Detail práce

Porting Tang to OpenWRT

Bakalářská práce Student: Dudlák Tibor Akademický rok: 2017/2018 Vedoucí: Lichtner Ondrej, Ing.
Název česky
Porting Tang to OpenWRT
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Hlavným cieľom tejto práce je naportovať a zdokumentovať tento proces sprístupnenia serveru Tang na vstavané zariadenia typu WiFi smerovač, s plne modulárnym operačným systémom OpenWrt. Tým dosiahneme anonymnú správu šifrovacích kľúčov pre zabezpečené domáce siete a siete malých firiem. Preto táto práca popisuje problematiku šifrovania a jeho využitie na zabezpečenie pevného disku počítača. Oboznámuje čitateľa so štruktúrou šifrovaného diskového oddielu podľa LUKS špecifikácie, na operačných systémoch typu Linux. Práca rozoberá možnosti automatizácie odomykania šifrovaných diskov použitím externého servera, ktorý vstupuje do procesu ako tretia strana. Sú v nej popísané princípy serverov Key Escrow a Tang. Dosiahnutie hlavného cieľa je možné vďaka procesu portovania a krížovej kompilácie na platforme Linux. Práca obsahuje zdokumentovaný postup prispievania zmien a novo vytvorených balíkov pre OpenWrt do príslušných Open Source projektov.

Klíčová slova

portovanie, Tang, server, Clevis, klient, Escrow, OpenWrt, operačný systém, vstavané zariadenie, smerovač, xinetd, šifrovanie, LUKS, pevný disk, diskový oddiel, šifrovací kľúč, automatizácia, krížová kompilácia, buildroot, balíkový systém

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
12. června 2018
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.

Otázky u obhajoby
 1. Proč se v textu části Declaration odkazujete na semestrální projekt? Je navazující diplomová práce vašim původním přínosem?
 2. Sekce 3.2 obsahuje teorii, u které nemáte uveden žádný zdroj. Je tato sekce vašim původním dílem, nebo jste vycházel z literatury, či dokumentace nástroje Tang?
 3. Na jakých architekturách a s jakou knihovnou jazyka C probíhalo testování?
Komise
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT), předseda
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT), člen
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
DUDLÁK, Tibor. Porting Tang to OpenWRT. Brno, 2018. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2018-06-12. Vedoucí práce Lichtner Ondrej. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21160/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT21160,
  author = "Tibor Dudl\'{a}k",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Porting Tang to OpenWRT",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2018,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21160/"
}
Nahoru