Best paper award - MEMICS 2009

Ocenění příspěvku "Efficient Hardware Accelerator for Symbolic Regression Problems" na workshopu MEMICS 2009 autorů Zdeňka Vašíčka a Lukáše Sekaniny.

Detail

Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu

Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2009, Soláň, okr. Vsetín za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 2. ročník) - školitel prof. Dvořák.

Detail

Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu

Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2009, Soláň, okr. Vsetín za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 1. ročník) - školitel prof. Dvořák.

Detail

Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu

Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2009, Soláň, okr. Vsetín za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 2. ročník) - školitel prof. Dvořák.

Detail

Cena rektora

Cena byla udělena za vynikající výsledky ve vědecké přípravě a vědecké práci absolventům doktorského studia.

Detail

Soľanka Lukáš, Ing.

Cena rektora

Cena byla udělena za vynikající výsledky v magisterském studiu a tomu odpovídající výzkumné činnosti. 

Detail

Cena Siemens - cena za doktorskou disertační práci

Cena se uděluje studentům doktorského studia z institucí sdružených ve Fóru průmyslu a vysokých škol ČR za vynikající doktorskou práci.

Detail

Lengál Ondřej, Ing., Ph.D.
Šimková Marcela, Ing.

Cena Zdeny Rábové

Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty. 

Detail

Diplomová práce roku

1. místo v kategorii Cloud computing, virtualizace, integrovaná prostředí a nástroje pro vývojáře, mobilní aplikace, operační systémy, matematické úlohy a algoritmy

Detail

Vavruša Marek, Bc.
Vítek Vojtěch, Bc.

GE Foundation Scholar-Leaders Program in the Czech Republic

Stipendium pro 15 vynikajících studentů z druhých ročníků z pěti vybraných českých vysokých škol (ČVUT v Praze, ČZU v Praze, Masarykova univerzita v Brně, VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně) v oborech ekonomie, management, inženýrství a technologie. V roce 2009 se konal pátý ročník stipendijního programu pro Českou republiku (GE Foundation, nadace společnosti General Electric). Stipendia jsou spojena s finanční odměnou. Administruje nezisková organizace Institute of International Education (IIE) - http://www.iie.hu/ge_cz.html.

Detail

Danko Martin, Ing.

Networking Academy Games 2009 International

1. místo v mezinárodní soutěži Networking Academy Games 2009 ve  kategorii UNI. Další informace na novinky.cz.

Detail

Ocenění za výborné výsledky v doktorském studiu, PAD 2009

Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2009, Soláň, okr. Vsetín za výborné výsledky v doktorském studiu  - školitel doc. Sekanina.

Detail

Pamětní medaile VUT v Brně (stříbrná medaile)

Medaile byla udělená za zásluhy o rozvoj vysokého školství a vzdělávání.

Detail

Pamětní medaile VUT v Brně (zlatá medaile)

Medaile byla udělená za zásluhy o rozvoj vysokého školství a vzdělávání.

Detail
Nahoru