doc. Ing.

Vítězslav Beran

Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy

+420 54114 1281
prodekan-zahranici@fit.vut.cz
beranv@fit.vut.cz
L225 Kancelář
10080/osobní číslo VUT

Funkce

Členové komisí pro státní doktorské zkoušky

člen pracovní skupiny

Členové komisí pro SZZ na FIT

člen pracovní skupiny

Kolegium děkana FIT

proděkan pro vnější vztahy

Průmyslová rada FIT

člen

Školitelé doktorského studijního programu na FIT

školitel bez doc./prof.

Výzkumná skupina počítačové grafiky

Výzkumník

Výzkumná skupina robotiky Robo@FIT

Výzkumník
Nahoru