Detail práce

Událostmi řízená automatizace

Bakalářská práce Student: Havlín Jan Akademický rok: 2019/2020 Vedoucí: Lengál Ondřej, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Event-Driven Automation
Jazyk práce
český
Abstrakt

Práce se zabývá automatizací procesů v rámci týmu Testing Farm firmy Red Hat Czech s.r.o. Automatizací vybrané úlohy "Aktualizace a otestování systému průběžné integrace s novým sestavením operačního systému se docílilo snadnější údržby tohoto systému průběžné integrace. Implementace využívá Jenkins server ke spouštění úloh a nástroj tft-admin k vykonávání dílčích kroků vedoucích k automatizaci dané úlohy. Dále implementace umožňuje využití nástroje tft-admin k používání v automatizovaných skriptech, což do budoucna usnadňuje automatizaci dalších procesů.

Klíčová slova

Automatizace, AWS, Beaker, Jenkins, Message bus, OpenStack, Průběžná integrace, Python

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení D
Obhajoba
27. srpna 2020
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D.

Otázky u obhajoby

1)   Srovnejte existující nástroje pro automatizaci procesů údržby systémů a průběžnou integraci s Vaším řešením.
2)   Popište, jakým způsobem jste testoval finální implementaci. Jaké chyby spojené s nasazením Vašeho řešení byste očekával?
3)   Kolik řádků kódů jste vytvořil?
4)   Reflektoval jste při implementaci rozšiřitelnost? Jestli ano, jak?

Komise
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT), předseda
Hliněná Dana, doc. RNDr., Ph.D. (UMAT FEKT VUT), člen
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
HAVLÍN, Jan. Událostmi řízená automatizace. Brno, 2020. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2020-08-27. Vedoucí práce Lengál Ondřej. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/23170/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT23170,
  author = "Jan Havl\'{i}n",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Ud\'{a}lostmi \v{r}\'{i}zen\'{a} automatizace",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2020,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/23170/"
}
Nahoru