Detail předmětu

Bezpečná elektrotechnika

XPC-ELB FEKT XPC-ELB Ak. rok 2023/2024 letní semestr 2 kredity

Předmět seznamuje
- s právní úpravou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ĆR
- se zásadami prevence rizik
- s pravidly bezpečné obsluhy a práce na elektrickém zařízení
- s pravidly bezpečného provozování elektrického zařízení
- s provedením ochrany před úrazem elektrickým proudem
- s ochranou elektrických zařízení před účinky blesku a přepětí
- s ochranou elektrických zařízení proti požáru
- s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem

Předmět není vhodný pro studenty prvního ročníku bakalářského studia!

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

 • 26 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cíle předmětu

Seznámit studenty se zásadami bezpečného provedení a bezpečného provozování elektrických zařízení i elektrické instalace, jakožto součásti jejich odborné erudice.
Připravit studenty ke zkoušce podle zákona č. 250/2022 Sb. a navazující Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, aby po úspěšném vykonání zkoušky získali kvalifikaci osoby znalé pro samostatnou činnost. 

Předmět není vhodný pro studenty prvního ročníku bakalářského studia!

Absolvent předmětu je schopen:
- vyhodnotit rizika a vyvarovat se nebezpečí, která elektřina může vytvořit,
- interpretovat právní předpisy, technické předpisy a technické normy,
- vysvětlit laikům nebezpečí, které elektřina může vytvořit,
- kvalifikovaně poučit osoby pro práci na elektrickém zařízení,
- aplikovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Student, který si zapíše předmět, musí být schopen aplikovat Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony v jednofázových i trojfázových obvodech.

Literatura studijní

 • ČSN EN 50110-1 ed. 3 Činnost na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky.
 • ČSN EN 61140-ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a zařízení
 • ČSN 33 2000 Elektrické instalace budov, část 1 až 7
 • Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce.
 • Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.
 • Elektro v praxi 1. díl: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. Olomouc: Solid, 2014.
 • ZS ČR. ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI [online]. [cit. 2015-02-01]. Dostupné z: www.hzscr.cz/soubor/zakladni-znalosti-zasad-prvni-pomoci-pdf.aspx

Literatura referenční

 • KADLEC, R.; STEINBAUER, M. Bezpečná elektrotechnika (XELE, MELB). 2015.
 • Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 • Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Osnova přednášek

1. Česká a evropská legislativa, technické normy, kvalifikace v elektrotechnice, elektrické sítě a krytí elektrických předmětů.
2. Prostory z hlediska úrazu el. proudem, elektrická zařízení, třídy ochrany, ochranné přístroje a připojování spotřebičů.
3. Účinky elektrického proudu na lidský organizmus, ochrana před úrazem elektrickým proudem.
4. Bezpečný výrobek a bezpečná elektrická instalace, posouzení rizika při provozu, bezpečná obsluha a práce na elektrickém zařízení, normovaná bezpečnostní sdělení, sdělovače a ovládače.
5. Požární bezpečnost elektrických zařízení.
6. Kontrolní test
7. Zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem a nácvik resuscitace na figuríně.
8. Ochrana elektrických a elektronických zařízení před účinky blesku a přepětí.
9. Shrnutí látky ke zkoušce před komisí.
10. Závěrečný test.
11. Zkouška před komisí.
12. Zkouška před komisí.
13. Zkouška před komisí. 

Průběžná kontrola studia

Hodnocení předmětu je založeno na dvou písemných testech: 0 - 40 bodů z kontrolního testu a 0 - 60 bodů ze závěrečného testu.
Při zisku 80 % možných bodů z každého testu může student volitelně absolvovat ústní zkoušku před komisí k získání Doklad o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice podle § 6 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. – osoba znalá pro samostatnou činnost činnost na elektrickém zařízení do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí v objektech bez nebezpečí výbuchu.
 


Pro ty, kteří chtějí získat Doklad o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice (po zkoušce před komisí), je povinná výuka na 5 přednáškách, dle harmonogramu. V případě neúčasti nebo nevhodného termínu přednášky je možné navštěvovat přednášku v druhém termínu. V jednom týdnu budou probíhat různá temata (např. v Út téma A a ve Čt téma B). 

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po zkouška 2024-04-15 T12/SC 4.81 13:0014:00 Dobrovolné - zkouška před komisí
Po zkouška 2024-04-22 T12/SC 4.81 13:0014:00 Dobrovolné - zkouška před komisí
Po zkouška 2024-03-11 T12/SC 4.80 14:0014:30 Kontrolní test
Po zkouška 2024-04-08 T12/SC 4.80 14:0015:00 ZT - závěrečný test
Po zkouška 2024-04-15 T12/SC 4.81 14:0015:00 Dobrovolné - zkouška před komisí
Po zkouška 2024-04-22 T12/SC 4.81 14:0015:00 Dobrovolné - zkouška před komisí
Po zkouška 2024-03-11 T12/SC 4.80 15:0015:30 Kontrolní test
Po zkouška 2024-04-15 T12/SC 4.81 15:0016:00 Dobrovolné - zkouška před komisí
Po zkouška 2024-04-22 T12/SC 4.81 15:0016:00 Dobrovolné - zkouška před komisí
Út přednáška výuky T12/SF 2.162 14:0015:50170 2BIA 2BIB 3BIT xx Kadlec
St zkouška 2024-03-13 T12/SC 4.80 12:0012:30 Kontrolní test
St zkouška 2024-03-27 T12/SC 4.80 12:0012:30 Kontrolní test
St zkouška 2024-04-10 T12/SC 4.80 12:0013:00 ZT - závěrečný test
St zkouška 2024-03-13 T12/SC 4.80 13:0013:30 Kontrolní test
St zkouška 2024-04-10 T12/SC 4.80 13:0014:00 ZT - závěrečný test
Čt přednáška výuky T12/SF 2.162 09:0010:50170 2BIA 2BIB 3BIT xx Kadlec
Čt zkouška 2024-03-07 T12/SC 4.80 10:0010:30 Kontrolní test
Čt zkouška 2024-04-04 T12/SC 4.80 10:0011:00 ZT - závěrečný test
Čt zkouška 2024-04-11 T12/SC 4.80 10:0011:00 ZT - závěrečný test
Čt zkouška 2024-03-07 T12/SC 4.80 12:0012:30 Kontrolní test
Čt zkouška 2024-04-11 T12/SC 4.80 12:0013:00 ZT - závěrečný test
Čt zkouška 2024-04-11 T12/SC 4.81 13:0014:00 Dobrovolné - zkouška před komisí
Čt zkouška 2024-04-25 T12/SC 4.81 13:0014:00 Dobrovolné - zkouška před komisí
Čt zkouška 2024-04-11 T12/SC 4.81 14:0015:00 Dobrovolné - zkouška před komisí
Čt zkouška 2024-04-18 T12/SC 4.81 14:0015:00 Dobrovolné - zkouška před komisí
Čt zkouška 2024-04-25 T12/SC 4.81 14:0015:00 Dobrovolné - zkouška před komisí
Čt zkouška 2024-04-11 T12/SC 4.81 15:0016:00 Dobrovolné - zkouška před komisí
Čt zkouška 2024-04-18 T12/SC 4.81 15:0016:00 Dobrovolné - zkouška před komisí
Čt zkouška 2024-04-25 T12/SC 4.81 15:0016:00 Dobrovolné - zkouška před komisí
Čt zkouška 2024-04-18 T12/SC 4.81 16:0017:00 Dobrovolné - zkouška před komisí

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru