Detail práce

Rozšíření pro webový prohlížeč zaměřené na ochranu soukromí

Diplomová práce Student: Červinka Zbyněk Akademický rok: 2017/2018 Vedoucí: Polčák Libor, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Privacy-Preserving Web Browser Extension
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato práce se zabývá bezpečností, soukromím a anonymitou uživatelů na internetu. V práci jsou popsány sledovací mechanismy a přístupy, které monitorují a odesílají informace o uživatelích. Takto uniknuté informace mohou být následně použity k identifikaci konkrétního uživatele, monitorování a analýze jeho chování na konkrétních webových stránkách nebo mohou být tyto informace zneužity jiným způsobem (např. odcizení a zneužití hesla nebo čísla platební karty). V rámci této práce je popsána a otestována funkcionalita a spolehlivost současných doplňků webových prohlížečů slibující uživatelům ochranu při pohybu na internetu. Následně je v rámci této práce navržen a implementován doplněk, který demonstruje přístup ke zvýšení soukromí a anonymity prostřednictvím techniky redefinování a zapouzdření původní implementace řady JavaScriptových funkcí a objektů, a to v době před začátkem zpracování načítané webové stránky. Spouštění obalovacího kódu v této době zajistí, že žádný jiný kód v načítané webové stránce nebude nikdy moci využívat původní implementaci. Doplněk je v rámci práce také důkladně testován. Závěr práce se zabývá celou řadou dalších možností rozšíření implementovaného doplňku.

Klíčová slova

Anonymita na internetu, ochrana soukromí uživatelů internetu, bezpečnost, HTTP, HTTPS, monitorování, WebExtensions, JavaScript.

Ústav
Studijní program
Informační technologie, obor Informační systémy
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
19. června 2018
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře (C).

Otázky u obhajoby
 1. Vysvelite rozdiel medzi Vami vytvoreným doplnkom a bežne dostupnými riešeniami (napr. AdBlock). V čom je Vaše riešenie inovatívne?
 2. Ako náročné by bolo doimplementovať rozšírenia z bodu 8 - nastavenia podľa aktuálnej web stránky a pamätanie si predchádzajúcich rozhodnutí užívateľa.
Komise
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT), předseda
Balík Miroslav, Ing., Ph.D. (FIT ČVUT), člen
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
ČERVINKA, Zbyněk. Rozšíření pro webový prohlížeč zaměřené na ochranu soukromí. Brno, 2018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2018-06-19. Vedoucí práce Polčák Libor. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21274/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT21274,
  author = "Zbyn\v{e}k \v{C}ervinka",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{i} pro webov\'{y} prohl\'{i}\v{z}e\v{c} zam\v{e}\v{r}en\'{e} na ochranu soukrom\'{i}",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2018,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21274/"
}
Nahoru