Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Cena Josefa Hlávky

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. O udělení Ceny rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha. Cena je spojena s předáním nadačního příspěvku ve výši 20 000,- Kč pro každého nositele. Návrh na udělení Ceny Josefa Hlávky zasílají správní radě Nadání rektoři českých vysokých škol pražských, a to z každé fakulty podle schválených pravidel ne více než jednoho kandidáta. Rektor Vysokého učení technického v Brně a předseda Akademie věd ČR navrhují kandidátů pět. Termín zaslání návrhů je do 31.7.2008. Cena Josefa Hlávky je zpravidla předávána před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.
Detail

Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu

Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2008, Hejnice, okr. Liberec za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 3. ročník) - školitel doc. Kotásek.
Detail

Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu

Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika PAD 2008, Hejnice, okr. Liberec za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 2. ročník) - školitel doc. Sekanina.
Detail

Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu

Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika PAD 2008, Hejnice, okr. Liberec za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 2. ročník) - školitel doc. Sekanina.
Detail

Cena rektora

Cena byla udělená za vynikající výsledky ve vědecké přípravě a vědecké práci absolventům doktorského studia.
Detail

Hubeika Valiantsina, Ing.
Korček Pavol, Ing.

Cena Zdeny Rábové

Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty. 
Detail

Cisco akademie na FIT - Aktivita roku, Nejlepší lektor roku 2007/2008

Cisco akademie na FIT VUT v Brně získala na výroční konferenci Cisco akademií v ČR a SR ocenění Aktivita roku 2007/8 za projekt CCIE inkubátor. Dále obdržel Petr Matoušek ocenění Nejlepší lektor LCNA 2007/8.
Detail

Diplomová práce roku

2. místo v kategorii Matematické a kybernetické úlohy, vyhledávací a porovnávací algoritmy, gramatiky, metriky, překladače, Computer Science
Detail

Diplomová práce roku

1. místo v kategorii Komunikační a měřicí systémy, datové přenosy
Detail

Matoušek Jiří, Ing.
Skočovský Peter, Bc.

GE Foundation Scholar-Leaders Program in the Czech Republic

Stipendium pro 15 vynikajících studentů z druhých ročníků z pěti vybraných českých vysokých škol (ČVUT v Praze, ČZU v Praze, Masarykova univerzita v Brně, VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně) v oborech ekonomie, management, inženýrství a technologie. V roce 2008 se konal čtvrtý ročník stipendijního programu pro Českou republiku (GE Foundation, nadace společnosti General Electric). Stipendia jsou spojena s finanční odměnou. Administruje nezisková organizace Institute of International Education (IIE) - https://www.iie.org/.
Detail

IT diplomka roku '08

Petr Kobierský, student VUT Brno a spoluřešitel výzkumného záměru CESNETu, zvítězil v celostátní soutěži IT diplomka roku 2008 se svou prací Hardwarová akcelerace identifikace protokolů, která vznikla v rámci aktivity Programovatelný hardware. Bližší podrobnosti naleznete na stránkách soutěže.
Detail

Danko Martin, Ing.
Stříž Martin, Ing.

Networking Academy Games 2008

Přední místa v národním kole soutěže Networking Academy Games 2008 pro studenty FIT. Kategorie UNI: Martin Danko (1.místo, FIT, 2. ročník Bc.), Martin Stříž (2.místo, FIT, 3. ročník Bc.). Kategorie PT: Martin Danko (2.místo), Martin Stříž (3.místo). Další informace o souteži na www.netacad-games.cz.
Detail

Oceněný příspěvek na konferenci ICONS 2008

IARIA Best Paper Award for the paper Meta-Design Support for Safe and Secure Networked Embedded Systems by Miroslav Sveda and Radimir Vrba. Presented during ICONS 2008.
Detail

Pamětní medaile FIT VUT v Brně (zlatá medaile)

Akademický senát Fakulty informačních technologií VUT v Brně udělil Zlatou medaili Fakulty informačních technologií VUT v Brně jako ocenění výrazného přínosu k rozvoji fakulty a celého VUT v Brně během funkčního období děkana
Detail

Pamětní medaile VUT v Brně (stříbrná medaile)

Medaile byla udělená za zásluhy o rozvoj vysokého školství a vzdělávání.
Detail

Singapore International Graduate Award

The Singapore International Graduate Award (SINGA) is a collaboration between the Agency for Science, Technology & Research (A*STAR), the National University of Singapore (NUS) and the Nanyang Technological University (NTU) to support PhD study on pursued topic.
Detail

Abdulla Parosh A.
Bouajjani Ahmed
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D.
Kaati Lisa
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

The best paper award of CIAA'08

Cena za nejlepší článek konference CIAA'08, a to konkrétně za článek P.A. Abdulla, A. Bouajjani, L. Holik, L. Kaati, and T. Vojnar. Composed Bisimulation for Tree Automata.
Detail

The 14th CLSP Summer Workshop on Human Language Technology begins on July 7, 2008

Lukáš Burget, Ondřej Glembek a Valiantsina Hubeika přijeli ze summer workshopu Johns Hopkins University, kde dr. Burget vedl pracovní skupinu "Robust Speaker Recognition Over Varying Channels". 6 týdnů s ním pracovali světové špičky v rozpoznávání mluvčího, jedná se o velký úspěch. Více na http://www.clsp.jhu.edu/workshops/ws08/groups/rsrovc/ .
Detail

Uznání od EUROMICRO za organizaci specielní sekce na DSD 2008

Uznání od EUROMICRO (The European Organisation for Information Technology and Microelectronics) za organizaci specielní sekce "Fault Tolerance in Digital Systems Design" na 11. EUROMICRO Conference on Digital Systems Design DSD 2008, Parma, Itálie 
Detail

Vyžádané hodnocení pro jmenování doc. Munsona profesorem na University of Wisconsin

Vyžádané hodnocení pro jmenování doc. Munsona profesorem na Department of Electrical Engineering and Computer Science, College of Engineering & Applied Science, University of Wisconsin, Milwaukee.
Detail

Letko Zdeněk, Ing.

1. místo ve studentské soutěži AFCEA 2008

Soutěž o Nejlepší studentskou práci z oblasti informačních a komunikačních systémů pořádané českou pobočkou AFCEA (Armed Forces Communications & Electronics Association).
Detail

2. místo v soutěži Humies 2008 (GECCO, Atlanta, USA)

V rámci Humies (Human Competitive Awards in Genetic and Evolutionary Computation) soutěží řešení automaticky vygenerovaná pomocí evolučního algoritmu, která byla již publikována před konáním soutěže. Cena udělena za evoluční návrh testovacích obvodů (Evolution of Synthetic RTL Benchmark Circuits with Predefined Testability). Podrobnosti uvádí tisková zpráva VUT.
Detail
Nahoru