prof. Ing.

Jan M. Honzík

CSc.

profesor

+420 54114 1242
honzik@fit.vut.cz
C227 Kancelář
735/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2014

  Výzkum pokročilých metod ICT a jejich aplikace, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2299, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2012

  Elektronická podpora tvůrčí výuky v oblasti IT a vyhledávání talentů, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, C5, 2012, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty, MŠMT ČR - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV, CZ.1.07/2.3.00/35.0004, 2012-2014, ukončen, zahájení: 2012-06-01, ukončení: 2014-05-31
  Detail

 • 2011

  Aktivity technických vysokých škol pro zachování počtu uchazečů o studium nebo pro snižování jejich úbytku, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, RP2011-C27, 2011, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-11-2, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2010

  C11 ČVUT SSME. Příprava studijního programu Service Science, Management and Engineering (Zákaznické služby, řízení a tvorba SW) 1 600, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, C11, 2010, ukončen, zahájení: 2010-01-08, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat, FIT VUT, FIT-S-10-2, 2010, 2010, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

 • 2009

  Gaudeamus 2009, MŠMT ČR, 2009, ukončen, zahájení: 2009-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji, MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, EE2.4.12.0017, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-10-27, ukončení: 2012-10-14
  Detail

 • 2008

  2. Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů 2) podpora talentovaných studentů a mladých postdoků (RP-254), RP MŠMT, 2008, ukončen, zahájení: 2008-02-06, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy (RP-C45), MŠMT ČR, RP-C45, 2008, ukončen, zahájení: 2008-02-28, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  Gaudeamus 2008 (RP-280), RP MŠMT, RP 280, 2008, ukončen, zahájení: 2008-02-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  Program na podporu rozvoje internacionalizace (251), RP MŠMT, 2008, ukončen, zahájení: 2008-02-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  Program na podporu talentované mládeže CSM 246, RP MŠMT, 2008, ukončen, zahájení: 2008-02-08, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  Program rozvoje lidských zdrojů 2a) Příprava akademických pracovníků (RP-253), RP MŠMT, RP-253, 2008, ukončen, zahájení: 2008-02-06, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  ROBY - Racionalizace a objektivizace výuky - C45, MŠMT ČR, 2008-2009, ukončen, zahájení: 2008-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  Tempus SCM project NoC032B06 West Balkan Bologna Promoters Network, SAAIC, Tempus C032B06, 2008, ukončen, zahájení: 2008-02-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  Získání a rozvinutí technických talentů ve spolupráci technických vysokých škol a průmyslových podniků, MŠMT ČR, 2E08033, 2008-2009, ukončen, zahájení: 2008-02-28, ukončení: 2009-12-31
  Detail

 • 2007

  Gaudeamus 2007, RP MŠMT, MŠMT RP XXX, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Program na podporu rozvoje a inovace studijních programů, Rozšíření nabídky studijních opor pro studijní předměty bakalářského a magisterského studijního programu Informační technologie v anglickém jazyce pro kombinované a distanční formy studia. , RP MŠMT, MŠMT RP 260, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů, Podpora dalšího vzdělávání mladých a perspektivních, administrativních pracovníků zabezpečujících úkoly fakulty v oblastech vědy, výzkumu a tvůrčích činností, vnějších a mezinárodních vztahů, v oblasti knihovnických služeb a v rozvoji fakulty formou odborné stáže krátkodobé na zahraničním pracovišti , RP MŠMT, MŠMT RP 262, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  Advanced level study programme in Electronic Design and Integration Technologies, EACEA, 2006-2009, ukončen, zahájení: 2006-07-04, ukončení: 2009-11-04
  Detail

  EMICS - European Masters in Intelligent Computer Systems, EACEA, 2006-2009, ukončen, zahájení: 2006-07-04, ukončení: 2009-11-04
  Detail

  ICS - Intensive Programme in Intelligent Computer Systems , EACEA, 2006-2009, ukončen, zahájení: 2006-09-04, ukončení: 2009-11-04
  Detail

  Program na podporu rozvoje forem výuky, struktury a modulární skladby studijních programů, RP MŠMT, 2006, ukončen, zahájení: 2006-01-02, ukončení: 2006-12-31
  Detail

  Rozvojový program - Interacionalizace - Join Degree, RP MŠMT, 2006, ukončen, zahájení: 2006-01-02, ukončení: 2006-12-29
  Detail

  Veletrh Gaudeamus 2006, RP MŠMT, 2006, ukončen, zahájení: 2006-11-08, ukončení: 2006-11-08
  Detail

 • 2005

  12. veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 2005, RP MŠMT, MŠMT 623/1 - 2005, 2005, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

 • 2004

  ECTS/DS - National Coordinator-Team, EC EUA ECTS, 2004-2007, ukončen, zahájení: 2004-09-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Gaudeamus 2004, RP MŠMT, MŠMT 642/1 - 2004, 2004, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

  Integrovaný projekt rozvoje distančních a kombinovaných forem vzdělávání na VUT v Brně, RP MŠMT, MŠMT 629/2004, 2004, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

  Pilotní společné mezinárodní vzdělávací programy VUT, RP MŠMT, MŠMT 632/2004, 2004, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

  Rozvojový program "Podpora realizace nové struktury a modulární skladby studijních programů VUT", RP MŠMT, MSMT 627/2004, 2004, ukončen, zahájení: 2004-01-05, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 2003

  Gaudeamus 2003, RP MŠMT, 2003, ukončen, zahájení: 2003-10-28, ukončení: 2003-10-31
  Detail

 • 2002

  Development/Dissemination of Joint Courses - (PROG) in Applied Informatics and Multimedia, EC EUA ECTS, SOCRATES-PROG, 2002-2003, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

  Intensive Programme project - IP - Applied Informatice and Multimedia, EC EUA ECTS, Socrates - IP, 2002-2004, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2004-01-01
  Detail

  InterpRISe - Interregional Co-operation for Promoting Regional Innovation Strategies (RIS) in Europe, EU Tempus, Phare 00-0047, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-11
  Detail

  Program podpory bc. studijních programů jako výraz podpory Boloňské deklarace, MŠMT ČR, MŠMT, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-31
  Detail

  Program podpory vybraných studijních programů a jejich rozvoje, MŠMT ČR, MSMT, 2002-2007, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2007-02-18
  Detail

  Příprava akreditace distanční formy bakalářského studijního programu "Informační technologie na základě společenské objednávky trhu práce", MŠMT ČR, 2002-2004, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2004-01-31
  Detail

 • 2001

  Program rozvoje studijních programů jako podpora realizace Boloňské deklarace, MŠMT ČR, MŠMT RP, 2001-2007, ukončen, zahájení: 2001-06-01, ukončení: 2007-02-18
  Detail

 • 2000

  Experimentální laboratoř pro zaměření ECBS, FRVŠ MŠMT, FR1565/2000/H, 2000, ukončen, zahájení: 2000-01-01, ukončení: 2000-12-31
  Detail

 • 1999

  Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 1997

  Inženýrství systémů založených na počítačích, FRVŠ MŠMT, FR618/1997/F1, 1997, ukončen, zahájení: 1997-01-01, ukončení: 1997-12-31
  Detail

Nahoru