doc. Ing.

Vítězslav Beran

Ph.D.

proděkan pro marketing a vnější vztahy

+420 54114 1281
prodekan-zahranici@fit.vut.cz
beranv@fit.vut.cz
L225 Kancelář
10080/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2024

  Bezpečné dopravní systémy s pokročilou technologií, MV ČR - Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) - II. veřejná soutěž, VB02000081, 2024-2025, řešení, zahájení: 2024-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2023

  Qinfo - Zjišťování a statistické vyhodnocování subjektivních postojů v čase, TAČR - 1. veřejná soutěž programu SIGMA, TQ01000036, 2023-2026, řešení, zahájení: 2023-09-01, ukončení: 2026-08-31
  Detail

  Soudobé metody zpracování, analýzy a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-23-8278, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2022

  Automatická kalibrace robota, YSoft, 2022-2023, ukončen, zahájení: 2022-11-01, ukončení: 2023-08-31
  Detail

  Bezpečné dopravní systémy nové generace, MV ČR - Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) - I. veřejná soutěž, VB01000048, 2022-2023, ukončen, zahájení: 2022-01-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

  Přehledová zpráva o existujících řešeních pro řízení chytrých domácností, se zaměřením na možnosti centralizovaného řízení spotřeby a výroby energie, DzD, 2022, ukončen, zahájení: 2022-05-09, ukončení: 2022-07-13
  Detail

 • 2021

  Distributed Artificial Intelligent Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A21012, 101007273, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-05-01, ukončení: 2024-04-30
  Detail

  Mobile Tree Measurement, Fairventures, 2021, ukončen, zahájení: 2021-04-07, ukončení: 2021-08-31
  Detail

  Mobilita zahraničních akademických i neakademických pracovníků a hostujících profesorů - FIT, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, 2021, ukončen, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

  Systém diagnostiky stavu a ochrany mostních konstrukcí s využitím WIM, TAČR - 2. veřejná soutěž programu Doprava 2020+, CK02000126, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-04-01, ukončení: 2024-03-31
  Detail

 • 2019

  EXCEL@FIT 2019, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-19-1, 2019-2020, ukončen, zahájení: 2019-03-01, ukončení: 2020-02-29
  Detail

  Framework of key enabling technologies for safe and autonomous drones´ applications, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A19003, 826610, 2019-2023, ukončen, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2023-01-31
  Detail

  Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077, 2019-2022, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Test-it-off: robotizované offline testování produktů, MPO ČR - TRIO, FV40052, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2018

  EXCEL@FIT 2018, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-18-1, 2018-2019, ukončen, zahájení: 2018-03-01, ukončení: 2019-02-28
  Detail

  Zavedení atraktivního a efektivního studia v anglickém jazyce na FIT, JMK - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, 2018-2019, ukončen, zahájení: 2018-02-01, ukončení: 2019-08-31
  Detail

 • 2017

  Inovační voucher - Extrakce textových dat z naskenovaných karet, Medingo, 2017, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2017-09-30
  Detail

  Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020068, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Přenos znalostí v oblasti zpracování obrazových dat ve vestavěných zařízeních, MPO ČR - OP PIK - Partnerství znalostního transferu, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2018-09-30
  Detail

  Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR, MV ČR - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, VH20172018014, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2018-12-31
  Detail

  Výzkum a vývoj diagnostické jednotky pro tvářecí stroje, MPO ČR - TRIO, FV20512, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-04-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  WearableRobots - Advanced Collaborative Aspects of Wearable Robotic Systems, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16116, 2017-2021, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2021-09-14
  Detail

  Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3984, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2016

  Analýza a optimalizace zobrazování reklamy v prostředí sítě Facebook, ROI Hunter, 2016-2017, ukončen, zahájení: 2016-03-21, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníků VUT v Brně, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, 2016, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Podpora mezinárodní spolupráce VUT v Brně, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, 2016, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2015

  Improvements of Change Detection in Point Cloud Data and Visualization of the Changes by Incorporating Semantic Information, MŠMT ČR - AKTION Česká republika - Rakousko, AKTION, 2015, ukončen, zahájení: 2015-08-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

 • 2014

  R5-COP - Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14003, 621447, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-02-01, ukončení: 2017-01-31
  Detail

 • 2012

  Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center), TAČR - Centra kompetence, TE01020415, 2012-2019, ukončen, zahájení: 2012-05-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  Excelentní mladí vědci na VUT v Brně, MŠMT ČR - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV, CZ.1.07/2.3.00/30.0039, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-07-01, ukončení: 2015-06-30
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-11-2, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Zpracování obrazu a syntéza 3D grafiky na mobilních zařízeních, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR1255/2011/G1, 2011, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

 • 2010

  Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015006, 2010-2015, ukončen, zahájení: 2010-10-01, ukončení: 2015-09-30
  Detail

  R3-COP: Robust & Safe Mobile Co-operative Autonomous Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 100233, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2013-04-30
  Detail

  Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat, FIT VUT, FIT-S-10-2, 2010, 2010, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

 • 2009

  Laboratoř zpracování obrazu a počítačové grafiky, FRVŠ MŠMT, FR2148/2009/Aa, 2009, ukončen, zahájení: 2009-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  TeamIT - Budování konkurenceschopných výzkumných týmů pro IT, MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, EE2.3.09.0067, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-09-01, ukončení: 2012-08-31
  Detail

 • 2008

  Laboratoř interakce člověka s počítačem, FRVŠ MŠMT, FR0274/2008/Aa, 2008, ukončen, zahájení: 2008-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

 • 2006

  CARETAKER - Content Analysis and REtrieval Technologies to Apply Knowledge Extraction to massive Recording, EU-6FP-IST - Sixth Framework programme, 027231, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-03-01, ukončení: 2008-09-30
  Detail

 • 2005

  Využití obrazových segmentačních technik pro rekonstrukci 3D modelů objektů z obrazu, FRVŠ MŠMT, FR59/2005/G1, 2005, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

Nahoru