Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu

Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2010, Češkovice za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 1. ročník) - školitel doc. Schwarz.

Detail

Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu

Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika PAD 2010 za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 3. a 4. ročník) - školitel doc. Sekanina.

Detail

Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu

Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2010, Češkovice za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 2. ročník) - školitel doc. Kotásek

Detail

Cena Rektora VUT v Brně

Cena Rektora VUT v Brně za vynikající výsledky věděcké práce a reprezentaci VUT v Brně v tuzemsku i zahraničí, 2010.

Detail

Cena Zdeny Rábové

Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty. 

Detail

Micenková Barbora, Ing.

Cena Zdeny Rábové

Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty. 

Detail

Diplomová práce roku

1. místo v kategorii Informační bezpečnost, standardy řízení vývoje systémů a mezioborové přístupy

Detail

Druhé místo v soutěži ACM SPY

Práce Zbyňka Poulíčka na téma "Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení" vedená Doc. Ing. Adamem Heroutem, Ph.D. se umístila na druhém místě ve studentské soutěži ACM SPY 2010 (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year). 

Detail

Abdulla Parosh A.
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D.
Chen Yu-Fang
Mayr Richard
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

EATCS Award for Best ETAPS Paper 2010

Cena EATCS za nejlepší článek sdružení konferencí ETAPS'10, a to konkrétně za článek P.A. Abdulla, Y.-F. Chen, L. Holik, R. Mayr, and T. Vojnar. When Simulation Meets Antichains (On Checking Language Inclusion of NFAs).

Detail

Ocenění nejlepšího příspěvku ICN 2010

Ocenění nejlepšího příspěvku IARIA 9. Mezinárodní konference o počítačových sítích ICN 2010 "Automated Network-Wide Security Analysis" autorů Miroslava Švédy, Ondřeje Ryšavého, Petra Matouška a Jaroslava Rába

Detail

Pamětní medaile VUT v Brně (stříbrná medaile)

Medaile byla udělená za zásluhy o rozvoj vysokého školství a vzdělávání.

Detail

Bartoš Václav, Ing., Ph.D.
Kajan Michal, Ing.
Puš Viktor, Ing.
Špinler Martin, Ing.
Vantuch Marek, Bc.
Vítek Vojtěch, Bc.

Soutěž VIP - Vyvíjej, Inovuj, Programuj

Sdružení CZ.NIC, správce národní domény .CZ, vyhlásilo na začátku dubna třetí kolo soutěže pro mladé talenty "VIP - Vyvíjej, Inovuj, Programuj". Do ní mohli zájemci přihlásit projekty zaměřené na vývoj nového open-source softwaru nebo na inovaci softwaru používaného v oblasti internetových technologií, služeb či infrastruktury.

Soutěž CZ.NIC VIP3 ( http://www.nic.cz/page/736/vip3/ ):

Viktor Puš, Michal Kajan, Martin Špinler, Václav Bartoš - Knihovna pro výzkum algoritmů klasifikace paketů

Vojtěch Vítek, Marek Vantuch - CoNetServ (Complex Network Services) - release version

Detail

The 6th International Summer School and Workshop on Pattern Recognition, 2010

Cena za nejlepší plakát v aplikovaném výzkumu, sponzorovaný orgranizací Springer. Udělena Josefu Hájku, Aleši Marvanovi, Janu Váňovi za plakát: "Scanning and measuring device for diagnostic of barrel bore".

Detail

Slaný Karel, Ing.
Vantuch Marek, Bc.
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.
Vavruša Marek, Bc.
Vítek Vojtěch, Bc.

VIP - Vyvíjej, Inovuj, Programuj

Sdružení CZ.NIC, správce národní domény .CZ, vyhlásilo v říjnu 2009 druhé kolo soutěže pro mladé programátory "VIP - Vyvíjej, Inovuj, Programuj". Do ní mohli zájemci přihlásit projekty zaměřené na vývoj nového open-source softwaru nebo na inovaci softwaru používaného v oblasti internetových technologií, služeb či infrastruktury.   

Soutěž CZ.NIC VIP2 ( http://www.nic.cz/page/737/vip2/ )

Zdeněk Vašíček, Marek Vavruša, Karel Slaný - název projektu: Generický framework pro visualizaci map.  

Marek Vavruša, Zdeněk Vašíček - název projektu: Vzdálená komunikace s USB převodníky FTDI

Vojtěch Vítek, Marek Vantuch - název projektu: CoNetServ (Complex Network Services)

Detail

Výhra v soutěži ACM SPY

Práce Davida Hermana na téma "Lokální navigace autonomního mobilního robota" vedenou Ing. Filipem Orságem, Ph.D zvítězila ve studentské soutěži ACM SPY 2010 (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year). 

Detail
Nahoru