doc. Ing.

Zdeněk Vašíček

Ph.D.

docent

+420 54114 1165
vasicek@fit.vut.cz
L336 Kancelář
22295/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2024

  Strojové učení zohledňující hardware: Od automatizovaného návrhu k inovativním a vysvětlitelným řešením, GAČR - Standardní projekty, GA24-10990S, 2024-2026, řešení, zahájení: 2024-01-01, ukončení: 2026-12-31
  Detail

 • 2023

  Application-specific HW/SW architectures and their applications, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-23-8141, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2022

  AppNeCo: Aproximativní neurovýpočty, GAČR - Standardní projekty, GA22-02067S, 2022-2024, řešení, zahájení: 2022-01-01, ukončení: 2024-12-31
  Detail

 • 2021

  Analýza technického provedení a uplatnitelnosti technologie Angle of Arrival, ADWITECH, 2021-2022, ukončen, zahájení: 2021-10-01, ukončení: 2022-02-28
  Detail

  Automatizovaný návrh hardwarových akcelerátorů pro strojového učení zohledňující výpočetní zdroje, GAČR - Standardní projekty, GA21-13001S, 2021-2023, ukončen, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

  Odborné konzultace v oblasti GP, CGP, 2021, ukončen, zahájení: 2021-09-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2020

  Bio-inspired methods for resource aware computer system design, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), 2020-2024, řešení, zahájení: 2020-09-29, ukončení: 2024-09-28
  Detail

  Návrh, optimalizace a evaluace aplikačně specifických počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-20-6309, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2019

  Navrhování a využívání knihoven aproximativních obvodů, GAČR - Standardní projekty, GA19-10137S, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2018

  Pokročilé metody nature-inspired optimalizačních algoritmů a HPC implementace pro řešení reálných aplikací, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST, LTC18053, 2018-2020, ukončen, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2020-02-29
  Detail

 • 2017

  Pokročilé paralelní a vestavěné počítačové systémy, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3994, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  Využití volné výukové kapacity FIT VUT, JMK - Ostatní projekty, které nespadají pod žádnou jinou výzvu, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-07-01, ukončení: 2018-08-31
  Detail

 • 2016

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Přibližná ekvivalence pro aproximativní počítání, GAČR - Standardní projekty, GA16-17538S, 2016-2018, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2018-12-31
  Detail

  Rozvoj kryptoanalytických metod prostřednictvím evolučních výpočtů, GAČR - Standardní projekty, GA16-08565S, 2016-2018, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2018-12-31
  Detail

 • 2014

  Architektury paralelních a vestavěných počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2297, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Pokročilé metody evolučního návrhu složitých číslicových obvodů, GAČR - Standardní projekty, GA14-04197S, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2012

  Verifikace a optimalizace počítačových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-12-1, 2012-2014, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Pokročilé bezpečné, spolehlivé a adaptivní IT, VUT v Brně, FIT-S-11-1, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2010

  Bezpečné, spolehlivé a adaptivní počítačové systémy, VUT v Brně, FIT-S-10-1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Natural computing na nekonvenčních platformách, GAČR - Standardní projekty, GAP103/10/1517, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2009

  Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů, GAČR - Doktorské granty, GD102/09/H042, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-01-30, ukončení: 2012-12-31
  Detail

 • 2007

  Návrh a obvodová realizace zařízení pro automatické generování patentovatelných invencí, GAČR, GA102/07/0850, 2007-2009, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  Softwarová stabilizace obrazu z kamerového systému [ISTA], EVPU, HS1470031, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-04, ukončení: 2007-07-15
  Detail

  Technické hodnocení biometrických systémů, NBU, ST20072007006, 2007, ukončen, zahájení: 2007-03-27, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  Metody návrhu polymorfních číslicových obvodů, GAČR, GA102/06/0599, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  Virtuální laboratoř aplikace mikroprocesorové techniky, MŠMT ČR - Informační technologie pro znalostní společnost, 2C06008, 2006-2011, ukončen, zahájení: 2006-07-01, ukončení: 2011-06-30
  Detail

Nahoru