Detail předmětu

Číslicové zpracování signálů (v angličtině)

CZSa Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do číslicového zpracování signálů, vzorkování a kvantování, Frekvenční analýza číslicových signálů, Principy číslicových filtrů, Návrh číslicových filtrů, Praktická implementace číslicových filtrů, Zpracování signálů ve frekvenční oblasti, Zpracování v pod-pásmech, změny vzorkovací frekvence, Vlnková analýza a syntéza, Náhodné signály, Reprezentace ve stavovém prostoru, Identifikace systémů, Wienerovo a Kalmanovo filtrování, Zpracování vektorových signálů.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. cvičení
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška
 • 15 bodů půlsemestrální test
 • 14 bodů numerická cvičení
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Občerstvit základní znalosti signálů a systémů a seznámit studenty s pokročilejšími tématy souvisejícími s umělou inteligencí, kyberfyzikálními systémy, zpracováním zvuku a řeči, a dalšími oblastmi. Poskytnout studentům vhled do matematického formalismu umožňujícího porozumění časopiseckým a konferenčním článkům o zpracování signálů a usnadňujícího samostatnou práci ve zpracování signálů. Poskytnout studentům dostatečné praktické znalosti pro implementaci a integraci algoritmů zpracování signálů.

Technické vybavení

volně dostupné

 • Python, Octave

Literatura studijní

 • Oppenheim A.V., Wilski A.S.: Signals and systems, Prentice Hall, 1997.
 • Jan J., Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, VUT v Brně, VUTIUM, 2002, ISBN 80-214-1558-4.
 • Mallat S, A Wavelet Tour of Signal Processing (Third Edition), Academic Press, 2009, ISBN 9780123743701

Osnova přednášek

 1. Úvod do číslicového zpracování signálů, vzorkování a kvantování
 2. Frekvenční analýza číslicových signálů - DTFT, DFT and FFT.
 3. Principy číslicových filtrů.
 4. Návrh číslicových filtrů
 5. Praktická implementace číslicových filtrů.
 6. Zpracování signálů ve frekvenční oblasti.
 7. Zpracování v pod-pásmech, změny vzorkovací frekvence.
 8. Vlnková analýza a syntéza.
 9. Náhodné signály - korelace a spektrální hustota výkonu.
 10. Reprezentace ve stavovém prostoru.
 11. Identifikace systémů.
 12. Wienerovo a Kalmanovo filtrování.
 13. Zpracování vektorových signálů.

Osnova numerických cvičení

Demonstrační cvičení (1h týdně) navazují na přednášku a demonstrují studentům přednášené techniky na reálném kódu, především v pythonu a Matlabu/Octave. Kód je k disposici studentům. Na demonstrační cvičení navazují dva domácí úkoly řešené v průběhu semestru.

Osnova ostatní - projekty, práce

Projekt je zadán v kombinaci s dalším povinným kursem v Mgr. studiu (např. Ve zpracování řeči nebo kyberfyzikálních systémech), je řešen ve skupinkách max. 5 studentů, je vyžadována zpráva k projektu a presentace. K projektu jsou k disposici data, nebo budou pořízena studenty. Příklady projektů:

 1. Jednoduché zpracování signálů z mikrofonního pole.  
 2. Odhad přenosové funkce mechanického systému. 
 3. Změna vlastností zvuku pomocí časové-frekvenčního zpracování. 
 4. Kódování audia v kmitočtových pod-pásmech.

Průběžná kontrola studia

 • vyřešení a odevzdání dvou domácích úkolů během semestru (po 7b, celkem 14b) 
 • půlsemestrální zkouška (15b)  
 • odevzdání a presentace projektu (20b) 
 • semestrální zkouška 51b, nutno absolvovat nejméně na 17b.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru