doc. Ing.

Vítězslav Beran

Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy

+420 54114 1281
prodekan-zahranici@fit.vut.cz
beranv@fit.vut.cz
L225 Kancelář
10080/osobní číslo VUT

Publikace

 • 2023

  BAMBUŠEK Daniel, MATERNA Zdeněk, KAPINUS Michal, BERAN Vítězslav a SMRŽ Pavel. How Do I Get There? Overcoming Reachability Limitations of Constrained Industrial Environments in Augmented Reality Applications. In: 2023 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR). Shanghai: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, s. 115-122. ISBN 979-8-3503-4815-6.
  Detail

 • 2022

  BAMBUŠEK Daniel, MATERNA Zdeněk, KAPINUS Michal, BERAN Vítězslav a SMRŽ Pavel. Handheld Augmented Reality: Overcoming Reachability Limitations by Enabling Temporal Switch to Virtual Reality. In: HRI '22: Proceedings of the 2022 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. Sapporo, Hokkaido: Association for Computing Machinery, 2022, s. 698-702. ISBN 978-1-6654-0731-1.
  Detail

  KAPINUS Michal, BAMBUŠEK Daniel, MATERNA Zdeněk, BERAN Vítězslav a SMRŽ Pavel. Improved Indirect Virtual Objects Selection Methods for Cluttered Augmented Reality Environments on Mobile Devices. In: HRI '22: Proceedings of the 2022 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. Sapporo, Hokkaido: Association for Computing Machinery, 2022, s. 834-838. ISBN 978-1-6654-0731-1.
  Detail

 • 2021

  BERAN Vítězslav, KOLÁŘ Martin, PALACKOVÁ Bianca a SÝKOROVÁ Tereza. Image-based Diameter at Breast Height Measurement. Brno, 2021.
  Detail

 • 2020

  BARTL Vojtěch, BERAN Vítězslav, DRAHANSKÝ Martin, HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel a ZENDULKA Jaroslav. Algoritmy - Úprava, nastavení, kalibrace. Brno, 2020.
  Detail

  KAPINUS Michal, MATERNA Zdeněk, BAMBUŠEK Daniel a BERAN Vítězslav. End-User Robot Programming Case Study: Augmented Reality vs. Teach Pendant. In: Companion of the 2020 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. Cambridge: Association for Computing Machinery, 2020, s. 281-283. ISBN 978-1-4503-7057-8.
  Detail

  PLASCENCIA Alfredo C., NOSKO Svetozár, BERAN Vítězslav a ZEMČÍK Pavel. HDR and 3D Occupancy map implementation on Embedded HW. Brno, 2020.
  Detail

  DRAHANSKÝ Martin, BERAN Vítězslav a ZEMČÍK Pavel. Provádění testů a vyhodnocení na aktuálních datech zadavatele a evaluace výsledků. Brno, 2020.
  Detail

  BERAN Vítězslav, PLASCENCIA Alfredo C. a ROZMAN Jaroslav. Working Progress Towards Lawn Mower Automation. In: Proceedings of the 17th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Setúbal: SciTePress - Science and Technology Publications, 2020, s. 99-108. ISBN 978-989-758-442-8.
  Detail

 • 2019

  BAMBUŠEK Daniel, MATERNA Zdeněk, KAPINUS Michal, BERAN Vítězslav a SMRŽ Pavel. Combining Interactive Spatial Augmented Reality with Head-Mounted Display for End-User Collaborative Robot Programming. In: 2019 28th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN). New Delhi: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 1-9. ISBN 978-1-7281-2622-7.
  Detail

  BAŽOUT David a BERAN Vítězslav. Detekce anomálií na obrazovém záznamu z dronu. Technical report of project no. VI20172020068 - 2019 - Brno, 2019.
  Detail

  PLASCENCIA Alfredo C., BERAN Vítězslav a SEDLMAJER Kamil. Drone sensory data processing for advanced drone control for augmented reality. Technical report of project no. VI20172020068 - 2019 - Brno, 2019.
  Detail

  SEDLMAJER Kamil, BAMBUŠEK Daniel a BERAN Vítězslav. Effective Remote Drone Control Using Augmented Virtuality. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications 2019. Vienna: SciTePress - Science and Technology Publications, 2019, s. 177-182. ISBN 978-989-758-376-6.
  Detail

  KAPINUS Michal, BERAN Vítězslav, MATERNA Zdeněk a BAMBUŠEK Daniel. Spatially Situated End-User Robot Programming in Augmented Reality. In: 2019 28th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN). New Delhi: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 1-9. ISBN 978-1-7281-2622-7.
  Detail

 • 2018

  BAŽOUT David a BERAN Vítězslav. Detekce a identifikace hledaných osob ve videu. Technická zpráva k projektu č.:VI20172020068 - 2018 - Brno, 2018.
  Detail

  PLASCENCIA Alfredo C. a BERAN Vítězslav. Experimental Flying Platform. Technical report of project no. VI20172020068 - 2018 - Brno, 2018.
  Detail

  MATERNA Zdeněk, KAPINUS Michal, BERAN Vítězslav, SMRŽ Pavel a ZEMČÍK Pavel. Interactive Spatial Augmented Reality in Collaborative Robot Programming: User Experience Evaluation. In: RO-MAN 2018 - 27th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication. NanJing: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 80-87. ISBN 978-1-5386-7980-7.
  Detail

  SEDLMAJER Kamil, BAMBUŠEK Daniel a BERAN Vítězslav. Rozšířená virtualita pro efektivní vzdálené řízení dronu. Technical report of project no. VI20172020068 - 2018 - Brno, 2018.
  Detail

 • 2017

  PRIVALOV Vladimir, BERAN Vítězslav a SMRŽ Pavel. Effectiveness of the Bag-of-Words approach on the object search problem in 3D domain. In: Proceedings of SCCG 2017. Proceedings - SCCG 2017: 33rd Spring Conference on Computer Graphics. New York City, NY: Association for Computing Machinery, 2017, s. 138-145. ISBN 978-1-4503-5107-2.
  Detail

  BARTÍK Vladimír, BARTL Vojtěch, BERAN Vítězslav, FRÖML Vojtěch, HEROUT Adam, NOSKO Svetozár, ŠOLONY Marek, ZEMČÍK Pavel a ZENDULKA Jaroslav. Selected Video-Processing Methods and System Architecture Design. Technical report of project no. VI20172020068 - 2017 - Brno, 2017.
  Detail

  BERAN Vítězslav. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Extrakce textových dat z naskenovaných karet. Brno: Medingo s.r.o., 2017.
  Detail

  MATERNA Zdeněk, ŠPANĚL Michal, MAST Marcus, BERAN Vítězslav, WEISSHARDT Florian, BURMESTER Michael a SMRŽ Pavel. Teleoperating Assistive Robots: A Novel User Interface Relying on Semi-Autonomy and 3D Environment Mapping. Journal of Robotics and Mechatronics, roč. 29, č. 2, 2017, s. 381-394. ISSN 0915-3942.
  Detail

  MATERNA Zdeněk, KAPINUS Michal, BERAN Vítězslav a SMRŽ Pavel. Using Persona, Scenario, and Use Case to Develop a Human-Robot Augmented Reality Collaborative Workspace. In: ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. Vídeň: Association for Computing Machinery, 2017, s. 201-202. ISBN 978-1-4503-4885-0.
  Detail

  BERAN Vítězslav a DRAHANSKÝ Martin. Uživatelské požadavky a příklady použití. Technická zpráva projektu č. VI20172020068 - 2017 - Brno, 2017.
  Detail

 • 2016

  VOJVODA Jakub a BERAN Vítězslav. Feature extraction for efficient image and video segmentation. In: Proceedings - SCCG 2016: 32nd Spring Conference on Computer Graphics. Smolenice: Association for Computing Machinery, 2016, s. 75-80. ISBN 978-1-4503-4436-4.
  Detail

  MATERNA Zdeněk, KAPINUS Michal, ŠPANĚL Michal, BERAN Vítězslav a SMRŽ Pavel. Simplified Industrial Robot Programming: Effects of Errors on Multimodal Interaction in WoZ experiment. In: 25th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, RO-MAN 2016. New York City: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 200-205. ISBN 978-1-5090-3929-6.
  Detail

 • 2015

  CHRÁPEK David, BERAN Vítězslav a ZEMČÍK Pavel. Depth-Based Filtration for Tracking Boost. In: Springer International Publishing. Lecture Notes in Computer Science, roč. 9386. Catania: Springer International Publishing, 2015, s. 217-228. ISBN 978-3-319-25903-1. ISSN 0302-9743.
  Detail

  POLOK Lukáš, KLICNAR Lukáš, ZEMČÍK Pavel, BERAN Vítězslav a SMRŽ Pavel. Quality Assurance in Large Collections of Video Sequences. In: Proceedings - International Conference on Image Processing, ICIP. Québec: IEEE Computer Society Press, 2015, s. 3580-3584. ISBN 978-1-4799-8339-1.
  Detail

  BERAN Vítězslav, KAPINUS Michal, KLICNAR Lukáš, MATERNA Zdeněk, HRADIŠ Michal, FRÖML Vojtěch, VOLF Tomáš, MRÁČEK Štěpán, ZENDULKA Jaroslav a ZEMČÍK Pavel. VideoTerror demonstrator. Event-based Video Analytic Tool (EVIDANT). Technical Report FIT - VG20102015006 - 2015 - 02, Brno, 2015.
  Detail

 • 2014

  PLASCENCIA Alfredo C., CALTENCO Héctor a BERAN Vítězslav. Comparison of Different Powered-wheelchair Control Modes for Individuals with Severe Motor Impairments. In: ICINCO 2014 - Proceedings of the 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Vienna: IEEE Computer Society, 2014, s. 353-359. ISBN 978-989-758-040-6.
  Detail

 • 2013

  KLICNAR Lukáš, BERAN Vítězslav a ZEMČÍK Pavel. Dissimilarity Detection of Two Video Sequences. In: Proceedings of SCCG 2013. Conference Materials and Posters, roč. 2013. Smolenice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 28-31. ISBN 978-80-223-3377-1. ISSN 1335-5694.
  Detail

 • 2012

  BERAN Vítězslav a KLICNAR Lukáš. Dissimilarity Detection of Two Video Sequences. Technical Report FIT - VG20102015006 - 2012 - 04, Brno, 2012.
  Detail

  SZŐKE Igor, FAPŠO Michal, ŽIŽKA Josef, BERAN Vítězslav a ČERNOCKÝ Jan. Efektivní přístup ke znalostem v audio-vizuálních záznamech. In: Proceedings of the Annual Database Conference. Praha: Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 57-74. ISBN 978-80-553-1049-7.
  Detail

  HULÍK Rostislav, BERAN Vítězslav, ŠPANĚL Michal, KRŠEK Přemysl a SMRŽ Pavel. Fast and Accurate Plane Segmentation in Depth Maps for Indoor Scenes. In: IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems. Vilamoura, Algarve: Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně, 2012, s. 1665-1670. ISBN 978-1-4673-1737-5. ISSN 2153-0858.
  Detail

  KLICNAR Lukáš a BERAN Vítězslav. Robust motion segmentation for on-line application. In: Proceedings of WSCG'12. 20th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, WSCG 2012 - Conference Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 205-212. ISBN 978-80-86943-79-4.
  Detail

 • 2011

  ŠOLONY Marek, ŽÁK Pavel, BERAN Vítězslav a ŠPANĚL Michal. Camera Localization Using Incomplete Chessboard Pattern. In: VISAPP 2011 - Proceedings of the International Conference on Computer Vision Theory and Application. Algarve: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2011, s. 415-418. ISBN 978-989-8425-47-8.
  Detail

  BERAN Vítězslav, HRADIŠ Michal, OTRUSINA Lubomír a ŘEZNÍČEK Ivo. Content-based Copy Detection. In: 2011 TREC Video Retrieval Evaluation Notebook Papers. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2011, s. 1-10.
  Detail

 • 2010

  HRADIŠ Michal, BERAN Vítězslav, ŘEZNÍČEK Ivo, HEROUT Adam, BAŘINA David, VLČEK Adam a ZEMČÍK Pavel. Brno University of Technology at TRECVid 2010 SIN, CCD. In: 2010 TREC Video Retrieval Evaluation Notebook Papers. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2010, s. 1-10.
  Detail

  BERAN Vítězslav, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. On-line Video Synchronization Based on Visual Vocabularies. In: Proceedings of WSCG'10. 18th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, WSCG 2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 31-34. ISBN 978-80-86943-88-6.
  Detail

  BERAN Vítězslav, ZEMČÍK Pavel a HEROUT Adam. On-line Video Synchronization Based on Visual Vocabularies. International Journal of Signal and Image Processing, roč. 2010, č. 2, s. 7. ISSN 1737-9253.
  Detail

  ŘEZNÍČEK Ivo, ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam a BERAN Vítězslav. SVM CLASSIFIERS CREATION IN PARALLEL CONSTRAINED ENVIRONMENT. In: Proc. of the IADIS Int. Conf. - Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing, CGVCVIP 2010, Visual Commun., VC 2010, Web3DW 2010, Part of the MCCSIS 2010. Freiburg im Breissgau: IADIS, 2010, s. 535-538. ISBN 978-972-8939-22-9.
  Detail

  BERAN Vítězslav a ZEMČÍK Pavel. Visual Codebooks Survey for Video On-line Processing. In: Second International Conference, ICCVG 2010, Proceedings Part 1.. Lecture Notes in Computer Science, roč. 6374. Warsaw: Springer Verlag, 2010, s. 1-10. ISBN 978-3-642-15909-1. ISSN 0302-9743.
  Detail

 • 2009

  CHMELAŘ Petr, BERAN Vítězslav, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal, ŘEZNÍČEK Ivo a ZEMČÍK Pavel. Brno University of Technology at TRECVid 2009. In: TRECVID 2009: Participant Notebook Papers and Slides. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2009, s. 1-11.
  Detail

  BERAN Vítězslav, JURÁNEK Roman, MLÍCH Jozef, ŽÁK Pavel, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. On-Line Object Behaviour Analysis for Surveillance Systems. In: 10th Annual ICT Conference. Nairobi, 2009, s. 5.
  Detail

  BERAN Vítězslav, HEROUT Adam a ŘEZNÍČEK Ivo. Video-Based Bicycle Detection in Underground Scenarios. In: Proceedings of WSCG'09. 17-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 4. ISBN 978-80-86943-94-7.
  Detail

 • 2008

  CHMELAŘ Petr, BERAN Vítězslav, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman, LÁNÍK Aleš, MLÍCH Jozef, NAVRÁTIL Jan, ŘEZNÍČEK Ivo, ŽÁK Pavel a ZEMČÍK Pavel. Brno University of Technology at TRECVid 2008. In: Proceedings of TRECVID 2008. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2008, s. 1-16.
  Detail

  HEROUT Adam, BERAN Vítězslav, HRADIŠ Michal, POTÚČEK Igor, ZEMČÍK Pavel a CHMELAŘ Petr. TRECVID 2007 by the Brno Group. In: Proceedings of TRECVID 2007. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2008, s. 1-6. ISBN 978-1-59593-780-3.
  Detail

  BERAN Vítězslav, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal, ŘEZNÍČEK Ivo a ZEMČÍK Pavel. Video Summarization at Brno University of Technology. In: ACM Multimedia. 2008 ACM International Conference on Multimedia Compilation E-Proceedings, TVS'08. New Yourk: Association for Computing Machinery, 2008, s. 4. ISBN 978-1-60558-303-7.
  Detail

 • 2007

  POTÚČEK Igor, BERAN Vítězslav, SUMEC Stanislav a ZEMČÍK Pavel. Evaluation and comparison of tracking methods using meeting omnidirectional images. In: Workshop on Multimodal Interaction and Related Machine Learning Algorithms (MLMI). Brno, 2007, s. 12.
  Detail

  ŠILHAVÁ Jana, BERAN Vítězslav, CHMELAŘ Petr, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman a ZEMČÍK Pavel. Platform for Evaluation of Image Classifiers. In: Spring Conference on Computer Graphics. Budměřice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2007, s. 103-109. ISBN 978-80-223-2292-8.
  Detail

  ŠILHAVÁ Jana, BERAN Vítězslav, CHMELAŘ Petr, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman a ZEMČÍK Pavel. Testbench for Evaluation of Image Classifiers. Computer Graphics & Geometry, roč. 2007, č. 9, s. 31-47. ISSN 1811-8992.
  Detail

  BERAN Vítězslav, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal, CHMELAŘ Petr, POTÚČEK Igor, SUMEC Stanislav a ZEMČÍK Pavel. Video Summarization at Brno University of Technology. In: ACM Multimedia. Augsburg: Association for Computing Machinery, 2007, s. 4. ISBN 978-1-59593-702-5.
  Detail

 • 2006

  GATICA-PEREZ Daniel, RIGOLL Gerhard, SCHREIBER Sascha, SMITH Kevin, POTÚČEK Igor a BERAN Vítězslav. 2D Multi-Person Tracking: A Comparative Study in AMI Meetings. In: Lecture Notes in Computer Science. Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics, Vol. 4122. ...: Springer Science+Business Media B.V.,, 2006, s. 12. ISBN 978-3-540-69567-7.
  Detail

  BERAN Vítězslav, GRANÁT Jiří, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. DSP and FPGA Based Raster Image Processing Architecture. In: Proceedings of the Digital Technologies 2007 Workshop. Žilina: Vydavatelství Žilinské univerzity, 2006, s. 6.
  Detail

  ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BERAN Vítězslav a GRANÁT Jiří. Hardware Accelerated Image Analysis in FPGA. In: Proceedings of SCCG. Častá-Papiernička: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2006, s. 4. ISBN 80-223-2175-3.
  Detail

  BERAN Vítězslav, GATICA-PEREZ Daniel, POTÚČEK Igor, RIGOLL Gerhard, SCHREIBER Sascha a SMITH Kevin. Multi-Person Tracking in Meetings: A Comparative Study. In: Machine Learning for Multimodal Interaction. Washington DC, 2006, s. 12.
  Detail

  ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BERAN Vítězslav, SUMEC Stanislav a POTÚČEK Igor. Real-Time Visual Processing Using "Views". In: Poster, MLMI Conference. Washington, DC, 2006, s. 1.
  Detail

 • 2005

  BERAN Vítězslav a PEČIVA Jan. Rozšířené víceuživatelské prostředí pro spolupráci. In: Proceedings of the 11th conference STUDENT EEICT 2005. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 528-533. ISBN 80-214-2890-2.
  Detail

  ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BERAN Vítězslav, POTÚČEK Igor, FUČÍK Otto, HONEC Jozef, RICHTER Miloslav, JANÁKOVÁ Ilona a LISZTWAN Marek. Image Processing in Traffic Applications. In: Proceedings of GVIP 2005. Cairo, 2005, s. 6. ISSN 1687-398X.
  Detail

  ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BERAN Vítězslav, SCHIER Jan a FUČÍK Otto. Reconfigurable Image Processing Architecture. In: Proceedings of GVIP2005. Cairo, 2005, s. 6. ISSN 1687-398X.
  Detail

  SCHIER Jan, KOVÁŘ Bohumil, ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam a BERAN Vítězslav. Reconfigurable image processing architecture with simulink prototyping support. In: Sborník "Technical Computing 2005". Praha, 2005, s. 1-4.
  Detail

 • 2004

  BERAN Vítězslav. Augmented Multi-User Communication System. In: Proceedings of the working conference on Advanced visual interfaces. Gallipoli: Association for Computing Machinery, 2004, s. 257-260. ISBN 1-58113-867-9.
  Detail

  HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel, BERAN Vítězslav a KADLEC Jaroslav. Image and Video Processing Software Framework for Fast Application Development. In: Joint AMI/PASCAL/IM2/M4 workshop. Martigny: Insititut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive, 2004, s. 1.
  Detail

  BERAN Vítězslav a POTÚČEK Igor. REAL-TIME RECONSTRUCTION OF INCOMPLETE HUMAN MODEL USING COMPUTER VISION. In: Proceeding of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004, Volume 2. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 298-302. ISBN 80-214-2635-7.
  Detail

Nahoru