Doc. Ing.

František V. Zbořil

CSc.

Zástupce vedoucího ústavu

+420 54114 1237
zboril@fit.vut.cz
Kancelář A204

[photo]

Funkce

Kolegium děkana FIT

Rada navazujícího magisterského studijního programu

člen

Výzkumná skupina inteligentních systémů

Hlavní výzkumník

Výzkumná skupina robotiky Robo@FIT

výzkumník
Nahoru