prof. Ing.

Adam Herout

Ph.D.

zástupce vedoucího ústavu

+420 54114 1261
herout@fit.vut.cz
L224 Kancelář
11830/osobní číslo VUT

Funkce

Disciplinární komise FIT

předseda

Výzkumná skupina počítačové grafiky

Hlavní výzkumník

Členové komisí pro SZZ na FIT

předseda

Ediční rada FIT

člen

Oborová rada doktorských studijních programů FIT

člen

Rada magisterského studijního programu Informační technologie a umělá inteligence

člen

Školitelé doktorského studijního programu na FIT

člen pracovní skupiny

Vědecká rada

člen vědecké rady
Nahoru