prof. Ing.

Jan M. Honzík

CSc.

profesor

+420 54114 1242
honzik@fit.vut.cz
C227 Kancelář
735/osobní číslo VUT

Funkce

Členové komisí pro SZZ na FIT

předseda

Oborová rada doktorských studijních programů FIT

člen

Rada bakalářského studijního programu

člen

Školitelé doktorského studijního programu na FIT

člen pracovní skupiny

Vědecká rada

člen vědecké rady

Výzkumná skupina managementu v softwarovém inženýrství

Výzkumník
Nahoru