Detail práce

High order numerical method in modelling and control systems

Disertační práce Student: Veigend Petr Akademický rok: 2023/2024 Vedoucí: Šátek Václav, Ing., Ph.D.
Název česky
Numerická metoda vyššího řádu v modelování a řízení
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Systémy pro řízení a regulaci jsou používány téměř ve všech průmyslových oblastech. Pro jejich modelování se často používají diferenciální rovnice, které popisují dynamické chování těchto systémů a umožňují je detailněji analyzovat z hlediska přesnosti, stability, výkonu a reakcí těchto systémů v reálném čase. V této oblasti se běžně nepoužívají metody vyšších řádů, protože vykonávají velké množství operací. 

Tato práce zkoumá numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic s použitím metody s proměnným řádem a proměnnou velikostí kroku, která je založena na Taylorově řadě. Metoda je navržena jak pro lineární, tak pro nelineární problémy a jsou implementovány její optimalizace pro snížení výpočetního času bez degradace jejích vlastností. Pozitivní vlastnosti metody jsou demonstrovány na sadě příkladů z technické praxe.

Výsledky práce ukazují, že metoda založena na Taylorově řadě může být použita v oblasti řízení a regulace a má lepší vlastnosti než běžně používané metody. 

Klíčová slova

obyčejné diferenciální rovnice, numerické metody vyššího řádu, Taylorova řada, technické počáteční úlohy, řízení, modelování, regulátory

Ústav
Studijní program
Výpočetní technika a informatika, obor Výpočetní technika a informatika
Soubory
Stav
obhájeno
Obhajoba
22. dubna 2024
Citace
VEIGEND, Petr. High order numerical method in modelling and control systems. Brno, 2023. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2024-04-22. Vedoucí práce Šátek Václav. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/813/
BibTeX
@phdthesis{FITPT813,
  author = "Petr Veigend",
  type = "Diserta\v{c}n\'{i} pr\'{a}ce",
  title = "High order numerical method in modelling and control systems",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2024,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/813/"
}
Nahoru