Detail oboru

Počítačová grafika a multimédia v angličtině

Zkratka: MGMe

Délka studia: 2 roky

Počet kreditů: 120

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: anglicky

Forma studia: prezenční

Poplatek za studium: 3000 EUR/ročně pro studenty z EU, 3000 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace od: 2005 Akreditace do: 2024 Ukončení přijímání: 2021

Profil

Cílem studia oboru Počítačová grafika a multimédia je naučit studenty teorii, technologii, postupům a dovednostem v oblasti počítačové grafiky a multimédií. Povinné předměty jsou určeny ke zdokonalení základů a k prohloubení znalostí syntézy obrazů v počítačové grafice, zpracování a rozpoznávání řeči, algoritmů pro práci se zvukem a videosekvencemi v multimédiích a tvorby systémů pro komunikaci člověka s počítačem. Smyslem volitelných předmětů oboru je umožnit studentům zaměřit se dle jejich vlastní volby na prohlubování znalostí teoretických základů a specializovat se například na počítačovou grafiku, zpracování zvuku a řeči či na zpracování obrazů nebo na multimédia. Předpokládá se uplatnění absolventů ve výzkumu a vývoji systémů, které jsou založeny na využití počítačového zpracování obrazu nebo zvuku.

Klíčové výsledky učení

Student magisterského studijního programu získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru, a získá tak potřebný znalostní a dovednostní základ pro analýzu, návrh a ověřování řešených problémů jak v badatelské a vědecké, tak i v inženýrské praxi.

Garant
Profil absolventa oboru

Absolvent magisterského studijního programu je připraven samostatně řešit problémy informačních technologií v inženýrské praxi s využitím soudobých poznatků vědy. V praxi se uplatní jako samostatný tvůrčí pracovník daného oboru informačních technologií, tedy v oborech zaměřených na informační systémy a jejich bezpečnost, inteligentní systémy, počítačové systémy, sítě a komunikace, počítačovou grafiku a multimédia nebo vedoucí týmu pracovníků složených z různých oborů informačních technologií.

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu diplomové práce a ústní část v podobě odborné rozpravy o zadaných tématických okruzích z předmětu "Počítačová grafika a multimédia", jehož náplň vychází z vybraných povinných předmětů na oboru MGM, kterými jsou Hardware/Software Codesign, Pokročilé databázové systémy, Počítačová grafika, Inteligentní systémy, Teoretická informatika, Matematické struktury v informatice, Fyzikální optika, Multimédia, Počítačové vidění, Zpracování obrazu, Zpracování řečových signálů a Pokročilá počítačová grafika. Rada studijního oboru schválí výběr tématických okruhů, a studenti jsou o těchto tématických okruzích informování nejméně 2 měsíce před SZZ v daném akademickém roce. Každému studentovi jsou zadány dva tématické okruhy.

Příklady témat závěrečných prací
 • Metodika tvorby uživatelských rozhraní ve 3D prostoru
 • Akcelerace zpracování obrazu pomocí signálových procesorů a programovatelných logických čipů
 • Hledání klíčových slov v řeči
 • Knihovna obrazových operací v reálném čase
 • Kódování řečových signálů na velmi nízkých bitových rychlostech
 • Komponenty pro práci s 3D modely
 • Rekonstrukce 3D scény z dvojic snímků
 • Knihovna pro práci s 3D rastrem
 • Robustní rozpoznávání fonémů
 • Tvorba počítačových her ve 3D prostředí
 • Zpracování textů v přirozeném jazyce.

Diplomové práce jsou uloženy v Knihovně FIT, Božetěchova 2, Brno. Seznam diplomových prací včetně detailů je dostupný na Webu FIT:
https://www.fit.vut.cz/study/theses/.cs

Výběr akademického roku a studijního plánu

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
HSCeHardware/Software Codesign (v angličtině)5PZaZkFIT
MATeMatematické struktury v informatice (v angličtině)5PZkFIT
PDBePokročilé databázové systémy (v angličtině)5PZaZkFIT
PGRePočítačová grafika (v angličtině)5PZkFIT

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
FYOeFyzikální optika (v angličtině)5PZkFIT
MULeMultimédia (v angličtině)5PZkFIT
PDSePřenos dat, počítačové sítě a protokoly (v angličtině)5PZkFIT
TINeTeoretická informatika (v angličtině)5PZaZkFIT
ZPOeZpracování obrazu (v angličtině)5PZkFIT
ZREeZpracování řečových signálů (v angličtině)5PZkFIT

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
SEPaSemestrální projekt (v angličtině)5PKlzFIT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DIPaDiplomová práce (v angličtině)13PZaFIT
VGEeVýpočetní geometrie (v angličtině)5PZkFIT

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
CZSaČíslicové zpracování signálů (v angličtině)5PVCZkFIT
ROBaRobotika (v angličtině)5PVCZkFIT
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)5PVGZkFIT
POVaPočítačové vidění (v angličtině)5PVGZkFIT
PDIeProstředí distribuovaných aplikací (v angličtině) *)5PVIZkFIT
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)5PVIZkFIT
BAYaBayesovské modely pro strojové učení (v angličtině)5PVMZkFIT
GALeGrafové algoritmy (v angličtině)5VZkFIT
GJAeGrafická uživatelská rozhraní v Javě (v angličtině)5VZaZkFIT
PKSaPokročilé komunikační systémy (v angličtině)5VZaZkFIT
PP1eProjektová praxe 1 (v angličtině)5VKlzFIT
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)5VKlzFIT
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)5VZkFIT

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
RTSaSystémy pracující v reálném čase (v angličtině)5PVCZkFIT
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)5PVGKlzFIT
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)5PVIZkFIT
SLOaSložitost (v angličtině)5PVMZkFIT
VNVeVysoce náročné výpočty (v angličtině)5PVMZkFIT
CPSaNávrh kyberfyzikálních systémů (v angličtině)5VZkFIT
CSOaCCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)5VKlzFIT
MTIaModerní trendy informatiky (v angličtině)4VKlzFIT
PP1eProjektová praxe 1 (v angličtině)5VKlzFIT
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)5VKlzFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
C190VCZSa, ROBa, RTSaHardware
G190VPGPa, POVa, VIZaGrafika
I190VDFAa, PDIe, VYPaInformační systémy
M190VBAYa, SLOa, VNVeModelování a umělá inteligence
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru