Studijní poradenství FIT

Vítejte na stránkách studijního poradenství Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Informace jsme pro vás setřídili do karet, abyste rychleji našli to, co hledáte. Orientovat se můžete také pomocí obsahu, nebo můžete rozbalit všechny karty a použít vyhledávání.
Rozbalit vše

Obsah +

Pro všechny studenty +

Studijní poradci

Ing. Miloš Eysselt, CSc.
 • osobní stránka
 • stránka studijního poradenství
 • Řeší:
  • Žádosti podávané v IS FIT a na studijním oddělení
  • Přípravu na Erasmus+ (individuální studijní plány apod.) a následné uznávání předmětů
  • Poradenství (osobně či e-mailem - dotazy je vhodné formulovat stručně a jasně)
  • ...
Ing. Petr Veigend
 • osobní stránka
 • Řeší:
  • Poradenství (osobně, e-mailem, na Facebooku či Discordu)
  • Přebírá studijní poradenství od dr. Dytrycha (činnosti viz níže).
  • ...
Bc. Aneta Helešicová
 • osobní stránka
 • Sedí v kanceláři s dr. Dytrychem - budete-li mít komplikovaný problém, pomohou Vám společně.
 • Řeší:
  • Rozvrhy výuky a zkoušek
  • Kontroly a aktualizace karet předmětů vyučovaných jinými fakultami.
  • Přípravy podkladů ke tvorbě předpisů a k dalším činnostem.
  • Žádosti podávané v IS FIT (příprava podkladů k rozhodnutí)
  • Poradenství (osobně, e-mailem, na Facebooku či Discordu)
  • ...
Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D.
 • osobní stránka
 • Dříve jen studijní poradce, nyní primárně Proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu
 • Řeší:
  • Rozvrhy výuky a zkoušek
  • Jazykové rozřazovací testy (nastavení vstupní úrovně angličtiny)
  • Registrace na cvičení z matematiky, IFS a některých dalších předmětů z jiných fakult
  • Poradenství (osobně, e-mailem, na Facebooku či Discordu)
  • ...
Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
 • osobní stránka
 • Asistentka pro studijní agendy a referentka Vědeckého oddělení
 • Řeší:
  • Pro doktorandy obdobné činnosti jako řeší Studijní oddělení
  • Poradenství (osobně, e-mailem, na Facebooku či Discordu) - především pro studenty doktorského studia
  • Přípravy podkladů ke tvorbě předpisů a k dalším činnostem.
  • Disciplinární řízení
  • ...
Na koho se obrátit?
 • Pomůže Vám kdokoliv na seznamu výše - když nebude schopen pomoci sám, pomůže ve spolupráci s ostatními.
 • Pro rychlé a co nejlepší zodpovězení Vašich dotazů a řešení Vašich problémů však doporučujeme:
  • Ing. Veigenda, máte-li jednoduché dotazy ke studiu (např. jak a kdy se registrují předměty, cvičení, kde najít informace, co dělat, když se něco nepodařilo, ...),
  • Ing. Eysselta, připravujete-li se na zahraniční výjezd, máte-li dotazy k uznávání předmětů z předchozího studia či ze zahraničí, vzdáváte-li odevzdání semestrálního projektu či bakalářské práce, chcete-li studovat jazykový předmět z FAST v samopláteckém režimu a následně proplatit apod.
  • Bc. Helešicovou, máte-li dotazy k nestandardním studijním situacím (např. nezvládnutý opakovaný předmět, nedostatek kreditů apod. - tedy situace, kdy pravděpodobně budete podávat žádost o nějakou výjimku apod.), máte-li problémy s informačním systémem (hlásí Vám chyby, nevidíte něco, co si myslíte, že máte vidět, ...) či jiné složitější problémy, nebo vidíte-li nekonzistenci či nějaký problém v informacích na webu.
  • dr. Dytrycha, když máte problém s předmětem vyučovaným na jiné fakultě, když máte připomínky k organizaci studia (ne v rámci předmětu), návrhy na zlepšení apod., když Vám akutně hrozí ukončení studia či jiný vážný problém, nebo obecně když potřebujete řešit něco, na co už poradci nemají práva.
  • dr. Nunvářovou, máte-li jakékoliv dotazy či problémy spojené s doktorským studiem, dotazy k disciplinárním řízením apod.

Zdroje informací

Školní e-mail a VUT zprávy

 • Pro komunikaci s vyučujícími a dalšími zaměstnanci FIT prosím používejte školní e-mail ve tvaru xlogin00@stud.fit.vutbr.cz - i když existují i další adresy poskytované portálem VUT a tzv. VUT zprávy, pro vyučující na FIT jsou všechny ostatní adresy a způsoby než školní e-mail na FIT komplikací, protože musí složitě zjišťovat, kdo jim vlastně píše (v IS FIT se používá primárně login, nikoliv osobní číslo VUT).
 • Svoji schránku prosím kontrolujte pravidelně a často, aby Vám neunikly žádné důležité informace.
 • Školní e-mail lze vybírat přes novější webové rozhraní, starší webové rozhraní nebo přes IMAP. Potřebné informace naleznete v návodech od CVT.
  • Poštu lze i přesměrovat na soukromou adresu, přičemž jsou 2 možnosti:
   • Pro začátečníky: Ve webovém rozhraní zvolte v menu "Možnosti" položku "Upravit pravidla filtrování". Následně lze upravit a aktivovat existující pravidlo "Přeposlat", nebo vytvořit nové. Uložení nastavení vygeneruje soubor .procmailrc ve Vašem domovském adresáři.
   • Pro pokročilé: Ve svém domovském adresáři na serveru eva.fit.vutbr.cz můžete vytvořit či editovat soubor .procmailrc (viz návod).
  • Pokud jste si jisti, že cílový poštovní systém je spolehlivý (např. nezaplní se mu schránka), stačí přesměrovat pomocí webového rozhraní. Jinak raději přesměrujte podle návodu pro pokročilé, přičemž doporučuji pravidlo, které vrátí chybu původnímu odesilateli (i když se tak dozví Vaši soukromou adresu - je to lepší, než když bude předpokládat, že zpráva byla doručena, a poběží Vám nějaká lhůta).
   • Je-li pro Vás návod příliš složitý, stručně lze říci, že vezmete kód v rámečku, změníte v něm cílovou adresu a uložíte do souboru nazvaného ".procmailrc" (název začíná tečkou, příponu nemá) ve svém domovském adresáři na serveru eva.fit.vutbr.cz (lze měnit i přes merlin.fit.vutbr.cz).
  • Pozor, ať neuděláte chybu a nepřicházíte o zprávy! - po změně nastavení požádejte kamaráda, ať Vám něco pošle, a vyzkoušejte, že Vaše nastavení funguje! Překlep v adrese je velmi častou chybou a může přinést mnoho problémů.
 • VUT zprávy lze vybírat na portálu VUT a lze je i přeposílat na e-mailovou adresu. Pro komunikaci se zaměstnanci FIT jsou nešikovné (nevhodné).

Studijní oddělení

 • Studijní oddělení je v C109.
 • Stránka studijního oddělení (jediná co existuje - najdete-li na Google jinou, je falešná).
 • Na studijním oddělení se podepisují žádosti, ověřují překážky ve studiu, vydávají potvrzení o studiu a řeší různé další papíry.

ECTS a kredity

 • European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) umožňuje měřit náročnost absolvované části studia, díky čemuž lze část studia absolvovat na jiné univerzitě a započítat do aktuálního studia na FIT. Doporučení jsou uvedena v ECTS Users’ Guide.
 • Kredit je 1/60 průměrné roční zátěže studenta. Na FIT by měl odpovídat cca 1 hodině práce týdně, tedy měl by to být počet hodin aktivit uvedených u předmětu vydělený 13 týdny semestru, vynásobený 1,2 (domácí příprava a učení na zkoušku) a zaokrouhlený. Někdy se zjednodušeně uvádí, že je to součet hodin aktivit u předmětu + 1 hod. na domácí přípravu. Podle ECTS Users’ Guide by to mělo být 25-30 hodin práce za semestr, ale počítají zde s jinou délkou semestru (pro FIT by vyšlo 42-50 hod. práce týdně). Na FIT máme 30 kreditů * 1,2 = 36 hod. práce týdně, což dodržuje stejnou úvahu, že by student měl mít cca normální pracovní dobu a průměrným studentům dává prostor zvládnout za rok 65 kreditů a vytvořit si prostor pro něco navíc v diplomové práci, aby mohla být hodnocena stupněm A).

Registrace a zápis předmětů

 • Nejprve si předmět zaregistrujete (je to něco jako postavit se do fronty k zápisu na daný předmět - registrovat se může více studentů než je kapacita - když pak někdo ukončí studium, dojde řada na ty, co jsou "v převisu" - tedy nad kapacitou). Po prázdninových přeregistracích se “převisy” mažou!
 • Pak je předmět prvním N registrovaným studentům, co se v té chvíli vejdou do kapacity, "překlopen" na zapsaný (tzv. zápis předmětu). Zapsané předměty vidíte ve svých aktuálních předmětech na daný ročník.
 • Následně si ten zapsaný předmět můžete “rozkliknout” a registrovat si cvičení, projekty apod.
 • "Přeregistrace" se od registrace liší tím, že je v režimu přímých změn - je-li v předmětu volné místo, zaregistrovaný předmět se okamžitě stává zapsaným a naopak (odregistrováním se ruší zápis). Nečeká se tedy na žádné "překlopení".
  • Někoho možná napadne proč je zvlášť registrace a zápis - k tomu jsou 2 důvody. Prvním je, že po zápisu si lze registrovat cvičení, a protože při registracích studenti často dělají změny, ve cvičeních by byly “mrtvé duše” a bylo by nutné jim cvičení rušit. Druhým je, že zapsat se nemůže více než je max. kapacita předmětu - tedy když někdo chce vyčkávat, zda se náhodou neuvolní místo, musel by to trvale sledovat. Takto se v jedné chvíli utvoří fronta a každý ví, zda se vejde nebo zda je v pořadníku a kolikátý (zda může mít smysl čekat).
 • Registrace a přeregistrace předmětů se řídí dle směrnice 1/2019.
Kreditové stropy
 • Roční kreditové stropy dle směrnice 1/2019 jsou v tabulce níže.
 • Tabulka předpokládá studium v obou semestrech daného akademického roku. Pokud student studuje pouze 1 semestr, má strop 35 kreditů nezávisle na výsledcích.
 • Pokud sledované období dosud neskončilo (ZS pro registrace na LS v 1. ročníku), kreditový strop se navyšuje průběžně se zadáváním výsledků zkoušek.
 • V 1. ročníku SZZ (ISZ/MSZ) absolvují studenti, kteří mají většinu předmětů uznaných z předchozího nedokončeného studia.
 • Zda bude student v daném ročníku přistupovat k SZZ se určí podle toho, zda si registruje ISZ/MSZ či nikoliv (podle toho se nastaví strop). Není-li v rámci ročního stropu dostatek kreditů pro dokončení studia, bakalářská či diplomová práce a ISZ či MSZ není v nabídce k registraci.
Registruji pro v musím mít splněno za období další podmínky pak mám (kreditů)
ZS 1. ročníku registraci či přeregistraci před ZS - - - 65
LS 1. ročníku registraci či přeregistraci před LS úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 1,50
ZS 1. ročníku standardní doba studia 80
úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 2,00
75
úspěch ve všech předmětech (smí být 1 neúspěšný P či PV, ale nikoliv V),
min. 20 kreditů
70
- V 1. ročníku SZZ (ISZ/MSZ) 69
- - 65
2. ročník řádné registraci v LS 1. ročníku - - - 65
prázdninových přeregistracích nebo v přeregistracích v 1. týdnu ZS či LS úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 1,50
LS 1. ročníku standardní doba studia 80
úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 2,00
75
úspěch ve všech předmětech (smí být 1 neúspěšný P či PV, ale nikoliv V),
min. 20 kreditů
70
- Ve 2. ročníku SZZ (ISZ/MSZ) 69
- - 65
3. ročník řádné registraci v LS 2. ročníku - - 65
prázdninových přeregistracích nebo v přeregistracích v 1. týdnu ZS či LS úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 1,50
oba semestry 2. ročníku standardní doba studia 80
úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 2,00
75
úspěch ve všech předmětech (smí být 1 neúspěšný P či PV, ale nikoliv V),
min. 20 kreditů
70
- Ve 3. ročníku SZZ (ISZ/MSZ) 69
- - 65
4. a vyšší ročník jako pro 3. ročník
 • Kreditové stropy za studium dle směrnice 1/2019 jsou v tabulce níže.
 • Strop za studium se uplatní současně s ročním stropem (viz výše). V posledním ročníku často omezí roční strop.
 • Pokud po ZS posledního ročníku klesne strop, student si musí zrušit tolik volitelných předmětů na LS, aby nepřesahoval strop a nemusely mu být náhodně rušeny.
Program Registruji pro Podmínky počet kreditů
BIT Jiný než poslední ročník - 184
Poslední ročník úspěch ve všech předmětech,
průměr do 2,00
194
úspěch téměř ve všech předmětech (smí být max. 2 neúspěšné) 189
- 184
MIT Jiný než poslední ročník - 124
Poslední ročník úspěch ve všech předmětech,
průměr do 2,00
134
úspěch téměř ve všech předmětech (smí být max. 2 neúspěšné) 129
- 124
Termíny (pře)registrací
 • Všechny níže uvedené termíny jsou orientační dle předchozího roku, reálné se mohou o několik dní lišit! Aktuální termíny jsou vždy ve studijních aktualitách, nebo tam budou s určitým předstihem před zahájením (pře)registrací uvedeny.

 • 28. 3. - 8. 4. - registrace předmětů pro následující rok (2. a vyšší ročníky) - lze si registrovat max. 65 kreditů - vyšší stropy až v prázdninových přeregistracích.
 • 4. 7. - 18. 8. - prázdninové přeregistrace pro 2. a vyšší ročníky.
 • 1. 9. 20:00 - 9. 9. 20:00 - registrace volitelných předmětů pro 1MIT (povinné mají zapsané).
 • 17. 9. 20:00 - 20. 9. 20:00 - registrace volitelných předmětů pro 1BIT.
 • 1. týden zimního semestru (20. 9. 20:00 - 29. 9. 20:00) přeregistrace předmětů na zimní semestr pro všechny ročníky.
 • Registrace "židlí" na angličtiny na LS
  • 11. 1. - 14. 1. registrace pro 2. a vyšší ročníky,
  • 14. 1. - 18. 1. pro 1. ročníky
 • 23. 1. - 1. 2. registrace volitelných předmětů na letní semestr pro 1. ročník.
 • 1. týden letního semestru přeregistrace předmětů na letní semestr pro všechny ročníky.

 • Registrace na následující rok se vždy spouští postupně, aby studenti vyšších ročníků a studenti s lepšími výsledky měli určité zvýhodnění.
 • Spouštění je proto odstupňováno následovně (čl. 2, odst. 1):
  • ihned pro studenty registrující si předměty pro poslední ročník při standardní době studia,
  • pro studenty překračující standardní dobu studia o 30 min. později,
  • pro studenty nižších ročníků kromě 1BIT o dalších 30 min. později,
  • pro 1. ročník BIT až následující den.
 • V rámci ročníku je spuštění odstupňováno následovně (čl. 2, odst. 2):
  • ihned pro studenty, kteří v zimním semestru absolvovali všechny zapsané předměty, získali nejméně 20 kreditů a dosáhli v něm studijního průměru nejvýše 2,00,
  • pro studenty, kteří v zimním semestru absolvovali všechny zapsané předměty a získali nejméně 20 kreditů o 10 min. později
  • pro ostatní studenty o dalších 10 min. později.
Na co si dát pozor
 • Po neúspěchu v předmětu letního semestru je nutné si na následující rok přiregistrovat opakované povinné předměty - nejsou-li na ně volné kredity, je nutné zrušit vybrané volitelné. Kdo si během prvních pár dní od otevření přeregistrací nedoregistruje povinné a nezruší nadlimitní volitelné, tomu budou nadlimitní volitelné předměty rušeny náhodně a to tak, že již nebude schopen si zrušený předmět zaregistrovat jinak než papírovou žádostí (budou-li volná místa)! Cílem je včasné uvolnění neoprávněně držených míst, aby ještě mohla být obsazena ostatními studenty.
 • Po neúspěchu v zimním semestru posledního ročníku může zaniknout předpoklad posledního roku studia a klesnout kreditový strop. Pro nadlimitní předměty platí obdoba předchozího bodu.
 • Na rozdíl od 1. ročníku se pro vyšší ročníky povinné předměty neregistrují automaticky.
Minimum studentů pro otevření předmětu
 • Směrnice 4/2019 upravuje způsob výpočtu úvazků učitelů za výuku. Čl. C odst. 2 říká, že učitel si může vykázat výuku v bakalářském volitelném či povinně volitelném předmětu, pokud v něm je alespoň 20 studentů, a v magisterském, pokud v něm je min. 10 studentů. Počet studentů se stanovuje 3 pracovní dny před začátkem výuky v daném semestru a po ukončení přeregistrací v 1. týdnu semestru, přičemž pro stanovení splnění minima se využije vyšší z obou počtů.
 • Vyučující, který má v předmětu méně než stanovené minimum, se nejpozději 3 pracovní dny před zahájením výuky v semestru rozhodne, zda svůj předmět bude vyučovat zdarma (bez nároku na honorář), nebo zda jej uzavře. U předmětů s laboratořemi je pravděpodobnost uzavření vyšší, protože v opačném případě je nutné hledat cvičící, co budou ochotní pracovat zdarma. Uzavře-li jej, bude všem zaregistrovaným i zapsaným studentům automaticky zrušen a nejpozději v přeregistracích v 1. týdnu semestru si místo něj mohou zvolit jiný předmět, ve kterém bude místo.
 • Výjimku tvoří předměty vyučované na jiných fakultách, kde daná fakulta předmět otevře pro svoje studenty a není tak problém, když se z FIT přidají pouze jednotlivci.
 • Druhou výjimku tvoří předměty v českém programu vyučované v angličtině (např. ROBa), u kterých je minimum 1 student, aby vyučujícímu bylo garantováno, že změnou vyučovacího jazyka, která mu byla doporučena, nebude výrazněji poškozen.

Registrace “židlí” (cvičení)

 • "Židle" je označení pro termín cvičení, které se používá především pro nakupované předměty z jiných fakult. Vychází se z toho, že v místnosti je určitý počet použitelných židlí, které smí zabrat studenti FIT.
 • Při lednové registraci angličtin pro 1. ročník se přeskočí kroky registrace a zápis (udělají se automaticky) a přistoupí se rovnou k registraci "židlí". Kdo si ji nezaregistruje, tomu bude předmět znovu smazán. Tím se ušetří spousta klikání a obejde se problém s kapacitou předmětu, kde normálně nemůže být více zapsaných než je max. kapacita (tzn. "židle" mohou vybírat všichni současně a ne jen prvních N, kteří se dostali do předmětu).
 • Studentům 1. ročníku se tedy angličtina přímo zapíše dle jejich úrovně (úroveň lze zjistit v přehledu studia v IS FIT) několik hodin před otevřením registrací a následně se otevře registrace, která bude přímo v termínech daného zapsaného předmětu.
 • Při registraci “židlí” na jiné předměty než je angličtina se postupuje obdobně jako u angličtiny, ale neprovádí se přímý zápis (nejprve je nutné mít zapsaný předmět) a nemusí dojít ke smazání předmětu bez “židle” (takový předmět pak bude hodnocen nezapočteno/F).
 • Při přeregistracích je nutné si nejprve zaregistrovat (a tím i zapsat) předmět na stránce s registracemi předmětů a pak teprve si registrovat “židli”. Kdo si nevybere "židli", musí si předmět neprodleně zrušit, aby nedocházelo k blokování "židlí" případným zájemcům.

Předměty z jiných fakult

Předměty z jiných fakult se dělí na 3 skupiny podle způsobu registrace a zápisu. První a 2. skupina se mohou obsahově překrývat - pak je lepší si předmět registrovat jako mezifakultní.

 1. Předměty v rámci mezifakultní výuky máte ve studijním plánu a registrujete si je v IS FIT spolu s ostatními předměty.
  • Poznáte je podle toho, že je za zkratkou předmětu na jeho kartě v závorkách zkratka předmětu jiné fakulty, v rámci kterého bude vyučován. Tedy např. předmět IZSL má zkratku “IZSL (FEKT AZSL)”. Pokud pod zkratkou jiné fakulty není odkaz, předmět lze hledat v katalogu VUT.
  • Nejedná-li se o povinný předmět bakalářského studia, nelze vyloučit rozvrhové kolize - rozvrh takového předmětu je připravován zcela nezávisle na rozvrhu FIT a konzultují se pouze předměty s desítkami studentů FIT, které mívají zvláštní termín cvičení. Nemá smysl si na rozvrh stěžovat - nelze s tím nic dělat. Obdobně pro termíny zkoušek, nicméně při kolizích více termínů v 1 předmětu se lze pokusit o vyjednání zvláštního termínu.
  • Není-li dostupný rozvrh předmětu (např. na stránkách FAVU bývá v PDF), můžete napsat dr. Dytrychovi, který přenese rozvrh daného předmětu do rozvrhu FIT. Je však třeba počítat s tím, že některé fakulty připravují rozvrh těsně před začátkem semestru, nebo v něm na poslední chvíli dělají změny. Ideálně prosím napište e-mail s předmětem “rozvrh - prosím o přenos pro předmět XYZ” a nepožadujte na něj odpověď - bude přidán na seznam a až rozvrh bude k dispozici, bude přenesen. Pro neprázdné předměty to bude obvykle provedeno i bez výzvy, ale pravděpodobně až těsně před začátkem semestru, až budou k dispozici rozvrhy pro všechny předměty.
  • Informace k takovým předmětům hledejte nejen v IS FIT (kde jsou typicky přidávány aktuality na stránku předmětu), ale také ve STUDISu, kde můžete mít předmět uveden pouze pod zkratkou fakulty, která jej učí.
  • Ve STUDISu se také dozvíte podrobné hodnocení, protože do IS FIT se přenáší pouze součet a navíc, dokud předmět není úspěšně absolvován, je tento součet omezen na 49 bodů (je-li např. absolvování předmětu podmíněno získáním minimálně 2 bodů na půlsemestrální zkoušce a student je nezíská, pak i při celkovém zisku např. 60 bodů se do IS FIT přenese jen 49 bodů).
  • Rozpis zkoušek si musí zjistit každý sám ve STUDISu. Není-li zveřejněn ve STUDISu, pak od vyučujících v předmětu. Výjimkou jsou předměty IDM, ILG, IMA a INM, kde bude rozpis zveřejněn na stránce předmětu na webu FIT.
 2. Svobodné předměty nemáte ve studijním plánu, ale vidíte je pouze ve STUDISu.
  • Nabídka svobodných předmětů je zveřejněna vždy 12 kalendářních dnů před začátkem výuky v daném semestru. Kapacity předmětů se mohou měnit až do poslední sekundy přihlašování. Pokud má fakulta poskytující předmět v IS VUT nastavenou registraci vyučování, tak ji student provede ve STUDISu při registraci svobodného předmětu. Po registraci budou zaregistrované svobodné předměty přeneseny do IS FIT a zapsány.
  • Registrace svobodných předmětů se provádí ve STUDISu, probíhá vždy během pátého kalendářního dne před začátkem daného semestru a to od 08:00 do 22:00.
  • Za rok si lze zapsat svobodné předměty za max. 20 kreditů, přičemž se vždy počítají jako volitelné. Každý zodpovídá za to, že nepřesáhne tento limit ani žádný z kreditových stropů na FIT daných směrnicí 1/2019 - pokud STUDIS umožní registraci předmětů nad limit, budou zaregistrované nadlimitní předměty následně z moci úřední rušeny, přičemž může být zrušen i jiný registrovaný volitelný předmět na FIT.
  • Pro rozvrh a zkoušky platí stejné informace jako pro mezifakultní výuku (viz výše), informace k předmětům naleznete téměř výhradně ve STUDISu.
 3. U předmětů v samopláteckém režimu s možností uznání se postupuje tak, že si nejprve v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti podáte žádost s prohlášením, že na předmět máte volné kredity (tedy že po uznání nepřesáhnete žádný limit). Po vyhovění žádosti si předmět zapíšete jako samoplátce v rámci celoživotního vzdělávání, zaplatíte a studujete. Po úspěšném zakončení předmětu podáte žádost o uznání předmětu a proplacení výuky. Bylo-li vyhověno první žádosti, bude automaticky vyhověno i druhé a peníze dostanete ve formě mimořádného stipendia. Neúspěšný předmět se neproplácí.

Pokud při výuce mezifakultních předmětů narazíte na problémy, můžou se Vám hodit kontakty na osoby, které mají na jednotlivých fakultách výuku pro FIT na starosti. Ne vždy je jasné, o koho se jedná - následuje výběr nejčastěji potřebných kontaktů:

Další kontakty studenti FIT příliš často nepotřebují, ale v případě potřeby je lze snadno dohledat mezi vedoucími a tajemníky ústavů FEKT a vedoucími studijních oddělení a proděkany ostatních fakult.

Pedagogické minimum

Vyhláška č. 50/1978 Sb.

 • Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen "kvalifikace") pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, ... Jinými slovy předepisuje vzdělání a školení, co musíme mít pro činnosti, při kterých pracujeme s elektrickými zařízeními. Počítače v laboratořích jsou rovněž elektrická zařízení a některé laboratoře jsou vybaveny i různými přípravky, kde už studenti zapojují kabely a pracují pod malým napětím. Každý student tedy musí mít nejméně §3 podle této vyhlášky.
 • Studenti bakalářského studia ve většině případů vystačí s §3, na který jsou školeni při zápisu.
 • Studenti magisterského studia potřebují min. §4 - proto jsou po začátku studia školeni na §4 nebo §5 a v IS FIT jsou elektronicky přezkoušeni testem.
 • Může se stát, že si student v průběhu bakalářského studia zapíše předmět z FEKT, který vyžaduje vyšší kvalifikaci než §3 - např. předměty IFAI a IFEa vyžadují min. §4. V takovém případě je nutné využít možností školení na FEKT.
  • V IS VUT by se Vám v registraci termínů měl objevit fiktivní předmět RBEZ, který se zde vyhodnocuje (předmět, který se používá jako fiktivní – jeho absolvování = uspěl(a) jste v testu z vyhlášky 50). Nemáte-li jej, kontaktujte Ing. Gaďorka.
  • Na školení a přezkoušení by nemělo být potřeba žádné přihlášení - stačí přijít (ale pro jistotu na co nejdřívější termín - kdyby pak byl na místě problém, volejte dr. Dytrycha nebo Ing. Gaďorka).
  • Počítejte s tím, že se musíte umět přihlásit do Active Directory, ale potřebujete na to vutlogin a vutheslo - takže když se umíte přihlásit do Studisu, tak by to neměl být problém, zvláště když se podíváte i na http://www.feec.vutbr.cz/OSIS/ad/logon/.
  • Pokud se nezúčastníte Poučení z „Bezpečnosti v elektrotechnice“ (v roce 2018 bylo 14. 9. 2018 od 13:00 v Aule prof. Kalendovského), musíte se vše naučit z materiálů na stránkách FEKT.
  • Pokud studenti zmeškají řádné i náhradní termíny, odkazuje je doc. Steinbauer na doc. Bajera. Ten v rámci mimořádného náhradního kurzu provede proškolení, přezkoušení a podá zprávu doc. Steibauerovi, který to studentům zapíše do IS. Náhradního kurzu se mohou, samozřejmě, zúčastnit za stejných podmínek i studenti FIT. Jestliže termíny vypsané UTEE platily i pro studenty FIT, a zápis do IS bude provádět UTEE (UTEE je garant kurzu), potom stačí, když se obrátí na doc. Bajera, a on jim obratem sdělí termín nejbližšího náhradního kurzu. Ze zkušenosti vyplývá, že techto kurzů je třeba vypsat několik, protože řada studentů zjistí potřebu až narazí v laboratořích, kde je to kontrolováno. Nejbližší kurz, o kterém jsme na FIT byli informováni, proběhne v úterý 25. 9. 2018 v 15:00 na učebně T10 1.23.
 • Na FIT může školení zajistit Lukáš Duránik (nikoliv jako školitel, ale jako zodpovědná osoba, která školitele objedná), ale nelze počítat s tím, že školení proběhne následující den. Je tedy nutné se mu s předstihem v řádu týdnů ozvat a domluvit se s ním, kdy se bude možné nechat proškolit (ať už se studenty magisterského studia, nebo třeba se zaměstnanci). Uznání školení provedeného na FIT pro areál FEKT není samozřejmostí a je nutné se informovat u doc. Steinbauera.
 • Platnost veškerých školení vidíte v IS FIT na stránce Studia na VUT.

Neúspěch v předmětu

 • Jedná-li se o povinný předmět, následující rok si jej musíte zapsat znovu (nemáte-li schválenou výjimku, o kterou se žádá v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti).
 • Jedná-li se o povinně volitelný předmět, platí stejné pravidlo jako pro povinný, ale následující rok si můžete vybrat jiný předmět ze stejné skupiny.
 • Jedná-li se o volitelný předmět, nemusíte si jej zapisovat znovu (ale můžete).
 • Jedná-li se o povinný nebo povinně volitelný předmět, roční kreditový strop nebude navýšen na více než 70 kreditů. Při 2 neúspěšných předmětech zůstane na 65 kreditech.
 • Jedná-li se o volitelný předmět, roční kreditový strop zůstane na 65 kreditech. Tedy "připouští se jeden povinný nebo povinně volitelný neúspěšně zakončený předmět", ale nikoliv volitelný neúspěšně zakončený předmět.
 • Kreditový strop za studium nebude navýšen na více než 189/129 (BIT/MIT) kreditů. Při 2 neúspěšných předmětech zůstane na 184/124.
 • Jedná-li se o povinný či povinně volitelný předmět letního semestru (a nemáte-li na něj další rok volné kredity), je nutné dát pozor na prázdninové přeregistrace (viz výše).
 • Jedná-li se o opakovaný povinný předmět, Vaše studium bude pravděpodobně ukončeno (za určitých situací lze žádat o výjimku - viz níže).

Druhé a další opakování předmětu

 • Povinný předmět lze opakovat pouze 1x (tedy máte celkem 2 pokusy), přičemž až na povolené výjimky (např. kvůli Erasmu) je nutné jej opakovat v následujícím akademickém roce. Po 2. neúspěchu následuje ukončení studia.
  • V IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti lze podat žádost o výjimku pro 3. zápis předmětu. Rozhoduje o ní pan děkan a bez řádného zdůvodnění (např. dlouhodobá nemoc nahlášená jako překážka ve studiu) je velmi malá pravděpodobnost vyhovění.
 • Povinně volitelný předmět lze (i bez žádosti o výjimku) opakovat i vícekrát (tedy např. 3x) a je možné si místo něj zapsat jiný předmět ze stejné skupiny. Je však nutné jej opakovat následující akademický rok (a to i v případě, že je po neúspěchu v zimě otevřen i v letním semestru).
  • Po neúspěchu v zimě lze předmět opakovat i v letním semestru, je-li panem proděkanem schválen individuální studijní plán. O ten lze žádat např. v případě, kdy by kvůli BAN4 bylo nutné odložit státní závěrečnou zkoušku. Vyhovění je obvykle podmíněno úspěchem ve všech ostatních předmětech zimního semestru.
  • Jsou-li na daný rok registrovány 2 povinně volitelné předměty ze stejné skupiny, je jeden zařazen/označen jako povinně volitelný a druhý jako volitelný. Pokud bude jeden z nich úspěšně absolvovaný a druhý nikoliv, bude za povinně volitelný automaticky prohlášen ten úspěšný. Je-li tím úspěšným současně splněna daná skupina povinně volitelných předmětů, neúspěšný předmět není nutné opakovat.
 • Volitelný předmět lze opakovat i vícekrát a opakovaný neúspěch nemá žádné zvláštní následky - tedy hrozí pouze nesplnění minima kreditů za daný rok a další důsledky jako kdyby byl předmět zapsán poprvé.

Uznávání předmětů

 • Směrnice k uznávání předmětů z předcházejícího studia, určující, jaké předměty lze uznat.
 • Pokud bylo předchozí studium zakončeno (uzavřeno) se získáním titulu, předměty lze uznat pouze za nula kreditů pro splnění povinnosti absolvování povinného či povinně volitelného předmětu.
 • Žádost o uznání předmětu musí být podána nejméně týden před zahájením výuky v semestru, do kterého je uznávaný předmět zařazen dle studijního plánu daného studijního programu. Pokud bylo předchozí studium na jiné fakultě než FIT, je potřeba k žádosti přiložit autorizovaný výpis předmětů z předcházejícího studia s razítkem a originálním podpisem, který lze získat na dřívějším studijním oddělení. Pokud bylo předcházející studium na FITu, výpis není potřeba.
  • Dřívější studenti z jiných fakult VUT a jiných vysokých škol (a to i v případě přestupu z dosud úspěšného dílčího studia) si musí navíc připravit autorizované anotace/popisy předmětů, a sami musí navštívit garanty předmětů na FIT, aby získali jejich doporučení (souhlas) s uznáním za daný předmět FIT. Každý předmět k uznání na FIT se řeší samostatnou žádostí o uznání předmětu z předchozího studia na jiné fakultě jako předmětu FIT v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti. Před návštěvou garantů předmětů je vhodné absolvovat konzultaci se studijním poradcem, protože může navrhnout, které předměty jsou k uznání a které garanty má smysl navštívit. Na základě žádosti o výjimku může být jako volitelný uznán i předmět, který není ve studijním plánu FIT, ale svým obsahem (výrazně) podporuje obor studovaný na FIT.
 • Studentům, kteří budou mít souběžné studium na jiné fakultě VUT, budou úspěšně zakončené předměty z jiných fakult, které jsou ve studijním plánu FIT, na žádost uznány za nula kreditů (kredity lze započítat pouze do 1 studia).
 • Při souběžném studiu více oborů na FIT je v každém ze souběžných studií třeba splnit všechny předepsané podmínky zvlášť (dle čl. 3) a kredity za každý předmět lze započítat pouze do 1 z obou studií (student si volí, do kterého je chce započítat). Do 2. studia se předmět uzná za nula kreditů.
Tabulka pro uznávání předmětů
Od absolvování zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu uplynulo Ročník předchozího studia ukončeného předchozí rok (dle délky studia) Lze uznat stupně hodnocení
0 - 1 akademický rok 5. 4. 3. A, B, C, D
1 - 2 akademické roky 4. 3. 2. A, B, C, D
2 - 3 akademické roky 3. 2. 1. A, B, C, D
3 - 4 akademické roky 2. 1. - A, B, C
4 - 5 akademických let 1. - - A, B
déle - - - neuznává se
 • Akademický rok se počítá od 1. 9. do 31. 8. - tedy byla-li zkouška vykonána 1. 9. 2018 - 31. 8. 2019, pro uznání do zimního semestru roku 2019/2020 je to 0 - 1 rok.
 • Předměty zakončené zápočtem, jazykové předměty, předměty studované v rámci celoživotního vzdělávání na VUT v Brně a předměty absolvované v rámci mobility studentů lze uznat 5 let od jejich úspěšného absolvování (i s hodnocením C, D nebo E).

Rozvrhy výuky a zkoušek

 • Rozvrhy pro zimní a letní semestr 2019/2020 jsou na webu FIT. Existují i stránky s původním návrhem pro ZS a LS, ale ty od chvíle vložení do IS FIT nemusí být zcela aktuální a neobsahují všechna cvičení a přednášky z některých malých předmětů.
 • Jsou-li pro Váš ročník 2 přednáškové skupiny, který rozvrh pro Vás bude platit si rozhodnete sami a můžete je i kombinovat - třeba IUS z 1BIA a IDM z 1BIB. Doporučené rozdělení podle abecedy je jen orientační pro případ, že by se přeplnila místnost (což se nestává) - pak mají přednost studenti, kteří mají druhou skupinu v rozvrhové kolizi, a následně studenti náležící do dané přednáškové skupiny. O žádnou změnu skupiny se nežádá, prostě chodíte do zvolené skupiny.
 • Není-li v informacích k danému předmětu stanoveno jinak (např. zápočet za účast), je účast ve výuce (přednášky a cvičení) volitelná. Za cvičení jsou však často přidělovány body a neúčast na nich tak může vést k nedostatku bodů pro zápočet či pro absolvování předmětu.
 • Rozvrhy zkoušek budou s předstihem několika týdnů dostupné v aktualitách.
Položky rozvrhu
 • V rozvrhu je sloupec Sk, který udává skupinu (kroužek). Pro různé přednáškové skupiny jsou různé skupiny (kroužky).
  • V BIT jsou skupiny vlastně kroužky, které se historicky používaly pro cvičení, a to zejména z matematiky. Aktuálně umožňují stručné označení cvičení, která jsou do nich zařazena. Není tedy např. nutné psát, že kdo měl cvičení v pondělí v 7:00 v místnosti XYZ, bude zkoušen v místnosti ABC, ale lze napsat, že skupina 10 bude v místnosti ABC. Toto označení cvičení budete potřebovat pro zkoušku z matematiky.
  • Je-li v BIT přednáška z předmětu přes všechny skupiny, předmět je pro daný ročník povinný.
  • V MIT jsou skupiny využívány pro obory (specializace). Historicky bylo nutné si přiřazovat čísla skupin podle pořadí oborů (specializací) v tabulce "Studijní plán" na stránce předmětu TIN, nyní jsou již uvedeny přímo v rozvrhu.
  • Pokud je v MIT přednáška z předmětu uvedena pro danou skupinu, je předmět povinný pro daný obor (specializaci).
  • Skupina xx znamená něco jako "ostatní". Jsou v ní zařazeny přednášky z volitelných předmětů, cvičení, kde si lze vybrat 1 z N termínů, apod. V xx jsou zařazeny také předměty pro předchozí ročník (pro opakující) a v 1BIT také IZG a ve 2BIT ITU, které si studenti s lepšími výsledky mohou zapsat o rok dříve.
 • Pokud je nějaká položka rozvrhu v tabulce na stránce předmětu, ale není uvedena v rozvrhu, je to způsobeno tím, že nemá přiřazenu přednáškovou skupinu. Pokud vyučující vloží např. jednorázové demonstrační cvičení, často mu přednáškovou skupinu pro zjednodušení nepřiřadí (jinak by cvičení musel vložit jako více položek rozvrhu pro jednotlivé přednáškové skupiny). Chcete-li něco takového v rozvrhu zobrazit, můžete se obrátit na ing. Veigenda, který položku upraví a doplní.
 • Význam zkratek v rozvrhu je rozepsán pod každým rozvrhem. Pod pojmem "numerické cvičení" se však skrývají i demonstrační cvičení, cvičení z angličtiny apod. - pokud je takové cvičení ve velké místnosti (pro 100 a více lidí), je typicky demonstrační (má charakter přednášky) a vyučující počítá příklady, dělá praktické ukázky apod. Je-li v malé místnosti (pro 20 - 50 lidí), často se i vyvolává k tabuli, přidělují body apod.
 • Není-li u předmětu explicitně napsáno jinak, sudý či lichý týden se vždy počítá kalendářní (od 23. 9. 2019 je lichý). U předmětu IDM sudý a lichý týden v rozvrhu neplatí - je nutné řídit se rozpisem od vyučujících.
 • Je-li u rozvrhového okna uvedeno více místností, vyučující bude pouze v největší z nich a pokud jsou stejné, tak v té s nižším číslem (z E104 a E105 bude v E104, ale je-li E112+E104+E105, bude v E112). Do zbylých místností se pouze přenáší obraz a zvuk.
Historie
Vznik rozvrhu
 • Rozvrh zkoušek za zimní semestr vzniká přibližně 25. 10., za letní semestr 14. 3. Rozvrh výuky na zimní semestr následujícího roku se plánuje přibližně 2. 5. , na letní semestr 16. 5. Uvedená data jsou pouze přibližná a reálná se mohou o 1 - 2 týdny lišit.
 • Plánování každého rozvrhu má 5 fází:
  • Sběr požadavků od vyučujících a příprava podkladů (asi 2 týdny).
  • Plánování (asi 2 - 4 dny).
  • Připomínkování SU FIT a studenty na Facebooku (cca 1 - 3 dny).
  • Připomínkování vyučujícími (cca týden).
  • Vložení do IS FIT (tam jsou již změny náročnější) a následné zafixování podle předpisů (aby byl termín zkoušky známý a jistý v předepsaném předstihu).
 • Ve fázi připomínkování SU FIT je prostor pro různé změny. Protože je rozvrh kompromisem (zlepšení pro 1 ročník či obor nebo specializaci často vede ke zhoršení pro jiný), nikdy nebudou spokojení všichni, ale pokaždé se několik vylepšení podaří zapracovat, protože stovky studentů mohou vymyslet kombinaci, kterou 1 člověk ani s podporou počítače nemusí být schopen objevit. Neočekávejte prosím, že bude každý návrh zapracován (vždy bude posouzeno, zda je realizovatelný vzhledem ke kapacitám místností apod. a zda více lidem pomůže než uškodí), ale současně neváhejte věnovat chvíli času přemýšlení a případnému návrhu zlepšení v diskusi. Možná bude právě Váš návrh vybrán a pomůžete sobě i ostatním, nebo bude myšlenka využita k jinému zlepšení.
 • Při tvorbě každého rozvrhu se zohledňuje řada kritérií. Částečně o nich pojednává diplomová práce Ing. Čilla, ale ani ta nepokrývá celou problematiku. Do plánování vstupují “tvrdé” požadavky (bezkoliznost povinných předmětů, bezkoliznost zkoušek, předepsaná kapacita místností, bezkoliznost pro vyučující apod.), požadavky vyučujících s různými prioritami (např. při nařízené služební cestě nemůže zkoušet, v 7:00 zkouší nerad, ale pokud to bude nezbytné, je to možné, a preferuje odpolední termín od 13:00), různá omezení (např. akce, která zabere všechny místnosti a není kde zkoušet) a “měkká kritéria” (mezi zkouškami z povinných předmětů ideálně 2 dny volna, nezkoušet v pátek večer, ...). Budete-li navrhovat nějaké vylepšení, je vhodné se podívat do spodní části stránky s vizualizací celého rozvrhu, kde bývají uvedeny požadavky a další plánovací podklady.

Mailing listy a RSS

 • Seznam mailing listů je na stránkách Mailmana FIT. Lze se zde přihlásit do jednotlivých seznamů i prohlížet archivy těch veřejných.
 • RSS umožňuje snadné odebírání aktualit pomocí e-mailového klienta jako je Thunderbird, Microsoft Outlook apod., ale také např. v Gmailu. Je strategické takto odebírat fakultní aktuality, které zahrnují i studijní aktuality, tedy jeden z velmi důležitých zdrojů informací o různých blížících se termínech apod.

Záznamy přednášek

 • Z některých přednášek je pořizován záznam, který je pak dostupný na video serveru.
 • Zda bude přednáška zaznamenávána rozhoduje přednášející, přičemž musí rozhodnout dříve než 15 min. před začátkem přednášky (u mimořádných přednášek 3 dny předem).
 • Záznam je zpracován Mgr. Skokanovou dle aktuálních možností a to typicky do 2 - 3 týdnů. Jakékoliv dotazy "kdy už to bude" a jiné zbytečné e-maily tuto dobu prodlužují, neboť za dobu odpovídání na pár e-mailů lze zpracovat záznam. Důrazně je proto doporučeno ji takovýmito e-maily neobtěžovat.
 • Zda bude záznam zveřejněn rozhoduje přednášející na záznamu. Někteří přednášející svoje záznamy nechávají zpřístupnit automaticky ihned po zpracování, jiní to provádí manuálně.
 • Max. počet stažených záznamů za den je omezen kvůli spravedlivému využití zdrojů (studenti s rychlejší linkou ...). Při normální rychlosti přehrávání lze za den stáhnout více záznamů než shlédnout, ale chcete-li je pro zopakování před zkouškou sledovat zrychleně či s přeskakováním částí, je vhodné na tyto limity myslet a stahovat je průběžně a nikoliv až jednorázově před zkouškou.
 • Vystavení záznamů na Youtube, Uloz.to či jiných serverech je zakázané a vždy má negativní následky. Některé vyučující demotivuje od zpřístupňování záznamů, jsou kvůli tomu trestáni studenti, zaváděna různá negativní opatření (limit počtu stažených záznamů za den) apod. Vyhněte se prosím takovémuto protiprávnímu jednání.
 • Zpracované záznamy lze hledat na příslušné stránce video serveru
 • Další informace (detaily ohledně oprávnění k záznamům, postupu zpracování, za jak dlouho po přednášce lze záznam stáhnout, čím jej lze přehrát apod.) naleznete v FAQ video serveru.
 • Přednášky z některých akci na FIT naleznete i na serveru SuperLectures, kde lze ve videu i vyhledávat.

Průkaz studenta (karta)

 • Vyzvedává se na recepci CVT nebo po školení na čtvrteční části akce Start@FIT v E105 (cca 13:00 - 17:00).
 • Slouží pro přístup do učeben a procházení některými dveřmi na chodbách
  • Pozor, pozdě večer nefunguje - zůstanete-li v areálu dlouho, nevycházejte na nádvoří s kašnou a do přilehlého prostoru s dveřmi na ulici (nelze se z něj dostat), ale jděte vnitřkem po chodbách 2. podlaží, přes lávku a kolem recepce!
 • Platí se s ním v menze (účet lze dobít přímo v menze), tisk a kopírování v knihovně (ne v CVT - viz níže) apod.
 • Jsou 2 druhy:
  • Studentský průkaz VUT - ten dostane každý student a mimo VUT nemá žádné zvláštní funkce. Jako doklad o studiu jej uznávají jen některé instituce. Každý rok se zdarma revaliduje nálepkou na studijním oddělení.
  • Průkaz ISIC (International Student Identity Card) - je mezinárodně uznávaná varianta průkazu, ale je placená, přičemž placenou přelepkou se každý rok prodlužuje jeho mezinárodní platnost. Objednává se na intraportálu VUT. ISIC funguje nejen jako studentský průkaz, ale lze využívat ještě slevy, které jsou uvedeny na www.isic.cz. Nárok na něj mají pouze studenti prezenční formy studia. Přelepka zdarma z něj udělá ekvivalent studentského průkazu VUT.
 • Student může mít jen jeden platný průkaz, který by měl sloužit jako doklad o studiu (potvrzuje se pro další roky přelepkou). Pokud si student objedná 2, použitelný bude pouze ten, co bude aktivovaný jako poslední.

Tisk v CVT

 • Kredit na tisk v CVT se dobíjí v kanceláři L131 (paní Samsonová a paní Dupalová). Dobíjení je možné pouze osobně.
 • Kredit je oddělený od kreditu, který se používá v menze/knihovně a funguje pouze v rámci CVT.
 • Pro zahájení tiskové úlohy je nutný kladný zůstatek na účtu. Pokud se tiskem dostanete do minusu, je nutné dluh v co nejkratší době zaplatit. Dluh na CVT může být důvodem pro nepotvrzení výstupního listu, který potřebujete pro úspěšné zakončení studia.
 • Vždy se podívejte na název tiskárny, kterou máte nejblíže (nalepený na dané tiskárně - např.: ljstudn), abyste se vyhnuli běhání po chodbách a hledání svého výtisku.
 • Další informace najdete v návodu CVT.

Stipendijní účet

 • Před tím, než dostanete jakékoliv stipendium, si musíte zaregistrovat Stipendijní účet, který zadáte do portálu VUT.
 • Bez zadaného a potvrzeného stipendijního účtu, do 15. dne měsíce, za který Vám má být stipendium vyplaceno, Vám nemůže být stipendium vyplaceno.

Stipendium nejlepším studentům zapsaným do prvního ročníku BSP

 • Rektor VUT uděluje jednorázové stipendium určitému počtu studentů, kteří jsou zapsáni do prvního ročníku bakalářského studijního programu (viz Rozhodnutí č. 36/2017).
 • Pro rok 2019 je to 500 studentů s nejlepšími výsledky, kteří vykonali maturitní zkoušku z matematiky a angličtiny nebo zkoušku Matematika+ v roce 2018 podle zákona č. 561/2004 Sb. a příslušných vyhlášek MŠMT.
 • Žádost o mimořádné stipendium vyplňuje student v aplikaci Studis na adrese http://www.vutbr.cz/studis v modulu „Maturitní výsledky“. Modul bude studentům pří stupný od 27. září do 21. října 2018. V žádosti se uvedou data a výsledky z „Protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka“ (státní maturita) a „Výpisu výsledku didaktického testu zkoušky Matematika+“ (pokud ji student úspěšně absolvoval). Je-li student zapsán do více studijních programů nebo na více fakultách VUT, žádost vyplňuje pouze jednou. Za správnost údajů odpovídá student a nelze je po vyplnění žádosti měnit. Výsledky budou studentům doručeny VUT zprávou.
 • Vybraní studenti se dostaví s originálem „Protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka“ a „Výpisu výsledku didaktického testu zkoušky Matematika+“ (pokud ji student úspěšně absolvoval) do 5. listopadu 2018 na studijní oddělení příslušné fakulty, kde bude provedena verifikace výsledků (výsledky mohou být také zpětně ověřeny na Cermatu). Bez této verifikace nelze stipendium přidělit.

Prospěchová stipendia

 • Prospěchová stipendia jsou určena pro excelentní studenty bakalářského a magisterského studijního programu prezenčního studia. Rozhodující jsou jejich studijní výsledky podle váženého studijního průměru v předchozím semestru jejich studia. Nejsou tedy určeny pro studenty prvního semestru.
 • Hranice váženého studijního průměru a výše stipendia je upřesněna Stipendijním řádem VUT a doplňující směrnicí děkana FIT.
 • Vedle váženého studijního průměru se posuzuje také, zda student získal v daném semestru alespoň 20 kreditů z předmětů s klasifikací, dosáhl úspěchu ve všech zapsaných předmětech a pokračoval ve studiu v následujícím semestru ve stejném studijním programu.
 • Orientační hranice studijních průměrů pro přiznání prospěchových stipendií za zimní semestr jsou typicky zveřejněny v průběhu března nebo 1. týden v dubnu, za letní semestr v průběhu září (v některých letech byly předběžné informace výjimečně dostupné už v červenci). Částky jsou vypočítány současně s orientačními hranicemi. Dotazy typu: "Kdy už to bude?" či "Dosáhnu letos na stipendium?" nemají smysl, protože orientační hranice jsou určeny hned jak je to možné a neprodleně zveřejněny e-mailem do mailinglistu Studinfo.
 • Pro představu, kde se hranice průměrů pohybovaly v posledních letech, lze uvést, že za zimní semestr školního roku 2016/2017 u 1BIT to bylo kolem 1,11 (pro vyšší částku) a 1,24 (pro nižší částku), pro 2BIT 1,22 a 1,69, pro 3BIT 1,26 a 1,55 pro 1MIT 1,58 a 1,9 a pro 2MIT 1,07 a 1,21. Za letní semestr v roce 2017 byly hranice 1BIT 1,1 a 1,4, 2BIT 1,1 a 1,5 a 1MIT 1,1 a 1,3. V akademickém roce jsou 2017/2018 nově vyplácena jednorázově (nikoliv za semestry, zde byly průměry u 1 BIT 1,10 (pro vyšší částku) a 1,32 (pro nižší částku), pro 2 BIT 1,18 a 1,40. Pro 3BIT 1,30 a 1,56. Pro 1MIT to bylo 1,5 a 1,75 a pro 2MIT 1,2 a 1,53. Čísla jsou hrubá a orientační - v následujícím roce se mohou výrazněji lišit.
 • Prospěchová stipendia přiznává děkan fakulty, obvykle na návrh proděkana pro vzdělávací činnost, a administraci zajišťuje Studijní oddělení.
 • Výplata stipendia končí při přerušení studia, při neplnění studijních povinností, při uložení sankce za disciplinární přestupek a při překročení standardní doby studia.
 • Stipendium se vyplácí jednorázově v následujícím semestru. Vyplácí se typicky bezhotovostně v prvním týdnu následujícího měsíce po rozhodnutí. Je nutné mít zadáno číslo účtu pro stipendia (viz výše).
 • Za letní semestr ročníků 3BIT a 2MIT prospěchové stipendium nelze získat, ale u státní závěrečné zkoušky jsou za prospěch udělována i finanční ocenění. Tím je např. Cena rektora udílená absolventům VUT ve výši 10.000 Kč viz čl. 1 Rozhodnutí č. 19/2017.

Ubytovací stipendium

 • Stipendium na podporu ubytování je studentům VUT v Brně vypláceno dle § 91, odst.2, písm. e) zák. 111/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů, čl. 7 Stipendijního řádu a podmínek stanovených Směrnicí č. 71/2017.
 • Na stipendium mají nárok studenti v bakalářském, magisterském nebo doktrském prezenčním studijním programu. Student musí studovat buďto v prvním studijním programu, nebo v navazujícím studijím programu (případně přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a dosavadní studium bylo uznáno), nebo studijní program řádně ukončil do 31. října téhož roku, kdy se do něho zapsal.
  • Pokud student studuje ve více studijních programech současně, je stipendium vypláceno pouze 1x.
  • Student nesmí překročit standardní dobu studia (ani v žádném ze souběžných studovaných studijních programů).
 • Student nemůže mít trvalý pobyt v okresech Brno-město nebo Brno-venkov.
 • Výši stipendia stanoví 3x ročně rektor na základě počtu studentů, kteří splnili podmínky a dle objemu dostupných finančních prostředků. Výše stipendia je dána Rozhodnutím č. 7/2017 a jeho Přílohou č. 1 v účinném znění. Např. v období květen až srpen 2017 bylo ubytovací stipendium vypláceno ve výši 550 Kč/měsíc, v období září až prosinec 2017 činilo ubytovací stipendium 600 Kč měsíčně.
 • Student podává elektronickou žádost na adrese http://stipendium.vutbr.cz. Je nutné mít zadáno číslo účtu pro stipendia (viz výše).
 • Stipendium je vypláceno vždy zpětně za předchozí čtyři měsíce. Za období leden až duben bývá stipendium vypláceno 20. května, za období květen až srpen pak 20. září a za období září až prosinec až 20. ledna následujícího roku. Výplata ubytovacího stipendia studentům prvních ročníků za období květen – srpen probíhá až v lednu roku následujícího. Je zde nutný časový posun z důvodu kvartálního výstupu z celostátní Matriky studentů SIMS. Výplata stipendia se provádí pouze na účty vedené v české měně u bank se sídlem v ČR.
 • V případě nejasností lze doporučit také nahlédnout do odpovědí na časté dotazy přímo ke stipendiím zpracované Rektorátem VUT v Brně.
 • Student je povinen Studijnímu oddělení fakulty oznámit změnu rozhodných skutečností pro přiznání ubytovacího stipendia, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nastalé skutečnosti. Nenahlášení změny je bráno jako disciplinární přestupek.
 • Přiznávání, výše a způsob výplaty ubytovacího stipendia spadá do kompetence Rektorátu VUT v Brně. Ubytovací stipendium přiznává prorektor, kterému je svěřena studijní agenda.

Ubytování (koleje)

FAQ
 • Kde se můžu ubytovat na akci Start@FIT?
  • Od 18. 9. 2019 lze zajistit ubytování na kolejích. Rezervace elektronickou cestou v IS VUT však není možná - je potřeba kontaktovat provozní příslušného bloku. Nezapomeňte upozornit na to, že se chcete ubytovat na Start@FIT.
 • Proč mám nula či málo bodů na koleje, i když kamarád bydlí blíž a má stovky bodů?
  • Dle dokumentu KaM počet bodů není důležitý. Tedy již se nepoužívá, protože míst na kolejích je dost a dostane se na všechny. Ti, co se přihlásí dříve, budou mít více na výběr, ale nestane se, že by ti, co bydlí hodně daleko, nedostali kolej.
  • Protože počet bodů není důležitý, nikdo neaktualizuje data, podle kterých se počítá. Např. dojezdové vzdálenosti pro jednotlivé obce tedy nemusí být aktuální, nebo nemusí být vůbec k dispozici. Počet bodů je tedy chybně spočítaný a nerelevantní.
 • Když si vybírám kolej, co je to “Hotel (hostel) Palacký” a kde je?

Menzy (stravování)

 • Seznam menz VUT je na stránkách KaM.
 • Jídelníčky a otevírací doby.
 • Pro studentskou cenu je nutné platit kartou studenta. Peníze na kartu si lze dobít:
  • hotově přímo v menze,
  • kartou přes portál KaM. Jsou podporovány karty Mastercard a Visa, na bankovním účtu je nutné mít povoleny on-line platby.
  Takto dobité peníze pak lze využívat i pro tisk a kopírování v knihovně FIT a na dalších místech VUT (ale nikoliv v CVT FIT).
Menzy jiných univerzit
 • Masarykova univerzita - když poprvé přijdete do menzy MU, je nutné jít do kanceláře ekonoma jedné z těchto menz: Vinařská 5, Veveří 70, Akademická menza Moravské náměstí 9 nebo Academic restaurant Netroufalky 14-16. Je doporučeno tam jít v září před či těsně po začátku semestru (raději dříve, pak jsou tam fronty) s potvrzením o studiu či kartou ISIC (karta studenta VUT, která není ISIC, nemusí být akceptována vždy - záleží na období, stavu karty a dalších okolnostech) a nechat si vystavit stravovací kartu (platí se za to poplatek 70 Kč). Dále se pak můžete stravovat stejně jako studenti MU. Seznam stravovacích provozů je na stránkách Správy kolejí a menz.
 • Mendelova univerzita v Brně - v systému MENDELU je možné aktivovat Vaši stávající kartu ISIC na základě požadavku a nabití stravovacího konta.
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - možnosti stravování studentů VUT se zjištují.
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně - na koleji Astorka je restaurace se 30 místy, ale ta je v nájmu, takže nemá studentské ceny - něco jako kavárna u recepce na FIT.
 • Univerzita obrany - zatím pouze jako cizí strávník za 107,- Kč za oběd. Vyjednáváme o možnosti obdobného systému jako u MU.

Registrace sportů na CESA

 • Zápis do sportů, které organizuje CESA, běžně začíná ještě před začátkem semestru. Pro letní semestr ak. roku 2019/2020 bude zápis probíhat od 30.1.2020 (12:00) do 6.2.2020 (23:59:59 hodin) pro I. kolo zápisu a 13. - 14.2.2020 pro II. kolo zápisu. Přihlašování probíhá pomocí informačního systému VUT.
 • Aktuální informace o registraci sportů
 • Za 1 semestr lze mít 2 sporty zdarma - další sporty jsou placené.
 • Za 1 semestr lze získat za sporty až 2 kredity.
 • Do konce akademického roku 2019/2020 se sport nepočítá jako předmět ve studijním plánu a nepřenáší se do IS FIT. Neúspěch (resp. neúčast, neboť zápočet není podmíněn výkonem či výsledky) nemá vliv na stipendium, kreditové limity apod.
 • Od akademického roku 2020/2021 se bude se sportovními předměty pracovat jako s normálními volitelnými předměty. Neúspěch (resp. neúčast, neboť zápočet není podmíněn výkonem či výsledky) bude mít vliv na stipendium, kreditové stropy apod.

Poradenské centrum Alfons

Poradenské centrum Alfons pomáhá studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Nabízí zhodnocení dopadu znevýhodnění na studium, diagnostiku SPU (specifických poruch učení), asistenční služby – průvodcovské, prostorová orientace apod. a tlumočnický a přepisovatelský servis.

Městská hromadná doprava (MHD) v Brně

K hromadné dopravě se v Brně nejčastěji využívají šaliny (tramvaje), autobusy a trolejbusy. Během dne jezdí šaliny přibližně každých 5 minut, večer pak méně často. Poslední šaliny jezdí kolem 22:30, a potom už jezdí už jen autobusy (rozjezdy).

Studenti mohou využívat slevy na městskou hromadnou dopravu pomocí takzvané šalinkarty, která má platnost vždy 13 měsíců od začátku daného akademického roku, tedy od 1. září, a její cena je 30 Kč. Šalinkarta může být:

 • papírová - k jejímu vyřízení je potřeba zajít osobně na prodejnu dopravního podniku (např. v budově menzy na Purkyňových kolejích) nebo na některé (větší) nádraží v Jihomoravském kraji. Na Hlavním nádraží v Brně však bývají fronty. K vyřízení je potřeba standardní pasová fotografie (3,5 x 4,5 cm), vyplněná žádost, průkaz totožnosti a ISIC nebo průkaz studenta VUT (potvrzení o studiu neakceptují).
 • elektronická (e-šalinkarta) - k jejímu vyřízení se student nejprve zaregistruje na www.brnoid.cz, kde vyplní základní osobní údaje, nahraje fotografii a vloží číslo platební karty a její platnost a pak do 21 dnů musí zajít s občanským průkazem na některou pobočku DPMB ověřit totožnost. Po ověření totožnosti na www.brnoid.cz v sekci "Můj účet" zvolí "ověřit status studenta" a zadá osobní číslo VUT. Ověření studia proběhne ihned automaticky propojením s IS VUT a dále se automaticky ověřuje každý měsíc. Po dobu přerušení studia není nárok na slevu.

K šalinkartě je nutné zakoupit nepřenosnou předplatní jízdenku, a to buď měsíční, čtvrtletní nebo roční. U e-šlinkarty se nakupují přes e-shop.

Bakalářské studium

1. ročník +

Nezapomněl jsem na něco?

Zápis ke studiu.
Pomocí elektronické přihlášky si aktivovat účet na portálu VUT (z přihlášky získejte inicializační heslo a použijte v dolní části přihlašovací stránky).
Do portálu nahrát barevnou fotografii na kartu (lze vytvořit i jako selfie s jednobarevným světlým pozadím, snažte se přiblížit tomu, co se dává na občanský průkaz).
Neplánujete-li denně dojíždět, dle pokynů KaM si rezervovat ubytování na kolejích, nebo si zajistit jiné ubytování (nezapomeňte na imatrikulace a akci Start@FIT níže).
Pomocí účtu na portálu VUT na stránce https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/info získat heslo do IS FIT.
Kdo chce uznat angličtinu (FCE, CAE, ...), postupuje dle vyhlášky FEKT.
Prostudujte si web fakulty, případně i příručku od Ing. Eysselta, co jste si koupili v knihovně.
Pročtěte si studijní plán,proklikejte si jednotlivé předměty a zamyslete se nad tím, které volitelné předměty budete chtít v průběhu studia absolvovat. Podle toho si zvolte strategii pro zápis volitelných předmětů. Např. na IW1,IW2 a IW5 budete potřebovat 15 kreditů. V rámci studia musíte absolvovat min. cca 154 povinných a povinně volitelných kreditů (dle vstupní úrovně angličtiny), takže na volitelné zbývá cca 30 - pokud jich z toho 10 vyčerpáte v 1. ročníku, ...
 • Studentům, kterým se témata povinných předmětů zdají lehká a opakovací, lze doporučit neplýtvat kredity. Studenti se slabšími základy ze střední školy, kterým jsou témata povinných předmětů 1. semestru cizí, lze doporučit výběr podpůrných seminářů (zejména ISM).
 • Pokud si v 1. ročníku spotřebujete moc kreditů na všechny semináře apod., nelze očekávat, že by Vám byl ve 3. ročníku navýšen kreditový strop pouze pro umožnění zápisu nějakého zajímavého předmětu (např. pro předmět vedoucí k získání pedagogického minima). Lze tedy doporučit pečlivý výběr dle obsahu a nikoliv výběr co nejvíce kreditů.
Pokud si vyberete předmět IFAI nebo IFEa, podívejte se na informace k vyhlášce č. 50/1978 Sb. - budete potřebovat §4.
Registrace volitelných předmětů na zimní semestr pro 1. ročník bude v informačním systému otevřena od 17. 9. 2019 20:00 do 20. 9. 2019 20:00. Není však nutné ji řešit ve spěchu, protože v seminářích je dostatek míst. Důležité registrace začínají až v pátek 20. 9. 2019 večer.
Sestavte si svůj osobní rozvrh
 • Prostudujte si rozvrhy obou přednáškových skupin s ohledem na Vámi vybrané volitelné předměty. Přednášková skupina je určena podle abecedy (rozdělení bude ve studijních aktualitách) a je pouze doporučená. Pokud kvůli rozvrhové kolizi či jinému důvodu potřebujete (na některý předmět) chodit do 2. skupiny, prostě tam choďte. O žádnou změnu skupiny se nežádá. Pokud se zaplní místnost (obvykle nenastane), budou mít přednost ti, kteří mají druhou skupinu v rozvrhové kolizi, a následně ti, kteří podle abecedy patří do dané skupiny.
 • Pozor, na přednášky z matematiky je důrazně doporučeno chodit do skupiny, která patří k Vámi zvolenému cvičení (tedy je v rozvrhu stejné přednáškové skupiny jako daný termín cvičení).
Navštivte imatrikulace a akci Start@FIT před začátkem semestru (viz stánka pro prváky).
Sestavování a registrace týmů na registraci na cvičení a domácí úkoly z Diskrétní matematiky a na cvičení ze Základů programování bude spuštěna v pátek v 19:00 a ukončena v neděli večer.
 • Členy do týmu můžete najít hned po povinných školeních a vyzvednutí karty.
 • Je důrazně doporučeno utvořit ve všech předmětech, kde to lze, stejné týmy. Potom se lze např. po vypracování domacího úkolu z matematiky společně připravovat na půlsemestrální zkoušku ze základů programování apod. (když jeden něco nepochopí, druhý může pomoci a naopak). Na FIT jsou prostory pro týmovou práci, které si můžete rezervovat přímo v IS FIT. Pokud někdo z důvodu kolize s volitelným předmětem apod. bude na některý předmět v jiném týmu, z hlediska vyučujících to není problém, ale bude to nevýhodné pro daného studenta.
 • Celý tým může v IS FIT zaregistrovat pouze vedoucí (pokud zná jména a loginy svých kolegů), nebo jej může pouze založit a ostatní se k němu přidají. První hodinu od založení týmu může vedoucí vylučovat nezvané členy a zajistit tak, že v týmu bude práve 5 studentů, co se spolu dohodli. Později už tuto možnost nemá a studenti, kteří nemají nikoho do týmu, mohou obsadit zbylá místa v nekompletních týmech.
 • Aby se tým mohl přihlásit na termín cvičení (viz níže), musí mít min. 3 členy. Zbytek členů se může přidat později.
 • Když je tým přihlášen na cvičení, vedoucí z něj nemůže odhlásit poslední 3 členy. Tito členové se však sami odhlásit mohou.
 • Na termín cvičení celý tým přihlašuje jeho vedoucí. Počet míst v termínech je omezen tak, aby v závěru musely být všechny týmy pětičlenné. Budou-li všechna místa na cvičeních pro týmy obsazena, je třeba se přidat do některého z týmů, který již má termín cvičení.
 • Po přihlášení na termín cvičení jej lze ještě 90 minut odhlásit. Pozdější změna již není možná, aby studenti, kteří se připojili do neznámého týmu, měli jistotu, že jim zůstane termín cvičení, na který je tento tým přihlášen.
 • Pokud někdo později zjistí, že mu termín, na který je tým přihlášen, nevyhovuje, může se z týmu odhlásit a přihlásit se do jiného týmu (případně jej přímo založit a najít další 2 členy). Vedoucí týmu musí před odchodem z týmu předat vedení. Je-li vedoucí v týmu poslední, může tým zrušit.
Registrace cvičení z ISC, ISM a IFS probíhá od pátku před 1. týdnem semestru (večer po imatrikulacích) v IS FIT. Předpokládané časy zahájení jsou 20:00, 20:10 a 20:20.
Stejný večer bude zahájena i týmová registrace cvičení z Diskrétní matematiky a Základů programování. Předpokládané časy zahájení jsou 20:30 a 20:40. Pozor, registrovat se mohou pouze týmy, které už mají min. 3 členy.
Registrace výše uvedených cvičení končí v neděli večer (postupně 20:00 - 23:59) a v pondělí ráno začíná výuka. Před ukončením se ujistěte, že máte registrované vše, co chcete, a nemáte rozvrhové kolize. Pozdější změny již budou obtížné.
Dle pokynů u jednotlivých předmětů si registrujte další cvičení.
Přijďte na 1. cvičení z IZP. Nejpozději před tímto cvičením musíte v IS FIT úspěšně absolvovat test, kterým prokážete seznámení s provozním řádem CVT.
Se svým týmem se přihlaste na konzultaci s akademikem, který se stane Vaším mentorem a pomůže Vám s počátky Vašeho studia. Poskytne Vám min. 3 cca hodinové konzultace za první semestr. Přihlašování bude v IS FIT v předmětu IDM.
Rozřazovací test z angličtiny ve STUDISu musíte absolvovat do 30. 11. 2019, jinak v 1. roce nebudete mít možnost registrace angličtiny a následně nebudete mít možnost začít AIT (je možné, že v budoucnu bude v této situaci vyžadováno začít BAN2).
Na letní semestr je vhodné si zaregistrovat angličtinu. Pro vyšší ročníky je pak v angličtině méně míst a je větší výběr volitelných předmětů (angličtina pak zabírá kredity do ročního stropu). Registrace probíhá formou registrace “židlí”.
Po ukončení všech zkoušek a zadání výsledků do IS FIT je nutné tyto výsledky potvrdit a vyplnit dotazníky k hodnocení výuky, které pomáhají ve zlepšování kvality výuky v příštích letech.
 • Neočekávejte prosím okamžité změny dle výsledků dotazníků - něco lze zlepšit ihned, na něco je potřeba čas (a finance). Vyplňování dotazníků však má opravdu smysl a řada změn k lepšímu se postupně provádí.
 • V dotaznících prosím dodržujte slušnost a věcnost.
 • Vyplnění je nutnou podmínkou pro potvrzení výsledků za uplynulý semestr.
Po letním semestru (10. 6. - 23.6. 2019) se ti, co absolvovali všechny povinné předměty, mohou registrovat na téma Projektové praxe. Jedná se o spolupráci na výzkumu zaměstnanců fakulty (nikoliv o praxi ve firmě). Projekt, o který se jedná, je projektem fakulty - nikoliv projektem studenta. Každý semestr je zakončený sepsáním vědeckého článku a prezentací na ústavním semináři. Celkem lze absolvovat až 3 Projektové praxe IP1, IP2 a IP3 po 5 kreditech. Podmínkou pro pokračování v následující je získání min. známky C z předchozí. Na Projektovou praxi lze navázat i bakalářskou práci, přičemž IP3 se řeší paralelně s ITT.
O prázdninách je nutné se zapsat do dalšího ročníku (19. 8. - 3. 9. 2019). Další postup najdete na kartě pro 2. ročník...

Problémy

 • Neabsolvování rozřazovacího testu z angličtiny v termínu:
  • Angličtinu si budete muset registrovat až další rok a nebudete mít možnost začít AIT.
  • Při doložené překážce ve studiu (např. dlouhodobé nemoci - dokládá se v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti a ověřuje na studijním oddělení) lze zažádat o výjimku pro absolvování testu po termínu (cca 2 - 4 týdny po řádném termínu pro absolvování testu). Bez vážných důvodů jej však nelze povolit, protože je nutné stanovit kapacitu předmětů a následně již lze dělat změny pouze o jednotky studentů.
 • Problém s absolvováním rozřazovacího testu - chybné odevzdání vedoucí k získání neodpovídajícího nízkého počtu bodů (musíte-li jít v průběhu testu akutně pryč, nemáte jej odevzdávat - test lze vygenerovat 3x, ale odevzdat pouze 1x):
  • Pokud si myslíte, že výsledek neodpovídá o 1 úroveň, lze do 14 dnů od absolvování testu zažádat o změnu úrovně (e-mailem dr. Dytrychovi) - typicky se vyhovuje.
  • Pokud výsledek neodpovídá o více úrovní, je nutné podat papírovou žádost o výjimku v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti. K té je nutné doložit např. maturitní vysvědčení či nějaký certifikát potvrzující znalost angličtiny na úrovni, kterou požadujete nastavit. Pro případné vyhovění je důležité neprodlené podání žádosti po absolvování testu.
 • Nesplnění minima kreditů za 1. semestr studia:
  • Můžete si podat žádost o výjimku pro pokračování ve studiu s nedostatkem kreditů, ale nebude-li řádně nahlášená překážka ve studiu, ke které by bylo možné přihlédnout, pravděpodobně Vám nebude vyhověno.
  • Od 11. dne zkouškového období Vám mohou být zrušeny registrované i zapsané předměty na letní semestr (např. na základě nezískání zápočtů). Rušení bude prováděno průběžně celé zkouškové období za zimní semestr na základě výsledků zkoušek. Máte-li podanou žádost, budou Vám předměty zrušeny až po jejím vyřízení.
   • Obnovit zrušené předměty může pouze ten, kdo je zrušil.
   • Pokud bude Vaše místo v předmětu po zrušení zabráno jiným studentem a kapacita předmětu bude zaplněna, nelze jej obnovit.
  • Studium Vám bude automaticky ukončeno, ale až po kontrolách a vypršení termínů na podání žádostí a uplynutí všech lhůt ve správním řízení. Ukončíte-li studium písemným ohlášením na studijním oddělení hned jak budete vědět, že k tomu dojde, ušetříte na budoucích poplatcích za prodlouženou dobu studia (předchozí neúspěšná studia se počítají). Rovněž je vhodné se na místě vzdát odvolání, aby bylo ukončení skutečně okamžité a neběžela další lhůta.
 • Nesplnění minima kreditů za rok:
  • Stejně jako při nesplnění minima za 1. semestr studia, ale rušení předmětů se provádí o něco později.

2. ročník +

Nezapomněl jsem na něco?

O prázdninách je nutné se zapsat do 2. ročníku. Zápis probíhá elektronicky a to obvykle cca od 20. 8. do 4. 9. (data jsou pouze orientační! - aktuální termíny jsou v IS FIT několik týdnů před zápisem). Zápis prezenční formou (pro ty, co z nějakého důvodu nemohli využít elektronický) proběhne ve vyhlášeném termínu (cca 6. 9.) po ukončení elektronických zápisů na studijním oddělení.
 • Podmínkou elektronického zápisu je potvrzení výsledků studia za předchozí akademický rok. Nejprve je tedy přes Předměty potřeba přejít na Zapsané předměty - potvrzování výsledků studia, tam rozkliknout každý předmět a tlačítkem pod dotazníkem potvrdit výsledek v předmětu. Po potvrzení všech předmětů se dole na stránce se seznamem předmětů objeví formulář, kde lze potvrdit správnost evidence studijních výsledků za celý akademický rok. Až po potvrzení celého roku je splněna daná podmínka pro elektronický zápis.
 • Studenti, kteří se zapíšou elektronicky, si pak od 1. týdne semestru do začátku (cca 2.) října (tedy začátkem 2. ročníku) na studijním oddělení vyzvednou výsledkový list.
Prodloužení platnosti průkazu ISIC
 • Máte-li zájem o prodloužení licence ISIC a všech výhod:
  • Nejdříve 1. 9. si musíte objednat revalidační značku přes Intraportál v části Průkazy. Ve své objednávce vyberete revalidační známku ISIC a zkontrolujte platnost - měla by být od 1. 9. do 31. 12. následujícího roku.
  • V detailech objednávky nebo ve své studentské e-mailové chránce naleznete částku, číslo účtu a variabilní symbol a provedete bankovní převod.
  • Zpracování může trvat až týden. Až bude objednávka vyřízena, dostavíte se na studijní oddělení, kde si známku vyzvednete.
 • Chcete-li používat ISIC pouze jako Studentský průkaz VUT, tj. bez výhod ISIC:
  • Není třeba nic platit. Při vyzvednutí výsledkového listu na studijním oddělení automaticky obdržíte revalidační známku VUT.
Potvrzení o studiu
 • Při vyzvednutí výsledkového listu na studijním oddělení automaticky dostanete 4 ks.
 • Pokud potřebujete další potvrzení, prázdné formuláře najdete na stolku na studijním oddělení nebo v IS FIT. Nejprve je vyplníte a pak vám je potvrdí (orazítkují).

Problémy

 • Nezvládnutí elektronického zápisu v termínu a nedostavení se na papírový zápis
  • Ihned pošlete e-mail s omluvou na studijní oddělení (nezašlete-li ji do pěti dnů, začíná Vám hrozit ukončení studia dle Studijního a zkušebního řádu).
  • Dostavte se na studijní oddělení k papírovému zápisu v nejkratším možném termínu.

Obecné informace

 • V týdnu před zahájením semestru (pravděpodobně v pátek 20. 9. večer od 21:00) proběhnou registrace na cvičení z INM a z angličtin, které se budou spouštět postupně po 10 min. Konec bude v neděli před zahájením výuky (večer po 20:00).
 • Od konce zimního semestru si lze s vedoucími domlouvat téma/zadání bakalářské práce na 3. ročník. Zimní semestr 3. ročníku nepatří mezi nejlehčí, takže začít s prací o něco dříve může být velkou výhodou.
 • Nejde-li Vám na 3. ročník registrovat IBT+ISZ (nemáte-li je v nabídce), je to způsobeno nedostatkem kreditů pro ukončení studia v následujícím roce - v takovém případě je obvykle nutné rozvolnit.
  • Případné výjimky pro navýšení kreditového stropu musí být dobře zdůvodněné.
   Podívejte se prosím na průměrný a na maximální počet získaných kreditů za předchozí semestry a na to, co si budete muset zapsat, a zvažte, zda je v případě udělení výjimky reálné takovou zátěž zvládnout. Neopomeňte při tom bakalářskou práci, jejímž vypracováním strávíte mnoho času.
 • Neuspějete-li v některém povinném či povinně volitelném předmětu letního semestru 2. ročníku, musíte si jej v prázdninových registracích doregistrovat a případně si v 1. týdnu těchto přeregistrací odregistrovat tolik volitelných předmětů, aby nebyl přesažen žádný kreditový strop (jinak Vám budou náhodně zrušeny).
 • O prázdninách je nutné se zapsat do dalšího ročníku. Zápis probíhá elektronicky a to obvykle cca od 20. 8. do 4. 9. (data jsou pouze orientační! - aktuální termíny jsou v IS FIT několik týdnů před zápisem). Zápis prezenční formou (pro ty, co z nějakého důvodu nemohli využít elektronický) proběhne ve vyhlášeném termínu (cca 6. 9.) po ukončení elektronických zápisů na studijním oddělení.
  • Podmínkou elektronického zápisu je potvrzení výsledků studia za předchozí akademický rok. Nejprve je tedy přes Předměty potřeba přejít na Zapsané předměty - potvrzování výsledků studia, tam rozkliknout každý předmět a tlačítkem pod dotazníkem potvrdit výsledek v předmětu. Po potvrzení všech předmětů se dole na stránce se seznamem předmětů objeví formulář, kde lze potvrdit správnost evidence studijních výsledků za celý akademický rok. Až po potvrzení celého roku je splněna daná podmínka pro elektronický zápis.
  • Studenti, kteří se zapíšou elektronicky, si pak od 1. týdne semestru do začátku (cca 2.) října (tedy začátkem dalšího ročníku) na studijním oddělení vyzvednou výsledkový list a získají revalidační známku na svůj průkaz studenta.

3. - 5. ročník +

Není-li 3. - 5. ročník současně posledním (o čemž rozhodujete registrací ITT+IBT+ISZ), je stejný jako 2. ročník, pouze máte na výběr více volitelných předmětů. Minimum kreditů, které je za daný ročník nutné splnit, je dáno tím, kolik kreditů si na něj student zapíše:

 • Pokud si student zapíše alespoň 60 kreditů, je nutné splnit minimálně 30.
 • Pokud si student zapíš méně než 60 kreditů, je nutné splnit polovinu zapsaných.

(Předpokládaný) poslední ročník +

Nezapomněl jsem na něco?

Nemáte-li zadání bakalářské práce, včas si jej registrujte nebo dohodněte s vedoucím. Termín bývá v 1. týdnu v říjnu.
Přibližně v polovině listopadu (u dodatečného vydání zadání po výzvě e-mailem) si stáhněte zadání bakalářské práce z IS FIT.
Stáhněte si šablonu práce a přečtěte si pokyny k ITT
 • Šablona VŠKP pro rok 2018 (VŠKP je BP/DP či disertace).
 • Nepožaduje-li to vedoucí, text ITT se neodevzdává. Požaduje-li to, je pro Vás odevzdání povinné.
Obhajoba ITT dle pokynů vedoucího musí být realizována do konce zkouškového období za zimní semestr.
Přečtěte si pokyny k IBT a pokyny k vypracování bakalářské práce a státní závěrečné zkoušce.
 • Tip: Projděte si odkazy v souboru .bib šablony práce.
Rozmyslete si, zda budete chtít odložit zveřejnění práce. Pokud budete, je o to potřeba podat žádost v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti (nejpozději 30 dnů před odevzdáním, aby byla jistota vyřízení žádosti). Jedná-li se o firemní zadání, je k žádosti vhodné doložit vyjádření firmy. V takovém případě se bude 1 výtisk práce včetně paměťového média dle zákona ihned zasílat na Ministerstvo školství.
Pozor na termín dokončení práce v letním semestru (termín odevzdání je v plánu akademického roku) - pokud si vedoucí nepřečte finální verzi práce s předstihem před odevzdáním, neměl by ji hodnotit stupněm A (je na to položka v posudku)!
Nechte si práci vyvázat a odevzdejte ji do IS FIT a papírově:
 • Chcete-li odložit zveřejnění, 2x v knihařské vazbě s paměťovým médiem.
 • Nechcete-li odložit zveřejnění, 1x v knihařské vazbě s paměťovým médiem a 1x v knihařské či kroužkové vazbě bez média (tento výtisk Vám po obhajobě bude vrácen).
Následující den po odevzdání práce dostanete zápočet. Nedostanete-li jej do 3 dnů od odevzdání, stěžujte si studijním poradcům!
Včas dokončete případné zkoušky za letní semestr - poslední 2 dny zkouškového období již mohou být uzavřeny výsledky pro tisk ke komisím pro ISZ, takže nejsou možné reklamace.
Poslední den zkouškového období bývají přijímací zkoušky do magisterského studia.
V IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti je nutno podat Žádost o elektronické potvrzení výstupního listu absolventa. Je nutné počítat s tím, že elektronické vyřízení žádosti může nějakou dobu trvat (účastníci řízení jsou informování až druhý den ráno po podání žádosti). Žádost budou potvrzovat:
 • vedoucí práce,
 • CVT (ne na vrátnici, ale v L131) - od chvíle potvrzení nelze tisknout!
 • v knihovně - od chvíle potvrzení si nelze nic půjčit.
Po dokončení všech zkoušek na studijním oddělení podepište výsledkový list.
 • Termín bývá předposlední den zkouškového období za letní semestr.
 • Máte-li platit poplatky za prodlouženou dobu studia, doložte doklad o zaplacení.
Seznamte se s posudky svojí práce a připravte si prezentaci k obhajobě (je vhodné ji konzultovat s vedoucím).
Absolvujte státní závěrečnou zkoušku - pozor na čas, kdy máte přijít na řadu, který se počítá od začátku a na konci je časová rezerva. Počítání od konce může vést k příchodu do prázdné místnosti a kontumačnímu neúspěchu!
Vyzvedněte si 2. výtisk práce v knihovně (nemáte-li odložené zveřejnění) - po konci června budou nevyzvednuté výtisky skartovány.
Uhraďte poplatek za promoci a za ročenku (máte-li o ně zájem). Při této příležitosti se lze obvykle rovnou zapsat do magisterského studia a obdržet potvrzení o studiu. Nezapíšete-li se při této příležitosti, dostavíte se k řádnému termínu zápisu (jste-li přijat(a) na magisterské studium).
Promoce (koncem června).

Problémy

 • Nesplněný předmět v ZS - nutno rozvolnit (viz níže).
 • Nesplněná obhajoba ITT - nutno rozvolnit.
 • Nestíhám odevzdání práce:
  • Máte-li nahlášenou nějakou překážku ve studiu (nemoc apod.) nebo jste-li na Erasmu a můžete-li stihnout odevzdat s max. týdenním zpožděním, podejte si žádost o odklad odevzdání o týden v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti.
  • Máte-li nahlášenou nějakou překážku ve studiu (nemoc apod.) nebo jste-li na Erasmu a můžete-li stihnout odevzdat do konce července, podejte si žádost o odklad odevzdání do konce července a termínu státní závěrečné zkoušky na srpen v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti.
  • Nemáte-li žádné doložitelné odůvodnění pro udělení výjimky nebo nemůžete-li práci stihnout dokončit do konce července, požádejte o zrušení ISZ. Další rok budete opakovat předmět IBT a obhajovat.
   • Na další rok se bude potřeba dohodnout s vedoucím, zda je ochoten znovu vypsat stejné zadání, případně si zvolit jiné zadání (u jiného zadání je nutné pracovat i v zimě a to i přes to, že je semestrální projekt splněný a po zimě tak nebude žádná obhajoba - min. výsledný rozsah práce je nezávislý na počtu přidružených předmětů).
   • Nemáte-li na zimní semestr žádné předměty, můžete na něj přerušit studium (přičemž nebudete mít statut studenta), ale není to nutné (nepřerušené studium se však počítá do doby studia s případnými důsledky placení za nadstandardní dobu).
   • Pokud si na aktuální rok zaregistrujete >=60 kreditů, musíte splnit 30 kreditů za rok. Pokud <60, stačí splnit 1/2 zapsaných. Jinak je třeba žádat o výjimku pro pokračování s nedostatkem kreditů a akutně hrozí, že Vám bude studium ukončeno.
  • Nesplněný volitelný předmět před státní závěrečnou zkouškou, ale 180 kreditů se podařilo získat i bez něj
   • Pro dokončení studia to není problém, můžete podepsat výsledkový list a jít ke státní závěrečné zkoušce.

Magisterské studium

1. ročník +

Všeobecné informace

 • Přicházíte-li z jiné fakulty než z FIT VUT, projděte si seznam úkonů, které musí učinit nový prvák na FIT VUT v informacích pro 1. ročník bakalářského studia. Většina kroků pro Vás přiměřeně platí, pouze jsou pro ně jiné termíny, máte jiný studijní plán a řešíte registraci jiných předmětů a cvičení. Angličtiny a přednáškové skupiny se Vás netýkají.
 • Registrace předmětů na 1. ročník se otevírají 1. září a trvají asi 10 dní. Další změny lze provést při přeregistracích v 1. týdnu semestru.
 • Od konce zimního semestru si lze registrovat téma/zadání diplomové práce na 2. ročník.
 • Po zimním semestru se ti, co splnili stanovený počet kreditů, mohou registrovat na téma Projektové praxe na letní semestr. Jedná se o spolupráci na výzkumu zaměstnanců fakulty (nikoliv o praxi ve firmě). Projekt, o který se jedná, je projektem fakulty - nikoliv projektem studenta. Každý semestr je zakončený sepsáním vědeckého článku a prezentací na ústavním semináři. Celkem lze absolvovat až 2 Projektové praxe PP1 a PP2 po 5 kreditech. Podmínkou pro pokračování v následující je získání min. známky C z předchozí. Na Projektovou praxi lze navázat i diplomovou práci, přičemž PP2 se řeší paralelně se SEP.
 • Nejde-li Vám na 2. ročník registrovat DIP+MSZ (nemáte-li je v nabídce), je to způsobeno nedostatkem kreditů pro ukončení studia v následujícím roce - v takovém případě je obvykle nutné rozvolnit.
  • Případné výjimky pro navýšení kreditového stropu musí být dobře zdůvodněné.
 • Neuspějete-li v některém povinném či povinně volitelném předmětu letního semestru 1. ročníku, musíte si jej v prázdninových registracích doregistrovat a případně si v 1. týdnu těchto přeregistrací odregistrovat tolik volitelných předmětů, aby nebyl přesažen žádný kreditový strop (jinak Vám budou náhodně zrušeny).
 • O prázdninách je nutné se zapsat do 2. ročníku. Zápis probíhá elektronicky a to obvykle cca od 20. 8. do 4. 9. (data jsou pouze orientační! - aktuální termíny jsou v IS FIT několik týdnů před zápisem). Zápis prezenční formou (pro ty, co z nějakého důvodu nemohli využít elektronický) proběhne ve vyhlášeném termínu (cca 6. 9.) po ukončení elektronických zápisů na studijním oddělení.
  • Studenti, kteří se zapíšou elektronicky, si pak od 1. týdne semestru do začátku (cca 2.) října (tedy začátkem 2. ročníku) na studijním oddělení vyzvednou výsledkový list a získají revalidační známku na svůj průkaz studenta.

Změna specializace

Změna specializace se provádí pomocí řízení Žádost o změnu specializace v informačním systému. Změnu lze provést, pokud je možné splnit všechny povinné předměty bez rozvolnění nebo navýšení kreditového stropu. Žádost má smysl podávat pouze v období, kdy lze provést změnu zápisu předmětů (o prázdninách, v doregistracích před 1. semestrem studia - začátek září nebo v období od 3. týdne před začátkem semestru do začátku 1. týdne semestru).
Postup při doregistracích
V doregistracích před 1. semestrem studia (začátek září):
 1. Student podá žádost.
 2. Proděkan vyhoví.
 3. Referentka na SO změní specializaci.
 4. Student si zaregistruje nově chybějící povinné předměty a odregistruje volitelné (dříve povinné), které nechce. Registraci povinného v tomto období nelze zrušit.
Na začátku semestru:
 1. Student podá žádost.
 2. Proděkan vyhoví.
 3. Referentka na SO změní specializaci.
 4. Pokud ještě nezačaly přeregistrace v prvním týdnu semestru, student počká a pak si změní registraci předmětů dle potřeby.

2. - 4. ročník +

Všeobecné informace

 • Pokud si na aktuální rok zaregistrujete >=60 kreditů, musíte splnit 30 kreditů za rok. Pokud <60, stačí splnit 1/2 zapsaných. Jinak je třeba žádat o výjimku pro pokračování s nedostatkem kreditů a akutně hrozí, že Vám bude studium ukončeno.

(Předpokládaný) poslední ročník +

Nezapomněl jsem na něco?

Nemáte-li zadání diplomové práce, včas si jej registrujte nebo dohodněte s vedoucím. Termín bývá v 1. týdnu v říjnu.
Přibližně v polovině listopadu (u dodatečného vydání zadání po výzvě e-mailem) si stáhněte zadání diplomové práce z IS FIT.
Stáhněte si šablonu práce a přečtěte si pokyny k SEP
 • Šablona VŠKP pro rok 2018 (VŠKP je BP/DP či disertace).
 • Pozor, na rozdíl od bakalářského ITT je u SEP potřeba odevzdat text o rozsahu cca 1/2 diplomové práce, který má často obsahovat kompletní návrh řešení (dle zadání, které udává body, co musí být splněny po zimním semestru).
 • Text SEP se odevzdává v IS FIT u zadání práce. Vedoucí může navíc požadovat tištěnou verzi.
Obhajoba SEP proběhne od konce 2. do poloviny 3. týdne zkouškového období za zimní semestr dle rozpisu, který vytváří Ing. Eysselt. Termín bude uveden u zadání v IS FIT.
Přečtěte si pokyny k DIP a pokyny k vypracování diplomové práce.
 • Tip: Projděte si odkazy v souboru .bib šablony práce.
Rozmyslete si, zda budete chtít odložit zveřejnění práce. Pokud budete, je o to potřeba podat žádost v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti (nejpozději 30 dnů před odevzdáním, aby byla jistota vyřízení žádosti). Jedná-li se o firemní zadání, je k žádosti vhodné doložit vyjádření firmy. V takovém případě se bude 1 výtisk práce včetně paměťového média dle zákona ihned zasílat na Ministerstvo školství.
Pozor na termín dokončení práce v letním semestru (termín odevzdání je v plánu akademického roku) - pokud si vedoucí nepřečte finální verzi práce s předstihem před odevzdáním, neměl by ji hodnotit stupněm A (je na to položka v posudku)!
Nechte si práci vyvázat a odevzdejte ji do IS FIT a papírově:
 • Chcete-li odložit zveřejnění, 2x v knihařské vazbě s paměťovým médiem.
 • Nechcete-li odložit zveřejnění, 1x v knihařské vazbě s paměťovým médiem a 1x v knihařské či kroužkové vazbě bez média (tento výtisk Vám po obhajobě bude vrácen).
Následující den po odevzdání práce dostanete zápočet. Nedostanete-li jej do 3 dnů od odevzdání, stěžujte si studijním poradcům!
V IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti je nutno podat Žádost o elektronické potvrzení výstupního listu absolventa. Je nutné počítat s tím, že elektronické vyřízení žádosti může nějakou dobu trvat (účastníci řízení jsou informování až druhý den ráno po podání žádosti). Žádost budou potvrzovat:
 • vedoucí práce,
 • CVT (ne na vrátnici, ale v L131) - od chvíle potvrzení nelze tisknout!
 • v knihovně - od chvíle potvrzení si nelze nic půjčit.
Po dokončení všech zkoušek na studijním oddělení podepište výsledkový list
 • Termín bývá předposlední den zkouškového období za letní semestr.
 • Máte-li platit poplatky za prodlouženou dobu studia, doložte doklad o zaplacení.
Seznamte se s posudky svojí práce a připravte si prezentaci k obhajobě (je vhodné ji konzultovat s vedoucím)
Absolvujte státní závěrečnou zkoušku - pozor na čas, kdy máte přijít na řadu, který se počítá od začátku a na konci je časová rezerva. Počítání od konce může vést k příchodu do prázdné místnosti a kontumačnímu neúspěchu!
Vyzvedněte si 2. výtisk práce v knihovně (nemáte-li odložené zveřejnění) - po konci června budou nevyzvednuté výtisky skartovány.
Uhraďte poplatek za promoci a za ročenku (máte-li o ně zájem).
Promoce (koncem června).

Problémy

 • Nesplněný předmět v ZS - nutno rozvolnit (viz níže).
 • Nesplněná obhajoba SEP - nutno rozvolnit.
 • Nestíhám odevzdání diplomové práce:
  • Máte-li nahlášenou nějakou překážku ve studiu (nemoc apod.) nebo jste-li na Erasmu a můžete-li stihnout odevzdat s max. týdenním zpožděním, podejte si žádost o odklad odevzdání o týden v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti.
  • Máte-li nahlášenou nějakou překážku ve studiu (nemoc apod.) nebo jste-li na Erasmu a můžete-li stihnout odevzdat do konce července, podejte si žádost o odklad odevzdání do konce července a termínu státní závěrečné zkoušky na srpen v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti.
  • Nemáte-li žádné doložitelné odůvodnění pro udělení výjimky nebo nemůžete-li práci stihnout dokončit do konce července, požádejte o zrušení MSZ. Další rok budete opakovat předmět DIP a obhajovat.
   • Na další rok se bude potřeba dohodnout s vedoucím, zda je ochoten znovu vypsat stejné zadání, případně si zvolit jiné zadání (u jiného zadání je nutné pracovat i v zimě a to i přes to, že je semestrální projekt splněný a po zimě tak nebude žádná obhajoba - min. výsledný rozsah práce je nezávislý na počtu přidružených předmětů).
   • Nemáte-li na zimní semestr žádné předměty, můžete na něj přerušit studium (přičemž nebudete mít statut studenta), ale není to nutné.
   • Pokud si na daný rok zaregistrujete >=60 kreditů, musíte splnit 30 kreditů za rok. Pokud <60, stačí splnit 1/2 zapsaných. Jinak je třeba žádat o výjimku pro pokračování s nedostatkem kreditů a akutně hrozí, že Vám bude studium ukončeno.
  • Nesplněný volitelný předmět před státní závěrečnou zkouškou, ale 120 kreditů se podařilo získat i bez něj
   • Pro dokončení studia to není problém, můžete podepsat výsledkový list a jít ke státní závěrečné zkoušce.

Doktorské studium

Přijímací řízení +

Doporučení k přijímacímu řízení

 • Pokyny pro akademický rok 2019/2020
 • Přijímací řízení probíhá ve dvou kolech:
  • v prvním kole lze podat přihlášku do 31. 5. 2019, v druhém do 30. 8. 2019,
  • přijímací řízení probíhá v průběhu následujícího měsíce, tedy v červnu a září,
  • zápisy pak probíhají většinou v rámci letních prázdnin v srpnu/září pro první kolo a v říjnu pro kolo druhé.
 • Pokud můžete, doporučujeme se přihlásit již na první kolo. Protože je přijímací řízení druhého kola ukončeno až po začátku semestru, můžete mít následující potíže:
  • komunikace s vedoucím a dalšími zaměstnanci VUT: veškeré účty na xlogin vám budou až do zápisu zablokovány,
  • přístup na fakultu: vaše přístupové karty rovněž nebudou fungovat, nemůžete se tedy dostat například do učeben v CVT,
  • pedagogická praxe: kvůli pozdějšímu zápisu pravděpodobně nebudete moci učit počítačová cvičení, která probíhají od 1. týdne v semestru.

Status studenta (ČR)

Do 26 let
 • Status studenta je zachován, zdravotní pojištění hradí stát.
Nad 26 let
 • Od 1. ledna 2018 mají doktorandi nárok na státem placené zdravotní pojištění bez ohledu na věk, pokud:
  • studují v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia,
  • nejsou zároveň osobami samostatně výdělečně činnými nebo zaměstnanci (včetně "nadlimitní" výdělečné činnosti na DPP nebo DPČ).
 • Povinnost oznámit zdravotní pojišťovně nárok na zařazení do této kategorie státních pojištěnců má pojištěnec sám, a to do osmi dnů a je nutné mít potvrzení o studiu.
 • Ostatní studenti i nadále nemají od 26 let nárok na platbu pojistného státem.
 • http://www.msmt.cz/stat-zaplati-zdravotni-pojisteni-doktorandum-i-po-26-roce
Obecné rady
 • Pokud si nejste jisti, obraťte se na svoji pojišťovnu, ta by vám měla vždy poskytnout aktuální informace.
 • Pokud jste zaměstnáni, může vám poradit váš zaměstnavatel, ale obecně to bude on, kdo za vás bude platit zdravotní a sociální pojištění.

Status studenta (SK)

Obecné rady
 • Stejně jako u českých studentů, doporučujeme v případě dotazů obrátit se na vaší zdravotní pojišťovnu, případně se dotazovat u vašeho zaměstnavatele.

1. ročník +

Zápis do prvního ročníku

 • Termíny zápisu jsou stanoveny již v rámci vyhlášení přijímacího řízení: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu pro ak.r. 2019/20.
 • Další pokyny pro zápis dostane student spolu s Rozhodnutím o přijetí ke studiu. Doporučujeme tento dokument podrobně přečíst, dozvíte se, kdy můžete dojít k zápisu a co vše k tomu potřebujete. Zde také dostanete potvrzení o studiu, které je následně potřeba předložit vaší pojišťovně, pokud vám již bylo 26 let.
 • K zápisu potřebujete mít vyplněný Individuální studijní plán (ISP)
 • Pokud jste již v rámci předchozího studia studovali na VUT a máte přidělen tzv. xlogin, po zápise vám dojde e-mail s informací, že jste byli zařazeni do konference „Doktorandi“, kde vám budou chodit užitečné informace o studiu a kde budou i pokyny, jak zažádat o zaměstnanecký účet ve tvaru ilogin.
 • Pokud jste na VUT poprvé, dostanete u zápisu informace o přidělení xloginu a dalším postupu.

Předměty

 • Student si zapisuje čtyři předměty dle vlastního výběru, přičemž alespoň jeden z nich musí být teoretický (aktuálně jsou to předměty s těmito zkratkami: DMA1, TKD, MLD, MID, OPD, TID, TAD, APD a VND). Jejich absolvování je nezbytnou podmínkou pro připuštění ke státní doktorské zkoušce, na kterou se student přihlašuje po 3. semestru.
 • Forma předmětu se různí, mohou být stanoveny přednášky, semináře, nebo pravidelné konzultace. Také podmínky pro absolvování se mohou lišit - můžete skládat ústní/písemnou zkoušku, napsat článek, nebo implementovat nějaký projekt, časté jsou také prezentace na téma z oblasti vaší disertační práce. Pokud si nejste jistí, co se od vás bude očekávat, je vhodné kontaktovat garanta předmětu, nebo se zeptat starších kolegů. Některé informace naleznete i v kartě předmětu.
 • Každým rokem jsou mimo předměty také povinné prezentace vaší disertační práce. Zde budete prezentovat i své publikační výsledky a zapojení do výuky. Ohledně prezentace k disertační práci je pak vždy potřeba kontaktovat školitele.

Angličtina

 • Studenti skládají zkoušku z anglického jazyka, nebo navštěvují předmět Angličtina pro doktorandy, jehož absolvování je ekvivalentní ke složení zkoušky. Doporučujeme zapsat si tento předmět, pokud si chcete procvičit své znalosti nebo se chcete dozvědět více o prezentování vědeckých výsledků v angličtině.

Změny studijního plánu

 • V průběhu studia je možné si změnit individuální studijní plán, pokud si budete potřebovat například přeregistrovat předmět. Změny je nutné dopředu prokonzultovat s vedoucím práce. Poté lze pod studentským účtem v IS FIT podat žádost o změnu (Studia -> Rozhodnutí, řízení a žádosti -> Vložit novou žádost). Takto si můžete vybrat jiný předmět, nebo třeba požádat o zapsání předmětu navíc.

Státní doktorská zkouška

 • Na státní doktorskou zkoušku si student vybírá 3 předměty, z nichž alespoň jeden musí být opět teoretický. Podobně jako u inženýrských státnic se pokládají dvě otázky. Součástí je také obhajoba tezí.

Rozdíl mezi xlogin a ilogin účty

Pedagogická praxe a započitatelné hodiny

 • Pokud jste studentem prezenční formy studia, musíte absolvovat pedagogickou praxi. To znamená například učení laboratorních cvičení, přednášek a demonstračních cvičení, vedení projektů, přípravu a opravu zkoušek, vedení bakalářských a magisterských prací. Za tuto praxi budete dostávat započitatelné hodiny (ZH).
 • Minimální počet ZH je pro každý rok stanoven v (Rozhodnutí děkana).
 • Výpočet ZH je detailně popsán na stránce Úvazky.
 • Získáte-li v daném roce více ZH než je předepsané minimum, můžete si je převést do dalšího ročníku nebo nechat proplatit. Studentům posledního ročníku prezenčního studia se proplatí automaticky.
 • Pro úspěšné ukončení studia je nutné získat součet ZH vyhlášených za jednotlivé ročníky vašeho prezenčního studia.
 • Na jakých předmětech se budete podílet a jakou měrou, záleží i na dohodě s vaším vedoucím. To, že máte dostatek započitatelných hodin, je ale především vaše zodpovědnost.
 • Sledujte také e-mailové zprávy, kde se občas objeví výzva pro učení a výpomoc v některých předmětech, za které rovněž můžete získat započitatelné hodiny navíc.
 • Pozor: studentům, kteří mají na fakultě uzavřen pracovní úvazek, je rozsah povinného pedagogického úvazku navýšen o 20 ZH za akademický rok.

Tipy pro studium

 • Volitelný předmět Vědecké publikování od A do Z: pomocí menších úkolů vás tento předmět provede světem vědeckého publikování, přičemž dané vědomosti můžete ihned aplikovat při tvorbě vašeho prvního článku.
 • Imatrikulace: v průběhu zimního semestru budete pozváni na přednášku profesora Hrušky o doktorandském studiu, která vám dá mnoho dalších informací, například o způsobu výpočtu započitatelných hodin.

Kde získat další informace?

 • Doktorské studium je více samostatné, než například to magisterské. Vyžaduje se od vás i větší zodpovědnost a je především na vás, abyste si hlídali všechny své povinnosti, termíny a abyste si aktivně vyhledávali informace potřebné pro vaše studium. Během studia se můžete obrátit pro pomoc a radu na:

Další informace

Podávání žádostí +

 • Žádosti se podávají v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti.
  1. Pokud máte více studií na FIT nebo jiné fakultě VUT, před zahájením tvorby nového řízení ověřte, že je vybráno to správné v sekci Studia --> Seznam studií, školení. Pokud ho nevyberete, použije se poslední vybrané.
  2. Nejprve vyberte typ žádosti. Nenaleznete-li správný typ, můžete využít univerzální "Jiná žádost", ale v takovém případě nebudete mít k dispozici pokyny a vzor a může dojít ke zpoždění při vyřizování žádosti (nejprve musí být manuálně nastaven proces vyřízení, který ostatní typy mají).
  3. Následně si přečtěte pokyny k danému typu žádosti. Můžete využít i tlačítko pro vložení vzoru textu žádosti.
  4. Pokud je vyžadován vyběr předmětu, kvalifikační práce apod., vyberte.
  5. Vyplňte text žádosti, ve kterém nezapomeňte na dobré odůvodnění (viz níže).
  6. Uložte žádost.
  7. Vložte přílohy (doklady, potvrzení, lékařské zprávy, certifikáty, ...).
  8. Potvrďte žádost (zahajte řízení), aby ji bylo možné začít vyřizovat.
 • Formuláře pro papírovou žádost, kterou lze podat na Studijním oddělení, naleznete v IS FIT v sekci Ostatní. Jejich použití se však nedoporučuje, protože vyřízení papírové žádosti je náročnější a může tak trvat déle než u elektronické žádosti.
 • Jedná-li se o žádost o změnu oboru (specializace) před začátkem 1. semestru magisterského studia, odůvodnění může být velmi stručné (pravděpodobně bude vyhověno při téměř jakémkoliv důvodu). Žádáte-li však o výjimku z nějaké vyhlášky apod. (např. o pokračování ve studiu s nedostatkem kreditů), z odůvodnění musí být jasné, proč se jedná o výjimečnou situaci a čím je výjimečná. Např. ujetí autobusu při cestě na zkoušku nebude nic výjimečného (nevyužitý termín zkoušky propadá, ale právě proto, aby to nebyla jediná příležitost, máme typicky 3 termíny), ale hospitalizace v prvních třech týdnech zkouškového období již výjimečná je. Jakékoliv tvrzení je vhodné (či dokonce nutné) doložit (např. lékařskou zprávou - nebyla-li již doložena v rámci hlášení překážky ve studiu).
 • Častou otázkou je, zda lze žádost odůvodnit tím, že student musel být v zaměstnání apod. - při prezenčním studiu to není vhodné a typicky se k tomu nepřihlíží, neboť zaměstnání je svobodnou volbou studenta a pracující nelze zvýhodnit oproti těm, kteří se plně věnují studiu a snaží se dosáhnout co nejlepších výsledků (byla by to motivace proti kvalitě studia). Škola motivuje nejlepší studenty stipendiem.
 • Pokud je třeba k žádosti přiložit několik PDF, můžete ve Windows využít program PDFMerge. V případě problémů kontaktujte ing. Veigenda
 • Nevíte-li si s žádostí rady, kontaktujte studijního poradce.

Rozvolnění v posledním roce studia +

Při rozvolnění ve 3. ročníku BIT či 2. MIT je třeba uvažovat přibližně takto:

 1. Pokud Vás BP/DP baví a chcete ji dokončit, jděte na krok 2. Pokud nutně potřebujete kredity za ITT/SEP pro postup do dalšího roku (viz bod 8), nebo by Vám neabsolvování ITT/SEP snížilo kreditový strop (viz čl. 3, odst. 3 a 4 a informace výše) o kredity, které na něco (zajímavý předmět) nutně potřebujete, jděte na krok 4. Jinak jděte na krok 6.
 2. Zajděte za vedoucím a zkuste se s ním domluvit, zda by Vám příští rok vypsal znovu stejné zadání (s tím, že to můžete dokončit i v aktuálním roce, pracovat na tom průběžně až do termínu v tom dalším, ...).
 3. Pokud vedoucí není ochotný zadání vypsat (nedomluvíte se), zvažte, zda chcete zápočet. Jsou 2 důvody, proč ho nechtít, a cca 2, proč ho chtít. S ním bude další rok obtížné získat případné vlastní zadání a v zimním semestru Vám bude chybět motivace a zpětná vazba z případné obhajoby, ale rozsah práce bude na jiném zadání potřeba udělat stejný - to, co se obhajuje, musí mít vždy stejný min. rozsah, ať už je tam ITT/SEP nebo ne. Ale bez toho zápočtu Vám může klesnout kreditový strop (případně i chybět kredity pro pokračování do dalšího roku, ale to je méně časté) a ztratíte termín na ITT/SEP (což ale nemusí být závažné - když bude čas se ITT/SEP věnovat, neměl by být problém ho příští rok zvládnout). Pokud nechcete zápočet, jděte na krok 6.
 4. Získejte zápočet z ITT/SEP (dříve než půjdete na další krok - jinak už ho nezískáte).
 5. Vedoucí je ochotný Vám vypsat nové stejné zadání. Poproste vedoucího, aby Vám uvedl aktuální zadání do stavu "nedokončen" (neprovede-li to, provede to Ing. Eysselt nějakou dobu po zrušení IBT/DIP), a až bude v tomto stavu, aby Vám na příští rok vypsal to nové, ale bez podmínek ke splnění po zimním semestru. Pokud by Vám to nové vypisoval až v září, už by na Vás nemusel mít volnou kapacitu - není chytré to odkládat. Současně pokračujte krokem 7.
 6. Oznamte vedoucímu, že nechcete dostat zápočet z ITT/SEP (u SEP navíc oznamte e-mailem Ing. Eysseltovi, že vzdáváte obhajobu).
 7. Zrušte si IBT + ISZ (či DIP + MSZ) a pokud máte zaregistrovaných moc kreditů (vyšší strop pro poslední ročník), tak i něco volitelného. Pokud si je nezrušíte, přijde Vám dopis o ztrátě termínu obhajoby/státnic.
 8. Pokud si na aktuální rok zaregistrujete >=60 kreditů, musíte v tomto roce splnit 30 kreditů za rok. Pokud <60, stačí splnit 1/2 zapsaných. Více viz legislativa.
 9. Příští rok si zapíšete nějaké zadání BP/DP (pokud už nebudete mít znovu vypsané to aktuální) a dokončíte studium.

Jak probíhá ukončení studia? +

Jak probíhá ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu?
 • Chybějící zápočet lze (teoreticky) získat až do konce zkouškového období.
 • Po semestru lze již v průběhu zkouškového období na základě neudělených zápočtů zrušit předměty na následující semestr. Nejedná se však o ukončení studia, ale o předběžné opatření, aby se uvolnila místa v potenciálně atraktivních předmětech a termínech laboratoří pro pokračující studenty - rušení předmětů je do jisté míry vratný proces.
 • Cca 14 dní po konci zkouškového období se uzavřou zkušební zprávy z předmětů a začne kontrola studia.
 • Výsledkem kontroly studia jsou podklady pro zahájení řízení o ukončení studia. Tyto podklady se vždy několik dní schvalují.
 • Po zahájení řízení má student ze zákona 14 dnů na vyjádření se k podkladům.
 • Řízení pokračuje reakcí na vyjádření studenta k podkladům (tzv. vypořádání námitek) a vydáním rozhodnutí (schvalovací proces opět několik dnů trvá + je potřeba rozhodnutí vytisknout a podepsat).
 • Rozhodnutí je poté nutné studentovi doručit (písemně, obálkou s modrým pruhem) a začíná běžet 30ti denní lhůta na odvolání.
 • Pokud se student neodvolá, po uplynutí lhůty nabude rozhodnutí právní moci a studium je ukončeno. Studentovi se následně zasílá potvrzení o studiu (od kdy do kdy studoval).
 • Pokud se student odvolá, fakulta vytiskne veškeré dokumenty související s řízením a další podklady k odvolacímu řízení a předá je na rektorát, který má 30 dní na vyřízení.
 • Celý proces většinou trvá minimálně 2 měsíce.

 • Pokud chcete proces urychlit (např. kvůli poplatkům za studium v budoucích studiích), lze:
  • až do vydání rozhodnutí přijít na Studijní oddělení a studium tam ukončit Oznámením o zanechání studia (formulář, na kterém chybí jen podpis, vytisknou na místě).
  • se po vydání a doručení rozhodnutí vzdát práva na odvolání.

Neúspěch u státní závěrečné zkoušky (tedy ISZ nebo MSZ - obecně SZZ) +

 • Při úspěšné obhajobě práce ale neúspěšné ústní v červnovém termínu lze v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti podat žádost o opakování v srpnovém termínu. V podstatě vždy se vyhovuje.
 • Při úspěšné ústní ale neúspěšné obhajobě práce v červnovém termínu záleží na podmínkách pro opakování:
  • Má-li být práce doplněna, lze v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti podat žádost o opakování v srpnovém termínu (přikládají se podmínky pro opakování a vyjádření vedoucího práce, který prohlašuje, že bude do termínu pro odevzdání na konci července dostupný a že práci lze stihnout dokončit).
  • Má-li být práce přepracována či vypracována s jiným zadáním, o srpnový termín asi nemá smysl žádat - téměř nikdy se nevyhovuje, protože při vyhovění hrozí opakovaný neúspěch a ukončení studia.
 • Při neúspěšné ústní i obhajobě práce se jedná o kombinaci předchozích 2 bodů s tím, že vyhovění žádosti o opakování v srpnu je nepravděpodobné.
 • Je-li srpnový termín kvůli odkladu 1. termínem, opakovat lze až následující červen.
 • Opakovaný neúspěch při ústní části či při obhajobě práce vede na jisté neúspěšné ukončení studia.
 • Při opakování v červnu následujícího roku je možné přerušit studium. Je to vhodné především pro studenty, kteří by jinak museli platit poplatek za prodlouženou dobu studia (pokud se jedná o 1. studium, platí se od pátého ročníku). V zimním semestru je výhodné si požádat o zápis předmětu TIN z navazujícího magisterského studia (za tímto účelem si lze požádat i o navýšení kreditového stropu) a předstudovat si tak náročnější předmět za 7 kreditů do navazujícího studia.
 • Neuspějete-li u ISZ ve 4. ročníku nebo u MSZ ve 3. ročníku, rektorát Vám vyúčtuje poplatek za prodlouženou dobu studia (asi 10 tis. Kč). Po složení SZZ pak můžete požádat o snížení poplatku a může Vám být dle okolností snížen a rozdíl vrácen (obvykle se snižuje cca na 2.500,- Kč). Pokyny a formuláře jsou na stránkách rektorátu.

Výjezdy do zahraničí (Erasmus+) +

Informace hledejte na následujících stránkách:

 • Studium v zahraničí - pokyny, termíny, dokumenty apod.,
 • Mailinglist Zahranicni,
 • Nabídka FEKT,
 • Informace a nabídka VUT,
 • Individuální studijní plán pro předměty FIT studované vzdáleně při výjezdu definuje směrnice 1/2019. Individuální studijní plán umožňuje např. nahrazení půlsemestrální zkoušky 2. projektem apod..
 • ECTS Users’ Guide.
 • Pro uznání dovezeného předmětu za povinný či povinně volitelný předmět ve studijním programu na FIT je potřeba pro každý předmět podat samostatnou žádost, ke které se přiloží nascanovaný Transcript of Records (ToR). Na Studijním oddělení se odevzdává originál ToR. Důrazně doporučujeme podat žádosti a odevzdat ToR cca do 20. srpna, protože zavádění dovezených předmětů po 1. září je značně komplikované.
  • Kdokoli, kdo byl na výjezdu v předchozím akademickém roce, a dosud na FIT nedoručil originál ToR, postupuje obdobně.
 • Dovezené předměty se počítají do minima za akademický rok. V případě, kdy nelze přivézt dostatek kreditů pro splnění minima za akademický rok (např. diplomová práce v zahraničí na univerzitě, kde je za 0 kreditů), lze žádat o výjimku.

Legislativa +

 • Zákon o vysokých školách (verze s účinností od 1. 1. 2018) Vyznačení změn účinných od 1. 9. 2016.
 • Studijní a zkušební řád (SZŘ). Čtěte zejména:
  • čl. 10, odst. 2 (opakování předmětu)
  • čl. 12, odst. 1 - 7 (zápočet a důsledky neudělení)
  • čl. 13 (zkouška), odst. 9 (opakovaná), 14 a 15 (omluva) a 16 (tahák u zkoušky)
  • čl. 15 (jak se počítá studijní průměr)
  • čl. 16 (min. kreditů upřesněno směrnicí níže, při nedostatku kreditů odst. 4)
  • čl. 17, odst. 2 a 6 (pozor na zápisy! - kdo zapomene, přijde o (P)V předměty)
  • čl. 18 (přerušení studia, při opakování státnic odst. 8)
  • čl. 19 (uznávání předmětů), kdo přechází z CŽV zejména odst. 7
  • čl. 23, odst 4 (opakování státní závěrečné zkoušky (SZZ)) a 5 (jak dlouho lze studovat - 2x standardní dobu studia dle čl. 4)
  • čl. 25 a 26. (obhajoba BP a hodnocení u SZZ)
  • čl. 27 (diplom “s vyznamenáním“ je tzv. červený diplom)
  • čl. 55 Hlášení překážek ve studiu - na FIT primárně v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti
   • Nenahlásíte-li úraz, nemoc či jiný problém včas, nemusí k němu být přihlédnuto při žádostech o pokračování s nedostatkem kreditů apod.!
  • čl. 56 (ukončení studia a výstupní list).
 • Pravidla o organizaci studia na FIT - čtěte zejména:
  • čl. 2, odst. 2 (při neúspěchu v povinně volitelném (PV) předmětu si lze příští rok zapsat jiný ze stejné skupiny; úspěch v opakovaném PV předmětu nevede k ukončení; nadbytečné PV jsou volitelné)
  • čl. 3, odst. 1 (zkouška až po zápočtu)
  • čl. 3, odst. 2 (o uznání projektů a cvičení rozhoduje garant)
  • čl. 4, odst. 1 (termín pro potvrzení výsledků studia je před zápisem - nezapomeňte potvrdit výsledky, je to podmínka zápisu do dalšího roku!)
  • čl. 5, odst. 1 (individuální projekty jsou pro jednoho studenta - spolupráce je zakázaná)
  • čl. 5, odst. 2 (zaokrouhlování bodů pro klasifikovaný zápočet)
  • čl. 6, odst. 1 (zaokrouhlování bodů pro zkoušku; důvod, proč je zkouška min. za 51 bodů)
  • čl. 6, odst. 2 (3. termín zkoušky)
  • čl. 6, odst. 3 (zkoušky s pěti termíny mají nižší kapacity termínů - pozor - u variantních termínů se tedy může vyčerpat kapacita a nemusí být prostor pro 3 pokusy)
  • čl. 6, odst. 4 a 5 (do kdy budou vypsány termíny zkoušek)
  • čl. 6, odst. 8 (nevyužité termíny zkoušky propadají bez náhrady)
  • čl. 6, odst. 9 (další pokus pro lepší známku po úspěchu u zkoušky)
  • čl. 6, odst. 10 (náhradní termín zkoušky při překážce ve studiu - takovou zkoušku lze konat max. 14 dnů po konci zkouškového období)
  • čl. 7, odst. 1 (zaokrouhlování váženého studijního průměru)
  • k čl. 8, odst. 1: Student musí získat:
   • min. 15 kreditů za 1. semestr studia
   • min. 30 kreditů za každý rok studia, na který měl zapsány předměty za 60 a více kreditů
   • min. polovinu zapsaných kreditů za každý rok studia, na který měl zapsány předměty za méně než 60 kreditů
   Uznané předměty se do stanovených minim nezapočítávají.
  • čl. 9, odst. 1 - Přednáškové skupiny může stanovit garant předmětu. Neučiní-li tak:
   • přednáškové skupiny už jsou pouze doporučené - nemá smysl podávat žádost o změnu.
   • pro matematiku a případné další předměty, kde jsou skupiny navázané na cvičení, musíte řešit včasné a správné přihlášení na cvičení..
  • čl. 13, odst. 1 (zrušení bakalářské či diplomové práce při neúspěchu v semestrálním projektu a zneplatnění zadání)
  • čl. 13, odst. 2 (bakalářskou či diplomovou práci lze zrušit do konce 1. týdne výuky v letním semestru - jinak je nutné odevzdat v termínu, ale obhájit za rok - kdo je neúspěšný v P předmětu v zimě, nezruší si BP a neodevzdá, propadne mu 1. termín obhajoby)
  • čl. 14 - 21 popisují doktorské studium
  • čl. 25, odst. 1 (automatizace přihlašování na termíny a sdělování přihlašovacích údajů do IS třetím osobám jsou přísně zakázané).
 • Směrnice č. 1/2019 Registrace předmětů a individuální studijní plány v bakalářském a magisterském studiu na FIT VUT
  • Pravidla pro registraci předmětů
   • nejprve opakované P a PV
   • pak P a PV
   • pak V (nejsou-li všechny P, lze max. 1 V za semestr - o výjimky lze žádat v IS FIT).
  • Kreditové stropy - o výjimky pro navýšení lze žádat v IS FIT:
   • Nejste-li v posledním ročníku a není-li výjimka za účelem přistoupení k SZZ, nemá smysl žádat dříve než po úspěšné zimě
  • Angličtiny.
 • Výuka cizích jazyků na FEKT pro studenty FIT
  • Jak postupovat, chcete-li uznat angličtinu
  • Informace k Erasmu.
Další studijní předpisy viz přehled důležitých předpisů.

Účty, hesla, WiFi a VPN +

Změna hesla do IS FIT

 • Heslo si lze změnit přímo v IS FIT na stránce Hesla - Změna hesla FIT nebo v konzoli na některém Unixovém serveru.
 • Změna hesla přes konzoli na Unixových serverech je popsána na stránce o účtech:
  • Přes ssh se přihlaste na eva.fit.vutbr.cz - v Unixu příkazem "ssh xlogin00@eva.fit.vutbr.cz", kde xlogin00 nahraďte svým loginem, ve Windows lze využít Putty a na Androidu např. ConnectBot.
  • Zadejte příkaz "passwd".
  • Na výzvu zadejte stávající heslo a pak 2x nové heslo. Aby bylo nové heslo zvoleno bezpečně (mnoho uživatelů volí triviální hesla a jejich účet je následně zneužit), nelze jej zadat libovolně, ale musí začínat jedním z (náhodně) vygenerovaných řetězců, které se Vám zobrazí.
  • Změna hesla se v průběhu cca 1 hodiny postupně projeví v IS FIT a na Linux serverech.
  • Heslo do Microsoft Active Directory (tedy na počítače v učebnách a na servery s Windows) se následně mění na stránce Účty a hesla v IS FIT.

WiFi

 • Připojení na WiFi je popsáno v popisu WiFi sítí od CVT a v návodu CVT.
 • Na FIT jsou dostupné 2 WiFi sítě:
  • VUTBRNO - tato síť je dostupná ve většině budov po celém VUT a je určená primárně pro hosty a nouzové využití. Připojení je jednoduché - po výběru sítě v operačním systému dostanete adresu přes DHCP, otevřete webový prohlížeč, zobrazí se přihlašovací stránka, kde zadáte VUTlogin a VUT PIN, který získáte v intraportálu, a můžete pracovat. Tato síť však není zabezpečená - je nutné důsledně využívat HTTPS. Proto není použití této sítě doporučené. Objem přenesených dat je výrazně omezený!
  • eduroam - tato síť by měla být používána vždy, když je dostupná. Objem přenášených dat je omezen (pro velké přenosy jsou určeny drátové přípojky v CVT v M103 a M104). Připojení přes eduroam je zabezpečené. Po správném nakonfigurování by mělo fungovat i v areálech jiných škol zapojených do projektu eduroam. Jsou 2 možnosti autentizace:
   • Autentizace FIT - využívá se uživatelské jméno ve tvaru xlogin00@fit.vutbr.cz a heslo pro Radius server FIT.
   • Autentizace VUT - využívá se uživatelské jméno ve tvaru vutlogin@vutbr.cz a nebo osobní-číslo@vutbr.cz a VUT PIN. Detailní návod je na portálu VUT.

Získání certifikátu od CA VUT

 • Certifikát od CA VUT lze využívat k šifrování a podepisování e-mailů a dalším účelům. Nejde však o kvalifikovanou certifikační autoritu - tedy certifikát se hodí pouze pro interní potřeby nebo pro využití v rámci spřátelených organizací (např. VŠB TUO v Ostravě).
 • Návody jsou přímo na stránkách CA VUT (odkazy dole).
 • Stručný postup, jak jej získat:
  1. Na stránkách CA VUT pro žádost o certifikát si vyberte Žádost o certifikát s ověřením identity přihlášením.
  2. Přihlaste se stejnými přihlašovacími údaji jako do IS FIT.
  3. Vyčkejte na e-mail s informacemi.
  4. Stáhněte si certifikát - to je nutné udělat ve stejném prohlížeči, jako byla zadána žádost (opravdu stejném/totožném - tedy stejný počítač, účet i prohlížeč).
  5. Je vhodné si certifikát zazálohovat (chráněný heslem) a pak jej můžete instalovat, kam je potřeba.

VPN VUT

 • Pokyny pro nastavení VPN (FIT a VUT) hledejte na stránkách CVT
 • Pokyny pro nastavení VPN VUT pro Windows a MacOS hledejte v Intraportálu VUT
 • Chybějící návod pro (Ubuntu, GNOME) Linux (vychází z návodu)
  • V terminálu spusťte následující příkazy
   sudo apt-get update
   sudo apt-get install network-manager-l2tp
   sudo apt-get install network-manager-l2tp-gnome
  • V Nastavení (Settings) zvolte položku Síť (Network)
  • V položky VPN klikněte na +
  • Vyberte Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)
  • V záložce Identita (Identity) vyplňte následující položky:
   • Jméno (Name): pojmenování připojení, může být libovolné
   • Brána (Gateway): vpn.vutbr.cz
   • Uživatelské jméno (User Name): VUTLogin
   • Heslo (Password): VUTPin
  • Klikněte na tlačítko IPsec Settings a v dialogu vyplňte následující položky
   • Zašrkněte Enable IPsec tunnel to L2TP host
   • Pre-shared key: vpn.vutbr.cz
   • Phase1 Algorithms: 3des-sha1-modp1024
   • Phase2 Algorithms: 3des-sha1
  • Můžete se připojit.

Licence zdarma pro studenty FIT +

Služba Přihlašovací jméno/heslo Poznámka
GitHub VUTMail/VUTHeslo Privátní repozitáře pro studentské projekty zdarma a další SW (aplikace v cloudu, GitKraken, Unreal Engine, ...)
Google Apps xlogin00@vutbr.cz/VUTHeslo Cloudové služby od Googlu
Office 365 xlogin00@vutbr.cz/VUTHeslo Cloudové služby od Microsoftu, komplet Office na 5 zařízení + 1 TB OneDrive.
Azure Dev Tools for Teaching účet Microsoft (xlogin00@vutbr.cz) K dispozici je software dostupný v rámci licence DreamSpark (tzn. především OS a vývojové nástroje, součástí NEJSOU Office a další aplikace). Licence je pro studenty na domácí použití nikoli komerční. Při registraci se musí zobrazit "Úspěch! Váš akademický statut se úspěšně ověřil".​
Matlab Campus Wide účet VUT a Mathworks (xlogin00) Kompletní verze balíku MATLAB se všemi toolboxy.
Overleaf účet VUT (xlogin@vutbr.cz) Online editor pro systém LaTeX.
POZOR: pokud vytváříte nový účet pomocí přihlašovacích údajů VUT, je nutné v nastavení Overleafu přidat alternativní (osobní) e-mailovou adresu a nastavit si heslo, jinak se ke svým projektům nedostanete po ukončení studia. Pokud jste Overleaf už používali, ověřte, zda u účtu máte alternativní e-mailovou adresu.
CESNET přes stránky VUT ownCloud (až 100 GB), FileSender, Web konference, Foodle, metacentrum), plakát
Shodan.io registrovat s xlogin00@stud.fit.vutbr.cz the world's first search engine for Internet-connected devices
JetBrains registrovat s xlogin00@stud.fit.vutbr.cz , případně pomocí ISIC karty získáte především program CLion, což je multiplatformní editor jazyka C, ve kterém lze první semestr programovat. Ve spoustě firmách se editory JetBrains používají jako standard. Získání licence může nějakou dobu trvat.
LastPass xlogin00@stud.fit.vutbr.cz 6 měsíců premium zdarma
Spotify 0.99 EUR na tři měsíce, pouze pro nové uživatele
Bitbucket neomezený počet spolupracovníků; na Academic licenci lze prevest libovolný aktivní účet, stačí vyplnit žádost
další Altap Salamander, ASPI (Automatizovaný systém právních informací), Maple, RHEL, Student design kit 2015, ... (některé programy na dané stránce jsou pouze pro zaměstnance - nutno číst informace o licencích)

Objevíte-li další SW s výhodami pro studenty, napište prosím SU FIT nebo studijnímu poradci ing. Veigendovi a daný SW bude doplněn do tohoto přehledu.

Osobní stránky studentů +

 • Studenti mají možnost vytvořit své webové stránky, které pak budou přístupné na adrese http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xloginNN/ (dříve viditelný abecední seznam studentů s vytvořenými weby byl odstraněn kvůli GDPR).
 • Stránky dle návodu od CVT (13.) vytvoříte tak, že si ve svém domovském adresáři na serveru eva.fit.vutbr.cz vytvoříte adresář WWW, do kterého umístíte příslušné soubory. Následně je nutné správně nastavit oprávnění pro celý adresář i pro jednotlivé soubory. Také je potřeba řešit kódování (14), aby stránka byla čitelná.

Odkazy +

International students

Nahoru