prof. Dr. Ing.

Pavel Zemčík

dr. h. c.

děkan

+420 54114 1150
+420 54114 1217
dekan@fit.vut.cz
zemcik@fit.vut.cz
C204 Děkan
2153/osobní číslo VUT

Projekty

 • 2023

  Cybersecurity Innovation Hub, EK EU - Digital Europe Programme, 101083932, 101083932, 2023-2025, přijat, zahájení: 2023-04-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  EMIR - Vestavěná inteligence s podporou 5G pro autonomii robotů a aplikace pro monitorování chytrých měst, TAČR - 7. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, FW07010052, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  High Performance, Safe, Secure, Open-Source Leveraged RISC-V Domain-Specific Ecosystems, KDT JU - Společná technologická iniciativa KDT, SEP-210876056, 2023-2026, přijat, zahájení: 2023-05-01, ukončení: 2026-04-30
  Detail

  Plánování a evidence improvizovaných úkrytů, MV ČR - 1 VS OPSEC, VK01030082, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  Soudobé metody zpracování, analýzy a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-23-8278, 2023-2025, řešení, zahájení: 2023-03-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

 • 2022

  AISEE - AI Softwarový expertní vyhledávač pro videa a fotografie, MV ČR - Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 20192025 (IMPAKT 1) PODPROGRAMU 1 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY (BV IMP1/2VS), VJ02010029, 2022-2025, řešení, zahájení: 2022-01-01, ukončení: 2025-12-31
  Detail

  Bezpečné dopravní systémy nové generace, MV ČR - Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH), VB01000048, 2022-2023, řešení, zahájení: 2022-01-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

  Eyes for Information, Communication, and Understanding, EK EU - HORIZON EUROPE, 101072410, 101072410, 2022-2026, řešení, zahájení: 2022-09-01, ukončení: 2026-08-31
  Detail

  INSEM - Camea SV, CAMEA, 2022-2023, řešení, zahájení: 2022-07-01, ukončení: 2023-05-31
  Detail

  Inteligentní senzory pro monitorování dopravy, MPO ČR - OP PIK - Aplikace, 2022-2023, řešení, zahájení: 2022-03-01, ukončení: 2023-05-31
  Detail

  Směrový průzkum tranzitní jízdy vozidel městem Brnem, Magistrát města Brna - Individuální dotace Magistrátu města Brna, 2022, ukončen, zahájení: 2022-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Tescan - Automatická mineralogická analýza, TESCAN, 2022, ukončen, zahájení: 2022-05-17, ukončení: 2022-12-15
  Detail

  WIM LA - Camea SV, CAMEA, 2022-2023, řešení, zahájení: 2022-03-01, ukončení: 2023-05-31
  Detail

 • 2021

  5G-ERA - 5G-Enhanced Robot Autonomy, EK EU - Horizon 2020, 101016681, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2024-06-30
  Detail

  AI-augmented automation for efficient DevOps, a model-based framework for continuous development At RunTime in cyber-physical systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A21015, 101007350, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-04-01, ukončení: 2024-03-31
  Detail

  Distributed Artificial Intelligent Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A21012, 101007273, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-05-01, ukončení: 2024-04-30
  Detail

  FIT eCar: Pořízení automobilu s elektrickým pohonem pro FIT VUT v Brně, MŽP ČR - Národní program životní prostředí, 2021, ukončen, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2021-11-25
  Detail

  MASAPI - Multilingvální asistent pro hledání, analýzu a zpracování informací a podporu rozhodování, TAČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI, FW03010656, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2024-04-30
  Detail

  Nanoradar pro autonomní jízdu nákladních vozů a jeho industrializace 4.0, TAČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI, FW03010614, 2021-2023, řešení, zahájení: 2021-01-01, ukončení: 2023-12-31
  Detail

  SECUSEN II: Bezpečné senzory a data - průmyslová inteligence, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/14, 2021-2022, ukončen, zahájení: 2021-09-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  SmarterInstruments s.r.o, SmarterInstruments s.r.o, 2021, ukončen, zahájení: 2021-03-01, ukončení: 2021-04-30
  Detail

  Systém diagnostiky stavu a ochrany mostních konstrukcí s využitím WIM, TAČR - 2. veřejná soutěž programu Doprava 2020+, CK02000126, 2021-2024, řešení, zahájení: 2021-04-01, ukončení: 2024-03-31
  Detail

  WIM Latin America, MPO ČR - OP PIK - Aplikace, 2021-2023, řešení, zahájení: 2021-07-01, ukončení: 2023-05-31
  Detail

 • 2020

  EmIC - Vestavěná inteligence pro chytré kamery s aplikacemi počítačového vidění v dopravě a průmyslu, TAČR - 2. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, FW02020040, 2020-2023, řešení, zahájení: 2020-10-01, ukončení: 2023-09-30
  Detail

  HERA Cubesat Implementation Phase, ESA, 4000131925/20/NL/GLC, 2020-2024, řešení, zahájení: 2020-07-01, ukončení: 2024-12-31
  Detail

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně II, MŠMT OP VVV - OPVVV PO2 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, EF18_053/0016962, 2020-2023, řešení, zahájení: 2020-09-21, ukončení: 2023-06-30
  Detail

  Moderní metody zpracování, analýzy a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-20-6460, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Next Perception, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A20007, 876487, 2020-2023, řešení, zahájení: 2020-05-01, ukončení: 2023-07-31
  Detail

  VALU3S - Verification and Validation of Automated Systems' Safety and Security, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A20009, 876852, 2020-2023, řešení, zahájení: 2020-05-01, ukončení: 2023-07-31
  Detail

  VIBES - Vestavěná inteligence založená na pokročilých metodách strojového učení a počítačového vidění pro adaptivní systémy počítání na okraji (edge computing), TAČR - 1. veřejná soutěž Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019, TM01000038, 2020-2022, ukončen, zahájení: 2020-01-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

 • 2019

  Allium - Rozpoznávání, extrakce a analýza informací v obrazu, Allium, 2019-2020, ukončen, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2020-06-30
  Detail

  Arrowhead - Arrowhead Tools for Engineering of Digitalisation Solutions, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A19010, 826452, 2019-2022, ukončen, zahájení: 2019-05-01, ukončení: 2022-07-31
  Detail

  Artificial Intelligence Driven Autonomy, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000029/02, 2019-2020, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Auto-Navigation for Urban Air Mobility, Honeywell, 2019, ukončen, zahájení: 2019-04-16, ukončení: 2019-07-30
  Detail

  Framework of key enabling technologies for safe and autonomous drones´ applications, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A19003, 826610, 2019-2023, ukončen, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2023-01-31
  Detail

  Konfigurace a zabezpečení embedded systému pro sběr senzorových dat, CAMEA, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-11-01, ukončení: 2021-03-31
  Detail

  Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077, 2019-2022, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  OCCAM - OCR, ClassificAtion & Machine Translation, EK EU - Connecting Europe Facility (CEF), 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-10-01, ukončení: 2021-09-30
  Detail

  SECUSEN - SECUre SENsors and data - Bezpečné senzory a data, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/07, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-09-01, ukončení: 2021-03-31
  Detail

  Tescan - Segmentace obrazu pro mineralogickou analýzu, TESCAN, 2019, ukončen, zahájení: 2019-01-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  Umělá inteligence pro dopravní a průmyslové vidění, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010144, 2019-2021, ukončen, zahájení: 2019-09-01, ukončení: 2021-11-30
  Detail

 • 2018

  Assessing and Enhancing Emotional Competence for Well-Being (ECoWeB) in the Young: A principled, evidence-based, mobile-health approach to prevent mental disorders and promote mental well-being, EK EU - Horizon 2020, 754657, 2018-2022, ukončen, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2022-09-30
  Detail

  BOREC - Barevný Obraz v prostředí "Realtime Embedded Computing", TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH03010330, 2018-2020, ukončen, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  From the cloud to the edge - smart IntegraTion and OPtimisation Technologies for highly efficient Image and VIdeo processing Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A18011, 783162, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2021-11-30
  Detail

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně, MŠMT ČR - OPVVV PO2 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, EF16_027/0008371, 2018-2020, ukončen, zahájení: 2018-03-01, ukončení: 2020-09-30
  Detail

  MUSIC - Mnohoúrovňová bezpečnost v kritických aplikacích počítačových systémů, MŠMT ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-EUREKA LTE217, LTE118019, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-06-01, ukončení: 2021-05-31
  Detail

  NXP - konzultace - Computer Vision - 3, NXP, 2018, ukončen, zahájení: 2018-06-05, ukončení: 2018-06-30
  Detail

  PERO - Pokročilá extrakce a rozpoznávání obsahu tištěných a rukou psaných digitalizátů pro zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti, MK ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), DG18P02OVV055, 2018-2022, ukončen, zahájení: 2018-03-01, ukončení: 2022-12-31
  Detail

  Počítačová podpora pro analýzu a predikci růstu a vývoje dítěte, TAČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA., TL01000394, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-05-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

  Progresivní algoritmy pro zpracování obrazu, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025), TH04010394, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-10-01, ukončení: 2021-08-31
  Detail

  SAUCE - Smart Asset re-Use in Creative Environments, EK EU - Horizon 2020, 780470, 2018-2020, ukončen, zahájení: 2018-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  SECREDAS - Product Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A18014, Proposal ID 783119-2, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-05-01, ukončení: 2021-04-30
  Detail

  Škoda auto - Vývoj aplikace VRUT, ŠKODA AUTO a.s., 2018-2019, ukončen, zahájení: 2018-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments (TETRAMAX), EK EU - Horizon 2020, 2018-2021, ukončen, zahájení: 2018-04-01, ukončení: 2021-12-31
  Detail

 • 2017

  AQUAS: Aggregated Quality Assurance for Systems, ECSEL JU - Společná technologická iniciativa ECSEL, 8A17001, 737475, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-05-01, ukončení: 2020-06-30
  Detail

  Cross-CPP - Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources, EK EU - Horizon 2020, 780167, 2017-2021, ukončen, zahájení: 2017-12-01, ukončení: 2021-02-28
  Detail

  Digimat, CEA - Horizon 2020, 2017, ukončen, zahájení: 2017-04-01, ukončení: 2017-06-30
  Detail

  enetCollect - Large-Scale Information Extraction and Gamification for Crowdsourced Language Learning, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA 16105, 2017-2021, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2021-03-06
  Detail

  EU-PUI - User Activity Analysis and Emotional Competence Assessment for Investigation of Problematic Usage of the Internet, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16207, 2017-2022, ukončen, zahájení: 2017-10-23, ukončení: 2022-04-22
  Detail

  Intermodální registrace 3D dat ve zdravotnictví, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT/FEKT-J-17-4745, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2018-02-28
  Detail

  MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and runtime validation of complex systems., ECSEL JU - Horizon 2020, 737494, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-04-01, ukončení: 2020-03-31
  Detail

  Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020068, 2017-2020, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  NXP - konzultace - Computer Vision, NXP, 2017, ukončen, zahájení: 2017-03-20, ukončení: 2017-07-31
  Detail

  Přenos znalostí v oblasti zpracování obrazových dat ve vestavěných zařízeních, MPO ČR - OP PIK - Partnerství znalostního transferu, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2018-09-30
  Detail

  Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR, MV ČR - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, VH20172018014, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-01-01, ukončení: 2018-12-31
  Detail

  Tescan - Detekce referenčních značek v obraze FIB/SEM, TESCAN, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-12-01, ukončení: 2018-05-31
  Detail

  Tescan - Ovládání mikroskopu pomocí RGBD kamery, TESCAN, 2017-2018, ukončen, zahájení: 2017-12-01, ukončení: 2018-04-30
  Detail

  Výzkum a vývoj diagnostické jednotky pro tvářecí stroje, MPO ČR - TRIO, FV20512, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-04-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  WearableRobots - Advanced Collaborative Aspects of Wearable Robotic Systems, COST - European Cooperation in Science and Technology (COST), CA16116, 2017-2021, ukončen, zahájení: 2017-09-01, ukončení: 2021-09-14
  Detail

  Zpracování, zobrazování a analýza multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3984, 2017-2019, ukončen, zahájení: 2017-03-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

 • 2016

  Aplikace 3D modelování ve zdravotnictví, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, 2016, ukončen, zahájení: 2016-03-20, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2020-12-31
  Detail

  Smluvní výzkum pro NXP 2016, NXP, 2016, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Smluvní výzkum pro společnost Camea, CAMEA, 2016, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

  Spolupráce s partnery FIT, FIT VUT, 2016, ukončen, zahájení: 2016-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2015

  Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH), COST - COST, TD1403, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-10-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  CEPTIS - Vestavěná výpočetní platforma pro dopravu, průmysl a dohled, MŠMT ČR - EUREKA CZ (2011-2017), LF15012, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-10-01, ukončení: 2017-12-31
  Detail

  MixedEmotions - Social Semantic Emotion Analysis for Innovative Multilingual Big Data Analytics Markets, EK EU - Horizon 2020, 644632, 2015-2017, ukončen, zahájení: 2015-04-01, ukončení: 2017-03-31
  Detail

  Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníků VUT v Brně, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, 2015, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Podpora mezinárodní spolupráce VUT v Brně, MŠMT ČR - Rozvojové programy MŠMT, 2015, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Smluvní výzkum pro společnost Camea, CAMEA, 2015, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Smluvní výzkum pro společnost Camea 2015 II, CAMEA, 2015, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Smluvní výzkum pro společnost CEDA, UNKNOWN, 2015, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Smluvní výzkum pro společnost LAA, LAA, 2015, ukončen, zahájení: 2015-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

 • 2014

  Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14002, 621439, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-04-01, ukončení: 2017-06-30
  Detail

  Embedded multi-core systems for mixed criticality applications in dynamic and changeable real-time environments, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14011, 621419, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-04-01, ukončení: 2017-03-31
  Detail

  Incremental smoothing methods for positioning of an underwater vehicle, CODOL, 2014-2015, ukončen, zahájení: 2014-01-20, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  R5-COP - Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14003, 621447, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-02-01, ukončení: 2017-01-31
  Detail

  Video and image processing and enconding technology, GOHDR, 2014, ukončen, zahájení: 2014-01-20, ukončení: 2014-12-31
  Detail

  Visual localization in natural environments (LOCATE), JCMM, 4SGA8694, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-03-01, ukončení: 2016-07-19
  Detail

  Využití zobrazovacích technik a počítačového plánování v traumatologii, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA04011606, 2014-2017, ukončen, zahájení: 2014-07-01, ukončení: 2017-06-30
  Detail

  Zpracování, rozpoznávání a zobrazování multimediálních a 3D dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-14-2506, 2014-2016, ukončen, zahájení: 2014-01-01, ukončení: 2016-12-31
  Detail

 • 2013

  Applying Pilots Models for Safer Aircraft, EU-7FP-Cooperation - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E13047, 605141, 2013-2016, ukončen, zahájení: 2013-09-01, ukončení: 2016-08-31
  Detail

  HoliDes - Holistic Human Factors and System Design of Adaptive Cooperative Human-Machine Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H13004, 332933, 2013-2016, ukončen, zahájení: 2013-10-01, ukončení: 2016-09-30
  Detail

  Integrovaná simulační platforma, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA03010396, 2013-2015, ukončen, zahájení: 2013-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Java platform for hIgh PErformance and Real-time large scale data management (JUNIPER), EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 318763, 2013-2015, ukončen, zahájení: 2013-09-01, ukončení: 2015-11-30
  Detail

  SCAlable Preservation Environments, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 610965, 2013-2014, ukončen, zahájení: 2013-09-01, ukončení: 2014-09-30
  Detail

  Vypracování studie realizovatelnosti řešení vyhrazeného pruhu pro vozidla obsazená více než 1 osobou, TSK, R/0155/13/7100, 2013, ukončen, zahájení: 2013-11-18, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2012

  Analýza a zpracování datových struktur na bázi VoIP protokolu IPv4 a IPv6, CAMEA, 04102012, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-10-04, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center), TAČR - Centra kompetence, TE01020415, 2012-2019, ukončen, zahájení: 2012-05-01, ukončení: 2019-12-31
  Detail

  ConstRaint and Application driven Framework for Tailoring Embedded Real-time Systems, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H12006, 295371 - CRAFTERS, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-06-01, ukončení: 2015-09-30
  Detail

  D-NOTAM, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA02030835, 2012-2014, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

  Excelentní mladí vědci na VUT v Brně, MŠMT ČR - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV, CZ.1.07/2.3.00/30.0039, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-07-01, ukončení: 2015-06-30
  Detail

  Intelligent Management Platform for Advanced Real-Time media processes, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání, 7E13044, 316564, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-11-01, ukončení: 2015-10-31
  Detail

  Obrazy s vysokým dynamickým rozsahem, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR2065/2012/G1, 2012, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Ověření realizace spojité zátěžové mapy pomocí moderních klasifikačních a predikčních metod, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA02030915, 2012-2014, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

  Portable and Predictable Performance on Heterogeneous Embedded Manycores, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7HZC13005, 295440, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-09-01, ukončení: 2015-10-31
  Detail

  Pořizování a zpracování HDR obrazů - Acquisition and processing of HDR images, MŠMT ČR - COST CZ (2011-2017), LD12027, 2012-2015, ukončen, zahájení: 2012-03-01, ukončení: 2015-04-30
  Detail

  RODOS - Centrum pro rozvoj dopravních systémů, TAČR - Centra kompetence, TE01020155, 2012-2018, ukončen, zahájení: 2012-04-01, ukončení: 2018-03-31
  Detail

  Snímací a výpočetní hardware pro podporu výuky klasifikace, rozpoznávání a evolučních algoritmů, FRVŠ MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, FR2306/2012/Ab, 2012, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Výzkum a vývoj možností monitorování a ovlivňování pohybu vozidel na silnicích nižších tříd v ČR, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA02030841, 2012-2014, ukončen, zahájení: 2012-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

 • 2011

  Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2015-12-31
  Detail

  Chytrý autopilot, TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA01010678, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Mezinárodní mobilita studentů VUT v Brně, RP MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, RP2011-25/19, 2011, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Podpora stipendijního fondu pro talentované studenty z oblasti bývalého Sovětského svazu, RP MŠMT - Rozvojové programy MŠMT, RP2011-25/18, 2011, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Podpora talentovaných studentů na FIT VUT v Brně, RP MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), RP2011-25/9, 2011, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Pokročilé rozpoznávání a prezentace multimediálních dat, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-11-2, 2011-2013, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

  Systém pro podporu vyhodnocování metody FISH (GENEX), TAČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, TA01010931, 2011-2014, ukončen, zahájení: 2011-01-01, ukončení: 2014-12-31
  Detail

 • 2010

  Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the Asset-aware and Self-Recovery Factory, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H10012, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2013-02-28
  Detail

  eSonia - eSonia - Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control: Towards the Asset-aware and Self-Recovery Factory, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 100223, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-03-01, ukončení: 2013-02-28
  Detail

  M-Eco: Medical Ecosystem-Personalized Event-based Surveillance, EU-7FP-IST - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 247829, 2010-2012, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2012-06-30
  Detail

  Medical Ecosystem - Personalized Event-based Surveillance, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E10054, 2010-2012, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2012-06-30
  Detail

  Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015022, 2010-2015, ukončen, zahájení: 2010-10-01, ukončení: 2015-09-30
  Detail

  Multimediální obsah na mobilních zařízeních, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR2747/2010/G1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015, VG20102015006, 2010-2015, ukončen, zahájení: 2010-10-01, ukončení: 2015-09-30
  Detail

  Podpora výuky detekčních klasifikátorů v počítačovém vidění, FRVŠ MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), FR2786/2010/G1, 2010, ukončen, zahájení: 2010-01-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  R3-COP: Robust & Safe Mobile Co-operative Autonomous Systems, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 100233, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2013-04-30
  Detail

  RECOMP - Reduced Certification Costs Using Trusted Multi-core Platforms, Artemis JU - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 100202 - RECOMP, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2013-03-31
  Detail

  Reduced Certification Costs Using Trusted Multi-core Platforms, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H10013, 100202, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2013-03-31
  Detail

  Robust & Safe Mobile Co-operative Autonomous Systems, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H10011, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2013-04-30
  Detail

  Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat, FIT VUT, FIT-S-10-2, 2010, 2010, ukončen, zahájení: 2010-04-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Smart Multicore Embedded SYstems, MŠMT ČR - Společné technologické iniciativy, 7H10014, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-02-01, ukončení: 2013-01-31
  Detail

  SMECY - Smart Multicore Embedded SYstems, Artemis JU - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 100230 - SMECY, 2010-2013, ukončen, zahájení: 2010-02-01, ukončení: 2013-01-31
  Detail

  TA2: Together Anywhere, Together Anytime, EU-7FP-ICT - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 214793, 2010-2012, ukončen, zahájení: 2010-03-15, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Together Anywhere, Together Anytime, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E11024, 2010-2012, ukončen, zahájení: 2010-03-15, ukončení: 2012-12-31
  Detail

 • 2009

  Informační technologie v biomedicínském inženýrství, GAČR - Doktorské granty, GD102/09/H083, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-01-01, ukončení: 2012-12-31
  Detail

  Laboratoř zpracování obrazu a počítačové grafiky, FRVŠ MŠMT, FR2148/2009/Aa, 2009, ukončen, zahájení: 2009-01-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  TeamIT - Budování konkurenceschopných výzkumných týmů pro IT, MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, EE2.3.09.0067, 2009-2012, ukončen, zahájení: 2009-09-01, ukončení: 2012-08-31
  Detail

 • 2008

  Emerging, Collective Intelligence for personal, organisational and social use, MŠMT ČR - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb., 7E08063, 2008-2011, ukončen, zahájení: 2008-04-01, ukončení: 2011-03-31
  Detail

  Laboratoř interakce člověka s počítačem, FRVŠ MŠMT, FR0274/2008/Aa, 2008, ukončen, zahájení: 2008-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

 • 2007

  Laboratoř aplikovaných výkonných počítačových systémů (LAVPS), FRVŠ MŠMT, FR2360/2007/Ab, 2007, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM0021630528, 2007-2013, ukončen, zahájení: 2007-01-01, ukončení: 2013-12-31
  Detail

 • 2006

  Advanced level study programme in Electronic Design and Integration Technologies, EACEA, 2006-2009, ukončen, zahájení: 2006-07-04, ukončení: 2009-11-04
  Detail

  Algoritmy rozpoznávání obrazu, GAČR, GA201/06/1821, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-01-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

  AMIDA - Augmented Multi-party Interaction with Distance Access, EU-6FP-IST, IST-033812-AMIDA, 2006-2009, ukončen, zahájení: 2006-10-01, ukončení: 2009-12-31
  Detail

  Biomarker - Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů, MŠMT ČR - Zdravý a kvalitní život, 2B06052, 2006-2011, ukončen, zahájení: 2006-07-01, ukončení: 2011-06-30
  Detail

  CARETAKER - Content Analysis and REtrieval Technologies to Apply Knowledge Extraction to massive Recording, EU-6FP-IST, 027231, 2006-2008, ukončen, zahájení: 2006-03-01, ukončení: 2008-09-30
  Detail

  Centrum počítačové grafiky, MŠMT ČR - Centra základního výzkumu, LC06008, 2006-2011, ukončen, zahájení: 2006-03-01, ukončení: 2011-12-31
  Detail

  Rozvojový program - Interacionalizace - Join Degree, RP MŠMT, 2006, ukončen, zahájení: 2006-01-02, ukončení: 2006-12-29
  Detail

 • 2005

  Laboratoř pro obraz a zvuk, FRVŠ MŠMT, FR3521/2005/A, 2005, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

  Rozpoznání a sledování částí lidského těla, FRVŠ MŠMT, FR2192/2005/G1, 2005, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

  Uživatelská rozhraní hierarchických struktur, FRVŠ MŠMT, FR200/2005/G1, 2005, ukončen, zahájení: 2005-01-01, ukončení: 2005-12-31
  Detail

 • 2004

  Augmented Multi-party Interaction, EU-6FP-IST, 506811-AMI, 2004-2006, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2006-12-31
  Detail

  ECTS/DS - National Coordinator-Team, EC EUA ECTS, 2004-2007, ukončen, zahájení: 2004-09-01, ukončení: 2007-12-31
  Detail

  Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace, CEZ MŠMT - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC), MSM6383917201, 2004-2010, ukončen, zahájení: 2004-01-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Rapid prototyping tools for development of HW-accelerated embedded image- and video-processing applications, GA AVČR, 1ET400750408, 2004-2008, ukončen, zahájení: 2004-07-01, ukončení: 2008-12-31
  Detail

 • 2003

  3C Research - Convergent technology research for digital media processing and communicatins, Rendering on demand, VUT v Brně - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, 3C Research, 2003-2010, ukončen, zahájení: 2003-01-01, ukončení: 2010-12-31
  Detail

  Kolaborativní virtuální prostředí, CESNET, 049/2003, 2003-2004, ukončen, zahájení: 2003-11-28, ukončení: 2004-11-28
  Detail

 • 2002

  Algoritmy počítačové grafiky s podporou FPGA, GAČR, GA102/02/0507, 2002-2003, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2003-12-31
  Detail

  IMPIT - Mezinárodní mobilita studentů, MŠMT ČR, MMI 20059, 2002, ukončen, zahájení: 2002-01-01, ukončení: 2002-12-31
  Detail

  Multi Modal Meeting Manager, EU-HLT, IST-2001-34485, 2002-2005, ukončen, zahájení: 2002-03-01, ukončení: 2005-02-28
  Detail

 • 1999

  Pracoviště pro prostorovou multimediální komunikaci, FRVŠ MŠMT, FR1062/1999/A, 1999, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 1999-12-31
  Detail

  Výzkum informačních a řídicích systémů, CEZ MŠMT, MSM 262200012, 1999-2004, ukončen, zahájení: 1999-01-01, ukončení: 2004-12-31
  Detail

 • 1998

  Rozvoj výuky multimédií, FRVŠ MŠMT, FR0175/1998/F1, 1998, ukončen, zahájení: 1998-01-01, ukončení: 1998-12-31
  Detail

 • 1996

  Zavedení předmětu multimédia, FRVŠ MŠMT, FR0788/1996/E5, 1996, ukončen, zahájení: 1996-01-01, ukončení: 1996-12-31
  Detail

Nahoru