Způsob zobrazení stránky:  Vše     CVT     Knihovna

Dostupná zařízení

K dispozici jsou 4 tiskárny, 1 multifunkční zařízení, 1 velkoformátová inkoustová tiskárna a 1 řezací plotter:

Název Typ Umístění Služby Barva Formát Duplex Platby
ljlibc-bw
ljlibc-color
Xerox WorkCentre 7335 Knihovna C120 Tisk, kopírování
a skenování
Barevná A4, A3 Ano KaM
ljstudm HP LaserJet 4000 N Před poč. lab. M103 Tisk Černobílá A4 Ne Pozastaveno
ljstudn HP LaserJet 4350dtn Před poč. lab. N203 Tisk Černobílá A4 Ano Pozastaveno
ljstudo HP LaserJet 4250 Před poč. lab. O203 Tisk Černobílá A4 Ne Pozastaveno
ljstudc HP LaserJet P3005dn Knihovna C120 Tisk Černobílá A4 Ano Pozastaveno
djz3100 HP Designjet Z3100 CVT L115 Tisk dle návodu
na této stránce
Barevná A2 až A0+ Ne Hotově
Graphtec CE5000-40 Rudolf Čejka L130 Řez dle návodu
na této stránce
Max. šíře
375 mm

Platby a ceník

Platby se odečítají z účtu vedeného u Kolejí a menz (KaM), který lze dobíjet v menzách a v servisním bodu. Aktuální zůstatek na účtě a provedené platby za poslední období lze zkontrolovat na stránce KaM Stravování - operace kartou. Pro tisk je třeba mít kladný zůstatek na účtě. Pokud bude tisk dražší než zůstatek, tisk se sice dokončí, pak je ale třeba si dobít účet a vyčkat, dokud nebude provedena opětovná platba a odblokovaný tisk.

Ceník:

Služby Barva Formát Cena
Tisk a kopírování Černobílá A4 1,50 Kč
A3 3,00 Kč
Barevná A4 4,00 Kč
A3 8,00 Kč
Skenování Zdarma

Všeobecné informace

Kopírování a skenování je u Xerox WorkCentre 7335 zcela nezávislé na tisku a jeho účtování. Tisknout na tomto zařízení tedy lze kdykoli a je jedno, zda u něj někdo právě pracuje nebo nepracuje (je nebo není přihlášený).

Po každém tisku přes platbu CVT je zpráva o jeho úspěšném nebo neúspěšném průběhu e-mailem zaslána na vaši školní adresu. Zpráva obsahuje počet právě vytisknutých stránek, zbývající částku na účtě a popis chyby, pokud se při tisku vyskytla. Při platbě KaM se e-mailem zasílají informace o provedené operaci, její jednoznačné identifikaci, počtu černobílých stran A4, černobílých stran A3, barevných stran A4, barevných stran A3, placené částce a stavu jejího odečtení.

Pokud v některém ze zásobníků u dostupných zařízení dojde papír, oznamte to provozní službě, která zajistí jeho doplnění. Používání vlastního papíru je zakázáno z důvodu různé kvality dostupného kancelářského a ostatního papíru a z důvodu nutnosti správného nastavení tiskáren pro různé druhy papíru, aby nedocházelo ke zhoršování kvality tisku, zasekávání papíru a zbytečným opravám.

Tisk ve Windows

Pro tisk vyberte tiskárnu a úlohu na ni pošlete.

Příklad použití tiskárny ljlibc-bw/ljlibc-color

Volba tiskárny ljlibc-bw/ljlibc-color v knihovně:

[Volba tiskárny]

Změna vlastností tisku:

[Změna vlastností tisku]

Standardní nastavení tiskárny ljlibc-bw/ljlibc-color je jednostranný černobílý/barevný tisk na A4 (u barevného tisku černobílé strany zůstávají černobílými a jako barevné se účtují pouze takové strany, které obsahují barevné body):

[Vlastnosti tisku]

Změna u ljlibc-bw/ljlibc-color na oboustranný tisk s obracením přes dlouhou stranu (2-Sided Print) nebo krátkou stranu (2-Sided Print, Flip on Short Edge):

[Změna na oboustranný tisk]

Změna u ljlibc-bw/ljlibc-color na formát A3:

[Změna na formát A3]

Změna u ljlibc-bw/ljlibc-color pro tisk více stránek na jeden list, v záložce Document Options:

[Změna na více stránek na jeden list]

Příklad použití tiskárny ljstudc

Nastavení pro všechny tiskárny ljstud[cmno] vypadají shodně, proto stačí ukázat příklad pro ljstudc v knihovně:

[Volba tiskárny]

Změna vlastností tisku:

[Změna vlastností tisku]

Standardní nastavení tiskárny ljstudc je jednostranný černobílý tisk na A4:

[Vlastnosti tisku]

Změna u ljstudc na oboustranný tisk s obracením přes dlouhou stranu (2-Sided Print) nebo krátkou stranu (2-Sided Print, Flip on Short Edge):

[Změna na oboustranný tisk]

Změna u ljstudc pro tisk více stránek na jeden list, v záložce Document Options:

[Změna na více stránek na jeden list]

Tisk v Unixu

Na Linuxech a na serverech eva a merlin lze k tisku použít buď GUI aplikace, nebo z příkazové řádky lze tisknout příkazem lpr -P tiskárna soubor nebo lp -d tiskárna soubor. Implicitně je nastavena tiskárna ljstudn a při tisku na tuto tiskárnu lze parametr -P nebo -d vynechat.

Rozpoznávají se formáty PostScript (*.ps), PCL a text. Soubory ve formátu PostScript nebo PCL jsou posílány na tiskárnu přímo. Pokud jde o textový soubor, před výstupem na tiskárnu je automaticky převeden do PostScriptu. Řádky mohou být ukončeny znaky CR/LF nebo jen znakem LF. Čeština musí být v kódování ISO8859-2. Na jedné stránce budou dvě podstránky, každá se 64 řádky po 80 znacích.

Příklady některých užitečných příkazů

 • Zobrazení PostScriptového souboru: gv.
 • Převod PDF do PostScriptu, 1. způsob: acroread. Ve File/Print zvolit Print to file.
 • Převod PDF do PostScriptu, 2. způsob: pdf2ps (součást gs).
  Př.: Soubor vstup.pdf bude převeden na vstup.ps:
  pdf2ps vstup.pdf
 • Transformace PostScriptu: pstops, psselect, psnup, psresize, psbook, epsffit (balík psutils).
  Př.: Tisk dvou stran na jednu s rámečkem a se zvětšenými okraji:
  psnup -d -b4 -m10 -2 vstup.ps výstup.ps
 • Převod textu do PostScriptu: a2ps.
  Př.: Na jedné stránce budou dvě podstránky, každá se 64 řádky po 80 znacích:
  a2ps -o výstup.ps vstup.txt
 • Překódování textu: iconv.
  Př.: Převod z kódování CP1250 (Windows) do ISO8859-2 (Unix):
  iconv -f CP1250 -t ISO8859-2 <vstup.txt >výstup.txt

Kopírování a skenování

Přiložte kartu ke čtečce karet (A). Po přiložení karty chvíli vyčkejte, zvláště pokud se přístroj probouzí z úsporného režimu. Běžná doba odezvy je 1 až 15 sekund.

[Tiskárna Xerox]

Nabídne-li se na dotykovém displeji (B) vstup do vašeho účtu, potvrďte jej stiskem tlačítka Yes. V opačném případě stiskněte tlačítko No a ihned informujte provozní službu.

[Displej s potvrzením pro přihlášení]

Na hlavní obrazovce zvolte buď Copy pro kopírování nebo E-mail pro skenování do e-mailu.

[Displej s hlavní obrazovkou]

Zdroj pro kopírování nebo skenování položte buď obrazem dolů na stolní snímač (F), nebo jej vložte obrazem nahoru do automatického podavače na jednotlivé listy (E). Na stolním snímači lze kopírovat nebo skenovat téměř cokoli, oboustranné originály se ale musí obracet ručně. Naopak do automatického podavače lze vložit jen jednotlivé a nepoškozené listy A4 nebo A3 (bez sponek!), podavač ale umí zpracovat větši počet listů najednou, včetně oboustranných originálů.

Pro kopírování zkontrolujte nastavené parametry a stiskněte spouštěcí tlačítko (D).

 • Počet kopií lze změnit pomocí číselné klávesnice. Nastavený počet se zobrazuje v pravé horní části dotykové obrazovky.
 • V sekci Output Color můžete změnit implicitní černobílé kopírování na automatickou detekci nebo na barevné kopírování.
 • V sekci Reduce/Enlarge lze zvolit, zda chcete zachovat velikost originálu, nebo zda jej chcete zmenšit či zvětšit. Některý z předdefinovaných poměrů zmenšení či zvětšení lze zvolit po stisku tlačítka More...
 • Implicitně se vybírá velikost výstupního papíru automaticky, a to podle zdroje kopírování. Pokud se automatická detekce nezdaří, nebo přesný typ výstupu chcete vynutit (A4 svisle, A4 vodorovně nebo A3), výstupní papír nastavte v sekci Paper Supply.
 • V sekci 2 Sided Copying můžete nastavit, zda je originál jednostranný (1 Sided) nebo oboustranný (2 Sided), a jaký má být výstup. Například 1 -> 2 Sided znamená, že dva jednostranné listy se překopírují na jeden oboustranný list.
 • Další nastavení můžete nalézt v záložkách Image Quality, Layout Adjustment, Output Format a Job Assembly.
 • Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte All Services v pravé horní části dotykové obrazovky.

[Displej s nabídkou pro kopírování]

Pro skenování do e-mailu zkontrolujte nastavené parametry a stiskněte spouštěcí tlačítko (D). Pokud chcete přes stolní snímač do jednoho dokumentu naskenovat více stránek, musíte během skenování první stránky včas stisknout tlačítko Next Original. Pro ukončení skenování pak stiskněte tlačítko Last Original.

Maximální povolená velikost jednoho e-mailu je 10 MB. Při překročení této velikosti se proces skenování přeruší a musíte začít znovu. Proto je lepší skenování dělit přibližně po 10 stranách, které se s přednastavenými parametry do jednoho e-mailu většinou vejdou.

 • Implicitně je zvolen váš školní e-mail. Můžete jej změnit, nebo přes písmennou klávesnici (New Recipient...) či přes vyhledávání v LDAP seznamu (Address Book...) můžete přidat další příjemce.
 • V sekci Color Scanning můžete změnit implicitní barevné skenování na automatickou detekci, černobílé skenování či černobílé skenování se stupni šedi.
 • V sekci 2 Sided Scanning můžete nastavit, zda je originál jednostranný (1 Sided), oboustranný (2 Sided), nebo oboustranný s otočením druhé strany (2 Sided, Rotate Side 2).
 • Přednastavený výstupní formát je PDF. Pro změnu na formát S-PDF (Searchable PDF - dokument kromě obrazové vrstvy obsahuje i textovou vrstvu s textem rozpoznaným pomocí OCR) v záložce E-mail Options stiskněte tlačítko File Format... a změňte nastavení Searchable Text z Image Only na Searchable.
 • V záložce Advanced Settings lze v nastavení Resolution... změnit přednastavené rozlišení 200 dpi na 300, 400 nebo 600 dpi. Poslední dvě hodnoty 400 a 600 dpi nejsou dostupné u výstupního formátu S-PDF.
 • Další nastavení můžete nalézt v záložkách Advanced Settings, Layout Adjustment a E-mail Options.
 • Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte All Services v pravé horní části dotykové obrazovky.

[Displej s nabídkou pro skenování do e-mailu]

Další možností je na hlavní obrazovce zvolit Scan to PC a do zobrazených kolonek vyplnit přihlašovací údaje pro ukládání výstupu přes protokol FTP. Tímto způsobem již velikost výstupu omezena není.

Kdo Studenti Studenti Zaměstnanci Zaměstnanci
Kam Windows Unix Windows Unix
Server fik eva aja kazi
Save in prázdné_nebo_podsložka prázdné_nebo_podsložka prázdné_nebo_podsložka prázdné_nebo_podsložka
User Name váš_login
Password vaše_heslo

Po ukončení práce se nezapomeňte odhlásit stiskem tlačítka označeným nápisem Odhlášení/Logout a symbolem klíče (C)! Odhlášení dokončete stiskem tlačítka Logout na dotykové obrazovce.

[Displej s potvrzením pro odhlášení]

Zpět na návody CVT

Připomínky k této stránce zasílejte na adresu cejkar@fit.vutbr.cz

Nahoru