Detail předmětu

Zpracování obrazu

ZPO Ak. rok 2021/2022 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do zpracování obrazu, pořizování obrazových dat, bodové, diskrétní plošné transformace obrazu, lineární filtrace obrazu, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace obrazu, nelineární filtrace obrazu, vodoznaky (watermarks), detekce hran, segmentace, analýza pohybu, bezeztrátová a ztrátová komprese obrazu.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška (45 bodů písemná část, 6 bodů testová část)
 • 10 bodů půlsemestrální test (8 bodů písemná část, 2 bodů testová část)
 • 39 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučí se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se též s vyššími obrazovými algoritmy. Naučí se i praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.
Studenti se zdokonalí v týmové práci na projektech a v programování.

Cíle předmětu

Seznámit se se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučit se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se s vyššími obrazovými algoritmy. Naučit se praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.

Doporučené prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Programovací jazyk C a základní znalosti z počítačové grafiky.

Literatura studijní

 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA 1992, ISBN 80-85424-67-3
 • IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
 • Jahne, B.: Handbook of Computer Vision and Applications, Academic Press, 1999, ISBN 0-12-379770-5
 • Russ, J.C.: The Image Processing Handbook, CRC Press 1995, ISBM 0-8493-2516-1
 • Šonka, M., Hlaváč, V., Boyle, R.: Image processing, Analysis, and Machine Vision, THOMSON 2013, ISBN-13: 978-9386858146
 • Bradski, G., Kaehler, A.: Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library, OReilly 2008, ISBN: 978-0596516130

Literatura referenční

 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA 1992, ISBN 80-85424-67-3
 • Jahne, B.: Handbook of Computer Vision and Applications, Academic Press, 1999, ISBN 0-12-379770-5
 • Russ, J.C.: The Image Processing Handbook, CRC Press 1995, ISBM 0-8493-2516-1

Osnova přednášek

Stream: 

https://youtube.com/playlist?list=PL_eb8wrKJwYsqP7ZDP-psxSzFbbMwKDwm

 1. Úvod, reprezentace obrazu, lineární filtrace (11. 2. Zemčík slajdy, slajdy, slajdy)
 2. Pořizování obrazu (18. 2. Zemčík slajdy)
 3. Bodové transformace obrazu (25. 2. Beran slajdy, demo.zip)
 4. Diskrétní transformace obrazu, FFT, vztah k filtraci (4. 3. Zemčík slajdyslajdy)
 5. DCT, Wavelety (11. 3. Bařina slajdy)
 6. Poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace (18. 3. Španěl slajdy)
 7. Detekce hran, segmentace (25. 3. Beran slajdy, příklady)
 8. Převzorkování, warping, morphing (1. 4. Zemčík slajdy)
 9. Test, Prezentace stavu projektů, Matematická morfologie (8. 4. Beran slajdy)
 10. Velký pátek - výuka odpadá (15. 4.)
 11. Vodoznaky (watermarks) (22. 4. Zemčík slajdy, demo)
 12. Analýza pohybu (29. 4. Beran + host z průmyslu)
 13. Závěr (6. 5. Zemčík/Beran slajdy)

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně přidělené projekty v době trvání celého předmětu

Průběžná kontrola studia

Půlsemenstrální test, projekty (domácí úlohy a individuální projekt).

Kontrolovaná výuka

Půlsemenstrální test, projekty (domácí úlohy a individuální projekt).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru