Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail práce

Dynamicky rekonfigurovatelné softwarové architektury pro distribuované řídicí systémy

Disertační práce Student: Richta Tomáš Akademický rok: 2019/2020 Vedoucí: Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Dynamic Software Architectures for Distributed Embedded Control Systems
Jazyk
český
Stav
odevzdáno
Obhajoba
25. října 2019
Ústav
Studijní program
Obor studia
Klíčová slova
Abstrakt

Citace
RICHTA, Tomáš. Dynamicky rekonfigurovatelné softwarové architektury pro distribuované řídicí systémy. Brno, 2019. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2019-10-25. Vedoucí práce Janoušek Vladimír. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/634/
BibTeX
@PHDTHESIS{FITPT634,
  author = "Tom\'{a}\v{s} Richta",
  type = "Diserta\v{c}n\'{i} pr\'{a}ce",
  title = "Dynamicky rekonfigurovateln\'{e} softwarov\'{e} architektury pro distribuovan\'{e} \v{r}\'{i}dic\'{i} syst\'{e}my",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2019,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/634/"
}
Nahoru