Detail předmětu

Kultura projevu a tvorba textů

XPC-KPT FEKT XPC-KPT Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Kurz nabízí teoretické seznámení se zásadami efektivní společenské komunikace a prezentace, zájemcům z řad studentů poskytne i praktické informace z oblasti tvorby učebních textů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Absolvování kurzu vede k osvojení základních norem společenské etikety, rozšíření rejstříku vlastních komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti mluveného i psaného projevu, to vše se zřetelem k využití ve výchovně vzdělávací praxi.
V rovině konkrétních cílů budou schopni vysvětlit základní pojmy z oblasti psychologie komunikace, definovat předmět studia jednotlivých subdisciplín psychologie komunikace, aplikovat teoretické znalosti na oblast komunikační praxe a zhodnotit efektivitu prezentačního výkonu svých kolegů ze semináře.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Literatura studijní

 • Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004.
 • Wieke, T.: Rétorika v praxi, Praha REBO Productions, 2005.
 • Morris, D.: Body Talk., Praha, Ivo Železný 1999.
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertiviotu proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996.
 • Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel 1992.
 • Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha 2000.
 • Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha 1996.
 • Smejkal, V.: Lexikon společenského chování pro úspěšné managery a podnikatele. Praha, Grada Publishing 1993, 2002.
 • Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar 1995.
 • Capponi, V., Novák, T.:Sám sobě mluvčím – Jak prezentovat sám sebe. Praha, Grada Publishing 1994.
 • Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství 1992.
 • Dohalská, M. a kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme – kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont 1985.
 • Kohout, J.: Rétorika – Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press 1995.

Literatura referenční

 • Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing 1993.
 • Pease, L.: Řeč těla. Praha , Portál 2005.
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.
 • Khelerová V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada 1995.
 • Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003.
 • Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005.

Osnova přednášek

Informace a jejich sdělování
Komunikační modely
Složky komunikace
Řešení typových pedagogických situací
Model asertivních dovedností
Vyrovnání se s kritikou a asertivní výchovné působení
Základy verbálního projevu s psychologického hlediska
Význam hlasu a sluchu v rétorice
Osobnost řečníka
Příprava přednášky, diskusního příspěvku, referátu, koreferátu
Text jako složka pedagogické komunikace
Teoretické problémy srozumitelného textu
Strategie utváření srozumitelného textu

Osnova numerických cvičení

Posuzování vlastností textu podle jednotlivých kritérií srozumitelnosti
Trénink strategií směřujících ke zvýšení srozumitelnosti
Trénink v didaktické transformaci různých typů existujících textů
Trénink samostatné tvorby lehce srozumitelných textů a jejich posouzení
Natáčení projevů jednotlivých posluchačů na kameru a následný rozbor jejich pedagogického výstupu.
Natáčení projevů jednotlivých posluchačů na kameru a následný rozbor jejich pedagogického výstupu.

Průběžná kontrola studia

Úspěšné ukončení předmětu předpokládá 80% úspěšnost v zápočtovém testu a realizaci prezentace v rozsahu 10 minut.
Kontrolovaná výuka v rozsahu 80% prezence na semináři a dále se doporučuje vřele aktivní účast na přednáškách. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St cvičení výuky T8/T 3.22 11:0014:5030 2BIA 2BIB 3BIT xx Pavlíčková
Čt ostatní 2024-05-02 T10/N 3.30 13:0015:00 KPT-zápočet1
Čt ostatní 2024-05-09 T10/N 3.30 13:0015:00 KPT-zápočet2

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru