Funkce

Kolegium děkana FIT

děkan

Vědecká rada FIT

Oborová rada doktorského studia

člen

Rada navazujícího magisterského studijního programu

předseda MITAI

Rada bakalářského studijního programu

člen

Výzkumná skupina počítačové grafiky

profesor

Výzkumná skupina robotiky Robo@FIT

výzkumník

Výzkumná skupina znalostních technologií

Nahoru