doc. Ing.

Zdeněk Vašíček

Ph.D.

docent

+420 54114 1165
vasicek@fit.vut.cz
L336 Kancelář
22295/osobní číslo VUT

Funkce

Fakultní odborová organizace FIT

předseda

Členové komisí pro SZZ na FIT

předseda

Kolegium děkana FIT

předseda VOS

Koordinační odborová rada

člen

Školitelé doktorského studijního programu na FIT

člen pracovní skupiny

Výzkumná skupina Evolvable Hardware

Výzkumník
Nahoru