Detail předmětu

Pokročilé informační systémy

PIS Ak. rok 2022/2023 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Modelování procesů v informačních systémech. Webová rozhraní informačních systémů. Managerské informační systémy a prostředky získávání odvozených informací. Transakční modely. Podpora rozhodování, metody dolování dat. Implementační aspekty informačních systémů.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 19 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 30 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehledová znalost širokého spektra různých informačních systémů. Detailní znalost moderních metod vytváření informačních systémů orientovaných zvláště na ekonomiku. Metodologie návrhu a výstavby informačního systému.

Cíle předmětu

Na základě znalostí o informačních systémech na úrovni bakalářského předmětu Informační systémy rozšířit znalosti o informačních systémech a technologii jejich výstavby.

Proč je předmět vyučován

Efektivní přístup k informacím je klíčový nejen v oblasti řízení podniků, ale prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Informační systémy proto představují jednu z nejstarších a nejvíce využívaných aplikací informačních technologií. Vzhledem k objemu a složitosti zpracovávaných dat a souvisejících procesů hraje při návrhu a implementaci informačních systémů klíčovou roli správně zvolená reprezentace dat, analýza a popis souvisejících procesů a volba celkové architektury a implementačních technologií. Předmět rozšiřuje obecné znalosti z bakalářského stupně o pokročilé datové a procesní modely a praktické zvládnutí moderních serverových a klientských technologií s důrazem na rozsáhlé systémy.

Doporučené prerekvizity

Literatura studijní

 • Flower, Susan J. Production-ready microservices: Building standardized systems across an engeneering organization. O'Reilly, 2016, ISBN 978-1-491-96597-9
 • Wasson, C. S.: System Engineering Analysis, Design, and Development: Concepts, Principles, and Practices, 2nd Edition, Wiley 2015, ISBN 978-1-118-44226-5
 • Bien, A. Real World Java EE Patterns-Rethinking Best Practices, 2012, ISBN 9781300149316
 • Král, J.: Informační systémy, Science Veletiny 1998, 358 s., ISBN 80-86083-00-4
 • Basl, J., Blažíček, R. Podnikové informační systémy. Praha Grada, 2008. s. 242, ISBN 978-80-247-2279

Literatura referenční

 • Basl, J., Blažíček, R. Podnikové informační systémy. Praha Grada, 2008. s. 242, ISBN 978-80-247-2279

Osnova přednášek

 1. Pyramidové schéma OLTP a OLAP, základní modelovací principy, metadata, struktura a kolekce, CDL
 2. Analýza požadavků a návrh IS.
 3. Objektový model dat, dědičnost, vztahy, role, jiné OO DB systémy
 4. Alternativní datové modely - NoSQL
 5. Platforma Java EE
 6. Webová aplikační rozhraní
 7. Srovnání implementačních technologií, mikroslužby
 8. Pokročilé transakční modely, cesta k workflow
 9. Modely procesů a aktivit workflow
 10. Pokročilá vizualizace - dashboardy, techniky sdělování informace a omezení
 11. Big data, business intelligence - datové sklady, OLAP
 12. OLAP - vícedimenzionální pohled na data, model, zobrazení, implementace, dotazovací jazyky, architektura systémů OLAP
 13. Zpracování rozsáhlých dat.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Návrh informačního systému podle zvoleného zadání
 2. Implementace navrženého systému na zvolené platformě s využitím enterprise technologií

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální test - 19 bodů
 • Projekt - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů, minimálně 20 bodů
 • Podmínka zápočtu: minimálně 25 bodů získaných za aktivity během semestru

Kontrolovaná výuka

Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování a projektu v předepsaném termínu. V případě nahlášené překážky ve smyslu čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT bude studentovi umožněno odevzdání projektu v náhradním termínu.

Podmínky zápočtu

Nejméně 25 bodů, které lze získat za aktivity během semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru