Detail práce

Přenos bezpečnostních opatření z prohlížeče Brave do rozšíření JavaScript Restrictor

Diplomová práce Student: Švancár Matúš Akademický rok: 2020/2021 Vedoucí: Polčák Libor, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Porting of Brave Fingerprinting Protection to JavaScript Restrictor
Jazyk práce
český
Abstrakt

Používatelia internetových prehliadačov sú neustále sledovaní, a to bez ich súhlasu. Využitím JavaScript rozhraní je možné získať rôzne informácie o prehliadači, ktoré spolu tvoria odtlačok prehliadača, ktorý je možno následne zneužiť. Preto je cieľom tejto práce využiť robustné riešenie ochrany pred snímaním odtlačku prehliadaču Brave a preniesť ho do rozšírenia JavaScript Restrictor. V rámci tejto práce je analyzovaná problematika získavania odtlačku, ochrana v prehliadači Brave a jej porovnanie s momentálnou ochranou v rozšírení JSR. Je prezentovaný návrh prenosu protiopatrení a následne je popísaný postup implementácie týchto prvkov do rozšírenia prehliadaču. Výslená implementácia bola testovaná a vyhodnotená, pričom sa nová ochrana javí ako účinná.

Klíčová slova

odtlačok prehliadača, browser fingerprinting, Brave, Farbling, JSR, JavaScript Restrictor, Javascript, PriVaricator, FPRandom, znáhodnený odtlačok, ochrana proti snímaniu odtlačku

Ústav
Studijní program
Informační technologie a umělá inteligence, specializace Vývoj aplikací
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
23. června 2021
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.

Otázky u obhajoby
 1. Jak se projeví Vámi implementované blokování sběru otisků na bezpečnostních technikách stránek (např. Vámi zmiňovaná Coinbase), které na tato uživatelská data spoléhají?
Komise
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT), předseda
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
ŠVANCÁR, Matúš. Přenos bezpečnostních opatření z prohlížeče Brave do rozšíření JavaScript Restrictor. Brno, 2021. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2021-06-23. Vedoucí práce Polčák Libor. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/23310/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT23310,
  author = "Mat\'{u}\v{s} \v{S}vanc\'{a}r",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "P\v{r}enos bezpe\v{c}nostn\'{i}ch opat\v{r}en\'{i} z prohl\'{i}\v{z}e\v{c}e Brave do roz\v{s}\'{i}\v{r}en\'{i} JavaScript Restrictor",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2021,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/23310/"
}
Nahoru