Cena děkana

Cena děkana se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající diplomovou nebo disertační práci či jinou tvůrčí činnost.
Detail

Cena Josefa Hlávky

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky
Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.
Cena Josefa Hlávky je zpravidla předávána před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.
Detail

Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu

Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & diagnostika (PAD) 2014, Malá Skála, za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 1. ročník) - školitel Ing. Jan Kořenek, PhD.
Detail

Cena rektora VUT v Brně

Cena rektora VUT v Brně za špičkové výsledky v magisterském studiu a výsledky ve vědecké práci.
Detail

Cena rektora VUT v Brně

Cena rektora VUT v Brně za vynikající studijní výsledky a vzorně zpracovanou a obhájenou bakalářskou práci.
Detail

Cena rektora VUT v Brně

Cena rektora VUT v Brně za vynikající výsledky ve vědecké práci.
Detail

Cena Wernera von Siemens 2013

Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků se konala ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR,
pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu.

Společnost Siemens ocenila  talentované studenty, mladé vědce a vysokoškolské pedagogy.

Jednu z cen za nejlepší diplomovou či disertační práci ve spolupráci se Siemens získal Ing. Radek Gajdušek (FIT VUT v Brně) s prací: Certifikace CMMI ve vývoji software v agilním prostředí. Oceněna byla i vedoucí diplomové práce.

Detail

Prokopová Dagmar, Ing.
Sochor Jakub, Ing.

Cena Zdeny Rábové

Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty. 
Detail

Diplomová práce roku

Diplomová práce roku je projektem zaměřeným na podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních a komunikačních technologií v ČR, který si klade za cíl umožnit nadaným studentům lépe vyniknout a získat tak lepší uplatnění v praxi.
Detail

Medaile Kurta Gödela získaná na FLoC Olympic Games 2014

Nástroj Predator pro automatickou analýzu programů s dynamickými datovými strukturami získal na FLoC Olympic Games 2014 prestižní medaili Kurta Gödela za jeho úspěchy ve třech za sebou jdoucích ročnících mezinárodní soutěže ve verifikaci software SV-COMP.
Detail

Nejlepší článek na KTTO 2014

Cenu za nejlepší článek s názvem  "On-line Monitoring of VoIP Quality Using IPFIX" na konferenci KTTO  2014 v Malenovicích dostali Ing. Petr Matoušek, PhD.,  Ing. Martin Kmeť a Bc. Martin Basel.
Detail

Nejlepší studentský článek Doktorského konsorcia ICETE 2014

Cenu za nejlepší příspěvek do doktorského konsorcia s článkem "Challenges in Identification in Future Computer Networks" dostal student Ing. Libor Polčák pod vedením prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. a Ing. Petr Matoušek, Ph.D.
Detail

Pamětní medaile VUT v Brně (stříbrná medaile)

Medaile byla udělená za zásluhy o rozvoj vysokého školství a vzdělávání a za dlouholeté vynikající výsledky v pedagogické a vědeckovýzkumné oblasti pro fakultu a VUT v Brně.
Detail

Mareček Matěj, Ing.

Úspěšná účast nástrojů Predator a CPAlien v mezinárodní soutěži ve verifikaci programů SV-COMP'14

Nástroje PredatorCPAlien vyvíjené skupinou VeriFIT pro automatickou analýzu a verifikaci práce s ukazateli a dynamickými datovými strukturami se úspěšně zúčastnily mezinárodní soutěže ve verifikaci programů SV-COMP'14 spojené s prestižní konferencí TACAS'14. Predator konkrétně získal stříbrnou medaili v kategorii Heap Manipulation a bronzovou v kategorii Memory Safety. Predator tak dosáhl nejlepšího výsledku mezi nástroji schopnými bezpečné (sound) analýzy dynamické paměti. Nově vyvíjený nástroj CPAlien získal čtvrté místo v kategorii Memory Safety.
Detail

Vyžádaná přednáška s publikací

Vyžádaný příspěvek na mezinárodní konferenci 5th International Conference on Circuits, Systems, Control, Signals (CSCS '14) organizované třemi prestižními univerzitami * University of Salerno, Italy, * Kingston University London, UK, * International Black Sea University, Tbilisi, Georgia. Naše konference 5th International Conference on Circuits, Systems, Control, Signals (CSCS '14) má pokaždé světově známé přednášející a nabízí publikaci rozšířené verze Vašeho příspěvku v časopisech s impakt faktorem z ISI.
Detail

3. místo v soutěži Humies 2014 (GECCO, Vancouver, Kanada)

V rámci Humies (Human Competitive Awards in Genetic and Evolutionary Computation) soutěží řešení automaticky vygenerovaná pomocí evolučního algoritmu, která byla již publikována před konáním soutěže. Cena udělena za evoluční syntézu nelineárních funkcí (Bent Function Synthesis by Means of Cartesian Genetic Programming).
Detail
Nahoru