Detail práce

Study of Linear Transformations Applied to Training of Cross-Domain Adapted Large Vocabulary Continuous Speech Recognition Systems

Disertační práce Student: Karafiát Martin Akademický rok: 2008/2009 Vedoucí: Černocký Jan, doc. Dr. Ing.
Název česky
Aplikace lineárních transformací pro trénování systémů rozpoznávání spojité řeči s velkým slovníkem adaptovaný napříč doménami
Jazyk práce
anglický
Abstrakt
Klíčová slova
Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno
Obhajoba
28. května 2009
Citace
KARAFIÁT, Martin. Study of Linear Transformations Applied to Training of Cross-Domain Adapted Large Vocabulary Continuous Speech Recognition Systems. Brno, 2008. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2009-05-28. Vedoucí práce Černocký Jan. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/110/
BibTeX
@phdthesis{FITPT110,
  author = "Martin Karafi\'{a}t",
  type = "Diserta\v{c}n\'{i} pr\'{a}ce",
  title = "Study of Linear Transformations Applied to Training of Cross-Domain Adapted Large Vocabulary Continuous Speech Recognition Systems",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2009,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/110/"
}
Nahoru