Studijní poradenství FIT

Vítejte na stránkách studijního poradenství Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Informace jsme pro vás setřídili do karet, abyste rychleji našli to, co hledáte. Orientovat se můžete také pomocí obsahu, nebo můžete rozbalit všechny karty a použít vyhledávání.
Rozbalit vše

Obsah +

Pro všechny studenty +

Poradci

Ing. Petr Veigend
 • osobní stránka
 • studijní poradce
 • Řeší:
  • Poradenství (osobně nebo elektronicky na oficiálních kanálech (e-mail nebo MS Teams) nebo na neoficiálních kanálech (Discordu či Facebooku))
  • Žádosti podávané v IS VUT (příprava podkladů k rozhodnutí)
  • ...
Ing. Kristýna Zaklová
 • osobní stránka
 • poradkyně pro studijní agendy
 • Řeší:
  • Rozvrhy výuky a zkoušek
  • Nastavení pro studijní agendy v IS VUT
  • Žádosti podávané v IS VUT (příprava podkladů k rozhodnutí)
  • Ambasadorka pro Ph. D. studium
  • ...
Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
 • osobní stránka
 • poradkyně pro studenty v doktorském studijním programu
 • Řeší:
  • Pro doktorandy obdobné činnosti jako řeší Studijní oddělení
  • Poradenství (osobně nebo elektronicky na oficiálních kanálech (e-mail nebo MS Teams) nebo na neoficiálních kanálech (Discordu či Facebooku)) - pro studenty doktorského studia
  • Přípravy podkladů ke tvorbě předpisů a k dalším činnostem.
  • ...
Na koho se obrátit?
 • Pomůže Vám kdokoliv na seznamu výše - když nebude schopen pomoci sám, pomůže ve spolupráci s ostatními.
 • Pro rychlé a co nejlepší zodpovězení Vašich dotazů a řešení Vašich problémů však doporučujeme:
  • Ing. Veigenda, máte-li jakékoli dotazy ke studiu (např. jak a kdy se registrují předměty, cvičení, kde najít informace, co dělat, když se něco nepodařilo, ...),
  • Ing. Zaklovou, vidíte-li nekonzistenci či nějaký problém v informacích na webu apod.,
  • dr. Nunvářovou, máte-li jakékoliv dotazy či problémy spojené s doktorským studiem.

Zdroje informací

 • Základní informace pro nové prváky
 • Rozcestník s informacemi pro nové prváky od SU FIT
 • Příručka prváka od SK AS VUT s kalendářem akcí.
 • Prezentace z představení programu ITAI 14. 3. 2019 (aktualizace pro rok 2020).
 • Studijní aktuality - často jsou zde velmi důležité věci, které mají termíny. Ke sledování lze doporučit RSS (viz níže). Aktuality lze sledovat také přímo v IS VUT zde.
 • Stránky předmětů - každý předmět má svoji stránku, na kterou se dostanete ze seznamu předmětů nebo z rozvrhu. Ze stránky předmětu se pak lze prokliknout na privátní a veřejnou stránku předmětu (nemají všechny předměty). Další informace k předmětům jsou dostupné pro rozkliknutí předmětu v IS VUT (viz níže) a v dokumentovém skladu v e-learningu (Moodle).
 • IS FIT (vstup pro studenty) - zde si nastavujete hesla na školní PC a servery.
 • IS VUT má více částí, z nichž využijete především Intraportál, v němž řešíte objednání průkazu ISIC, stipendijní účet, ubytování na kolejích apod., a StudIS, ve kterém jsou registrace předmětů a cvičení. Dále zde naleznete materiály k předmětům, přehled svého studia, ale také jazykové rozřazovací testy, předměty z jiných fakult, e-learning apod.
 • Mailinglist Studinfo - hromadné zprávy pro studenty, které Vám chodí e-mailem a měly by se zařazovat do samostatné složky.
 • Informační tabule FIT - typicky se Vás budou týkat zejména rozhodnutí děkana a směrnice. Mezi rozhodnutími děkana jsou i tematické okruhy ke státním závěrečným zkouškám apod. Z loňských lze často určit datum, kdy vyjdou letošní.
 • Přehled předpisů a směrnic (vč. neplatných).
 • Studijní a zkušební řád VUT v Brně
  • Nepřehlédněte hlášení překážek ve studiu v čl. 55 - prodlení v nahlášení překážky může mít nepříjemné následky.

Školní e-mail a VUT zprávy

 • Pro komunikaci s vyučujícími a dalšími zaměstnanci FIT prosím používejte školní e-mail ve tvaru xlogin00@stud.fit.vutbr.cz nebo xlogin00@stud.fit.vut.cz - i když existují i další adresy poskytované portálem VUT a tzv. VUT zprávy, pro vyučující na FIT jsou všechny ostatní adresy a způsoby než školní e-mail na FIT komplikací, protože musí složitě zjišťovat, kdo jim vlastně píše.
 • Svoji schránku prosím kontrolujte pravidelně a často, aby Vám neunikly žádné důležité informace.
 • Školní e-mail lze vybírat přes webové rozhraní nebo přes IMAP. Potřebné informace naleznete v návodech od CVT.
  • Poštu lze i přesměrovat na soukromou adresu, přičemž jsou 2 možnosti:
   • Pro začátečníky: Ve webovém rozhraní zvolte v menu "Nastavení" položku "Filtry". Následně nahoře klikněte na "Vytvořit", filtr nazvěte třeba "Přesměrování", pro podmínky nastavte, že akce se mají provést, pokud jakákoliv platí, a klikněte na "Přidat podmínku". Zvolte typ podmínky "FROM_MAILER" a nastavte na "Neobsahuje" (tedy nepřeposílat chyby mailserveru). Pak nastavte, že po provedení akcí ukončit filtrování bez kopie, klikněte na "Přidat akci", zvolte Bezpečně přeposlat a do políčka pro hodnotu zadejte e-mailovou adresu pro přeposílání. Uložení filtru vygeneruje soubor .procmailrc ve Vašem domovském adresáři. Následně si pošlete e-mail z jiné adresy, než na kterou e-mail přesměrováváte nebo někoho poproste, aby Vám poslal e-mail, a ověřte, že přesměrování funguje.
   • Pro pokročilé: Ve svém domovském adresáři na serveru eva.fit.vutbr.cz můžete vytvořit či editovat soubor .procmailrc (viz návod).
  • Typicky stačí přesměrovat pomocí webového rozhraní. Pokud využijete návod pro pokročilé, doporučuji pravidlo, které vrátí chybu původnímu odesilateli (i když se tak dozví Vaši soukromou adresu - je to lepší, než když bude předpokládat, že zpráva byla doručena, a poběží Vám nějaká lhůta).
   • Je-li pro Vás návod příliš složitý, stručně lze říci, že vezmete kód v rámečku, změníte v něm cílovou adresu a uložíte do souboru nazvaného ".procmailrc" (název začíná tečkou, příponu nemá) ve svém domovském adresáři na serveru eva.fit.vutbr.cz (lze měnit i přes merlin.fit.vutbr.cz).
  • Pozor, ať neuděláte chybu a nepřicházíte o zprávy! - po změně nastavení požádejte kamaráda, ať Vám něco pošle, a vyzkoušejte, že Vaše nastavení funguje! Překlep v adrese je velmi častou chybou a může přinést mnoho problémů.
 • VUT zprávy lze vybírat na portálu VUT a lze je i přeposílat na e-mailovou adresu. Pro komunikaci se zaměstnanci FIT jsou nešikovné (nevhodné).

Studijní oddělení

 • Studijní oddělení je v C109.
 • Stránka studijního oddělení (jediná co existuje - najdete-li na Google jinou, je falešná).
 • Na studijním oddělení se podepisují žádosti, ověřují překážky ve studiu, vydávají potvrzení o studiu (pokud Vám nestačí elektronické, o něž lze požádat v IS VUT zde) a řeší různé další papíry.

ECTS a kredity

 • European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) umožňuje měřit náročnost absolvované části studia, díky čemuž lze část studia absolvovat na jiné univerzitě a započítat do aktuálního studia na FIT. Doporučení jsou uvedena v ECTS Users’ Guide.
 • Kredit je 1/60 průměrné roční zátěže studenta. Na FIT by měl odpovídat cca 1 hodině a 20 minutám práce týdně, tedy měl by to být počet hodin aktivit uvedených u předmětu vydělený 13 týdny semestru, vynásobený 1,2 (domácí příprava a učení na zkoušku) a zaokrouhlený. Rok má asi 52 týdnů, po odečtení 8 týdnů dovolené je to 42 týdnů, ale prázdniny mají dle směrnice rektora cca 9 týdnů a v období 2 týdnů na konci července, kdy jsou promoce, studenti zatím nemají zapsané předměty na další rok. Tedy zbývá 39 týdnů. Máme tedy asi 1560 hod./60 = 26 hod./kredit. Za semestr je potřeba získat průměrně 30 kreditů, tedy 26*30 = 780 hod./semestr. V semestru je 13 týdnů výuky (1340 = 520 hod.), 5 týdnů zkouškového období (540 = 200 hod.), 1,5 týdne mimo semestr na doučení prerekvizit a zápisy a registrace předmětů a cvičení (60 hod.). Student by měl mít rezervu na režie (přesuny mezi areály, přihlašování na aktivity v IS apod.) a chceme, aby se studenti zapojovali do dalších aktivit jako mimořádné přednášky, semináře, konference (Excel@FIT) apod. Proto ty hodiny zcela nezaplníme. Zkouškové období má navíc první termíny pouze v prvních 3 týdnech, takže zbylé 2 u předmětů zakončených zkouškou nejsou využitelné.
 • Na následujícím příkladu pro předmět za 5 kreditů bude ukázána celková zátěž studenta. Na kartě předmětu je ("rozvrhovaná výuka"): 26 hod. přednášek, 13. hod cvičení a 13. hod. na projekt. Ačkoli to není uvedeno na kartě předmětu, může být vyžadováno dalších 13 hod. na pravidelnou přípravu, 13 hod. rezerva na projekty a další přípravu a 6,5 hod. na přípravu na zkoušku. To je celkem 6,5 hod./týden (84,5 hod. za semestr). Pokud započítáme 3 týdny zkouškového období (6,5 hod. týdně), je to celkem 84,5 + 19,5 hod./předmět. Při započítání celého zkouškového období, kde poslední 2 týdny jsou rezerva, máme 104+13=117 hod. (23,4 hod/kredit z max. 26-28 hod.), což je 90% fondu pracovní doby studenta při 9 týdnech prázdnin. Když započteme 1,5 týdne na doučení prerekvizit, zápisy a registrace předmětů a cvičení, je to 117+1,5*6,5=126,75 hod. na předmět (odpovídá ECTS User’s Guide). Do max. 130 hod. (26 hod./kredit * 5 kreditů) zbývá rezerva 2,5 % (3,25 hod.). Fond pracovní doby studenta za semestr je možné vypočítat jako 126,75 hod. na předmět * typicky 6 předmětů (po 5 kreditech - dostaneme tak na průměrných 30 kreditů za semestr). Fond pracovní doby studenta za semestr je tedy 780 hod.

Registrace a zápis předmětů

 • Nejprve si předmět zaregistrujete (je to něco jako postavit se do fronty k zápisu na daný předmět - registrovat se může více studentů než je kapacita - když pak někdo ukončí studium, dojde řada na ty, co jsou "v převisu" - tedy nad kapacitou). Po prázdninových doregistracích se “převisy” mažou!
 • Pak je předmět prvním N registrovaným studentům, co se v té chvíli vejdou do kapacity, "překlopen" na zapsaný (tzv. zápis předmětu). Zapsané předměty vidíte ve svých aktuálních předmětech na daný ročník.
 • Následně si ten zapsaný předmět můžete “rozkliknout” a registrovat si projekty apod.
 • "Přeregistrace" se od registrace liší tím, že je v režimu přímých změn - je-li v předmětu volné místo, zaregistrovaný předmět se okamžitě stává zapsaným a naopak (odregistrováním se ruší zápis). Nečeká se tedy na žádné "překlopení".
  • Někoho možná napadne proč je zvlášť registrace a zápis - k tomu jsou 2 důvody. Prvním je, že po zápisu si lze registrovat cvičení, a protože při registracích studenti často dělají změny, ve cvičeních by byly “mrtvé duše” a bylo by nutné jim cvičení rušit. Druhým je, že zapsat se nemůže více než je max. kapacita předmětu - tedy když někdo chce vyčkávat, zda se náhodou neuvolní místo, musel by to trvale sledovat. Takto se v jedné chvíli utvoří fronta a každý ví, zda se vejde nebo zda je v pořadníku a kolikátý (zda může mít smysl čekat).
 • Registrace a přeregistrace předmětů se řídí dle platné směrnice.
Kreditové stropy
 • Roční kreditové stropy dle dle platné směrnice jsou v tabulce níže.
 • Tabulka předpokládá studium v obou semestrech daného akademického roku. Pokud student studuje pouze 1 semestr, má strop 35 kreditů nezávisle na výsledcích.
 • Pokud sledované období dosud neskončilo (ZS pro registrace na LS v 1. ročníku), kreditový strop se navyšuje průběžně se zadáváním výsledků zkoušek.
 • Státní závěrečnou zkoušku (ISZ/MSZ) v 1. ročníku absolvují studenti, kteří mají většinu předmětů uznaných z předchozího nedokončeného studia.
 • Zda bude student v daném ročníku přistupovat k SZZ se určí podle toho, zda si registruje ISZ/MSZ či nikoliv (podle toho se nastaví strop). Není-li v rámci ročního stropu dostatek kreditů pro dokončení studia, bakalářská či diplomová práce a ISZ či MSZ není v nabídce k registraci.
Registruji pro v musím mít splněno za období další podmínky pak mám (kreditů)
ZS 1. ročníku registraci či přeregistraci před ZS - - - 65
LS 1. ročníku registraci či přeregistraci před LS úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 1,50
ZS 1. ročníku standardní doba studia 80
úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 2,00
75
úspěch ve všech předmětech (smí být 1 neúspěšný P či PV, ale nikoliv V),
min. 20 kreditů
70
- V 1. ročníku SZZ (ISZ/MSZ) 69
- - 65
2. ročník řádné registraci v LS 1. ročníku - - - 65
prázdninových doregistracích nebo v přeregistracích v 1. týdnu ZS či LS úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 1,50
LS 1. ročníku standardní doba studia 80
úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 2,00
75
úspěch ve všech předmětech (smí být 1 neúspěšný P či PV, ale nikoliv V),
min. 20 kreditů
70
- Ve 2. ročníku SZZ (ISZ/MSZ) 69
- - 65
3. ročník řádné registraci v LS 2. ročníku - - 65
prázdninových doregistracích nebo v přeregistracích v 1. týdnu ZS či LS úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 1,50
oba semestry 2. ročníku standardní doba studia 80
úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 2,00
75
úspěch ve všech předmětech (smí být 1 neúspěšný P či PV, ale nikoliv V),
min. 20 kreditů
70
- Ve 3. ročníku SZZ (ISZ/MSZ) 69
- - 65
4. a vyšší ročník jako pro 3. ročník
 • Kreditové stropy za studium dle platné směrnice jsou v tabulce níže.
 • Strop za studium se uplatní současně s ročním stropem (viz výše). V posledním ročníku často omezí roční strop.
 • Pokud po ZS posledního ročníku klesne strop, student si musí zrušit tolik volitelných předmětů na LS, aby nepřesahoval strop a nemusely mu být náhodně rušeny.
Program Registruji pro Podmínky počet kreditů
BIT Jiný než poslední ročník - 184
Poslední ročník úspěch ve všech předmětech,
průměr do 2,00
194
úspěch téměř ve všech předmětech (smí být max. 2 neúspěšné) 189
- 184
MIT Jiný než poslední ročník - 124
Poslední ročník úspěch ve všech předmětech,
průměr do 2,00
134
úspěch téměř ve všech předmětech (smí být max. 2 neúspěšné) 129
- 124
Termíny (pře)registrací
 • Všechny níže uvedené termíny jsou orientační dle předchozího roku, reálné se mohou o několik dní lišit! Aktuální termíny jsou vždy ve studijních aktualitách, nebo tam budou s určitým předstihem před zahájením (pře)registrací uvedeny.

 • přelom března a dubna - registrace předmětů pro následující rok (2. a vyšší ročníky) - lze si registrovat max. 65 kreditů - vyšší stropy až v prázdninových doregistracích.
 • začátek července až polovina srpna - prázdninové doregistrace pro 2. a vyšší ročníky.
 • 1. 9. - 9. 9. - registrace volitelných předmětů pro 1MIT (povinné mají zapsané).
 • víkend před začátkem výuky v zimním semestru - registrace volitelných předmětů pro 1BIT.
 • pátek před začátkem výuky v zimním semestru až konec prvního týdne zimního semestru - přeregistrace předmětů na zimní semestr pro všechny ročníky.
 • Registrace vyučování pro angličtiny v LS
  • 11. 1. - 14. 1. registrace pro 2. a vyšší ročníky,
  • 14. 1. - 18. 1. pro 1. ročníky
 • konec ledna až konec prvního týdne letního semestru - registrace volitelných předmětů na letní semestr pro 1. ročník (o den dříve) a pro všechny ročníky.

 • Registrace na následující rok se vždy spouští postupně, aby studenti vyšších ročníků a studenti s lepšími výsledky měli určité zvýhodnění.
 • Spouštění je proto odstupňováno následovně (čl. 2, odst. 1):
  • ihned pro studenty registrující si předměty pro poslední ročník při standardní době studia,
  • pro studenty překračující standardní dobu studia o 30 min. později,
  • pro studenty nižších ročníků kromě 1BIT o dalších 30 min. později,
  • pro 1. ročník BIT až následující den.
 • V rámci ročníku je spuštění odstupňováno následovně (čl. 2, odst. 2):
  • ihned pro studenty, kteří v zimním semestru absolvovali všechny zapsané předměty, získali nejméně 20 kreditů a dosáhli v něm studijního průměru nejvýše 2,00,
  • pro studenty, kteří v zimním semestru absolvovali všechny zapsané předměty a získali nejméně 20 kreditů o 10 min. později
  • pro ostatní studenty o dalších 10 min. později.
Na co si dát pozor
 • Po neúspěchu v předmětu letního semestru je nutné si na následující rok přiregistrovat opakované povinné předměty - nejsou-li na ně volné kredity, je nutné zrušit vybrané volitelné. Kdo si během prvních pár dní od otevření přeregistrací nedoregistruje povinné a nezruší nadlimitní volitelné, tomu budou nadlimitní volitelné předměty rušeny náhodně a to tak, že již nebude schopen si zrušený předmět zaregistrovat jinak než prostřednictvím žádosti (budou-li volná místa)! Cílem je včasné uvolnění neoprávněně držených míst, aby ještě mohla být obsazena ostatními studenty.
 • Po neúspěchu v zimním semestru posledního ročníku může zaniknout předpoklad posledního roku studia a klesnout kreditový strop. Pro nadlimitní předměty platí obdoba předchozího bodu.
 • Na rozdíl od 1. ročníku se pro vyšší ročníky povinné předměty neregistrují automaticky.
Minimum studentů pro otevření předmětu
 • Směrnice 4/2019 upravuje způsob výpočtu úvazků učitelů za výuku. Čl. C odst. 2 říká, že učitel si může vykázat výuku v bakalářském volitelném či povinně volitelném předmětu, pokud v něm je alespoň 20 studentů, a v magisterském, pokud v něm je min. 10 studentů. U předmětů vyučovaných v angličtině si učitel může vykázat výuku, pokud je v něm alespoň 5 studentů. Počet studentů se stanovuje 3 pracovní dny před začátkem výuky v daném semestru a po ukončení přeregistrací v 1. týdnu semestru, přičemž pro stanovení splnění minima se využije vyšší z obou počtů.
 • Vyučující, který má v předmětu méně než stanovené minimum, se nejpozději 3 pracovní dny před zahájením výuky v semestru rozhodne, zda svůj předmět bude vyučovat zdarma (bez nároku na honorář), nebo zda jej uzavře. U předmětů s laboratořemi je pravděpodobnost uzavření vyšší, protože v opačném případě je nutné hledat cvičící, co budou ochotní pracovat zdarma. Uzavře-li jej, bude všem zaregistrovaným i zapsaným studentům automaticky zrušen a nejpozději v přeregistracích v 1. týdnu semestru si místo něj mohou zvolit jiný předmět, ve kterém bude místo.
 • Výjimku tvoří předměty vyučované na jiných fakultách, kde daná fakulta předmět otevře pro svoje studenty a není tak problém, když se z FIT přidají pouze jednotlivci.

Registrace cvičení (zejména u předmětů jiných fakult)

 • Při lednové registraci angličtin pro 1. ročník se přeskočí kroky registrace a zápis (udělají se automaticky) a přistoupí se rovnou k registraci cvičení. Kdo si ho nezaregistruje, tomu bude předmět znovu smazán. Tím se ušetří spousta klikání a obejde se problém s kapacitou předmětu, kde normálně nemůže být více zapsaných než je max. kapacita (tzn. cvičení mohou vybírat všichni současně a ne jen prvních N, kteří se dostali do předmětu).
 • Studentům 1. ročníku se tedy angličtina přímo zapíše dle jejich úrovně (úroveň lze zjistit v elektronickém indexu ve StudISu) několik hodin před otevřením registrací a následně se otevře registrace, která bude přímo v termínech daného zapsaného předmětu.
 • Při registraci cvičení v jiných předmětech než je angličtina se postupuje obdobně jako u angličtiny, ale neprovádí se přímý zápis (nejprve je nutné mít zapsaný předmět) a nemusí dojít ke smazání předmětu bez zapsaného cvičení (takový předmět pak bude hodnocen nezapočteno/F).
 • Při přeregistracích je nutné si nejprve zaregistrovat (a tím i zapsat) předmět na stránce s registracemi předmětů a pak teprve si registrovat cvičení. Kdo si nevybere termín cvičení, musí si předmět neprodleně zrušit, aby nedocházelo k blokování termínu cvičení případným zájemcům.

Předměty z jiných fakult

Předměty z jiných fakult se dělí na 3 skupiny podle způsobu registrace a zápisu. První a 2. skupina se mohou obsahově překrývat - pak je lepší si předmět registrovat jako mezifakultní.

 1. Předměty v rámci mezifakultní výuky máte ve studijním plánu a registrujete si je v IS VUT spolu s ostatními předměty.
  • Poznáte je podle toho, že je na kartě předmětu uvedena za jeho zkratkou i mezifakultní zkratka včetně fakulty (v rámci tohoto předmětu bude probíhat výuka). Tedy např. předmět BPC-ZSL má zkratku “FEKT BPC-ZSL”. Pokud pod zkratkou jiné fakulty není odkaz, předmět lze hledat v katalogu VUT.
  • Nejedná-li se o povinný předmět bakalářského studia, nelze vyloučit rozvrhové kolize - rozvrh takového předmětu je připravován zcela nezávisle na rozvrhu FIT a konzultují se pouze předměty s desítkami studentů FIT, které mívají zvláštní termín cvičení. Nemá smysl si na rozvrh stěžovat - nelze s tím nic dělat. Obdobně pro termíny zkoušek, nicméně při kolizích více termínů v 1 předmětu se lze pokusit o vyjednání zvláštního termínu.
  • Pokud k mezifakultnímu předmětu lze rezervovat vyučování ve StudISu, udělejte to, i když je k dispozici jen jedna varianta.
  • Není-li dostupný rozvrh předmětu (např. na stránkách FAVU bývá v PDF), můžete napsat Ing. Zaklové. Je však třeba počítat s tím, že některé fakulty připravují rozvrh těsně před začátkem semestru, nebo v něm na poslední chvíli dělají změny.
  • Informace k takovým předmětům hledejte ve StudISu pod zkratkou fakulty, která jej učí.
  • Ve StudISu se také dozvíte podrobné hodnocení.
  • Rozpis zkoušek si musí zjistit každý sám ve StudISu. Není-li zveřejněn ve StudISu, pak od vyučujících v předmětu. Výjimkou jsou předměty IDM, ILG, IMA,IPT a MSP, kde bude rozpis zveřejněn na stránce předmětu na webu FIT.
 2. Svobodné předměty nemáte ve studijním plánu, ale vidíte je pouze ve StudISu.
  • Nabídka svobodných předmětů je zveřejněna vždy 12 kalendářních dnů před začátkem výuky v daném semestru. Kapacity předmětů se mohou měnit až do poslední sekundy přihlašování (i v jeho průběhu). Pokud má fakulta poskytující předmět v IS VUT nastavenou registraci vyučování, je nutné ji provést ve StudISu při registraci svobodného předmětu. V opačném případě hrozí zrušení registrace předmětu ze strany fakulty, která předmět zajišťuje. Registraci proveďte i v případě, že na první pohled nedává smysl (např. je k dispozici pouze jedno vyučování). Po registraci budou zaregistrované svobodné předměty zapsány.
  • Registrace svobodných předmětů se provádí ve StudISu, probíhá vždy během pátého kalendářního dne před začátkem daného semestru a to od 08:00 do 22:00.
  • Za rok si lze zapsat svobodné předměty za max. 20 kreditů, přičemž se vždy počítají jako volitelné. Každý zodpovídá za to, že nepřesáhne tento limit ani žádný z kreditových stropů na FIT daných platnou směrnicí - pokud StudIS umožní registraci předmětů nad limit, budou zaregistrované nadlimitní předměty následně z moci úřední rušeny, přičemž může být zrušen i jiný registrovaný volitelný předmět na FIT.
  • Pro rozvrh a zkoušky platí stejné informace jako pro mezifakultní výuku (viz výše), informace k předmětům naleznete téměř výhradně ve StudISu.
 3. U předmětů v samopláteckém režimu s možností uznání se postupuje tak, že si nejprve v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti podáte žádost s prohlášením, že na předmět máte volné kredity (tedy že po uznání nepřesáhnete žádný limit). Po vyhovění žádosti si předmět zapíšete jako samoplátce v rámci celoživotního vzdělávání, zaplatíte a studujete. Po úspěšném zakončení předmětu podáte žádost o uznání předmětu a proplacení výuky. Bylo-li vyhověno první žádosti, bude automaticky vyhověno i druhé a peníze dostanete ve formě mimořádného stipendia. Neúspěšný předmět se neproplácí.

Pokud při výuce mezifakultních předmětů narazíte na problémy, můžou se Vám hodit kontakty na osoby, které mají na jednotlivých fakultách výuku pro FIT na starosti. Ne vždy je jasné, o koho se jedná - následuje výběr nejčastěji potřebných kontaktů:

Další kontakty studenti FIT příliš často nepotřebují, ale v případě potřeby je lze snadno dohledat mezi vedoucími a tajemníky ústavů FEKT a vedoucími studijních oddělení a proděkany ostatních fakult.

Pedagogické minimum

Nařízení vlády č. 194/2022

 • Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen "kvalifikace") pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, ... Jinými slovy předepisuje vzdělání a školení, co musíme mít pro činnosti, při kterých pracujeme s elektrickými zařízeními. Počítače v laboratořích jsou rovněž elektrická zařízení a některé laboratoře jsou vybaveny i různými přípravky, kde už studenti zapojují kabely a pracují pod malým napětím.
 • Může se stát, že si student v průběhu bakalářského studia zapíše předmět z FEKT, který vyžaduje vyšší kvalifikaci - např. předměty BPC-FY1B a BPC-FYE vyžadují min. §4. V takovém případě je nutné využít možností školení na FEKT.
  • V IS VUT by se Vám v registraci termínů měl objevit fiktivní předmět RBEZ, který se zde vyhodnocuje (předmět, který se používá jako fiktivní – jeho absolvování = uspěl(a) jste v testu z vyhlášky 194/2022). Nemáte-li jej, kontaktujte Ing. Veigenda.
  • Na školení a přezkoušení by nemělo být potřeba žádné přihlášení - stačí přijít (ale pro jistotu na co nejdřívější termín - kdyby pak byl na místě problém, volejte dr. Dytrycha nebo Ing. Gaďorka).
  • Počítejte s tím, že se musíte umět přihlásit do Active Directory, ale potřebujete na to vutlogin a vutheslo - takže když se umíte přihlásit do StudISu, tak by to neměl být problém, zvláště když se podíváte i na http://www.feec.vutbr.cz/OSIS/ad/logon/.
  • Pokud se nezúčastníte Poučení z „Bezpečnosti v elektrotechnice“, musíte se vše naučit z materiálů na stránkách FEKT.
  • Pokud studenti zmeškají řádné i náhradní termíny, odkazuje je doc. Steinbauer na doc. Bajera. Ten v rámci mimořádného náhradního kurzu provede proškolení, přezkoušení a podá zprávu doc. Steibauerovi, který to studentům zapíše do IS. Náhradního kurzu se mohou, samozřejmě, zúčastnit za stejných podmínek i studenti FIT. Jestliže termíny vypsané UTEE platily i pro studenty FIT, a zápis do IS bude provádět UTEE (UTEE je garant kurzu), potom stačí, když se obrátí na doc. Bajera, a on jim obratem sdělí termín nejbližšího náhradního kurzu. Ze zkušenosti vyplývá, že techto kurzů je třeba vypsat několik, protože řada studentů zjistí potřebu až narazí v laboratořích, kde je to kontrolováno.
 • Na FIT může školení zajistit Lukáš Duránik (nikoliv jako školitel, ale jako zodpovědná osoba, která školitele objedná), ale nelze počítat s tím, že školení proběhne následující den. Je tedy nutné se mu s předstihem v řádu týdnů ozvat a domluvit se s ním, kdy se bude možné nechat proškolit (ať už se studenty magisterského studia, nebo třeba se zaměstnanci). Uznání školení provedeného na FIT pro areál FEKT není samozřejmostí a je nutné se informovat u doc. Steinbauera.
 • Platnost veškerých školení vidíte v IS VUT v modulu Studium v rámci tabulky Dosažená kvalifikace.

Neúspěch v předmětu

 • Jedná-li se o povinný předmět, následující rok si jej musíte zapsat znovu (nemáte-li schválenou výjimku o odložení povinnosti jej opakovat, o kterou se žádá v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti).
 • Jedná-li se o povinně volitelný předmět, platí stejné pravidlo jako pro povinný, ale následující rok si můžete vybrat jiný předmět ze stejné skupiny.
 • Jedná-li se o volitelný předmět, nemusíte si jej zapisovat znovu (ale můžete).
 • Jedná-li se o povinný nebo povinně volitelný předmět, roční kreditový strop nebude navýšen na více než 70 kreditů. Při 2 neúspěšných předmětech zůstane na 65 kreditech.
 • Jedná-li se o volitelný předmět, roční kreditový strop zůstane na 65 kreditech. Tedy "připouští se jeden povinný nebo povinně volitelný neúspěšně zakončený předmět", ale nikoliv volitelný neúspěšně zakončený předmět.
 • Kreditový strop za studium nebude navýšen na více než 189/129 (BIT/MIT) kreditů. Při 2 neúspěšných předmětech zůstane na 184/124.
 • Jedná-li se o povinný či povinně volitelný předmět letního semestru (a nemáte-li na něj další rok volné kredity), je nutné dát pozor na prázdninové doregistrace (viz výše).
 • Jedná-li se o opakovaný povinný předmět, Vaše studium bude pravděpodobně ukončeno (za určitých situací lze žádat o výjimku - viz níže).

Druhé a další opakování předmětu

 • Povinný předmět lze opakovat pouze 1x (tedy máte celkem 2 pokusy), přičemž až na povolené výjimky (např. kvůli Erasmu) je nutné jej opakovat v následujícím akademickém roce. Po 2. neúspěchu následuje ukončení studia.
  • V IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti lze podat žádost o výjimku pro zápis opakovaně neúspěšného povinného předmětu. Rozhoduje o ní pan děkan a bez řádného zdůvodnění (např. dlouhodobá nemoc nahlášená jako překážka ve studiu) je velmi malá pravděpodobnost vyhovění.
 • Povinně volitelný předmět lze (i bez žádosti o výjimku) opakovat i vícekrát (tedy např. 3x) a je možné si místo něj zapsat jiný předmět ze stejné skupiny.
  • Jsou-li na daný rok registrovány 2 povinně volitelné předměty ze stejné skupiny, je jeden zařazen/označen jako povinně volitelný a druhý jako volitelný. Pokud bude jeden z nich úspěšně absolvovaný a druhý nikoliv, bude za povinně volitelný automaticky prohlášen ten úspěšný. Je-li tím úspěšným současně splněna daná skupina povinně volitelných předmětů, neúspěšný předmět není nutné opakovat.
 • Volitelný předmět lze opakovat i vícekrát a opakovaný neúspěch nemá žádné zvláštní následky - tedy hrozí pouze nesplnění minima kreditů za daný rok a další důsledky jako kdyby byl předmět zapsán poprvé.

Oznámení o zanechání/ukončení studia ("Oznuk")

 • Pokud se rozhodnete ukončit studium na FIT nebo chcete např. urychlit ukončení studia, které Vám bylo zahájeno ze strany fakulty, můžete tak učinit poštou nebo osobně na studijním oddělení. Dokument naleznete v IS VUT - sekce Formuláře, Oznámení o zanechání studia (PDF). Po vytisknutí je nutné ho vlastnoručně podepsat. Pozor, jedná se o jednostranný akt ze strany studenta, jakmile referentka dokument zaeviduje na studijním oddělení, krok je nevratný!

Uznávání předmětů

 • Směrnice k uznávání předmětů z předcházejícího studia, určující, jaké předměty lze uznat.
 • Pokud bylo předchozí studium zakončeno (uzavřeno) se získáním titulu, předměty lze uznat pouze za nula kreditů pro splnění povinnosti absolvování povinného či povinně volitelného předmětu. Výjimku tvoří uznávání magisterských předmětů z předchozího bakalářského studia, které byly studovány nad minimum 180 kreditů pro získání titulu, do navazujícího magisterského studia - ty lze uznat včetně kreditů.
 • Žádost o uznání předmětu musí být podána nejméně týden před zahájením výuky v semestru, do kterého je uznávaný předmět zařazen dle studijního plánu daného studijního programu. Pokud bylo předchozí studium na jiné fakultě než FIT, FEKT, FSI, FaVU nebo FP VUT, je potřeba k žádosti přiložit autorizovaný výpis předmětů z předcházejícího studia s razítkem a originálním podpisem, který lze získat na dřívějším studijním oddělení. U FEKT, FSI, FaVU nebo FP stačí i obyčejný výpis z IS VUT vytištěný do PDF. Pokud bylo předcházející studium na FITu, výpis není potřeba.
  • Dřívější studenti z jiných fakult VUT a jiných vysokých škol (a to i v případě přestupu z dosud úspěšného dílčího studia) si musí navíc připravit autorizované anotace/popisy předmětů, a to buď v PDF doplněném o odkazy na web, kde je lze překontrolovat, nebo orazítkované a podepsané ze studijního oddělení dané školy.
  • Každý povinný či povinně volitelný předmět k uznání na FIT se řeší samostatnou žádostí o uznání předmětu z předchozího studia na jiné fakultě jako předmětu FIT v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti. Nevíte-li, za jaký předmět lze předmět z předchozího studia uznat, je vhodné před podáním žádosti absolvovat konzultaci se studijním poradcem. Volitelné předměty se uznávají hromadně v rámci jedné žádosti.
 • Studentům, kteří budou mít souběžné studium na jiné fakultě VUT, budou úspěšně zakončené předměty z jiných fakult, které jsou ve studijním plánu FIT, na žádost uznány za nula kreditů (kredity lze započítat pouze do 1 studia).
 • Při souběžném studiu více oborů na FIT je v každém ze souběžných studií třeba splnit všechny předepsané podmínky zvlášť (dle čl. 3) a kredity za každý předmět lze započítat pouze do 1 z obou studií (student si volí, do kterého je chce započítat). Do 2. studia se předmět uzná za nula kreditů.
Tabulka pro uznávání předmětů
Od absolvování zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu uplynulo Ročník předchozího studia ukončeného předchozí rok (dle délky studia) Lze uznat stupně hodnocení
0 - 1 akademický rok 5. 4. 3. A, B, C, D
1 - 2 akademické roky 4. 3. 2. A, B, C, D
2 - 3 akademické roky 3. 2. 1. A, B, C, D
3 - 4 akademické roky 2. 1. - A, B, C
4 - 5 akademických let 1. - - A, B
déle - - - neuznává se
 • Tabulka pro ak. rok 2023/2024, Tabulka pro ak. rok 2024/2025
 • Akademický rok se počítá od 1. 9. do 31. 8. - tedy byla-li zkouška vykonána 1. 9. 2018 - 31. 8. 2019, pro uznání do zimního semestru roku 2019/2020 je to 0 - 1 rok.
 • Předměty zakončené zápočtem (vč. sportů), jazykové předměty, předměty studované v rámci celoživotního vzdělávání na VUT v Brně a předměty absolvované v rámci mobility studentů lze uznat 5 let od jejich úspěšného absolvování (i s hodnocením C, D nebo E).

Rozvrhy výuky a zkoušek

 • Rozvrhy pro zimní a letní semestr 2023/2024 jsou na webu FIT. Existují i stránky s původním návrhem pro ZS a LS, ale ty od chvíle vložení do IS VUT nemusí být zcela aktuální a neobsahují všechna cvičení a přednášky z některých malých předmětů.
 • Jsou-li pro Váš ročník 2 přednáškové skupiny, který rozvrh pro Vás bude platit si rozhodnete sami a můžete je i kombinovat - třeba IUS z 1BIA a IDM z 1BIB. Doporučené rozdělení podle abecedy, které před začátkem zimního semestru najdete ve studijních aktualitách, je jen orientační pro případ, že by se přeplnila místnost (což se nestává) - pak mají přednost studenti, kteří mají druhou skupinu v rozvrhové kolizi, a následně studenti náležící do dané přednáškové skupiny. O žádnou změnu skupiny se nežádá, prostě chodíte do zvolené skupiny.
 • Není-li v informacích k danému předmětu stanoveno jinak (např. zápočet za účast), je účast ve výuce (přednášky a cvičení) volitelná. Za cvičení jsou však často přidělovány body a neúčast na nich tak může vést k nedostatku bodů pro zápočet či pro absolvování předmětu.
 • Rozvrhy zkoušek budou s předstihem několika týdnů dostupné v aktualitách.
Položky rozvrhu
 • V rozvrhu je sloupec Skup, který udává skupinu (kroužek). Pro různé přednáškové skupiny jsou různé skupiny (kroužky).
  • V BIT jsou skupiny vlastně kroužky, které se historicky používaly pro cvičení, a to zejména z matematiky. Aktuálně umožňují stručné označení cvičení, která jsou do nich zařazena. Není tedy např. nutné psát, že kdo měl cvičení v pondělí v 7:00 v místnosti XYZ, bude zkoušen v místnosti ABC, ale lze napsat, že skupina 10 bude v místnosti ABC.
  • Je-li v BIT přednáška z předmětu ve skupině all, předmět je pro daný ročník povinný.
  • V MIT jsou skupiny využívány pro specializace. Historicky bylo nutné si přiřazovat čísla skupin podle pořadí specializací v tabulce "Studijní plán" na stránce předmětu TIN, nyní jsou již uvedeny přímo v rozvrhu.
  • Pokud je v MIT přednáška z předmětu uvedena pro danou skupinu, je předmět povinný pro danou specializaci.
  • Skupina xx znamená něco jako "ostatní". Jsou v ní zařazeny přednášky z volitelných předmětů, cvičení, kde si lze vybrat 1 z N termínů apod. V xx jsou zařazeny také předměty pro předchozí ročník (pro opakující) a v 1BIT také IZG a ve 2BIT ITU, které si studenti s lepšími výsledky mohou zapsat o rok dříve.
 • Pokud je nějaká položka rozvrhu v tabulce na stránce předmětu, ale není uvedena v rozvrhu, je to způsobeno tím, že nemá přiřazenu přednáškovou skupinu. Pokud vyučující vloží např. jednorázové demonstrační cvičení, často mu přednáškovou skupinu pro zjednodušení nepřiřadí (jinak by cvičení musel vložit jako více položek rozvrhu pro jednotlivé přednáškové skupiny). Chcete-li něco takového v rozvrhu zobrazit, můžete se obrátit na ing. Zaklovou, která položku upraví a doplní.
 • Význam zkratek v rozvrhu je rozepsán pod rozvrhem:
  • seminář má charakter přednášky, vyučující počítá příklady, dělá praktické ukázky apod.,
  • na numrickém cvičení procvičujete látku z přednášek, počítáte příklady, často chodíte k tabuli,
  • laboratoř má charakter laboratorní výuky (primárně nebudete pracovat s počítačem),
  • počítačová laboratoř je laboratorní výuka u počítače
 • Není-li u předmětu explicitně uvedeno jinak, sudý či lichý týden se vždy počítá kalendářní.
 • Je-li u rozvrhového okna uvedeno více místností, vyučující bude pouze v největší z nich a pokud jsou stejné, tak v té s nižším číslem (z E104 a E105 bude v E104, ale je-li E112+E104+E105, bude v E112). Do zbylých místností se pouze přenáší obraz a zvuk.
Historie
Vznik rozvrhu
 • Rozvrh zkoušek za zimní semestr vzniká přibližně 25. 10., za letní semestr 14. 3. Rozvrh výuky na zimní semestr následujícího roku se plánuje přibližně 2. 5. , na letní semestr 16. 5. Uvedená data jsou pouze přibližná a reálná se mohou o 1–2 týdny lišit.
 • Plánování každého rozvrhu má 5 fází:
  • Sběr požadavků od vyučujících a příprava podkladů (asi 2 týdny).
  • Plánování (asi 2 - 4 dny).
  • Připomínkování SU FIT a studenty na Discordu (cca 1 - 3 dny).
  • Připomínkování vyučujícími (cca týden).
  • Vložení do IS VUT (tam jsou již změny náročnější) a následné zafixování podle předpisů (aby byl termín zkoušky známý a jistý v předepsaném předstihu).
 • Ve fázi připomínkování SU FIT je prostor pro různé změny. Protože je rozvrh kompromisem (zlepšení pro 1 ročník či obor nebo specializaci často vede ke zhoršení pro jiný), nikdy nebudou spokojení všichni, ale pokaždé se několik vylepšení podaří zapracovat, protože stovky studentů mohou vymyslet kombinaci, kterou 1 člověk ani s podporou počítače nemusí být schopen objevit. Neočekávejte prosím, že bude každý návrh zapracován (vždy bude posouzeno, zda je realizovatelný vzhledem ke kapacitám místností apod. a zda více lidem pomůže než uškodí), ale současně neváhejte věnovat chvíli času přemýšlení a případnému návrhu zlepšení v diskusi. Možná bude právě Váš návrh vybrán a pomůžete sobě i ostatním, nebo bude myšlenka využita k jinému zlepšení.
 • Při tvorbě každého rozvrhu se zohledňuje řada kritérií. Částečně o nich pojednávají bakalářská práce Ing. Aleny Tesařové a diplomová práce Ing. Marka Kuchynky, ale ani ty nepokrývají celou problematiku. Do plánování vstupují “tvrdé” požadavky (bezkoliznost povinných předmětů, bezkoliznost zkoušek, předepsaná kapacita místností, bezkoliznost pro vyučující apod.), požadavky vyučujících s různými prioritami (např. při nařízené služební cestě nemůže zkoušet, v 7:00 zkouší nerad, ale pokud to bude nezbytné, je to možné, a preferuje odpolední termín od 13:00), různá omezení (např. akce, která zabere všechny místnosti a není kde zkoušet) a “měkká kritéria” (mezi zkouškami z povinných předmětů ideálně 2 dny volna, nezkoušet v pátek večer, ...). Budete-li navrhovat nějaké vylepšení, je vhodné se podívat do spodní části stránky s vizualizací celého rozvrhu, kde bývají uvedeny požadavky a další plánovací podklady.

Mailing listy a RSS

 • Seznam mailing listů je na stránkách Mailmana FIT. Lze se zde přihlásit do jednotlivých seznamů i prohlížet archivy těch veřejných.
 • RSS (https://www.fit.vut.cz/fit/news-rss/) umožňuje snadné odebírání aktualit pomocí e-mailového klienta jako je Thunderbird, Microsoft Outlook apod., ale také např. v Gmailu. Je strategické takto odebírat fakultní aktuality, které zahrnují i studijní aktuality, tedy jeden z velmi důležitých zdrojů informací o různých blížících se termínech apod.

Záznamy přednášek

 • Z některých přednášek je pořizován záznam, který je pak dostupný na video serveru.
 • Zda bude přednáška zaznamenávána rozhoduje přednášející, přičemž musí rozhodnout dříve než 15 min. před začátkem přednášky (u mimořádných přednášek 3 dny předem).
 • Záznam je zpracován Mgr. Skokanovou dle aktuálních možností a to typicky do 2 - 3 týdnů. Jakékoliv dotazy "kdy už to bude" a jiné zbytečné e-maily tuto dobu prodlužují, neboť za dobu odpovídání na pár e-mailů lze zpracovat záznam. Důrazně je proto doporučeno ji takovýmito e-maily neobtěžovat.
 • Zda bude záznam zveřejněn rozhoduje přednášející na záznamu, přičemž zveřejnění může provést až po jeho zpracování a kvůli GDPR to musí dělat manuálně pro každý záznam zvlášť.
 • Max. počet stažených záznamů za den je omezen kvůli spravedlivému využití zdrojů (studenti s rychlejší linkou ...). Při normální rychlosti přehrávání lze za den stáhnout více záznamů než shlédnout, ale chcete-li je pro zopakování před zkouškou sledovat zrychleně či s přeskakováním částí, je vhodné na tyto limity myslet a stahovat je průběžně a nikoliv až jednorázově před zkouškou.
 • Vystavení záznamů na Youtube, Uloz.to či jiných serverech je zakázané a vždy má negativní následky. Některé vyučující demotivuje od zpřístupňování záznamů, jsou kvůli tomu trestáni studenti, zaváděna různá negativní opatření (limit počtu stažených záznamů za den) apod. Vyhněte se prosím takovémuto protiprávnímu jednání.
 • Zpracované záznamy lze hledat na příslušné stránce video serveru
 • Další informace (detaily ohledně oprávnění k záznamům, postupu zpracování, za jak dlouho po přednášce lze záznam stáhnout, čím jej lze přehrát apod.) naleznete v FAQ video serveru.

Průkaz studenta (karta)

 • Vyzvedává se na studijním oddělení.
 • Slouží pro přístup do učeben a procházení některými dveřmi na chodbách
  • Pozor, pozdě večer nefunguje - zůstanete-li v areálu dlouho, nevycházejte na nádvoří s kašnou a do přilehlého prostoru s dveřmi na ulici (nelze se z něj dostat), ale jděte vnitřkem po chodbách 2. podlaží, přes lávku a kolem recepce! Když už uděláte chybu, uvíznete a nemůžete si zavolat na recepci, existuje ještě cesta přes parkoviště venku za E112, která ale kvůli riziku kolize s vozidly není povolená ;-)
 • Platí se s ním v menze (účet lze dobít přímo v menze), tisk a kopírování v knihovně apod.
 • Jsou 2 druhy:
  • Studentský průkaz VUT - ten dostane každý student a mimo VUT nemá žádné zvláštní funkce. Jako doklad o studiu jej uznávají jen některé instituce. Každý rok se zdarma revaliduje nálepkou na studijním oddělení.
  • Průkaz ISIC (International Student Identity Card) - je mezinárodně uznávaná varianta průkazu, ale je placená, přičemž placenou přelepkou se každý rok prodlužuje jeho mezinárodní platnost. Objednává se na intraportálu VUT. ISIC funguje nejen jako studentský průkaz, ale lze využívat ještě slevy, které jsou uvedeny na www.isic.cz. Nárok na něj mají pouze studenti prezenční formy studia. Přelepka zdarma z něj udělá ekvivalent studentského průkazu VUT.
 • Student může mít jen jeden platný průkaz, který by měl sloužit jako doklad o studiu (potvrzuje se pro další roky přelepkou). Pokud si student objedná 2, použitelný bude pouze ten, co bude aktivovaný jako poslední.

Stipendijní účet

 • Před tím, než dostanete jakékoliv stipendium, si musíte zaregistrovat Stipendijní účet, který zadáte do portálu VUT.
 • Bez zadaného a potvrzeného stipendijního účtu, do 15. dne měsíce, za který Vám má být stipendium vyplaceno, Vám nemůže být stipendium vyplaceno.

Prospěchová stipendia

 • Prospěchová stipendia jsou určena pro excelentní studenty bakalářského a magisterského studijního programu prezenčního studia. Rozhodující jsou jejich studijní výsledky podle váženého studijního průměru v předchozím semestru jejich studia. Nejsou tedy určeny pro studenty prvního semestru.
 • Hranice váženého studijního průměru a výše stipendia je upřesněna Stipendijním řádem VUT a doplňující směrnicí děkana FIT.
 • Vedle váženého studijního průměru se posuzuje také, zda student získal v daném semestru alespoň 20 kreditů z předmětů s klasifikací, dosáhl úspěchu ve všech zapsaných předmětech a pokračoval ve studiu v následujícím semestru ve stejném studijním programu.
 • Orientační hranice studijních průměrů pro přiznání prospěchových stipendií za zimní semestr jsou typicky zveřejněny v průběhu března nebo 1. týden v dubnu, za letní semestr v průběhu září (v některých letech byly předběžné informace výjimečně dostupné už v červenci). Částky jsou vypočítány současně s orientačními hranicemi. Dotazy typu: "Kdy už to bude?" či "Dosáhnu letos na stipendium?" nemají smysl, protože orientační hranice jsou určeny hned jak je to možné a neprodleně zveřejněny e-mailem do mailinglistu Studinfo.
 • Pro představu, kde se hranice průměrů pohybovaly v posledních letech, lze uvést hranice průměru pro zimní semestr školního roku 2020/2021 - pro příští rok se čísla mohou výrazně lišit.
  • 1BIT: SP do 1,08 včetně = 18.126 Kč; SP do 1,21 včetně = 6.042 Kč
  • 2BIT: SP do 1,22 včetně = 20.331 Kč; SP do 1,58 včetně = 6.777 Kč
  • 3BIT: SP do 1,20 včetně = 24.504 Kč; SP do 1,37 včetně = 8.168 Kč
  • 1MIT: SP do 1,40 včetně = 24.024 Kč; SP do 1,62 včetně = 8.008 Kč
  • 2MIT: SP do 1,10 včetně = 27.246 Kč; SP do 1,21 včetně = 9.082 Kč
 • Za letní semestr školního roku 2020/2021 byly hranice průměrů následující:
  • 1BIT: SP do 1,17 včetně = 18.174 Kč; SP do 1,35 včetně = 6.058 Kč
  • 2BIT: SP do 1,13 včetně = 19.926 Kč; SP do 1,38 včetně = 6.642 Kč
  • 1MIT: SP do 1,28 včetně = 26.157 Kč; SP do 1,36 včetně = 8.719 Kč
 • Prospěchová stipendia přiznává děkan fakulty, obvykle na návrh proděkana pro vzdělávací činnost, a administraci zajišťuje Studijní oddělení.
 • Výplata stipendia končí při přerušení studia, při neplnění studijních povinností, při uložení sankce za disciplinární přestupek a při překročení standardní doby studia.
 • Stipendium se vyplácí jednorázově v následujícím semestru. Vyplácí se typicky bezhotovostně v prvním týdnu následujícího měsíce po rozhodnutí. Je nutné mít zadáno číslo účtu pro stipendia (viz výše).
 • Za letní semestr ročníků 3BIT a 2MIT prospěchové stipendium nelze získat, ale u státní závěrečné zkoušky jsou za prospěch udělována i finanční ocenění (viz směrnice čl. 4 odst. 1 - v roce 2020 byly částky následující: 12.000,- a 3.000,- v NMSP a 8.000,- a 2.000,- v BSP). Kromě těchto automaticky udělovaných lze získat i další ocenění vázaná na prospěch, jako např. Cena rektora udílená absolventům VUT dle směrnice rektora.

Ubytovací stipendium

 • Stipendium na podporu ubytování je studentům VUT v Brně vypláceno dle § 91, odst.2, písm. e) zák. 111/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů, čl. 7 Stipendijního řádu a podmínek stanovených ve směrnici upravující ubytovací stipendia.
 • Na stipendium mají nárok studenti v bakalářském, magisterském nebo doktrském prezenčním studijním programu. Student musí studovat buďto v prvním studijním programu, nebo v navazujícím studijím programu (případně přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a dosavadní studium bylo uznáno), nebo studijní program řádně ukončil do 31. října téhož roku, kdy se do něho zapsal.
  • Pokud student studuje ve více studijních programech současně, je stipendium vypláceno pouze 1x.
  • Student nesmí překročit standardní dobu studia (ani v žádném ze souběžných studovaných studijních programů).
 • Student nemůže mít trvalý pobyt v okresech Brno-město nebo Brno-venkov.
 • Výši stipendia stanoví 3x ročně rektor na základě počtu studentů, kteří splnili podmínky a dle objemu dostupných finančních prostředků. Výše stipendia je dána Rozhodnutím č. 7/2017 a jeho Přílohou č. 1 v účinném znění. Např. v období září až prosinec 2020 bylo ubytovací stipendium vypláceno ve výši 580 Kč/měsíc, v období leden až duben 2021 činilo ubytovací stipendium 560 Kč měsíčně.
 • Student podává elektronickou žádost na adrese http://stipendium.vutbr.cz. Je nutné mít zadáno číslo účtu pro stipendia (viz výše).
 • Stipendium je vypláceno vždy zpětně za předchozí čtyři měsíce. Za období leden až duben bývá stipendium vypláceno 20. května, za období květen až srpen pak 20. září a za období září až prosinec až 20. ledna následujícího roku. Výplata ubytovacího stipendia studentům prvních ročníků za období květen - srpen probíhá až v lednu roku následujícího. Je zde nutný časový posun z důvodu kvartálního výstupu z celostátní Matriky studentů SIMS. Výplata stipendia se provádí pouze na účty vedené v české měně u bank se sídlem v ČR.
 • V případě nejasností lze doporučit také nahlédnout do odpovědí na časté dotazy přímo ke stipendiím zpracované Rektorátem VUT v Brně.
 • Student je povinen Studijnímu oddělení fakulty oznámit změnu rozhodných skutečností pro přiznání ubytovacího stipendia, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nastalé skutečnosti. Nenahlášení změny je bráno jako disciplinární přestupek.
 • Přiznávání, výše a způsob výplaty ubytovacího stipendia spadá do kompetence Rektorátu VUT v Brně. Ubytovací stipendium přiznává prorektor, kterému je svěřena studijní agenda.

Ubytování (koleje)

FAQ
 • Kde se můžu ubytovat na akci Start@FIT?
 • Proč mám nula či málo bodů na koleje, i když kamarád bydlí blíž a má stovky bodů?
  • Dle KaM počet bodů není důležitý. Tedy již se nepoužívá, protože míst na kolejích je dost a dostane se na všechny. Ti, co se přihlásí dříve, budou mít více na výběr, ale nestane se, že by ti, co bydlí hodně daleko, nedostali kolej.
  • Protože počet bodů není důležitý, nikdo neaktualizuje data, podle kterých se počítá. Např. dojezdové vzdálenosti pro jednotlivé obce tedy nemusí být aktuální, nebo nemusí být vůbec k dispozici. Počet bodů je tedy chybně spočítaný a nerelevantní.
 • Když si vybírám kolej, co je to “Hotel (hostel) Palacký” a kde je?

Menzy (stravování)

 • Seznam menz VUT je na stránkách KaM.
 • Jídelníčky a otevírací doby.
 • Pro studentskou cenu je nutné platit kartou studenta. Peníze na kartu si lze dobít:
  • hotově přímo v menze,
  • kartou přes portál KaM. Jsou podporovány karty Mastercard a Visa, na bankovním účtu je nutné mít povoleny on-line platby.
  Takto dobité peníze pak lze využívat i pro tisk a kopírování v knihovně FIT a na dalších místech VUT.
Menzy jiných univerzit
 • Masarykova univerzita - když poprvé přijdete do menzy MU, je nutné jít do kanceláře ekonoma jedné z těchto menz: Vinařská 5, Veveří 70, Akademická menza Moravské náměstí 9 nebo Academic restaurant Netroufalky 14-16. Je doporučeno tam jít v září před či těsně po začátku semestru (raději dříve, pak jsou tam fronty) s potvrzením o studiu či kartou ISIC (karta studenta VUT, která není ISIC, nemusí být akceptována vždy - záleží na období, stavu karty a dalších okolnostech) a nechat si vystavit stravovací kartu (platí se za to poplatek 70 Kč). Dále se pak můžete stravovat stejně jako studenti MU. Seznam stravovacích provozů je na stránkách Správy kolejí a menz.
 • Mendelova univerzita v Brně - v systému MENDELU je možné aktivovat Vaši stávající kartu ISIC na základě požadavku a nabití stravovacího konta.
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - možnosti stravování studentů VUT se zjištují.
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně - na koleji Astorka je restaurace se 30 místy, ale ta je v nájmu, takže nemá studentské ceny - něco jako kavárna u recepce na FIT.
 • Univerzita obrany - zatím pouze jako cizí strávník za 131,33 Kč nebo 145,33 Kč za oběd v závislosti na vybraném jídle.

Registrace sportů na CESA

 • Zápis do sportů, které organizuje CESA, běžně začíná ještě před začátkem semestru a druhé kolo pak po začátku semestru. Přihlašování probíhá pomocí informačního systému VUT.
 • Rozvrhy sportů v IS VUT.
 • Termíny registrací sportů hledejte ve studijních aktualitách.
 • Za 1 semestr lze mít 2 sporty zdarma - další sporty jsou placené.
 • Za 1 semestr lze získat za sporty až 2 kredity, a to při zápisu dvou různých. Cílem je motivovat studenty k různorodým sportům. Pokud si tedy student zvolí dva termíny v rámci jednoho sportu, získá pouze 1 kredit, i když mu bude věnovat 2 hodiny týdně.
 • Od akademického roku 2020/2021 se sportovní předměty počítají jako normální volitelné předměty (hromadný import do IS VUT po registracích u CESA). Neúspěch (resp. neúčast, neboť zápočet není podmíněn výkonem či výsledky) bude mít vliv na stipendium, kreditové stropy apod.
 • Sport v IS VUT nelze zrušit v registračním formuláři, kde se registrují ostatní předměty - je to import z CESA. Zaregistrované sporty tedy může rušit pouze CESA - studijní oddělení FIT, proděkani FIT ani nikdo jiný na FIT nemá pravomoc to provést a nepomůže Vám s tím. Jakékoliv nesrovnalosti týkající se sportů je nutné řešit přímo s CESA. Když si ve StudISu podáte žádost o zrušení zápisu sportu, schvalovatel bude nastaven na paní ředitelku CESA a bude se čekat na její rozhodnutí, což trvá déle než přímá komunikace s CESA.

Poradenské centrum Alfons

 • Poradenské centrum Alfons pomáhá studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Nabízí zhodnocení dopadu znevýhodnění na studium, diagnostiku SPU (specifických poruch učení), asistenční služby – průvodcovské, prostorová orientace apod. a tlumočnický a přepisovatelský servis.

Městská hromadná doprava (MHD) v Brně

 • K hromadné dopravě se v Brně nejčastěji využívají šaliny (tramvaje), autobusy a trolejbusy. Během dne jezdí šaliny přibližně každých 5 minut, večer pak méně často. Poslední šaliny jezdí kolem 22:30, a potom už jezdí už jen autobusy (rozjezdy).
 • Studenti mohou využívat slevy na městskou hromadnou dopravu pomocí takzvané šalinkarty. K jejímu vyřízení se student nejprve zaregistruje na www.brnoid.cz, kde vyplní základní osobní údaje a nahraje fotografii. Po vyplnění osobních údajů je třeba je ověřit. Toho student docílí tím, že na www.brnoid.cz v sekci "Můj účet" nahraje svůj naskenovaný osobní doklad (čeští a slovenští studenti OP, zahraniční studenti mohou pas, PKP, atp.) a uloží jej prostřednictvím tlačítka "Odeslat podklady pro online ověření". Jakmile budou osobní údaje ověřeny, je třeba ověřit status studenta na www.brnoid.cz v sekci "Můj účet", zvolit "ověřit status studenta" a zadat osobní číslo VUT. Ověření studia proběhne ihned automaticky propojením s IS VUT a dále se automaticky ověřuje každý měsíc. Po dobu přerušení studia není nárok na slevu.
 • K šalinkartě je nutné zakoupit nepřenosnou předplatní jízdenku, a to buď měsíční, čtvrtletní nebo roční. Před jejím zakoupením je nutné zadat nosič šalinkarty, kterým může být jakákoli bezkontaktní platební karta, která je vystavena buď asociací VISA, nebo Mastercard. Pokud nechcete využívat svou platební kartu, na pobočkách DPMB se dají pořídit anonymní karty, které plní funkci nosiče.
 • Detailnější návod k založení šalinkarty je dostupný zde.

Bakalářské studium

1. ročník (1. rok studia)+

Nezapomněl jsem na něco?

Zápis ke studiu.
Pomocí elektronické přihlášky si aktivovat účet na portálu VUT (z přihlášky získejte inicializační heslo a použijte v dolní části přihlašovací stránky).
Do portálu nahrát barevnou fotografii na kartu (lze vytvořit i jako selfie s jednobarevným světlým pozadím, snažte se co nejvíce přiblížit požadavkům OMVV VUT, případně tomu, co se dává na občanský průkaz - ale na rozdíl od některých občanských průkazů by fotka měla být barevná).
Neplánujete-li denně dojíždět, dle pokynů KaM si rezervovat ubytování na kolejích, nebo si zajistit jiné ubytování (nezapomeňte na imatrikulace a akci Start@FIT níže).
Pomocí účtu na portálu VUT na stránce https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/info získat heslo do IS FIT.
Kdo chce uznat angličtinu (FCE, CAE, ...), postupuje dle vyhlášky FEKT.
Prostudujte si web fakulty.
Pročtěte si studijní plán, proklikejte si jednotlivé předměty a zamyslete se nad tím, které volitelné předměty budete chtít v průběhu studia absolvovat. Podle toho si zvolte strategii pro zápis volitelných předmětů. Např. na IW1, IW2 a IW5 budete potřebovat 15 kreditů. V rámci studia musíte absolvovat min. cca 154 povinných a povinně volitelných kreditů (dle vstupní úrovně angličtiny), takže na volitelné zbývá cca 30 - pokud jich z toho 10 vyčerpáte v 1. ročníku, ...
 • Studentům, kterým se témata povinných předmětů zdají lehká a opakovací, lze doporučit neplýtvat kredity. Studenti se slabšími základy ze střední školy, kterým jsou témata povinných předmětů 1. semestru cizí, lze doporučit výběr podpůrných seminářů (zejména ISM).
 • Pokud si v 1. ročníku spotřebujete moc kreditů na všechny semináře apod., nelze očekávat, že by Vám byl ve 3. ročníku navýšen kreditový strop pouze pro umožnění zápisu nějakého zajímavého předmětu (např. pro předmět vedoucí k získání pedagogického minima). Lze tedy doporučit pečlivý výběr dle obsahu a nikoliv výběr co nejvíce kreditů.
Pokud si vyberete předmět BPC-FY1B nebo BPC-FYE, podívejte se na informace k nařízení vlády č. 194/2022 Sb. - budete potřebovat §4.
Registrace volitelných předmětů na zimní semestr pro 1. ročník bude v informačním systému otevřena od 15. 9. 2023. Není však nutné ji řešit ve spěchu, protože v seminářích je dostatek míst. Důležité registrace začínají až v sobotu 16. 9. 2023 ve 13:20.
Sestavte si svůj osobní rozvrh
 • Prostudujte si rozvrhy obou přednáškových skupin s ohledem na Vámi vybrané volitelné předměty. Přednášková skupina je určena podle abecedy (rozdělení bude ve studijních aktualitách) a je pouze doporučená. Pokud kvůli rozvrhové kolizi či jinému důvodu potřebujete (na některý předmět) chodit do 2. skupiny, prostě tam choďte. O žádnou změnu skupiny se nežádá. Pokud se zaplní místnost (obvykle nenastane), budou mít přednost ti, kteří mají druhou skupinu v rozvrhové kolizi, a následně ti, kteří podle abecedy patří do dané skupiny.
 • Pozor, na přednášky z matematiky je důrazně doporučeno chodit do skupiny, která patří k Vámi zvolenému cvičení (tedy je v rozvrhu stejné přednáškové skupiny jako daný termín cvičení).
Navštivte imatrikulace a akci Start@FIT před začátkem semestru (viz stánka pro prváky).
Ve čtvrtek před 1. týdnem semestru v 8:00 se spustí rozřazovací test ze Základů programování a Test z provozního řádu Centra výpočetní techniky (CVT). Testy probíhají v Moodle předmětu Základy programování.
V sobotu před 1. týdnem semestru (den po imatrikulacích) bude zahájena registrace cvičení z Diskrétní matematiky (13:20), Lineární algebry (13:40), Základů programování (14:00), Elektroniky pro informační technologie (14:20) a Úvodu do softwarového inženýrství (14:40). Dále následují registrace Kruhových konzultací (16:00). Registrace bude probíhat v IS VUT.
Stejný den odpoledne budou probíhat také registrace cvičení volitelných předmětů ISM (15:00), IFS (15:20) a ISC (15:40).
Registrace výše uvedených cvičení končí v neděli večer (obě matematiky a Základy programování) nebo později. Výuka v zimním semestru začíná v pondělí ráno. Před ukončením se ujistěte, že máte registrované vše, co chcete, a nemáte rozvrhové kolize. Pozdější změny již budou obtížné.
Dle pokynů u jednotlivých předmětů si registrujte další cvičení.
Přijďte na 1. cvičení z IZP. Nejpozději před tímto cvičením musíte v IS VUT úspěšně absolvovat test, kterým prokážete seznámení s provozním řádem CVT.
Přihlaste se na konzultaci s akademikem, který se stane Vaším mentorem a pomůže Vám s počátky Vašeho studia. Poskytne Vám min. 3 cca hodinové konzultace za první semestr, kde budete ve skupinách po 20 a dostanete užitečné rady a tipy do studia, které se Vám později budou hodit. Přihlašování bude v IS VUT ve speciálním virtuálním předmětu IKK.
Rozřazovací test z angličtiny ve StudISu musíte absolvovat do konce listopadu, jinak v 1. roce nebudete mít možnost registrace angličtiny a následně nebudete mít možnost začít AIT (je možné, že v budoucnu bude v této situaci vyžadováno začít BAN2).
Na letní semestr je vhodné si zaregistrovat angličtinu. Pro vyšší ročníky je pak v angličtině méně míst a je větší výběr volitelných předmětů (angličtina pak zabírá kredity do ročního stropu). Registrace probíhá formou registrace “židlí”.
Po ukončení všech zkoušek lze vyplnit dotazníky k hodnocení výuky, které pomáhají ve zlepšování kvality výuky v příštích letech.
 • Neočekávejte prosím okamžité změny dle výsledků dotazníků - něco lze zlepšit ihned, na něco je potřeba čas (a finance). Vyplňování dotazníků však má opravdu smysl a řada změn k lepšímu se postupně provádí.
 • V dotaznících prosím dodržujte slušnost a věcnost.
 • Pište prosím nejen negativní, ale i pozitivní recenze. Pokud byla většina studentů spokojená, ale nic nenapsali, a část nespokojená, může se stát, že na základě recenzí těch nespokojených provedeme změny, které se většině následujícího ročníku nebudou líbit.
Po letním semestru se ti, co absolvovali všechny povinné předměty, mohou registrovat na téma Projektové praxe. Jedná se o spolupráci na výzkumu zaměstnanců fakulty (nikoliv o praxi ve firmě). Projekt, o který se jedná, je projektem fakulty - nikoliv projektem studenta. Každý semestr je zakončený sepsáním vědeckého článku a prezentací na ústavním semináři. Celkem lze absolvovat až 3 Projektové praxe IP1, IP2 a IP3 po 5 kreditech. Podmínkou pro pokračování v následující je získání min. známky C z předchozí. Na Projektovou praxi lze navázat i bakalářskou práci, přičemž IP3 se řeší paralelně s ITT.
O prázdninách je nutné se zapsat do dalšího ročníku. Elektronický zápis do akademického roku 2024/2025 bude v IS VUT zahájen 21. 8. 2024 v 8:00 a ukončen 1. 9. 2024. Další postup najdete na kartě pro 2. ročník...

Problémy

 • Neabsolvování rozřazovacího testu z angličtiny v termínu:
  • Angličtinu si budete muset registrovat až další rok a nebudete mít možnost začít AIT.
  • Při doložené překážce ve studiu (např. dlouhodobé nemoci - dokládá se v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti a ověřuje na studijním oddělení) lze zažádat o výjimku pro absolvování testu po termínu (cca 2 - 4 týdny po řádném termínu pro absolvování testu). Bez vážných důvodů jej však nelze povolit, protože je nutné stanovit kapacitu předmětů a následně již lze dělat změny pouze o jednotky studentů.
 • Problém s absolvováním rozřazovacího testu - chybné odevzdání vedoucí k získání neodpovídajícího nízkého počtu bodů (musíte-li jít v průběhu testu akutně pryč, nemáte jej odevzdávat - test lze vygenerovat 3x, ale odevzdat pouze 1x):
  • Pokud si myslíte, že výsledek neodpovídá o 1 úroveň, lze do 14 dnů od absolvování testu v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti podat žádost o změnu úrovně - typicky se vyhovuje.
  • Pokud výsledek neodpovídá o více úrovní, je nutné podat žádost o výjimku v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti. K té je nutné doložit např. maturitní vysvědčení či nějaký certifikát potvrzující znalost angličtiny na úrovni, kterou požadujete nastavit. Pro případné vyhovění je důležité neprodlené podání žádosti po absolvování testu.
 • Nesplnění minima kreditů za 1. semestr studia:
  • Můžete si podat žádost o výjimku pro pokračování ve studiu s nedostatkem kreditů, ale nebude-li řádně nahlášená překážka ve studiu, ke které by bylo možné přihlédnout, pravděpodobně Vám nebude vyhověno.
  • Od 11. dne zkouškového období Vám mohou být zrušeny registrované i zapsané předměty na letní semestr (např. na základě nezískání zápočtů). Rušení bude prováděno průběžně celé zkouškové období za zimní semestr na základě výsledků zkoušek. Máte-li podanou žádost, budou Vám předměty zrušeny až po jejím vyřízení.
   • Obnovit zrušené předměty může pouze ten, kdo je zrušil.
   • Pokud bude Vaše místo v předmětu po zrušení zabráno jiným studentem a kapacita předmětu bude zaplněna, nelze jej obnovit.
  • Studium Vám bude automaticky ukončeno, ale až po kontrolách a vypršení termínů na podání žádostí a uplynutí všech lhůt ve správním řízení. Ukončíte-li studium písemným ohlášením na studijním oddělení hned jak budete vědět, že k tomu dojde, ušetříte na budoucích poplatcích za prodlouženou dobu studia (předchozí neúspěšná studia se počítají). Rovněž je vhodné se na místě vzdát odvolání, aby bylo ukončení skutečně okamžité a neběžela další lhůta.
 • Nesplnění minima kreditů za rok:
  • Stejně jako při nesplnění minima za 1. semestr studia, ale rušení předmětů se provádí o něco později.

2. ročník (2. rok studia) +

Nezapomněl jsem na něco?

O prázdninách je nutné se zapsat do 2. ročníku. Elektronický zápis do akademického roku 2024/2025 bude v IS VUT zahájen 21. 8. 2024 v 8:00 a ukončen 1. 9. 2024. Zápis prezenční formou (pro ty, co z nějakého důvodu nemohli využít elektronický) proběhne ve vyhlášeném termínu na studijním oddělení.
 • Podmínkou elektronického zápisu je potvrzení výsledků studia za předchozí akademický rok. Ve StudISu je třeba přejít na elektronický index a tam, pokud vše souhlasí, potvrdit správnost výsledků. Pokud ve výsledcích naleznete nějakou chybu, pomocí formuláře ji můžete ohlásit. Výsledky se potvrzují jednou za akademický rok.
 • Studenti, kteří se zapíšou elektronicky, si pak od 1. týdne semestru mohou na studijním oddělení vyzvednout výsledkový list.
Prodloužení platnosti průkazu ISIC
 • Máte-li zájem o prodloužení licence ISIC a všech výhod:
  • Nejdříve 1. 9. si musíte objednat revalidační známku přes Intraportál v části Průkazy. Ve své objednávce vyberete revalidační známku ISIC a zkontrolujte platnost - měla by být od 1. 9. do 31. 12. následujícího roku.
  • V detailech objednávky nebo ve své studentské e-mailové chránce naleznete částku, číslo účtu a variabilní symbol a provedete bankovní převod.
  • Zpracování může trvat až týden. Až bude objednávka vyřízena, dostavíte se na studijní oddělení, kde si známku vyzvednete.
 • Chcete-li používat ISIC pouze jako Studentský průkaz VUT, tj. bez výhod ISIC:
  • Není třeba nic platit. Při vyzvednutí výsledkového listu na studijním oddělení automaticky obdržíte revalidační známku VUT.
Potvrzení o studiu
 • Pokud potřebujete potvrzení o studiu a nestačí Vám elektronické z IS VUT, prázdné formuláře najdete na stolku na studijním oddělení. Nejprve je vyplníte a pak vám je potvrdí (orazítkují).

Problémy

 • Nezvládnutí elektronického zápisu v termínu a nedostavení se na papírový zápis
  • Ihned pošlete e-mail s omluvou na studijní oddělení (nezašlete-li ji do pěti dnů, začíná Vám hrozit ukončení studia dle Studijního a zkušebního řádu).
  • Dostavte se na studijní oddělení k papírovému zápisu v nejkratším možném termínu.

Obecné informace

 • V týdnu před zahájením semestru proběhnou registrace na cvičení z IMA2, IPT a z angličtin, které se budou spouštět postupně po 10 min. Konec bude v neděli před zahájením výuky (večer po 20:00).
 • Od konce zimního semestru si lze s vedoucími domlouvat téma/zadání bakalářské práce na 3. ročník. Zimní semestr 3. ročníku nepatří mezi nejlehčí, takže začít s prací o něco dříve může být velkou výhodou.
 • Nejde-li Vám na 3. ročník registrovat IBT+ISZ (nemáte-li je v nabídce), je to způsobeno nedostatkem kreditů pro ukončení studia v následujícím roce - v takovém případě je obvykle nutné rozvolnit.
  • Případné výjimky pro navýšení kreditového stropu musí být dobře zdůvodněné.
   Podívejte se prosím na průměrný a na maximální počet získaných kreditů za předchozí semestry a na to, co si budete muset zapsat, a zvažte, zda je v případě udělení výjimky reálné takovou zátěž zvládnout. Neopomeňte při tom bakalářskou práci, jejímž vypracováním strávíte mnoho času.
 • Neuspějete-li v některém povinném či povinně volitelném předmětu letního semestru 2. ročníku, musíte si jej v prázdninových registracích doregistrovat a případně si v 1. týdnu těchto přeregistrací odregistrovat tolik volitelných předmětů, aby nebyl přesažen žádný kreditový strop (jinak Vám budou náhodně zrušeny).
 • O prázdninách je nutné se zapsat do dalšího ročníku. Zápis probíhá elektronicky v IS VUT. Pro ak. rok 2024/2025 bude zahájen 21. 8. 2024 v 8:00 a ukončen 1. 9. 2024. Zápis prezenční formou (pro ty, co z nějakého důvodu nemohli využít elektronický) proběhne ve vyhlášeném termínu na studijním oddělení.
  • Podmínkou elektronického zápisu je potvrzení výsledků studia za předchozí akademický rok. Ve StudISu je třeba přejít na elektronický index a tam, pokud vše souhlasí, potvrdit správnost výsledků. Pokud ve výsledcích naleznete nějakou chybu, pomocí formuláře ji můžete ohlásit. Výsledky se potvrzují jednou za akademický rok.
  • Studenti, kteří se zapíšou elektronicky, si pak od 1. týdne semestru do začátku (cca 2.) října (tedy začátkem dalšího ročníku) na studijním oddělení mohou vyzvednout výsledkový list a získají revalidační známku na svůj průkaz studenta.

3. ročník (3. - 6. rok studia) +

Není-li 3. - 6. rok studia současně posledním (o čemž rozhodujete registrací ITT+IBT+ISZ), je stejný jako 2. ročník (2. rok studia), pouze máte na výběr více volitelných předmětů. Minimum kreditů, které je za daný ročník nutné splnit, je dáno tím, kolik kreditů si na něj student zapíše:

 • Pokud si student zapíše alespoň 60 kreditů, je nutné splnit minimálně 30.
 • Pokud si student zapíš méně než 60 kreditů, je nutné splnit polovinu zapsaných.

(Předpokládaný) poslední ročník +

Nezapomněl jsem na něco?

Nemáte-li zadání bakalářské práce, včas si jej registrujte nebo dohodněte s vedoucím. Termín bývá v 1. týdnu v říjnu.
Přibližně v polovině listopadu (u dodatečného vydání zadání po výzvě e-mailem) si stáhněte zadání bakalářské práce z IS VUT.
Stáhněte si šablonu práce a přečtěte si pokyny k ITT
 • Šablona VŠKP (VŠKP je BP/DP či disertace).
 • Nepožaduje-li to vedoucí, text ITT se neodevzdává. Požaduje-li to, je pro Vás odevzdání povinné.
Obhajoba ITT dle pokynů vedoucího musí být realizována do konce zkouškového období za zimní semestr.
Přečtěte si pokyny k IBT a pokyny k vypracování bakalářské práce a státní závěrečné zkoušce.
 • Tip: Projděte si odkazy v souboru .bib šablony práce.
Rozmyslete si, zda budete chtít odložit zveřejnění práce. Pokud budete, je o to potřeba podat žádost v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti (nejpozději 30 dnů před odevzdáním, aby byla jistota vyřízení žádosti). Jedná-li se o firemní zadání, je k žádosti vhodné doložit vyjádření firmy. V takovém případě se bude 1 výtisk práce včetně paměťového média dle zákona ihned zasílat na Ministerstvo školství.
Pozor na termín dokončení práce v letním semestru (termín odevzdání je v plánu akademického roku) - pokud si vedoucí nepřečte finální verzi práce s předstihem před odevzdáním, neměl by ji hodnotit stupněm A (je na to položka v posudku)!
Nechte si práci vyvázat a odevzdejte ji do IS VUT a papírově:
 • Chcete-li odložit zveřejnění, 2x v knihařské vazbě s paměťovým médiem.
 • Nechcete-li odložit zveřejnění, 1x v knihařské vazbě s paměťovým médiem a 1x v knihařské či kroužkové vazbě bez média (tento výtisk Vám po obhajobě bude vrácen).
Nejpozději následující den po papírovém odevzdání práce dostanete zápočet. Nedostanete-li jej do 3 dnů od odevzdání, stěžujte si studijním poradcům!
Včas dokončete případné zkoušky za letní semestr - finální výsledky musí být k dispozici nejpozději 48 hod. před konáním SZZ.
Poslední den zkouškového období bývají přijímací zkoušky do magisterského studia.
V IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti je nutno podat Žádost o elektronické potvrzení výstupního listu absolventa. Je nutné počítat s tím, že elektronické vyřízení žádosti může nějakou dobu trvat (účastníci řízení jsou informování až druhý den ráno po podání žádosti). Žádost budou potvrzovat:
 • vedoucí práce,
 • CVT (L131)
 • v knihovně - od chvíle potvrzení si nelze nic půjčit.
Po dokončení všech zkoušek potvrďte v IS VUT výsledky studia.
Seznamte se s posudky svojí práce a připravte si prezentaci k obhajobě (je vhodné ji konzultovat s vedoucím).
Absolvujte státní závěrečnou zkoušku - pozor na čas, kdy máte přijít na řadu, který se počítá od začátku a na konci je časová rezerva. Počítání od konce může vést k příchodu do prázdné místnosti a kontumačnímu neúspěchu!
Vyzvedněte si 2. výtisk práce v knihovně (nemáte-li odložené zveřejnění) - po konci června budou nevyzvednuté výtisky skartovány.
Uhraďte poplatek za promoci (máte-li o ni zájem). Při této příležitosti se lze obvykle rovnou zapsat do magisterského studia a obdržet potvrzení o studiu. Nezapíšete-li se při této příležitosti, dostavíte se k řádnému termínu zápisu (jste-li přijat(a) na magisterské studium).
Promoce (koncem června).

Problémy

 • Nesplněný předmět v ZS - nutno rozvolnit (viz níže).
 • Nesplněná obhajoba ITT - nutno rozvolnit.
 • Nestíhám odevzdání práce:
  • Máte-li nahlášenou nějakou překážku ve studiu (nemoc apod.) nebo jste-li na Erasmu a můžete-li stihnout odevzdat s max. týdenním zpožděním, podejte si žádost o odklad odevzdání o týden v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti.
  • Máte-li nahlášenou nějakou překážku ve studiu (nemoc apod.) nebo jste-li na Erasmu a můžete-li stihnout odevzdat do konce července, podejte si žádost o odklad odevzdání do konce července a termínu státní závěrečné zkoušky na srpen v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti.
  • Nemáte-li žádné doložitelné odůvodnění pro udělení výjimky nebo nemůžete-li práci stihnout dokončit do konce července, požádejte o zrušení ISZ. Další rok budete opakovat předmět IBT a obhajovat.
   • Na další rok se bude potřeba dohodnout s vedoucím, zda je ochoten znovu vypsat stejné zadání, případně si zvolit jiné zadání (u jiného zadání je nutné pracovat i v zimě a to i přes to, že je semestrální projekt splněný a po zimě tak nebude žádná obhajoba - min. výsledný rozsah práce je nezávislý na počtu přidružených předmětů).
   • Nemáte-li na zimní semestr žádné předměty, můžete na něj přerušit studium (přičemž nebudete mít statut studenta), ale není to nutné (nepřerušené studium se však počítá do doby studia s případnými důsledky placení za nadstandardní dobu).
   • Pokud si na aktuální rok zaregistrujete >=60 kreditů, musíte splnit 30 kreditů za rok. Pokud <60, stačí splnit 1/2 zapsaných. Jinak je třeba žádat o výjimku pro pokračování s nedostatkem kreditů a akutně hrozí, že Vám bude studium ukončeno.
  • Nesplněný volitelný předmět před státní závěrečnou zkouškou, ale 180 kreditů se podařilo získat i bez něj
   • Pro dokončení studia to není problém, můžete potvrdit výsledky studia a jít ke státní závěrečné zkoušce.

Magisterské studium

1. ročník (1. rok studia) +

Všeobecné informace

 • Přicházíte-li z jiné fakulty než z FIT VUT, projděte si seznam úkonů, které musí učinit nový prvák na FIT VUT v informacích pro 1. ročník bakalářského studia. Většina kroků pro Vás přiměřeně platí, pouze jsou pro ně jiné termíny, máte jiný studijní plán a řešíte registraci jiných předmětů a cvičení. Angličtiny a přednáškové skupiny se Vás netýkají.
 • Registrace předmětů na 1. ročník se otevírají 1. září a většinou trvají 10 dní. Další změny lze provést při přeregistracích v 1. týdnu semestru.
 • Od konce zimního semestru si lze začít domlouvat téma/zadání diplomové práce na 2. ročník.
 • Po zimním semestru se ti, co splnili stanovený počet kreditů, mohou registrovat na téma Projektové praxe na letní semestr. Jedná se o spolupráci na výzkumu zaměstnanců fakulty (nikoliv o praxi ve firmě). Projekt, o který se jedná, je projektem fakulty - nikoliv projektem studenta. Každý semestr je zakončený sepsáním vědeckého článku a prezentací na ústavním semináři. Celkem lze absolvovat až 2 Projektové praxe PP1 a PP2 po 5 kreditech. Podmínkou pro pokračování v následující je získání min. známky C z předchozí. Na Projektovou praxi lze navázat i diplomovou práci, přičemž PP2 se řeší paralelně se SEP.
 • Nejde-li Vám na 2. ročník registrovat DIP+MSZ (nemáte-li je v nabídce), je to způsobeno nedostatkem kreditů pro ukončení studia v následujícím roce - v takovém případě je obvykle nutné rozvolnit.
  • Případné výjimky pro navýšení kreditového stropu musí být dobře zdůvodněné.
 • Neuspějete-li v některém povinném či povinně volitelném předmětu letního semestru 1. ročníku, musíte si jej v prázdninových registracích doregistrovat a případně si v 1. týdnu těchto přeregistrací odregistrovat tolik volitelných předmětů, aby nebyl přesažen žádný kreditový strop (jinak Vám budou náhodně zrušeny).
 • O prázdninách je nutné se zapsat do 2. ročníku. Zápis probíhá elektronicky v IS VUT. Pro ak. rok 2024/2025 bude zahájen 21. 8. 2024 v 8:00 a ukončen 1. 9. 2024. Zápis prezenční formou (pro ty, co z nějakého důvodu nemohli využít elektronický) proběhne ve vyhlášeném termínu na studijním oddělení.
  • Studenti, kteří se zapíšou elektronicky, si pak od 1. týdne semestru do začátku (cca 2.) října (tedy začátkem 2. ročníku) na studijním oddělení mohou vyzvednout výsledkový list a získají revalidační známku na svůj průkaz studenta.

Změna specializace

Změna specializace se provádí pomocí řízení Žádost o změnu specializace v informačním systému. Změnu lze provést, pokud je možné splnit všechny povinné předměty bez rozvolnění nebo navýšení kreditového stropu. Žádost má smysl podávat pouze v období, kdy lze provést změnu zápisu předmětů (o prázdninách, v doregistracích před 1. semestrem studia - začátek září nebo v období od 3. týdne před začátkem semestru do začátku 1. týdne semestru).
Postup při doregistracích
V doregistracích před 1. semestrem studia (začátek září):
 1. Student podá žádost.
 2. Proděkan vyhoví.
 3. Referentka na SO změní specializaci.
 4. Student si zaregistruje nově chybějící povinné předměty a odregistruje volitelné (dříve povinné), které nechce. Registraci povinného v tomto období nelze zrušit.
Na začátku semestru:
 1. Student podá žádost.
 2. Proděkan vyhoví.
 3. Referentka na SO změní specializaci.
 4. Pokud ještě nezačaly přeregistrace v prvním týdnu semestru, student počká a pak si změní registraci předmětů dle potřeby.

2. ročník (2. - 4. rok studia) +

Všeobecné informace

 • Pokud si na aktuální rok zaregistrujete >=60 kreditů, musíte splnit 30 kreditů za rok. Pokud <60, stačí splnit 1/2 zapsaných. Jinak je třeba žádat o výjimku pro pokračování s nedostatkem kreditů a akutně hrozí, že Vám bude studium ukončeno.

(Předpokládaný) poslední ročník +

Nezapomněl jsem na něco?

Nemáte-li zadání diplomové práce, včas si jej registrujte nebo dohodněte s vedoucím. Termín bývá v 1. týdnu v říjnu.
Přibližně v polovině listopadu (u dodatečného vydání zadání po výzvě e-mailem) si stáhněte zadání diplomové práce z IS VUT.
Stáhněte si šablonu práce a přečtěte si pokyny k SEP
 • Šablona VŠKP (VŠKP je BP/DP či disertace).
 • Pozor, na rozdíl od bakalářského ITT je u SEP potřeba odevzdat text o rozsahu cca 1/2 diplomové práce, který má často obsahovat kompletní návrh řešení (dle zadání, které udává body, co musí být splněny po zimním semestru).
 • Text SEP se odevzdává v IS VUT u zadání práce. Vedoucí může navíc požadovat tištěnou verzi.
Obhajoba SEP proběhne ve zkouškovém období za zimní semestr dle rozpisu, který vytváří vedoucí prací, jejich výzkumné skupiny či ústavy. V IS VUT bude zveřejněna komise, ke které se máte dostavit k obhajobě.
Přečtěte si pokyny k DIP a pokyny k vypracování diplomové práce.
 • Tip: Projděte si odkazy v souboru .bib šablony práce.
Rozmyslete si, zda budete chtít odložit zveřejnění práce. Pokud budete, je o to potřeba podat žádost v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti (nejpozději 30 dnů před odevzdáním, aby byla jistota vyřízení žádosti). Jedná-li se o firemní zadání, je k žádosti vhodné doložit vyjádření firmy. V takovém případě se bude 1 výtisk práce včetně paměťového média dle zákona ihned zasílat na Ministerstvo školství.
Pozor na termín dokončení práce v letním semestru (termín odevzdání je v plánu akademického roku) - pokud si vedoucí nepřečte finální verzi práce s předstihem před odevzdáním, neměl by ji hodnotit stupněm A (je na to položka v posudku)!
Nechte si práci vyvázat a odevzdejte ji do IS VUT a papírově:
 • Chcete-li odložit zveřejnění, 2x v knihařské vazbě s paměťovým médiem.
 • Nechcete-li odložit zveřejnění, 1x v knihařské vazbě s paměťovým médiem a 1x v knihařské či kroužkové vazbě bez média (tento výtisk Vám po obhajobě bude vrácen).
Nejpozději následující den po papírovém odevzdání práce dostanete zápočet. Nedostanete-li jej do 3 dnů od odevzdání, stěžujte si studijním poradcům!
V IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti je nutno podat Žádost o elektronické potvrzení výstupního listu absolventa. Je nutné počítat s tím, že elektronické vyřízení žádosti může nějakou dobu trvat (účastníci řízení jsou informování až druhý den ráno po podání žádosti). Žádost budou potvrzovat:
 • vedoucí práce,
 • CVT (L131)
 • v knihovně - od chvíle potvrzení si nelze nic půjčit.
Po dokončení všech zkoušek potvrďte v IS VUT výsledky studia.
Seznamte se s posudky svojí práce a připravte si prezentaci k obhajobě (je vhodné ji konzultovat s vedoucím)
Absolvujte státní závěrečnou zkoušku - pozor na čas, kdy máte přijít na řadu, který se počítá od začátku a na konci je časová rezerva. Počítání od konce může vést k příchodu do prázdné místnosti a kontumačnímu neúspěchu!
Vyzvedněte si 2. výtisk práce v knihovně (nemáte-li odložené zveřejnění) - po konci června budou nevyzvednuté výtisky skartovány.
Uhraďte poplatek za promoci (máte-li o ni zájem).
Promoce (koncem června).

Problémy

 • Nesplněný předmět v ZS - nutno rozvolnit (viz níže).
 • Nesplněná obhajoba SEP - nutno rozvolnit.
 • Nestíhám odevzdání diplomové práce:
  • Máte-li nahlášenou nějakou překážku ve studiu (nemoc apod.) nebo jste-li na Erasmu a můžete-li stihnout odevzdat s max. týdenním zpožděním, podejte si žádost o odklad odevzdání o týden v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti.
  • Máte-li nahlášenou nějakou překážku ve studiu (nemoc apod.) nebo jste-li na Erasmu a můžete-li stihnout odevzdat do konce července, podejte si žádost o odklad odevzdání do konce července a termínu státní závěrečné zkoušky na srpen v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti.
  • Nemáte-li žádné doložitelné odůvodnění pro udělení výjimky nebo nemůžete-li práci stihnout dokončit do konce července, požádejte o zrušení MSZ. Další rok budete opakovat předmět DIP a obhajovat.
   • Na další rok se bude potřeba dohodnout s vedoucím, zda je ochoten znovu vypsat stejné zadání, případně si zvolit jiné zadání (u jiného zadání je nutné pracovat i v zimě a to i přes to, že je semestrální projekt splněný a po zimě tak nebude žádná obhajoba - min. výsledný rozsah práce je nezávislý na počtu přidružených předmětů).
   • Nemáte-li na zimní semestr žádné předměty, můžete na něj přerušit studium (přičemž nebudete mít statut studenta), ale není to nutné.
   • Pokud si na daný rok zaregistrujete >=60 kreditů, musíte splnit 30 kreditů za rok. Pokud <60, stačí splnit 1/2 zapsaných. Jinak je třeba žádat o výjimku pro pokračování s nedostatkem kreditů a akutně hrozí, že Vám bude studium ukončeno.
  • Nesplněný volitelný předmět před státní závěrečnou zkouškou, ale 120 kreditů se podařilo získat i bez něj
   • Pro dokončení studia to není problém, můžete potvrdit výsledky studia a jít ke státní závěrečné zkoušce.

Doktorské studium

Přijímací řízení +

Doporučení k přijímacímu řízení

 • Obecné pokyny, platná směrnice
 • Přijímací řízení probíhá ve třech kolech:
  • v prvním kole lze podat přihlášku do 31. 5. 2024, v druhém do 30. 8. 2024, a ve třetím do 31.1.2025
  • přijímací řízení probíhá v průběhu následujícího měsíce, tedy v červnu, září, a únoru
  • zápisy pak probíhají většinou v rámci letních prázdnin v srpnu/září pro první kolo, v říjnu pro kolo druhé a v únoru/březnu pro kolo třetí.
 • Pokud můžete, doporučujeme se přihlásit již na první kolo. Protože je přijímací řízení druhého kola ukončeno až po začátku semestru, můžete mít následující potíže:
  • komunikace s vedoucím a dalšími zaměstnanci VUT: veškeré účty na xlogin vám budou až do zápisu zablokovány,
  • přístup na fakultu: vaše přístupové karty rovněž nebudou fungovat, nemůžete se tedy dostat například do učeben v CVT,
  • pedagogická praxe: kvůli pozdějšímu zápisu pravděpodobně nebudete moci učit počítačová cvičení, která probíhají od 1. týdne v semestru.

Status studenta (ČR)

Do 26 let
 • Status studenta je zachován, zdravotní pojištění hradí stát.
Nad 26 let
 • Od 1. ledna 2018 mají doktorandi nárok na státem placené zdravotní pojištění bez ohledu na věk, pokud:
  • studují v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia,
  • nejsou zároveň osobami samostatně výdělečně činnými nebo zaměstnanci (včetně "nadlimitní" výdělečné činnosti na DPP nebo DPČ).
 • Povinnost oznámit zdravotní pojišťovně nárok na zařazení do této kategorie státních pojištěnců má pojištěnec sám, a to do osmi dnů a je nutné mít potvrzení o studiu.
 • Ostatní studenti i nadále nemají od 26 let nárok na platbu pojistného státem.
 • http://www.msmt.cz/stat-zaplati-zdravotni-pojisteni-doktorandum-i-po-26-roce
Obecné rady
 • Pokud si nejste jisti, obraťte se na svoji pojišťovnu, ta by vám měla vždy poskytnout aktuální informace.
 • Pokud jste zaměstnáni, může vám poradit váš zaměstnavatel, ale obecně to bude on, kdo za vás bude platit zdravotní a sociální pojištění.

Status studenta (SK)

Obecné rady
 • Stejně jako u českých studentů, doporučujeme v případě dotazů obrátit se na vaší zdravotní pojišťovnu, případně se dotazovat u vašeho zaměstnavatele.

1. ročník +

Zápis do prvního ročníku

 • Termíny zápisu jsou stanoveny již v rámci vyhlášení přijímacího řízení: Směrnice 1/2024.
 • Další pokyny pro zápis dostane student spolu s Rozhodnutím o přijetí ke studiu. Doporučujeme tento dokument podrobně přečíst, dozvíte se, kdy můžete dojít k zápisu a co vše k tomu potřebujete. Zde také dostanete potvrzení o studiu, které je následně potřeba předložit vaší pojišťovně, pokud vám již bylo 26 let.
 • K zápisu potřebujete mít vyplněný Individuální studijní plán (ISP)
 • Pokud jste již v rámci předchozího studia studovali na VUT a máte přidělen tzv. xlogin, po zápise vám dojde e-mail s informací, že jste byli zařazeni do konference „Doktorandi“, kde vám budou chodit užitečné informace o studiu a kde budou i pokyny, jak zažádat o zaměstnanecký účet ve tvaru ilogin.
 • Pokud jste na VUT poprvé, dostanete u zápisu informace o přidělení xloginu a dalším postupu.

Předměty

 • Student ve studijním programu Informační technologie si zapisuje dva předměty dle vlastního výběru, přičemž alespoň jeden z nich musí být teoretický (aktuálně jsou to předměty s těmito zkratkami: DMA1, TKD, MLD, MID, OPD, TID, TAD, APD, KRD a RGD). Jejich absolvování je nezbytnou podmínkou pro přistoupení ke státní doktorské zkoušce, na kterou se student přihlašuje ve 3. semestru.
 • Forma předmětu se různí, mohou být stanoveny přednášky, semináře, nebo pravidelné konzultace. Také podmínky pro absolvování se mohou lišit - můžete skládat ústní/písemnou zkoušku, napsat článek, nebo implementovat nějaký projekt, časté jsou také prezentace na téma z oblasti vaší disertační práce. Pokud si nejste jistí, co se od vás bude očekávat, je vhodné kontaktovat garanta předmětu, nebo se zeptat starších kolegů. Některé informace naleznete i v kartě předmětu.
 • Každým rokem jsou mimo předměty také povinné prezentace vaší disertační práce. Zde budete prezentovat i své publikační výsledky a zapojení do výuky. Ohledně prezentace k disertační práci je pak vždy potřeba kontaktovat školitele.

Angličtina

 • Studenti skládají zkoušku z anglického jazyka, nebo navštěvují předmět Angličtina pro doktorandy, jehož absolvování je ekvivalentní ke složení zkoušky. Doporučujeme zapsat si tento předmět, pokud si chcete procvičit své znalosti nebo se chcete dozvědět více o prezentování vědeckých výsledků v angličtině.

Změny studijního plánu

 • V průběhu studia je možné si změnit individuální studijní plán, pokud si budete potřebovat například přeregistrovat předmět. Změny je nutné dopředu prokonzultovat s vedoucím práce. Poté lze ve StudISu podat žádost o změnu (StudIS - Řízení a žádosti Založit žádost). Takto si můžete vybrat jiný předmět, nebo třeba požádat o zapsání předmětu navíc.

Státní doktorská zkouška

 • Ve studijním programu Informační technologie student skládá státní doktorskou zkoušku ze 2 předmětů, z nichž alespoň jeden musí být teoretický. Součástí státní doktorské zkoušky je také obhajoba pojednání disertační práce.

Rozdíl mezi xlogin a ilogin účty

Pedagogická praxe a započitatelné hodiny

 • Pokud jste studentem prezenční formy studia, musíte absolvovat pedagogickou praxi. To znamená například učení laboratorních cvičení, přednášek a demonstračních cvičení, vedení projektů, přípravu a opravu zkoušek, vedení bakalářských a magisterských prací. Za tuto praxi budete dostávat započitatelné hodiny (ZH).
 • Minimální počet ZH je pro každý rok stanoven v rozhodnutím děkana.
 • Výpočet ZH je detailně popsán ve směrnici 4/2019.
 • Získáte-li v daném roce více ZH než je předepsané minimum, můžete si je převést do dalšího ročníku nebo nechat proplatit. Studentům posledního ročníku prezenčního studia se proplatí automaticky.
 • Pro úspěšné ukončení studia je nutné získat součet ZH vyhlášených za jednotlivé ročníky vašeho prezenčního studia.
 • Na jakých předmětech se budete podílet a jakou měrou, záleží i na dohodě s vaším vedoucím. To, že máte dostatek započitatelných hodin, je ale především vaše zodpovědnost.
 • Sledujte také e-mailové zprávy, kde se občas objeví výzva pro učení a výpomoc v některých předmětech, za které rovněž můžete získat započitatelné hodiny navíc.
 • Pozor: studentům, kteří mají na fakultě uzavřen pracovní úvazek, je rozsah povinného pedagogického úvazku vždy o něco navýšen (přibližně 20 ZH za akademický rok).

Tipy pro studium

 • Volitelný předmět Vědecké publikování od A do Z: pomocí menších úkolů vás tento předmět provede světem vědeckého publikování, přičemž dané vědomosti můžete ihned aplikovat při tvorbě vašeho prvního článku.
 • Imatrikulace: v průběhu zimního semestru budete pozváni na přednášku profesora Zemčíka o doktorandském studiu, která vám dá mnoho dalších informací, například o způsobu výpočtu započitatelných hodin.

Kde získat další informace?

 • Doktorské studium je více samostatné, než například to magisterské. Vyžaduje se od vás i větší zodpovědnost a je především na vás, abyste si hlídali všechny své povinnosti, termíny a abyste si aktivně vyhledávali informace potřebné pro vaše studium. Během studia se můžete obrátit pro pomoc a radu na:

Další informace

Podávání žádostí +

 • Žádosti se podávají v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti.
  1. Pokud máte více studií na FIT nebo jiné fakultě VUT, před zahájením tvorby nového řízení ověřte, že je vybráno to správné v sekci Studium → Výběr studia. Pokud ho nevyberete, použije se poslední vybrané.
  2. Nejprve vyberte typ žádosti. Nenaleznete-li správný typ, můžete využít univerzální "Jiná žádost", ale v takovém případě nebudete mít k dispozici pokyny a vzor a může dojít ke zpoždění při vyřizování žádosti (nejprve musí být manuálně nastaven proces vyřízení, který ostatní typy mají).
  3. Následně si přečtěte pokyny k danému typu žádosti. Můžete využít i tlačítko pro vložení vzoru textu žádosti.
  4. Pokud je vyžadován vyběr předmětu, kvalifikační práce apod., vyberte.
  5. Vyplňte text žádosti, ve kterém nezapomeňte na dobré odůvodnění (viz níže). Vzor můžete libovolně upravovat, nezapomeňte doplnit požadované informace (ve vzoru typicky jako "…").
  6. Uložte žádost.
  7. Vložte přílohy (doklady, potvrzení, lékařské zprávy, certifikáty, ...).
  8. Potvrďte žádost (zahajte řízení), aby ji bylo možné začít vyřizovat.
 • Na vyřízení celé žádosti má fakulta 30 dní. Nebuďte tedy netrpěliví, pokud na rozhodnutí čekáte déle než týden. V řízeních se liší schvalovatelé, např. výjimky pro třetí zápis předmětu nebo o pokračování ve studiu s nedostatkem kreditů uděluje sám pan děkan.
 • Řízení zpracovávají referentky ze studijního oddělení. Pokud máte řízení ve stavu rozhodnuto, je třeba vyčkat, než referentka např. ručně nastaví nový kreditový strop pro daný ak. rok. Toto se neděje automaticky!
 • Pokud potřebujete do řízení vložit přílohu a systém vám tuto možnost nenabízí, napište na studijní oddělení s prosbou o vložení výzvy k doplnění v rámci vašeho řízení.

Stavy řízení

 • zahrnují:
  • příprava = řízení lze upravovat a ještě nebylo oficiálně zahájeno, zatím se jím tedy nikdo nebude zabývat
  • zahájeno = řízení je oficiálně zahájeno, studijní poradci/referentky (dle typu řízení) postupují dle nastavených procesů
  • oznámeno = u správních řízení, např. v řízení "Zrušení předmětů letního semestru", běží lhůta pro vyjádření studenta
  • námitky = nadcházející stav, pokud student ve stavu "oznámeno" vznesl námitky
  • vypořádání = nadcházející stav, pokud v řízení nastal stav "námitky", neboť ty je za zákona třeba vypořádat
  • schvalování = stav, v němž typicky dochází ke schválení žádosti; následuje po stavu "zahájeno" a přechází se do něj vložením interního vyjádření (shromáždění podkladů pro toho, kdo bude rozhodovat)
  • doplňování = pokud student neuvedl veškeré potřebné skutečnosti, dostává výzvu k doplnění, na kterou mu běží obvykle 14denní lhůta
  • doplněno = student dostal výzvu k doplnění, na kterou v systému zareagoval, čímž se přešlo do tohoto stavu
  • rozhodnuto = schvalovatel v žádosti rozhodl; pozor nejedná se o finální stav, následuje po něm ještě vykonání samotného rozhodnutí
  • odesláno = studentovi bylo zasláno rozhodnutí
  • doručeno = studentovi bylo doručeno rozhodnutí
  • odvolání = student se proti rozhodnutí odvolal - tedy vzniklo odvolací řízení, ve kterém se musí rozhodnout, než dojde k vykonání rozhodnutí
  • neodvolá = student se vzdal práva na odvolání nebo uběhla zákonná lhůta na odvolání
  • ukončeno = řízení bylo zpracováno a nachází se ve finálním stavu; pokud máte pochybnosti (např. špatně navýšený kreditový strop), je na místě kontaktovat studijní oddělení
  • zastaveno = student požádal studijní referentku o zpětvzetí své žádosti, případně pominuly skutečnosti k pokračování v řízení (např. si student zrušil předmět, který se mu nedařilo zrušit), proto bylo zastaveno
  • zrušeno = řízení bylo pravděpodobně zahájeno omylem, proto bylo zrušeno

Překážky ve studiu

 • Primárně zahrnují zdravotní komplikace, ale do překážek ve studiu spadají i další omezení jako např. nutnost doprovodu z vážných zdravotních důvodů, poskytování péče o člena domácnosti, úmrtí v rodině, svatba a další zákonné důvody dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
 • Je podle čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT nutné nahlásit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odpadnutí překážky bránící omluvě. K pozdě nahlášeným překážkám již nemusí být přihlédnuto. Řízení o zaevidování překážky je proto vhodné zahájit ihned, jakmile překážka nastane. Přílohy je možné doložit až dodatečně (např. po návštěvě u lékaře) - referentka studijního oddělení vás k jejich doložení během několika dnů od podání žádosti vyzve (čímž nastane stav “doplňování” - viz výše - a můžete vkládat přílohy). Nemůžete-li u dlouhodobé překážky doplnit ve 30denní lhůtě, uvedete to do textu doplnění a vyzve vás opakovaně.
 • Jakoukoliv překážku ve studiu je nutné řádně doložit nějakými doklady. Zdravotní překážku je třeba prokázat lékařskou zprávou (ať už přímo s diagnózou, potvrzením o hospitalizaci nebo jen potvrzením od praktického či odborného lékaře), úmrtí úmrtním listem nebo parte, stěhování dokladem se změněnou adresou trvalého bydliště apod. Pokud tedy onemocníte, je rozumné jít k lékaři, protože 14denní samoléčbu jako překážku ve studiu nelze nahlásit. V případě, že překážka nebude řádně doložena doklady, bude řízení zastaveno.
 • Po zaevidování překážky studijním oddělením je do řízení vloženo potvrzení o zaevidování.
 • Vyučující nevidí veškeré informace, ale pouze rozsah překážky (datum od-do) a její charakter (např. “zdravotní důvody”, “rodinné důvody” apod.). Tyto informace má uvedeny v poznámkách ke studiu. Poznámka je vložena od chvíle, kdy je student vyzván k doplnění dokladů - následně je upřesněna (a při nedoložení smazána).
 • Chcete-li na základě překážky prodloužení termínu, náhradní termín či jinou kompenzaci znevýhodnění ve studiu určitého předmětu, je nutné se po zaevidování překážky obrátit přímo na vyučujícího či garanta daného předmětu. Děkan Vám pak na základě překážky může udělit výjimku pro pokračování ve studiu.
  • Garant předmětu by k překážce měl přihlédnout, nicméně na náhradní termín půlsemestrální zkoušky či jiné aktivity není žádný nárok. O náhradě zameškané výuky rozhoduje garant a za zameškanou aktivitu může být nabídnut alternativní způsob získání bodů (např. půlsemestrální zkouška může být nahrazena rozšířením závěrečné zkoušky - tedy píšou se současně, přepočtem bodů za závěrečnou zkoušku, nebo třeba náhradním projektem).
 • V případě nemoci, kterou nemůžete nijak doložit, nelze zaevidovat překážku ve studiu, ale lze vložit tzv. Omluvenku. K omluvenkám se na FIT nemusí dokládat žádné dokumenty (pokud jsou vloženy, nikdo je nekontroluje a vyučující je nevidí) a je pouze na vyučujícím či garantovi předmětu, zda omluvenku zohlední či nikoliv. Omluvenka je vlastně alternativou k zaslání e-mailu s omluvou všem vyučujícím - je vidět v seznamu studentů a vyučující se může podívat, že Vás ve výuce nemá očekávat.
 • Jedná-li se o žádost o změnu oboru (specializace) před začátkem 1. semestru magisterského studia, odůvodnění může být velmi stručné (pravděpodobně bude vyhověno při téměř jakémkoliv důvodu). Žádáte-li však o výjimku z nějaké vyhlášky apod. (např. o pokračování ve studiu s nedostatkem kreditů), z odůvodnění musí být jasné, proč se jedná o výjimečnou situaci a čím je výjimečná. Např. ujetí autobusu při cestě na zkoušku nebude nic výjimečného (nevyužitý termín zkoušky propadá, ale právě proto, aby to nebyla jediná příležitost, máme typicky 3 termíny), ale hospitalizace v prvních třech týdnech zkouškového období již výjimečná je. Jakékoliv tvrzení je vhodné (či dokonce nutné) doložit (např. lékařskou zprávou - nebyla-li již doložena v rámci hlášení překážky ve studiu). Nemáte-li přímý důkaz svého tvrzení, lze v některých případech akceptovat i důkazy nepřímé (při e-receptu bez lékařské zprávy např. fotka krabičky antibiotik na předpis a doklad z lékárny o nákupu pomocných léčiv apod.) - posouzení takové překážky ve studiu pak typicky trvá déle a ne vždy jsou takové důkazy postačující.
 • Častou otázkou je, zda lze žádost odůvodnit tím, že student musel být v zaměstnání apod. - při prezenčním studiu to není vhodné a typicky se k tomu nepřihlíží, neboť zaměstnání je svobodnou volbou studenta a pracující nelze zvýhodnit oproti těm, kteří se plně věnují studiu a snaží se dosáhnout co nejlepších výsledků (byla by to motivace proti kvalitě studia). Škola motivuje nejlepší studenty stipendiem.
 • Pokud krok řízení obsahuje přílohu (tj. PDF, které generuje studijní referentka), objeví se po vytvoření i ve StudISu. Ke stažení stačí kliknout na odkaz s ikonou PDF dokumentu. Může se hodit, např. když potřebujete poslat písemnou žádost poštou nebo řešíte odvolání a potřebujete z rozhodnutí zjistit číslo jednací.
 • Nevíte-li si s žádostí rady, kontaktujte studijního poradce.

Rozvolnění v posledním roce studia +

Při rozvolnění ve 3. ročníku BIT či 2. MIT je třeba uvažovat přibližně takto:

 1. Pokud Vás BP/DP baví a chcete ji dokončit, jděte na krok 2. Pokud nutně potřebujete kredity za ITT/SEP pro postup do dalšího roku (viz bod 8), nebo by Vám neabsolvování ITT/SEP snížilo kreditový strop (viz čl. 3, odst. 3 a 4 a informace výše) o kredity, které na něco (zajímavý předmět) nutně potřebujete, jděte na krok 4. Jinak jděte na krok 6.
 2. Zajděte za vedoucím a zkuste se s ním domluvit, zda by Vám příští rok vypsal znovu stejné zadání (s tím, že to můžete dokončit i v aktuálním roce, pracovat na tom průběžně až do termínu v tom dalším, ...).
 3. Pokud vedoucí není ochotný zadání vypsat (nedomluvíte se), zvažte, zda chcete zápočet. Jsou 2 důvody, proč ho nechtít, a cca 2, proč ho chtít. S ním bude další rok obtížné získat případné vlastní zadání a v zimním semestru Vám bude chybět motivace a zpětná vazba z případné obhajoby, ale rozsah práce bude na jiném zadání potřeba udělat stejný - to, co se obhajuje, musí mít vždy stejný min. rozsah, ať už je tam ITT/SEP nebo ne. Ale bez toho zápočtu Vám může klesnout kreditový strop (případně i chybět kredity pro pokračování do dalšího roku, ale to je méně časté) a ztratíte termín na ITT/SEP (což ale nemusí být závažné - když bude čas se ITT/SEP věnovat, neměl by být problém ho příští rok zvládnout). Pokud nechcete zápočet, jděte na krok 6.
 4. Získejte zápočet z ITT/SEP (dříve než půjdete na další krok - jinak už ho nezískáte).
 5. Vedoucí je ochotný Vám vypsat nové stejné zadání. Poproste vedoucího, aby Vám uvedl aktuální zadání do stavu "nedokončen" (neprovede-li to, provede to doc. Bidlo nějakou dobu po zrušení IBT/DIP), a až bude v tomto stavu, aby Vám na příští rok vypsal to nové, ale bez podmínek ke splnění po zimním semestru. Pokud by Vám to nové vypisoval až v září, už by na Vás nemusel mít volnou kapacitu - není chytré to odkládat. Současně pokračujte krokem 7.
 6. Oznamte vedoucímu, že nechcete dostat zápočet z ITT/SEP (u SEP navíc oznamte e-mailem doc. Bidlovi, že vzdáváte obhajobu).
 7. Zrušte si IBT + ISZ (či DIP + MSZ) a pokud máte zaregistrovaných moc kreditů (vyšší strop pro poslední ročník), tak i něco volitelného. Pokud si je nezrušíte, ztratíte 1 pokus o IBT/DIP a pokud si nezrušíte ani ISZ/MSZ, komise Vám dá (kontumační) F, čímž ztratíte 1. termín státnic.
 8. Pokud si na aktuální rok zaregistrujete >=60 kreditů, musíte v tomto roce splnit 30 kreditů za rok. Pokud <60, stačí splnit 1/2 zapsaných. Více viz legislativa.
 9. Příští rok si zapíšete nějaké zadání BP/DP (pokud už nebudete mít znovu vypsané to aktuální) a dokončíte studium.

Jak probíhá ukončení studia? +

Jak probíhá ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu?
 • Chybějící zápočet lze (teoreticky) získat až do konce zkouškového období.
 • Po semestru lze již v průběhu zkouškového období na základě neudělených zápočtů zrušit předměty na následující semestr. Nejedná se však o ukončení studia, ale o předběžné opatření, aby se uvolnila místa v potenciálně atraktivních předmětech a termínech laboratoří pro pokračující studenty - rušení předmětů je do jisté míry vratný proces.
 • Cca 14 dní po konci zkouškového období se uzavřou zkušební zprávy z předmětů a začne kontrola studia.
 • Výsledkem kontroly studia jsou podklady pro zahájení řízení o ukončení studia. Tyto podklady se vždy několik dní schvalují.
 • Po zahájení řízení má student ze zákona 14 dnů na vyjádření se k podkladům.
 • Řízení pokračuje reakcí na vyjádření studenta k podkladům (tzv. vypořádání námitek) a vydáním rozhodnutí (schvalovací proces opět několik dnů trvá + je potřeba rozhodnutí vytisknout a podepsat).
 • Rozhodnutí je poté nutné studentovi doručit (písemně, obálkou s modrým pruhem) a začíná běžet 30ti denní lhůta na odvolání.
 • Pokud se student neodvolá, po uplynutí lhůty nabude rozhodnutí právní moci a studium je ukončeno. Studentovi se následně zasílá potvrzení o studiu (od kdy do kdy studoval).
 • Pokud se student odvolá, fakulta vytiskne veškeré dokumenty související s řízením a další podklady k odvolacímu řízení a předá je na rektorát, který má 30 dní na vyřízení.
 • Celý proces většinou trvá minimálně 2 měsíce.

 • Pokud chcete proces urychlit (např. kvůli poplatkům za studium v budoucích studiích), lze:
  • až do vydání rozhodnutí přijít na Studijní oddělení a studium tam ukončit Oznámením o zanechání studia (formulář, na kterém chybí jen podpis, vytisknou na místě).
  • se po vydání a doručení rozhodnutí vzdát práva na odvolání.

Neúspěch u státní závěrečné zkoušky (tedy ISZ nebo MSZ - obecně SZZ) +

 • Při úspěšné obhajobě práce ale neúspěšné ústní v červnovém termínu lze v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti podat žádost o opakování v srpnovém termínu. V podstatě vždy se vyhovuje.
 • Při úspěšné ústní ale neúspěšné obhajobě práce v červnovém termínu záleží na podmínkách pro opakování:
  • Má-li být práce doplněna, lze v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti podat žádost o opakování v srpnovém termínu (požaduje se vyjádření vedoucího práce, který prohlašuje, že bude do termínu pro odevzdání na konci července dostupný a že práci lze stihnout dokončit).
  • Má-li být práce přepracována či vypracována s jiným zadáním, o srpnový termín asi nemá smysl žádat - téměř nikdy se nevyhovuje, protože při vyhovění hrozí opakovaný neúspěch a ukončení studia.
 • Při neúspěšné ústní i obhajobě práce se jedná o kombinaci předchozích 2 bodů s tím, že vyhovění žádosti o opakování v srpnu je nepravděpodobné.
 • Je-li srpnový termín kvůli odkladu 1. termínem, opakovat lze až následující červen.
 • Opakovaný neúspěch při ústní části či při obhajobě práce vede na jisté neúspěšné ukončení studia.
 • Při opakování v červnu následujícího roku je možné přerušit studium. Je to vhodné především pro studenty, kteří by jinak museli platit poplatek za prodlouženou dobu studia (pokud se jedná o 1. studium, platí se od pátého ročníku). V zimním semestru je výhodné si požádat o zápis předmětu TIN z navazujícího magisterského studia (za tímto účelem si lze požádat i o navýšení kreditového stropu) a předstudovat si tak náročnější předmět za 7 kreditů do navazujícího studia.
 • Neuspějete-li u ISZ ve 4. ročníku nebo u MSZ ve 3. ročníku, rektorát Vám vyúčtuje poplatek za prodlouženou dobu studia. Proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium se lze odvolat do 30 dnů od jeho doručení. Pokyny a formuláře jsou na stránkách rektorátu.

Výjezdy do zahraničí (Erasmus+) +

Informace hledejte na následujících stránkách:

 • Studium v zahraničí - pokyny, termíny, dokumenty apod.,
 • Mailinglist Zahranicni,
 • Nabídka FEKT,
 • Informace a nabídka VUT,
 • Individuální studijní plán pro předměty FIT studované vzdáleně při výjezdu definuje směrnice k registraci předmětů . Individuální studijní plán umožňuje např. nahrazení půlsemestrální zkoušky 2. projektem apod..
 • ECTS Users’ Guide.
 • Pro uznání dovezeného předmětu za povinný či povinně volitelný předmět ve studijním programu na FIT je potřeba pro každý předmět podat samostatnou žádost, ke které se přiloží nascanovaný Transcript of Records (ToR). Na Studijním oddělení se odevzdává originál ToR. Důrazně doporučujeme podat žádosti a odevzdat ToR cca do 20. srpna, protože zavádění dovezených předmětů po 1. září je značně komplikované.
  • Kdokoli, kdo byl na výjezdu v předchozím akademickém roce, a dosud na FIT nedoručil originál ToR, postupuje obdobně.
 • Dovezené předměty se počítají do minima za akademický rok. V případě, kdy nelze přivézt dostatek kreditů pro splnění minima za akademický rok (např. diplomová práce v zahraničí na univerzitě, kde je za 0 kreditů), lze žádat o výjimku.

Legislativa +

 • Zákon o vysokých školách (verze s účinností od 1. 1. 2018) Vyznačení změn účinných od 1. 9. 2016.
 • Studijní a zkušební řád (SZŘ). Čtěte zejména:
  • čl. 10, odst. 2 (opakování předmětu)
  • čl. 12, odst. 1 - 7 (zápočet a důsledky neudělení)
  • čl. 13 (zkouška), odst. 9 (opakovaná), 14 a 15 (omluva) a 16 (tahák u zkoušky)
  • čl. 15 (jak se počítá studijní průměr)
  • čl. 16 (min. kreditů upřesněno směrnicí níže, při nedostatku kreditů odst. 4)
  • čl. 17, odst. 2 a 6 (pozor na zápisy! - kdo zapomene, přijde o (P)V předměty)
  • čl. 18 (přerušení studia, při opakování státnic odst. 8)
  • čl. 19 (uznávání předmětů), kdo přechází z CŽV zejména odst. 7
  • čl. 23, odst 4 (opakování státní závěrečné zkoušky (SZZ)) a 5 (jak dlouho lze studovat - 2x standardní dobu studia dle čl. 4)
  • čl. 25 a 26. (obhajoba BP a hodnocení u SZZ)
  • čl. 27 (diplom “s vyznamenáním“ je tzv. červený diplom)
  • čl. 55 Hlášení překážek ve studiu - na FIT primárně v IS VUT na stránce StudIS - Řízení a žádosti
   • Nenahlásíte-li úraz, nemoc či jiný problém včas, nemusí k němu být přihlédnuto při žádostech o pokračování s nedostatkem kreditů apod.!
  • čl. 56 (ukončení studia a výstupní list).
 • Pravidla o organizaci studia na FIT - čtěte zejména:
  • čl. 2, odst. 2 (při neúspěchu v povinně volitelném (PV) předmětu si lze příští rok zapsat jiný ze stejné skupiny; úspěch v opakovaném PV předmětu nevede k ukončení; nadbytečné PV jsou volitelné)
  • čl. 3, odst. 1 (zkouška až po zápočtu)
  • čl. 3, odst. 2 (o uznání projektů a cvičení rozhoduje garant)
  • čl. 4, odst. 3 (termín pro potvrzení výsledků studia je před zápisem - nezapomeňte potvrdit výsledky, je to podmínka zápisu do dalšího roku!)
  • čl. 5, odst. 1 (individuální projekty jsou pro jednoho studenta - spolupráce je zakázaná)
  • čl. 5, odst. 2 (zaokrouhlování bodů pro klasifikovaný zápočet)
  • čl. 6, odst. 1 (zaokrouhlování bodů pro zkoušku; důvod, proč je zkouška min. za 51 bodů)
  • čl. 6, odst. 2 (3. termín zkoušky)
  • čl. 6, odst. 3 (zkoušky s pěti termíny mají nižší kapacity termínů - pozor - u variantních termínů se tedy může vyčerpat kapacita a nemusí být prostor pro 3 pokusy)
  • čl. 6, odst. 4 a 5 (do kdy budou vypsány termíny zkoušek)
  • čl. 6, odst. 8 (nevyužité termíny zkoušky propadají bez náhrady)
  • čl. 6, odst. 9 (další pokus pro lepší známku po úspěchu u zkoušky)
  • čl. 6, odst. 10 (náhradní termín zkoušky při překážce ve studiu - takovou zkoušku lze konat max. 14 dnů po konci zkouškového období)
  • čl. 7, odst. 1 (zaokrouhlování váženého studijního průměru)
  • k čl. 8, odst. 1: Student musí získat:
   • min. 15 kreditů za 1. semestr studia
   • min. 30 kreditů za každý rok studia, na který měl zapsány předměty za 60 a více kreditů
   • min. polovinu zapsaných kreditů za každý rok studia, na který měl zapsány předměty za méně než 60 kreditů
   Uznané předměty se do stanovených minim nezapočítávají.
  • čl. 9, odst. 1 - Přednáškové skupiny může stanovit garant předmětu. Neučiní-li tak:
   • přednáškové skupiny už jsou pouze doporučené - nemá smysl podávat žádost o změnu.
   • pro matematiku a případné další předměty, kde jsou skupiny navázané na cvičení, musíte řešit včasné a správné přihlášení na cvičení..
  • čl. 13, odst. 1 (zrušení bakalářské či diplomové práce při neúspěchu v semestrálním projektu a zneplatnění zadání)
  • čl. 13, odst. 2 (bakalářskou či diplomovou práci lze zrušit do konce 1. týdne výuky v letním semestru - jinak je nutné odevzdat v termínu, ale obhájit za rok - kdo je neúspěšný v P předmětu v zimě, nezruší si BP a neodevzdá, propadne mu 1. termín obhajoby)
  • čl. 14 - 21 popisují doktorské studium
  • čl. 25, odst. 1 (automatizace přihlašování na termíny a sdělování přihlašovacích údajů do IS třetím osobám jsou přísně zakázané).
 • Registrace předmětů a individuální studijní plány v bakalářském a magisterském studiu na FIT VUT
  • Pravidla pro registraci předmětů
   • nejprve opakované P a PV
   • pak P a PV
   • pak V (nejsou-li všechny P, lze max. 1 V za semestr - o výjimky lze žádat v IS VUT).
  • Kreditové stropy - o výjimky pro navýšení lze žádat v IS VUT:
   • Nejste-li v posledním ročníku a není-li výjimka za účelem přistoupení k SZZ, nemá smysl žádat dříve než po úspěšné zimě
  • Angličtiny.
 • Výuka cizích jazyků na FEKT pro studenty FIT
  • Jak postupovat, chcete-li uznat angličtinu
  • Informace k Erasmu.
Další studijní předpisy viz přehled důležitých předpisů.

Účty, hesla, WiFi a VPN +

Změna hesla do IS FIT

 • Heslo si lze změnit přímo v IS FIT na stránce Hesla - Změna hesla FIT nebo v konzoli na některém Unixovém serveru.
 • Změna hesla přes konzoli na Unixových serverech je popsána na stránce o účtech:
  • Přes ssh se přihlaste na eva.fit.vutbr.cz - v Unixu příkazem "ssh xlogin00@eva.fit.vutbr.cz", kde xlogin00 nahraďte svým loginem, ve Windows lze využít Putty a na Androidu např. ConnectBot.
  • Zadejte příkaz "passwd".
  • Na výzvu zadejte stávající heslo a pak 2x nové heslo. Aby bylo nové heslo zvoleno bezpečně (mnoho uživatelů volí triviální hesla a jejich účet je následně zneužit), nelze jej zadat libovolně, ale musí začínat jedním z (náhodně) vygenerovaných řetězců, které se Vám zobrazí.
  • Změna hesla se v průběhu cca 1 hodiny postupně projeví v IS FIT a na Linux serverech.
  • Heslo do Microsoft Active Directory (tedy na počítače v učebnách a na servery s Windows) se následně mění na stránce Účty a hesla v IS FIT.

WiFi

 • Připojení na WiFi je popsáno v popisu WiFi sítí od CVT a v návodu CVT.
 • Na FIT jsou dostupné 2 WiFi sítě:
  • VUTBRNO - tato síť je dostupná ve většině budov po celém VUT a je určená primárně pro hosty a nouzové využití. Připojení je jednoduché - po výběru sítě v operačním systému dostanete adresu přes DHCP, otevřete webový prohlížeč, zobrazí se přihlašovací stránka, kde zadáte VUTlogin a VUT PIN, který získáte v intraportálu, a můžete pracovat. Tato síť však není zabezpečená - je nutné důsledně využívat HTTPS. Proto není použití této sítě doporučené. Objem přenesených dat je výrazně omezený!
  • eduroam - tato síť by měla být používána vždy, když je dostupná. Objem přenášených dat je omezen (pro velké přenosy jsou určeny drátové přípojky v CVT v M104 a M105). Připojení přes eduroam je zabezpečené. Po správném nakonfigurování by mělo fungovat i v areálech jiných škol zapojených do projektu eduroam. Jsou 2 možnosti autentizace:
   • Autentizace FIT - využívá se uživatelské jméno ve tvaru xlogin00@fit.vutbr.cz a heslo pro Radius server FIT.
   • Autentizace VUT - využívá se uživatelské jméno ve tvaru vutlogin@vutbr.cz a nebo osobní-číslo@vutbr.cz a VUT PIN. Detailní návod je na portálu VUT.

Získání certifikátu od CA VUT

 • Certifikát od CA VUT lze využívat k šifrování a podepisování e-mailů a dalším účelům. Nejde však o kvalifikovanou certifikační autoritu - tedy certifikát se hodí pouze pro interní potřeby nebo pro využití v rámci spřátelených organizací (např. VŠB TUO v Ostravě).
 • Návody jsou přímo na stránkách CA VUT (odkazy dole).
 • Stručný postup, jak jej získat:
  1. Na stránkách CA VUT pro žádost o certifikát si vyberte Žádost o certifikát s ověřením identity přihlášením.
  2. Přihlaste se stejnými přihlašovacími údaji jako do IS FIT.
  3. Vyčkejte na e-mail s informacemi.
  4. Stáhněte si certifikát - to je nutné udělat ve stejném prohlížeči, jako byla zadána žádost (opravdu stejném/totožném - tedy stejný počítač, účet i prohlížeč).
  5. Je vhodné si certifikát zazálohovat (chráněný heslem) a pak jej můžete instalovat, kam je potřeba.

VPN VUT

 • Pokyny pro nastavení VPN (FIT a VUT) hledejte na stránkách CVT
 • Pokyny pro nastavení VPN VUT pro Windows a MacOS hledejte v Intraportálu VUT
 • Chybějící návod pro (Ubuntu, GNOME) Linux (vychází z návodu)
  • V terminálu spusťte následující příkazy
   sudo apt-get update
   sudo apt-get install network-manager-l2tp
   sudo apt-get install network-manager-l2tp-gnome
  • V Nastavení (Settings) zvolte položku Síť (Network)
  • V položky VPN klikněte na +
  • Vyberte Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)
  • V záložce Identita (Identity) vyplňte následující položky:
   • Jméno (Name): pojmenování připojení, může být libovolné
   • Brána (Gateway): vpn.vutbr.cz
   • Uživatelské jméno (User Name): VUTLogin
   • Heslo (Password): VUTPin
  • Klikněte na tlačítko IPsec Settings a v dialogu vyplňte následující položky
   • Zašrkněte Enable IPsec tunnel to L2TP host
   • Pre-shared key: vpn.vutbr.cz
   • Phase1 Algorithms: 3des-sha1-modp1024
   • Phase2 Algorithms: 3des-sha1
  • Můžete se připojit.

Licence zdarma pro studenty FIT +

Služba Přihlašovací jméno/heslo Poznámka
GitHub VUTMail/VUTHeslo Privátní repozitáře pro studentské projekty zdarma a další SW (aplikace v cloudu, GitKraken, Unreal Engine, ...)
Google Apps xlogin00@vutbr.cz/VUTHeslo Cloudové služby od Googlu
Office 365 xlogin00@vutbr.cz/VUTHeslo Cloudové služby od Microsoftu, komplet Office na 5 zařízení + 1 TB OneDrive.
Azure Dev Tools for Teaching účet Microsoft (xlogin00@vutbr.cz) K dispozici je software dostupný v rámci licence DreamSpark (tzn. především OS a vývojové nástroje, součástí NEJSOU Office a další aplikace). Licence je pro studenty na domácí použití nikoli komerční. Při registraci se musí zobrazit "Úspěch! Váš akademický statut se úspěšně ověřil". Návod
Matlab Campus Wide účet VUT a Mathworks (xlogin00) Kompletní verze balíku MATLAB se všemi toolboxy.
Overleaf účet VUT (xlogin@vutbr.cz) Online editor pro systém LaTeX.
POZOR: pokud vytváříte nový účet pomocí přihlašovacích údajů VUT, je nutné v nastavení Overleafu přidat alternativní (osobní) e-mailovou adresu a nastavit si heslo, jinak se ke svým projektům nedostanete po ukončení studia. Pokud jste Overleaf už používali, ověřte, zda u účtu máte alternativní e-mailovou adresu.
CESNET přes stránky VUT ownCloud (až 100 GB), FileSender, Web konference, Foodle, metacentrum), plakát
Shodan.io registrovat s xlogin00@stud.fit.vutbr.cz the world's first search engine for Internet-connected devices
JetBrains registrovat s xlogin00@stud.fit.vutbr.cz , případně pomocí ISIC karty získáte především program CLion, což je multiplatformní editor jazyka C, ve kterém lze první semestr programovat. Ve spoustě firmách se editory JetBrains používají jako standard. Získání licence může nějakou dobu trvat.
LastPass xlogin00@stud.fit.vutbr.cz 6 měsíců premium zdarma
Spotify 0.99 EUR na tři měsíce, pouze pro nové uživatele
Bitbucket neomezený počet spolupracovníků; na Academic licenci lze prevest libovolný aktivní účet, stačí vyplnit žádost
další Altap Salamander, ASPI (Automatizovaný systém právních informací), Maple, RHEL, Student design kit 2015, ... (některé programy na dané stránce jsou pouze pro zaměstnance - nutno číst informace o licencích)

Objevíte-li další SW s výhodami pro studenty, napište prosím SU FIT nebo studijnímu poradci Ing. Veigendovi a daný SW bude doplněn do tohoto přehledu.

Osobní stránky studentů +

 • Studenti mají možnost vytvořit své webové stránky, které pak budou přístupné na adrese http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xloginNN/ (dříve viditelný abecední seznam studentů s vytvořenými weby byl odstraněn kvůli GDPR).
 • Stránky dle návodu od CVT (13.) vytvoříte tak, že si ve svém domovském adresáři na serveru eva.fit.vutbr.cz vytvoříte adresář WWW, do kterého umístíte příslušné soubory. Následně je nutné správně nastavit oprávnění pro celý adresář i pro jednotlivé soubory. Také je potřeba řešit kódování (14), aby stránka byla čitelná.

Požadavky na fotky v IS VUT+

 • Fotíme zepředu (je možné velmi mírné pootočení těla vůči fotografovi) a pozadí tvoří jednolitá šedá barva (odstínově zhruba odpovídající Pantone Cool Gray 6 nebo Pantone 429).
  • Fotíme na výšku, a to tak, aby na snímku byla zabrána celá postava zhruba od poloviny trupu nahoru s tím, že hlava by měla být na snímku umístěna tak, aby nad ní byl dostatečný volný prostor (cca 0,7x výška hlavy).
  • Fotku pro průkaz ořízneme tak, aby měla poměr stran 207/266 (šířka:výška), a současně tak, aby se z výsledné fotky dala vzít jen vrchní čtvercová část, a v ní byla vycentrovaná hlava.
  • Nejste-li si jistí, jak by fotka měla přibližně vypadat, podívejte se na několik fotek zaměstnanců na webu VUT (např. fotky rektora a prorektorů).

Odkazy +

International students

Nahoru