AHS 2013 Best Paper Award

2013 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems
Torino, Italy
AHS 2013 Best Paper Award for the paper on "Image Filter Evolution on the Xilinx Zynq Platform"

Roland Dobai and Lukas Sekanina
Brno University of Technology, IT4Innovation Centre of Excellence
Detail

CADE-24: Best Paper Award

Článek "The tree width of separation logic with recursive definitions" autorů Radu Iosifa, Adama Rogalewicze a Jiřího šimáčka uzavřel problém otevřený od roku 2004 a vyhrál ocenění za nejlepší článek konference CADE-24.
Detail

Cena Josefa Hlávky

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky
Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.
Cena Josefa Hlávky je zpravidla předávána před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.
http://http://www.hlavkovanadace.cz/cinnost_2013.php
Detail

Cena města Brna pro rok 2013

Cena města Brna pro rok 2013 byla udělena v oblasti technické vědy prof. Ing. Janu Maxmiliánu Honzíkovi, CSc. Ocenění mu náleží za jeho dlouholeté aktivní působení v oblasti vysokého školství, mimo jiné i v oblasti zavádění jednotného evropského kreditního systému na základě Boloňského procesu.
Detail

Cena prof. Ing. Jana Hlavičky, DrSc. za vynikající výsledky v doktorském studiu

Cena byla udělena na akci Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & Diagnostika, PAD 2013, Teplá, za vynikající výsledky v doktorském studiu (1. místo v kategorii 2. ročník) - školitel ing. Jan Kořenek, PhD.
Detail

Cena rektora VUT v Brně

Cena rektora VUT v Brně za vynikající výsledky ve vědecké práci.
Detail

Hrbáček Radek, Ing., Ph.D.

Cena rektora VUT v Brně

Cena rektora VUT v Brně za špičkové výsledky v magisterském studiu a výsledky ve vědecké práci.
Detail

Karmazín Jaromír, Ing.

Cena rektora VUT v Brně

Cena rektora VUT v Brně za vynikající studijní výsledky a vzorně zpracovanou a obhájenou bakalářskou práci.
Detail

Kekely Lukáš, Ing., Ph.D.
Sumbalová Lenka, Ing.

Cena Zdeny Rábové

Cena se uděluje za vynikající studijní výsledky, za vynikající tvůrčí aktivity nebo za jiné vynikající aktivity mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Cena obsahuje: diplom označený jako "Cena Zdeny Rábové", obsahující jméno studenta/studentky a oblast aktivity, za níž byla cena udělena, mimořádné stipendium ve výši 15.000 Kč, zveřejnění na internetové stránce fakulty. 
Detail

Druhé místo v soutěži ACM SPY

Práce Lukáša Kekelyho na téma "Hardwarová akcelerace aplikací pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí" vedená Ing. Janem Kořenkem, Ph.D. se umístila na druhém místě ve studentské soutěži ACM SPY 2013 (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year).
Detail

Abdulla Parosh A.
Haziza Frédéric
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D.
Jonsson Bengt
Rezine Ahmed

EASST Best paper award at ETAPS'2013

EASST Best paper award at ETAPS'2013

The paper "An Integrated Specification and Verification Technique for Highly Concurrent Data Structures" by Parosh Aziz Abdulla, Frederic Haziza, Lukas Holik, Bengt Jonsson, and Ahmed Rezine, received the EASST Best paper award at ETAPS'2013.

ETAPS (The European Joint Conferences on Theory and Practice of Software) is the primary European forum for academic and industrial researchers working on topics relating to Software Science. ETAPS is a confederation of six main annual conferences (CC, ESOP, FASE, FOSSACS, POST and TACAS), with a total number of more than 500 submissions each year, accompanied by satellite workshops and other events.
Detail

Mészáros István, Ing.

ICT Diplomová práce roku 2013 - Cloud služby a Datacenter Managed Services

1. místo v kategorii Cloud služby a Datacenter Managed Services za práci s názvem "Cooperative Distributed Data Backup System"
Detail

ICT Diplomová práce roku 2013 - Podnikové informační systémy, ostatní IT práce

1. místo v kategorii Podnikové informační systémy, ostatní IT práce za práci s názvem "Koevoluční algoritmus v FPGA"
Detail

ICT Diplomová práce roku 2013 - Řešení pro firemní mobilitu a bezpečnost

1. místo v kategorii Řešení pro firemní mobilitu a bezpečnost za práci s názvem "Hardwarová akcelerace aplikací pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí"
Detail

Imagine Cup

Tým studentů FITu Wicked Games (Michal Zachariáš, István Szentandrási, Rudolf Kajan, Tomáš Milet, mentor: doc. Adam Herout) zvítězil v národním kole soutěže Imagine Cup s počítačovou hrou reSound využívající rozšířenou realitu. Vybojovali tak postup do světového finále 8. 7. - 12. 7. 2013 v Petrohradu. Informace o projektu reSound je možné průběžně sledovat na facebooku: http://www.facebook.com/Project.reSound.

V kategorii World Citizenship zvítězil další tým FITu: Book Keepers (Roman Jašek, Roman Janko, Petr Kučera, Tomáš Matula, mentor: doc. Adam Herout). Jejich projekt BookCaching usiluje o propagaci čtení starých dobrých papírových knih pomocí prvků gamifikace a spolupracuje s existujícími servery knihotoc.cz a bookcrossing.com.

Detail

Nejlepší spolupráce roku

Výzkumná skupina Speech@FIT a firma Phonexia obdržely zvláštní cenu Czech ICT Alliance pro projekty z oblasti informačních a komunikačních technologií v soutěži Nejlepší spolupráce roku.
Detail

Nejlepší studentský článek DCNET 2013

Cenu za nejlepší studentský článek DCNET 2013 s názvem "A New Approach for Detection of Host Identity in IPv6 Networks" dostali Libor Polčák, Martin Holkovič a Petr Matoušek.
Detail

Nejlepší studentský článek na DCNET 2013

Cenu za nejlepší studentský článek s názvem  "A New Approach for Detection of Host Identity in IPv6 Networks" na konferenci DCNET 2013 v Reykjavíku dostali studenti Ing. Libor Polčák a Bc. Martin Holkovič.
Detail

Pamětní medaile VUT v Brně (stříbrná medaile)

Medaile byla udělená za dlouholeté pedagogické, výzkumné a organizační působení na FIT a Ústavu informatiky a výpočetní techniky bývalé Fakulty elektrotechniky VUT v Brně
Detail

Pamětní medaile VUT v Brně (stříbrná medaile)

Medaile byla udělená týmu Aero Works (vedený Ing. Peterem Chudým, Ph.D., MBA, Mgr. Karol Rydlo, Ing. Petr Dittrich, Ing. Jan Vlk)  za vynikající výsledky v projektu Chytrý autopilot" vzniklé na základě úspěšné spolupráce univerzity s průmyslem a příkladnou reprezentaci fakulty a univerzity při jejich prezentacích.
Detail

Senior Program Committee Membership Diploma

Prof. Miroslav Švéda byl ustanoven členem Senior Program Committee of the Fifteen International Conference on Enterprise Information Systems -- ICEIS 2013, Angers Loire Valley, France, 4.-7. července 2013. Dokumentováno přiloženým diplomem. Joaquim Filipe, Conference Co-Chair of ICEIS 2013.
Detail

Vítězství ve třech kategoriích mezinárodní soutěže ve verifikaci programů SV-COMP'13

Nástroj Predator zvítězil ve třech kategoriích mezinárodní soutěže ve verifikaci programů SV-COMP'13 spojené s prestižní konferencí TACAS'13. Konkrétně se jednalo o kategorie MemorySafety, HeapManipulation a FeatureChecks (zahrnující např. části kódu ovladačů OS Linux).
Detail
Nahoru