Detail předmětu

CNC obrábění – Roboti v umělecké praxi

1CNCO FaVU 1CNCO Ak. rok 2023/2024 letní semestr 2 kredity

Kurz je zaměřen na představení možností využití průmyslových robotů (nejen) v prostorové umělecké tvorbě. Seznamuje studující s 3D obráběním a jeho možnostmi, bezpečností práce na robotizovaném pracovišti, programováním robota, přípravou 3D modelu k obrábění, importem modelu do programu Autodesk PowerMill, generováním NC drah, simulací a úpravou pohybu robota, přípravou robota k práci, volbou a přípravou materiálu k obrábění. Kurz zahrnuje praktická cvičení z 3D obrábění.

 

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

  • 8 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Kurz má seznámit studující s technologií 3D robotického obrábění a s možnostmi jejího využití k tvorbě prostorových objektů. Studující by si měly*i na základě přednášek a praktických cvičení osvojit potřebné dovednosti pro samostatnou práci v oblasti robotického obrábění a rozšířit tak své znalosti o využití další technologie v moderní (nejen sochařské) tvorbě.

 

Studenti získají orientaci (základní teoretické, technologické znalosti) v dané problematice. Po absolvování kurzu budou schopni odhadnout vhodný postup při strojové výrobě specifických objektů, připravit podklady pro realizaci, vhodně zvolit frézovací strategie v programu pro 3D obrábění, samostatně pracovat s robotem a s programy pro 3D obrábění.

 

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti práce s osobním počítačem, schopnost orientace ve virtuálním prostoru, trpělivost a zájem o 3D technologie. Vítána je zkušenost s některými programy pro 3D modelování (např. Meshmixer, Blender, 3D Max, Rhinoceros 3D, SolidWorks apod.).

 

Osnova přednášek

1) Seznámení s robotickým pracovištěm FaVU VUT v Brně. Komponenty, parametry, bezpečnost. práce, materiály, ukázky realizovaných projektů.

2) Možnosti robotické ruky.

3) Ruční ovládání a programování robota.

4) Kresba robotem.

5) Umělci CNC frézy.

6) Úvod do problematiky frézování, kinematika strojů, frézovací metody.

7) Základní principy frézování na robotu, příprava modelu.

8) Seznámení se softwarem, import modelu, úprava.

9) Nastavení simulačních parametrů (v programu...).

10) Simulace obrábění a úprava pohybu robota.

11) 3D robotické obrábění – realizace projektů.

 

Průběžná kontrola studia

Zápočet je udělen za docházku (alespoň 85 %) a splnění průběžně zadávaných úkolů.

 

Výuka probíhá na Robotickém pracovišti FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Účast na výuce je povinná (2 povolené neomluvené absence). Vyšší množství absencí (maximálně 1 další absence) lze kompenzovat po dohodě s vyučujícím v náhradním termínu.

 

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Čt cvičení výuky U9/108 16:0017:5015 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB 3BIT xx Váňa

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 1. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru