Prof. Ing.

Jan M. Honzík

CSc.

Profesor

+420 54114 1242
honzik@fit.vut.cz
Kancelář C227

[photo]

Životopis

Vzdělání

 • Ing. FE VUT v Brně - 1966
 • Postgraduální studium Vysokoškolská pedagogika (obhájená dipl. práce a SZZ), VUT v Brně, 1972
 • CSc. v oboru Elektronické počítače, FE VUT v Brně 1978
 • Doc. Jmenování a ustavení docentem v oboru Výpočetní technika, VUT v Brně, 1981
 • VUML (Večerní univerzita marxismu-leninismu :-), nedobrovolně absolvovaná všemi VŠ učiteli, Brno 1982
 • Ing.Paed.-IGIP, uděleno s registrací v Association for European Higher Education in Engineering, Klagenfurt, Austria, 1966.
 • Prof. v oboru Výpočetní technika, 1997

Profesionální kariéra

 • 1 rok Výzkumný ústav matematických strojů Praha (1966-1967)
 • Vojenská presenční služba ve vojenském výpočetním středisku Drhovice u Tábora
 • 34 let na Katedře elektronických počítačů -> Ústavu informatiky a výpočetní techniky -> nyní na Fakultě informačních technologií - Ústav informačních systémů
 • pracovní zařazení postupně: asistent, odborný asistent, docent, profesor
 • proděkan FEI VUT pro studijní záležitosti 1. stupně, 1990-1997
 • Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky, 1997-2001
 • Proděkan Fakulty informačních technologií -  Vnější vztahy, 2002 - 2008
 • Poradce pro vněší vztahy 2008 -
 • Člen čtyřech Vědeckých  škol/fakult ČR
 • Zakladatel veletrhů GAUDEAMUS, Akademický poradce veletrhu 
 • Člen "Bologna Promoters Team" - 2005 - 2014
 • Národní koordinátor ECTS/DS 2000 -2014

Odborná orientace

 • Algoritmy a datové struktury
 • Softwarové inženýrství a technologie programování
 • Evropské vysokoškolské vzdělávání
 • Distant learning, e-learning
 • Kvalita vzdělávání, ECTS/DS
 • Gaudeamus
 • Lidské zdroje, Gender v IT

Získaná ocenění

Členství

 • IGIP  
 • Národní koordinátor ECTS/DS,
 • Člen Národníhu týmu Bologna promoters,
 • Člen 8 vědeckých rad 3 škol a 5 fakult
 • Člen podoborové komise GAČR
 • Člen evaluační komise Ministertva školstva SR pro vědecko-výzkumné projekty (2006 - 2008)
 • Výkonný předseda Hodnoticí akademie soutěže "Křišťálový disk" při veletrhu Invex (2002 - 2008)

Další zájmy

Hudba (Klasická, folklór, country), literatura, příroda, ICT hračky (GSM, GPS, PDA, etc), vnoučata

Nahoru