Detail předmětu

Italština pro začátečníky 2

XPC-ITA2 FEKT XPC-ITA2 Ak. rok 2023/2024 letní semestr 3 kredity

Předmět navazuje na předchozí znalosti nabyté v kurzu Italština pro začátečníky 1. Rozšiřuje slovní zásobu, dále pracuje se slovesnými třídami a časy a zaměřuje se na plynulejší a rozvinutější konverzaci obohacenou přesněji formulovanými frázemi, obraty a slovíčky z běžných životních situací. Kurz dále prohlubuje porozumění psanému i mluvenému slovu, soustředí se na zlepšení přízvuku a intonace a na zdokonalení komunikačních dovedností.

 

 

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Cíle předmětu

Cílem kurzu je prohloubit znalosti získané v předchozím kurzu Italština pro začátečníky 1 a získat větší aktivní i pasivní komunikativní kompetence.
Student lépe rozumí psanému i mluvenému textu, je schopen se vyjadřovat přesněji a plynuleji a formulovat složitější věty. 

Literatura referenční

  • -Bahníková, A. (2017). Italština. Nové 3.vydání. Praha: LEDA
  • Janešová, J. (2017). Italština nejen pro samouky.Praha: LEDA

Průběžná kontrola studia

Klasifikovaný zápočet

 
Student aktivně participuje na výuce plněním úkolů a aktivním procvičováním probírané látky.  

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
St cvičení výuky T10/N 3.24 09:0010:5022 2BIA 2BIB 3BIT xx Langerová
Čt cvičení výuky T10/N 3.24 11:0012:5022 2BIA 2BIB 3BIT xx Langerová
Čt ostatní 2024-05-02 T10/N 3.24 11:0012:00 zápočet

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru