:0014:00 Obhajoba projektu
Út ostatní 2024-04-30 T12/SC 2.86 13:3014:30 Obhajoba projektu
Út ostatní 2024-05-21 T12/SC 2.86 14:0015:00 Obhajoba projektu
Út ostatní 2024-04-30 T12/SC 2.86 14:3015:00 Obhajoba projektu
Út laboratoř výuky T12/SC 2.86 16:0017:5024 2BIA 2BIB 3BIT xx Kadlec
St ostatní 2024-04-24 T12/SC 2.86 13:0014:00 Obhajoba projektu
St ostatní 2024-05-15 T12/SC 2.86 13:0014:00 Obhajoba projektu
St ostatní 2024-04-24 T12/SC 2.86 14:0015:00 Obhajoba projektu
St ostatní 2024-05-15 T12/SC 2.86 14:0015:00 Obhajoba projektu
Čt ostatní 2024-05-02 T12/SC 2.86 09:0010:00 Obhajoba projektu
Čt ostatní 2024-05-02 T12/SC 2.86 10:0010:30 Obhajoba projektu
Čt ostatní 2024-05-30 T12/SC 2.86 10:0011:00 Obhajoba projektu
Čt laboratoř výuky T12/SC 2.86 12:0013:5024 2BIA 2BIB 3BIT xx Szabó
Čt ostatní 2024-05-09 T12/SC 2.86 13:0014:00 Obhajoba projektu
Čt ostatní 2024-05-23 T12/SC 2.86 13:0014:00 Obhajoba projektu
Čt laboratoř výuky T12/SC 2.86 14:0015:5024 2BIA 2BIB 3BIT xx Steinbauer
Čt ostatní 2024-05-09 T12/SC 2.86 14:0015:00 Obhajoba projektu
přednáška výuky T12/SD 2.99 09:0010:5072 2BIA 2BIB 3BIT xx Kadlec
ostatní 2024-05-10 T12/SC 2.86 09:0010:00 Obhajoba projektu
ostatní 2024-05-10 T12/SC 2.86 10:0010:30 Obhajoba projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru