Detail práce

Fault tolerant Field Programmable Neural Networks

Disertační práce Student: Krčma Martin Akademický rok: 2022/2023 Vedoucí: Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc.
Název česky
Field Programmable Neural Networks odolná proti poruchám
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Tato práce se zaměřuje na koncept Field Programmable Neural Networks jehož cílem je učinit implementaci umělých neuronových sítí v hradlových polích méně náročnou jejich prostředky. Za tímto účelem práce koncept rozvíjí a představuje několik jeho různých typů jež se vyznačují různými poměry mezi spotřebou zdrojů hradlových polí a přesností s jakou aproximují původní neuronovou síť jíž implementují. Teze díle rozšiřuje koncept o metody zabezpečení proti poruchám s využitím redundance a také bez ní.

Klíčová slova

Field Programmable Neural Networks, odolnost proti poruchám, neuronové sítě, FPGA

Ústav
Studijní program
Stav
odevzdáno
Nahoru