Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

PDS Ak. rok 2021/2022 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Transportní protokoly. Teorie směrování. Architektura přepínačů a směrovačů. Principy P2P komunikace. Zpracování paketu v operačním systému. Detekce síťových incidentů. Datová centra, SDN a virtualizace síťových funkcí. Sítě pro distribuci obsahu CDN. Privátnost a anonymita v počítačových sítích.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 4 hod. cvičení
 • 2 hod. laboratoře
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 25 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Porozumění principům komunikace a jejich implementaci v počítačových sítích. Znalost architektury základních síťových prvků. Metody pro klasifikaci a analýzu síťového provoz a detekci chyb v počítačové komunikaci.

Znalost principů komunikace a jejich implementace v současných počítačových sítích.

Cíle předmětu

Porozumět principům komunikace a jejich implementaci v počítačových sítích. Seznámit se s návrhem základních síťových prvků. Seznámit se s pokročilými metodami pro klasifikaci a analýzu síťového provoz a detekci chyb v počítačové komunikaci.

Proč je předmět vyučován

Předmět připravuje studenta na řešení pokročilých inženýrský úloh v oblasti počítačové komunikace, síťových aplikací a infrastruktury. 

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy teorie množin, grafů a relací. Znalost základních komunikačních protokolů. Principy Internetu.

Literatura studijní

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Přehled síťových technologií.
 2. Teorie směrování.
 3. Transportní protokoly, řízení toku a zahlcení.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Architektura směrovačů.
 6. Zpracování paketů v operačním systému.
 7. Datová centra. Softwarově definované sítě. Virtualizace síťových funkcí.
 8. Architektura peer-to-peer sítí.
 9. Klasifikace paketů a filtrování dat.
 10. Detekce síťových incidentů. Systémy IDS.
 11. Reputační systémy.
 12. Privátnost a anonymita na Internetu.
 13. Sítě pro distribuci obsahu CDN.

Osnova laboratorních cvičení

 • Pokročilé zpracování síťového provozu.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Pokročilé metody pro zpracování síťového provozu.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování projektu v předepsaných termínech.

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální zkouška, vypracování projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Zápočet není ustanoven.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru